Author photoAndrej Sárközi 10.02.2023 09:52

Krôčik po krôčiku: Na Petržalskej električkovej radiále začína realizácia kľúčovej stavby

Dramatické zvraty okolo výstavby predĺženia električkovej trate v Petržalke - Petržalskej radiály - boli pre projekt príznačné najmä v minulom roku. V tom súčasnom sa už práce na stavbe pohli, hoci stále pomaly. Rozostavaná trať mení centrálnu Petržalku spolu s tým, ako sa budujú dôležité časti stavby. O jednej z nich aktuálne informoval Magistrát Hlavného mesta.

Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR

Druhá etapa Nosného systému MHD – ako znie oficiálny názov projektu – sa oficiálne začala stavať v novembri roku 2021. Veľmi skoro však nasledovali komplikácie. Zdražovanie materiálov či inflácia viedli k utlmeniu prác na stavenisku a zasiahnuť musel stavebník, teda Hlavné mesto. So zhotoviteľom, Združením NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones) vstúpil do rokovaní, ktoré mali priniesť novú dohodu pri financovaní výstavby.

Práce sa opäť obnovili po niekoľkých mesiacoch, v polovici augusta roku 2022. Udialo sa tak najmä vďaka uzavretiu nového zmluvného dodatku medzi zhotoviteľom a mestom. Nová dohoda má umožniť úpravu cien vysúťažených verejných zákaziek pre pokračujúcu vysokú infláciu a značné zdražovanie stavebných materiálov. Pointou tohto dodatku je zavedenie priebežného prepočítavania nárastov a poklesov cien v priebehu trvania stavebných prác na električkovej radiále.

Aj napriek pokračovaniu vo výstavbe, rozostavaniu 40 objektov a využitiu takmer sto pracovníkov stavby, nastalo nové meškanie. Zhotoviteľovi sa na začiatku decembra 2022 nepodarilo splniť zmluvne dohodnutý míľnik pri výstavbe. Práce na Združenom moste Rusovská cesta (opora č. 1 a 2) boli hotové na 25 percent. Premostenie Chorvátskeho ramena (realizácia spodnej stavby – opora č. 1 a 4 a piliere 2 a 3) boli hotové na 44 percent. V prípade koľajového spodku v celom koridore električkovej trate (celkom tri stavebné objekty) boli práce hotové na nula percent. Magistrát pre tieto nedostatky naznačil, že zváži uplatnenie si zmluvnej pokuty, na ktorú má nárok. 

Galéria

  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR

Práce aj napriek tomu, našťastie, postupne pokračovali. V polovici januára 2023 sa stavebník zameriaval na most na Rusovskej ceste, premostenie Chorvátskeho ramena v susedstve Technopolu a koľajový spodok. Na premostení Chorvátskeho ramena došlo k zhotoveniu podkladového betónu, dokončeniu výmeny podložia, jeho zhutneniu a statickým skúškam. Zároveň prebehlo odebnenie základu a armovanie stien opory. Na opornom múre pri združenom moste Rusovská cesta prebehlo ošetrenie výstuže proti korózii po odčerpaní vody, aby mohol zhotoviteľ realizovať armovanie základov a driekov. 

V tomto období bol rovnako viditeľný aj postup na realizácii koľajového spodku medzi Rusovskou cestou a Romanovou, Romanovou a Kutlíkovou a aj popri Jantárovej ceste po Šintavskú. Menej pokročilé však boli práce na koľajovom spodku na úseku smerom k Janíkovmu dvoru. V januári však konečne mohli obyvatelia Bratislavy vidieť, kde budú umiestnené kolaje. 

Teraz Hlavné mesto informovalo o ďalšom napredovaní stavebných prác. Stavebník začal tento týždeň s búraním premostenia Rusovskej cesty cez Chorvátske rameno vedľa nového bypassu. „Na mieste súčasného premostenia vybudujeme nový združený most, ktorým povedie ponad Chorvátske rameno električková trať, cestná doprava, cyklo a aj chodník pre peších. Aktuálne prebieha odstraňovanie vrchných asfaltových vrstiev premostenia a následne sa pustíme do odstraňovania samotného násypu, ostatné stavebné práce sa naplno rozbehnú hneď ako ustúpia mrazy,” informuje Magistrát na sociálnej sieti. 

Združený most bude vybudovaný za zástavkou Jungmannova a svojim riešením je výnimočný. „Priamo pod priestorom mosta bude viesť viacero typov dopravy vo viacerých smeroch. A rôzne druhy dopravy v rôznych koridoroch si tu vyžiadali aj špeciálny prístup k návrhu samotnej konštrukcie mosta. Konkrétne tu pracujeme s riešením, s akým sa stretávame najčastejšie pri klasických železničných stavbách. Pre realizáciu bola zvolená konštrukcia spriahnutej oceľo-betónovej dosky,” objasňuje mesto. Ide teda o mimoriadne odolnú konštrukciu, ktorá bude dobre vzdorovať zaťaženiu z rôznych druhov a smerov dopravy. „Zabezpečí tak hladkú a bezpečnú cestu električkou v Petržalke,” dodáva na záver Magistrát.  

Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR

Začiatok februára priniesol taktiež dôležitú správu: Eurofondy na predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke by mohli potvrdiť vo februári. Hlavné mesto je v súčasnosti pred podpisom zmluvy o nenávratný finančný príspevok (NFP). Vyplýva to z vyjadrení, ktoré Ministerstvo dopravy SR poskytlo pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR). Ide o financie, ktoré sú nanajvýš dôležité pre úspešnú výstavbu projektu a jej dokončenie. 

„Aktuálne sú splnené všetky podmienky, aby mohla byť podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku,“ uviedla pre TASR Miriama Švikruhová z odboru komunikácie rezortu dopravy. „Žiadosť prešla okrem iného aj externým odborným hodnotením poradného orgánu Európskej komisie Jaspers. Zmluva by mohla byť podpísaná vo februári.“

Aj napriek potešujúcej správe o financovaní a napredovaní na stavbe nie je isté, či sa naplní nový termín sprevádzkovania trate v prvej polovici roka 2024. Na otázny dátum dokončenia upozornilo aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Rovnako platí, že nie je známy presný harmonogram a teda ani konečná cena. 

Po dokončení novej električkovej vznikne 3,9 kilometra dlhá dvojkoľajná trať so siedmimi zastávkami a štyrmi mostami. Opraví sa aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybuduje sa deväť križovatiek riadených dopravnou signalizáciou a šesť kilometrov dlhá segregovaná cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice. Pridruženou súčasťou projektu sú štyri nové premostenia Chorvátskeho ramena pre chodcov a cyklistov.

Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa užívatelia dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút, prepravná kapacita by mala byť 30.000 cestujúcich denne v každom smere. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty.

Vznik električkovej trate je pre mesto a predovšetkým pre mestskú časť Petržalka dôležitým projektom. Jeho potenciál znížiť mieru zaťaženia IAD a zrýchliť spojenie medzi rozvíjajúcim sa okrajom Petržalky a centrom mesta je obrovský. Ruka v ruke s tým ide aj stavebný rozvoj, ktorý na najväčšie slovenské sídlisko pronesie nové bývanie, pracovská, služby aj verejné priestory. Petržalka sa tak vďaka novej trati konečne stane skutočným mestom. 

 

Pozrite si výstavbu Petržalskej radiály vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube