Author photoAdrian Gubčo 04.11.2021 15:12

Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke

Projekt druhej etapy Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, teda predĺženie Petržalskej radiály, sa konečne posúva do fázy výstavby. Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, ktorému do 15 dní odovzdá stavenisko. Prvé práce by sa tak mohli rozbehnúť ešte v novembri. Podľa mesta majú prvé električky po trati premávať na konci roka 2023.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Podpis zmluvy na výstavbu električkovej trate v úseku Bosákova – Janíkov dvor zo strany Magistrátu nasleduje potom, ako ho podpísal už minulý týždeň víťaz tendra, Združenie NS MHD PETRŽALKA. Jeho súčasťou je španielska firma Aldesa, jej poľská pobočka a slovenské firmy Cedis a Hant BA. Trať ponúkli vybudovať za 74.585.993,96 eur bez DPH. Ako dodáva Hlavné mesto, na základe výzvy od zhotoviteľa odovzdá stavenisko najneskôr do 15 dní od podpisu zmluvy. Výstavba sa tak na viacerých miestach rozbehne už v priebehu tohto mesiaca.

Mesto zatiaľ nemá k dispozícii podrobnejší harmonogram prác. Ten dodá až po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, v každom prípade však ráta, že prevádzka sa na trati spustí do konca roka 2023. Odpovedá tým na pochybnosti z viacerých strán – napríklad vicepremiérky a ministerky pre investície a regionálny rozvoj Veroniky Remišovej alebo ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala. Dokončené ešte nemusia byť všetky súvisiace stavby, finančné prostriedky je však mesto pripravené použiť na iné predpripravené projekty tak, aby neprepadli.

Hlavné mesto konštatuje, že verejné obstarávanie bolo náročné, no proti výsledkom neboli podané žiadne námietky zo strany neúspešných uchádzačov a žiadne pochybenia pri procese nenašiel ani Úrad pre verejné obstarávanie. To je veľmi dôležité, keďže harmonogram je veľmi tesný. Podľa doteraz zverejnených materiálov bude o včasnom dokončení rozhodovať v podstate každý týždeň. Niekoľkomesačné odklady v dôsledku námietkových konaní a odvolaní by znamenali, že sa projekt zrealizovať nestihne.

Zhotoviteľa teraz čaká výstavba 3,9 kilometra dlhej dvojkoľajnej trate so siedmimi zastávkami. Súčasťou trate a súvisiacej infraštruktúry bude aj štvorica mostov, ktorá preklenie Chorvátske rameno. Maximálna prevádzková rýchlosť by mala dosiahnuť 60 kilometrov za hodinu. Magistrát zdôrazňuje, že cesta električkou od konečnej v Janíkovom dvore na Šafárikovo námestie bude trvať 12 minút a v špičkových hodinách sa ráta s električkovým spojom v intervale každé dve až tri minúty. Prepravná kapacita by tak mala byť až 30-tisíc cestujúcich za hodinu.

Veľká pozornosť bola venovaná dizajnovému a architektonickému vyhotoveniu trate tak, aby išlo o kvalitný doplnok verejného priestoru. Významnou časťou projektu má byť zeleň, jednak vo forme rozchodníka na trati, rozsiahlej výsadby stromoradí pozdĺž trate (1.512 stromov domácich druhov), ako aj kríkov, trvaliek, lúčnych porastov alebo trávnikov. Špecialitou majú byť bezúdržbové zelené strechy niektorých zastávkových prístreškov.

Samotné ostrovčeky majú byť širšie, ako je v Bratislave bežné, dlhé budú 65 metrov (pre dve súpravy električiek), bezbariérové a v niektorých polohách integrované s autobusovými zastávkami. Týka sa to aj mosta ponad trať na Panónskej ceste, ktorý bude upravený, aby bolo možné zabezpečiť prestup. Dizajn prístreškov bude pre mesto dosiaľ netypický a súvisí so špeciálnym dizajnmanuálom, ktorý bol pre túto trať vypracovaný. Podoba zastávok bude odkazovať na petržalské motívy, teda monumentálne maľby na fasádach niektorých panelových domov.

Popri trati by mala byť vybudovaná aj nová veľkorysá cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice, prebudované budú viaceré križovatky, zrealizované budú preložky technickej infraštruktúry a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí, a plánuje sa aj lokálna úprava koryta Chorvátskeho ramena. V súvislosti s prekonaním Chorvátskeho ramena bola nedávno zorganizovaná architektonická súťaž, ktorá priniesla víziu vzniku prvej štvorice peších prepojení cez vodnú plochu. Zlepšiť by sa tak mala okrem verejnej a cyklistickej aj pešia doprava.

Projekt je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, teda Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu, a rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislava. Ide o najväčšiu investíciu do verejnej dopravy za posledných niekoľko rokov.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Pre Petržalku sa týmto projektom otvára nová kapitola vývoja. Nová električková trať prinesie výrazné zlepšenie možností spojenia medzi podstatnou časťou najväčšieho slovenského sídliska a centrom mesta. V súvislosti so vznikom novej trate by sa mal konečne odstrániť provizórny stav ciest a priestranstiev v južnej časti Petržalky. Zlepší sa aj dostupnosť Veľkého Draždiaka, obľúbenej rekreačnej lokality, ktorá má veľký potenciál ďalšieho rozvoja. Na základe občianskeho odporu sa zas podarilo zrušiť zámer vzniku širokej súbežnej cesty, takže obyvatelia sa nemusia obávať nárastu intenzity automobilovej dopravy.

Petržalka bola od počiatku navrhnutá ako mestská štvrť, naviazaná na svoju hlavnú dopravnú os, teda metro. Po zmenách režimu a následnom prehodnocovaní plánov sa dospelo až k súčasnej podobe nosného dopravného systému. V každom prípade bude až teraz do istej miery platiť, že sa dobuduje základná kostra pravobrežnej časti Bratislavy. Z hľadiska celistvosti verejného priestoru je využitý povrchový variant najvhodnejší. 

Do budúcna sa očakáva, že električková trať bude katalyzátorom rozvoja sídliska. V jej okolí by mali vzniknúť atraktívne verejné priestory, vybavenosť, ale aj nové bývanie či pracoviská. Najvýraznejšie vstupy by mali pribudnúť v okolí zastávky Gessayova, kde sa predpokladá umiestnenie nového jadra Petržalky – centra s kľúčovou vybavenosťou, námestím smerom k Chorvátskemu ramenu a teoreticky aj radnicou mestskej časti. Vo väzbe na trať zároveň vznikne atraktívny bulvár so službami a obchodmi.

Význam tohto projektu a jeho spustenia po rokoch až desaťročiach odkladov je tak mimoriadny. Obyvatelia dnes pomerne zanedbaného a nedostatočne vybaveného sídliska môžu očakávať zvýšenie hodnoty ich nehnuteľností a bytov, prílev nových investícii, masívne zlepšenie kvality verejného priestoru a lepšie prepojenie sa so životom Bratislavy. Popritom ostanú zachované, ba dokonca budú povýšené všetky kľúčové pozitívne hodnoty Petržalky: veľký rozsah zelene, prítomnosť poloprírodných areálov a uspokojivá dopravná situácia (okrem parkovania) vnútri sídliska.

Základom toho bude kapacitný, ekologický, rýchly a po dizajnových úpravách aj príťažlivý systém verejnej dopravy. Pôjde o dobrý príklad toho, prečo je rozvoj električkovej siete pre Bratislavu kľúčový: nové a kvalitné trate sú základným predpokladom pre jej vyššiu úroveň.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: iMHD.sk

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube