Author photoAdrian Gubčo 03.02.2023 11:34

Nezruinuje Bratislavu. Mesto získa financie na predĺženie Petržalskej radiály

Eurofondy na predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor, by mohli potvrdiť vo februári. Hlavné mesto je totiž pred podpisom zmluvy o nenávratný finančný príspevok (NFP). Vyplýva to z vyjadrení, ktoré Ministerstvo dopravy SR poskytlo pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR).

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Tieto financie sú esenciálne pre úspešnú výstavbu projektu predĺženia Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy, ako znie oficiálny názov druhej etapy Petržalskej radiály. Stavebníkom je Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. „Aktuálne sú splnené všetky podmienky, aby mohla byť podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku,“ uviedla pre TASR Miriama Švikruhová z odboru komunikácie rezortu dopravy. „Žiadosť prešla okrem iného aj externým odborným hodnotením poradného orgánu Európskej komisie Jaspers. Zmluva by mohla byť podpísaná vo februári.“

Ministerstvo zároveň pripomenulo, že z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 2014 - 2020 môžu byť zaplatené iba výdavky za tie časti projektu, ktoré sa stihnú dokončiť do 31. decembra 2023. Keďže však mesto Bratislava predložilo žiadosť, ktorá umožňuje fázovanie, vo financovaní je možné pokračovať v rámci programového obdobia 2021 - 2027.

Ide o dôležitú informáciu. Pôvodne sa plánovalo, že celý projekt bude dokončený do konca roka 2023 (ak nerátame úplne prvé plány, ktoré predpokladali dokončenie do konca roka 2020), čo by umožňovalo preplatiť električkovú trať naraz. S ohľadom na vlečúcu sa prípravu a povoľovanie ale mesto pristúpilo k novej forme financovania.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

„Vzhľadom na to, že predĺženie električkovej trate je dlhodobo pripravovaný projekt, mesto si financie na tento účel dlhodobo plánuje a rozpočtuje,“ skonštatoval rezort dopravy, ktorý s ním o projekte komunikuje na týždennej báze.

Napriek tomu je omeškanie oproti predtým uvažovanému harmonogramu komplikáciou – navyše, ani nový termín sprevádzkovania v prvej polovici roka 2024 nie je istý. Na otázny dátum dokončenia upozorňuje aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Nedodržané termíny spôsobujú podľa neho veľké problémy pri čerpaní eurofondov. „Na projekt bolo vyčlenených 70 miliónov eur a teraz sa musia hľadať iné, náhradné projekty, čo ohrozuje riadne čerpanie,“ tvrdí MIRRI. Výšku rozpočtu ovplyvnilo zdražovanie stavebných materiálov aj inflácia.

Výstavba trate medzi Bosákovou (kde sa zrealizujú úpravy už vybudovanej zastávky) a Janíkovym dvorom začala v novembri 2021. Už po niekoľkých mesiacoch sa však začali práce utlmovať, až sa v priebehu letných mesiacov zastavili takmer úplne. Mesto tak muselo vyrokovať so zhotoviteľom zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones) nový dodatok k zmluve o dielo z dôvodu zdražovania stavebných materiálov. Ku koncu leta sa práce obnovili.

Aj naďalej je však stavba zaťažená meškaním. Stavebníkovi sa nepodarilo splniť stanovený druhý míľnik priebehu výstavby. Mesto preto nevylučuje uplatnenie si zmluvnej pokuty voči stavebníkovi. Revidovaný harmonogram nie je stále známy. Magistrát sľubuje jeho zverejnenie už dlhšiu dobu.

 

Vedenie trate v Petržalke. Zdroj: iMHD.sk

 

Výstavba električkovej trate v Petržalke je momentálne najvýznamnejším dopravným projektom v Bratislave. Tvorený je 3,9 kilometrov dlhou novou dvojkoľajnou traťou so siedmimi zastávkami a štyrmi mostami. Opraví sa aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybuduje sa deväť križovatiek riadených dopravnou signalizáciou zmieňovaná, aj šesť kilometrov dlhá segregovaná cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice. Pridruženou súčasťou projektu sú štyri nové premostenia Chorvátskeho ramena pre chodcov a cyklistov. Mimoriadna pozornosť má byť venovaná zeleni.

Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa užívatelia dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút, prepravná kapacita by mala byť 30.000 cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty.

Dokončenie Petržalskej električkovej radiály je vyvrcholením dekády trvajúcich snáh o vybudovanie nosnej linky verejnej dopravy na najväčšom bratislavskom sídlisku. Pôvodne sa plánovalo, že Petržalkou bude viesť rýchlodráha, teda metro, neskôr sa vízie postupne okresávali. Aj napriek tomu sa predpokladá, že nová trať prispeje k zásadnému zlepšeniu kvality života a bude motorom ďalšieho rozvoja mestskej časti.

 

(TASR, YIM.BA)

Fotografie z 16.1.2023. Pozrite si výstavbu električkovej trate vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube