Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 04.11.2021 15:12

Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke

Projekt druhej etapy Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, teda predĺženie Petržalskej radiály, sa konečne posúva do fázy výstavby. Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, ktorému do 15 dní odovzdá stavenisko. Prvé práce by sa tak mohli rozbehnúť ešte v novembri. Podľa mesta majú prvé električky po trati premávať na konci roka 2023.

Article Big

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Podpis zmluvy na výstavbu električkovej trate v úseku Bosákova – Janíkov dvor zo strany Magistrátu nasleduje potom, ako ho podpísal už minulý týždeň víťaz tendra, Združenie NS MHD PETRŽALKA. Jeho súčasťou je španielska firma Aldesa, jej poľská pobočka a slovenské firmy Cedis a Hant BA. Trať ponúkli vybudovať za 74.585.993,96 eur bez DPH. Ako dodáva Hlavné mesto, na základe výzvy od zhotoviteľa odovzdá stavenisko najneskôr do 15 dní od podpisu zmluvy. Výstavba sa tak na viacerých miestach rozbehne už v priebehu tohto mesiaca.

Mesto zatiaľ nemá k dispozícii podrobnejší harmonogram prác. Ten dodá až po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, v každom prípade však ráta, že prevádzka sa na trati spustí do konca roka 2023. Odpovedá tým na pochybnosti z viacerých strán – napríklad vicepremiérky a ministerky pre investície a regionálny rozvoj Veroniky Remišovej alebo ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala. Dokončené ešte nemusia byť všetky súvisiace stavby, finančné prostriedky je však mesto pripravené použiť na iné predpripravené projekty tak, aby neprepadli.

Banner Nový Ružinov

Hlavné mesto konštatuje, že verejné obstarávanie bolo náročné, no proti výsledkom neboli podané žiadne námietky zo strany neúspešných uchádzačov a žiadne pochybenia pri procese nenašiel ani Úrad pre verejné obstarávanie. To je veľmi dôležité, keďže harmonogram je veľmi tesný. Podľa doteraz zverejnených materiálov bude o včasnom dokončení rozhodovať v podstate každý týždeň. Niekoľkomesačné odklady v dôsledku námietkových konaní a odvolaní by znamenali, že sa projekt zrealizovať nestihne.

Zhotoviteľa teraz čaká výstavba 3,9 kilometra dlhej dvojkoľajnej trate so siedmimi zastávkami. Súčasťou trate a súvisiacej infraštruktúry bude aj štvorica mostov, ktorá preklenie Chorvátske rameno. Maximálna prevádzková rýchlosť by mala dosiahnuť 60 kilometrov za hodinu. Magistrát zdôrazňuje, že cesta električkou od konečnej v Janíkovom dvore na Šafárikovo námestie bude trvať 12 minút a v špičkových hodinách sa ráta s električkovým spojom v intervale každé dve až tri minúty. Prepravná kapacita by tak mala byť až 30-tisíc cestujúcich za hodinu.

Veľká pozornosť bola venovaná dizajnovému a architektonickému vyhotoveniu trate tak, aby išlo o kvalitný doplnok verejného priestoru. Významnou časťou projektu má byť zeleň, jednak vo forme rozchodníka na trati, rozsiahlej výsadby stromoradí pozdĺž trate (1.512 stromov domácich druhov), ako aj kríkov, trvaliek, lúčnych porastov alebo trávnikov. Špecialitou majú byť bezúdržbové zelené strechy niektorých zastávkových prístreškov.

Samotné ostrovčeky majú byť širšie, ako je v Bratislave bežné, dlhé budú 65 metrov (pre dve súpravy električiek), bezbariérové a v niektorých polohách integrované s autobusovými zastávkami. Týka sa to aj mosta ponad trať na Panónskej ceste, ktorý bude upravený, aby bolo možné zabezpečiť prestup. Dizajn prístreškov bude pre mesto dosiaľ netypický a súvisí so špeciálnym dizajnmanuálom, ktorý bol pre túto trať vypracovaný. Podoba zastávok bude odkazovať na petržalské motívy, teda monumentálne maľby na fasádach niektorých panelových domov.

Popri trati by mala byť vybudovaná aj nová veľkorysá cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice, prebudované budú viaceré križovatky, zrealizované budú preložky technickej infraštruktúry a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí, a plánuje sa aj lokálna úprava koryta Chorvátskeho ramena. V súvislosti s prekonaním Chorvátskeho ramena bola nedávno zorganizovaná architektonická súťaž, ktorá priniesla víziu vzniku prvej štvorice peších prepojení cez vodnú plochu. Zlepšiť by sa tak mala okrem verejnej a cyklistickej aj pešia doprava.

Projekt je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, teda Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu, a rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislava. Ide o najväčšiu investíciu do verejnej dopravy za posledných niekoľko rokov.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Pre Petržalku sa týmto projektom otvára nová kapitola vývoja. Nová električková trať prinesie výrazné zlepšenie možností spojenia medzi podstatnou časťou najväčšieho slovenského sídliska a centrom mesta. V súvislosti so vznikom novej trate by sa mal konečne odstrániť provizórny stav ciest a priestranstiev v južnej časti Petržalky. Zlepší sa aj dostupnosť Veľkého Draždiaka, obľúbenej rekreačnej lokality, ktorá má veľký potenciál ďalšieho rozvoja. Na základe občianskeho odporu sa zas podarilo zrušiť zámer vzniku širokej súbežnej cesty, takže obyvatelia sa nemusia obávať nárastu intenzity automobilovej dopravy.

Petržalka bola od počiatku navrhnutá ako mestská štvrť, naviazaná na svoju hlavnú dopravnú os, teda metro. Po zmenách režimu a následnom prehodnocovaní plánov sa dospelo až k súčasnej podobe nosného dopravného systému. V každom prípade bude až teraz do istej miery platiť, že sa dobuduje základná kostra pravobrežnej časti Bratislavy. Z hľadiska celistvosti verejného priestoru je využitý povrchový variant najvhodnejší. 

Advertising

Do budúcna sa očakáva, že električková trať bude katalyzátorom rozvoja sídliska. V jej okolí by mali vzniknúť atraktívne verejné priestory, vybavenosť, ale aj nové bývanie či pracoviská. Najvýraznejšie vstupy by mali pribudnúť v okolí zastávky Gessayova, kde sa predpokladá umiestnenie nového jadra Petržalky – centra s kľúčovou vybavenosťou, námestím smerom k Chorvátskemu ramenu a teoreticky aj radnicou mestskej časti. Vo väzbe na trať zároveň vznikne atraktívny bulvár so službami a obchodmi.

Význam tohto projektu a jeho spustenia po rokoch až desaťročiach odkladov je tak mimoriadny. Obyvatelia dnes pomerne zanedbaného a nedostatočne vybaveného sídliska môžu očakávať zvýšenie hodnoty ich nehnuteľností a bytov, prílev nových investícii, masívne zlepšenie kvality verejného priestoru a lepšie prepojenie sa so životom Bratislavy. Popritom ostanú zachované, ba dokonca budú povýšené všetky kľúčové pozitívne hodnoty Petržalky: veľký rozsah zelene, prítomnosť poloprírodných areálov a uspokojivá dopravná situácia (okrem parkovania) vnútri sídliska.

Základom toho bude kapacitný, ekologický, rýchly a po dizajnových úpravách aj príťažlivý systém verejnej dopravy. Pôjde o dobrý príklad toho, prečo je rozvoj električkovej siete pre Bratislavu kľúčový: nové a kvalitné trate sú základným predpokladom pre jej vyššiu úroveň.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: iMHD.sk

Súvisiace články

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Bratislava oficiálne spustila výstavbu električkovej trate v Petržalke

22.11.2021 18:36:30 Adrian Gubčo

Hlavné mesto odovzdaním staveniska zhotoviteľovi 18.11. oficiálne odštartovalo výstavbu druhej etapy projektu druhej etapy Nosného systému MHD, resp. predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Realizácia sa naštartovala po dlhej príprave s niekoľkoročným meškaním. Hlavné mesto chce prevádzku na predĺženej trati spustiť ešte pred koncom roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto čoskoro podpíše zmluvu na výstavbu električky v Petržalke

25.10.2021 16:20:47 Adrian Gubčo

V týchto dňoch by mala byť konečne podpísaná zmluva na výstavbu druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Informoval o tom primátor Hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo s tým, že víťaz verejného obstarávania, Združenie MHD Petržalka, má v priebehu dneška dodať podpísanú zmluvu, na čo ju podpíše aj mesto. Otvára sa tým cesta k spusteniu výstavby dlhoočakávaného projektu.

Čítať viac

Stihne sa dokončiť Petržalská radiála načas?

11.10.2021 18:08:04 Adrian Gubčo

Minulý týždeň sa opäť zablýskalo okolo projektu výstavby druhej etapy Petržalskej električkovej radiály. Spôsobené to bolo vyjadrením vicepremiérky a ministerky pre investície a regionálny rozvoj Veroniky Remišovej, ktorá zapochybovala o reálnosti dokončenia projektu načas. Pochybnosti naznačil aj minister dopravy Andrej Doležal. Magistrát vidí za kritikou politiku.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa druhej etapy petržalskej radiály

22.07.2021 17:30:05 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava vyhodnotil verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke – teda petržalskej električkovej trate. Momentálne najväčší dopravný projekt, zameraný na verejnú dopravu, má spojiť Jungmannovu ulicu s Janíkovym dvorom. Ponuka víťazného uchádzača musí ešte prejsť povinnými kontrolami, kým sa spustí samotná výstavba.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa môže spustiť v roku 2022

10.06.2021 17:05:53 Adrian Gubčo

Výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke, teda predĺženia petržalskej radiály, sa môže v horšom prípade spustiť až v roku 2022. Pripustil to primátor Bratislavy Matúš Vallo v rámci pondelňajšej verejnej diskusie k projektu Domino. Na projekt práve prebieha verejné obstarávanie, pričom prebieha kontrola ponúk od jednotlivých uchádzačov.

Čítať viac

Ponuky na zhotovenie druhej etapy Petržalskej radiály boli uzavreté, realizácia môže byť ďaleko

24.03.2021 10:27:00 Adrian Gubčo

DOPLNENÉ V priebehu včerajška bolo ukončené predkladanie cenových ponúk v rámci verejného obstarávania na vybudovanie druhej etapy Nosného systému MHD, teda pokračovania električkovej trate v Petržalke. Ponuky predložilo 8 uchádzačov, pričom mesto ich bude teraz vyhodnocovať. Podľa zistení Denníka E však v tomto procese hrozia komplikácie.

Čítať viac

Hlavné mesto pripúšťa omeškanie električky v Petržalke

28.01.2021 09:57:58 Adrian Gubčo

Už o niečo dva týždne by sa mali odovzdávať ponuky v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD – teda predĺženia električkovej radiály. Harmonogram priebehu obstarávania a realizácie je nastavený tak tesne, že je celkom možné, že sa projekt nestihne dokončiť do sľúbeného konca roka 2023. Magistrát preto pripravuje krízový scenár.

Čítať viac

Stihne sa postaviť električková trať v Petržalke?

07.01.2021 09:30:00 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších rozvojových zámerov Hlavného mesta na najbližšie roky je výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Keďže ide o projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie, mesto musí stihnúť trať dobudovať do konca roka 2023. Je to reálne?

Čítať viac

Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na zhotoviteľa druhej etapy Petržalskej radiály

21.10.2020 11:11:00 Adrian Gubčo

V priebehu tohto týždňa sa konečne spustila súťaž na zhotoviteľa pokračovania električkovej trate v Petržalke, kľúčového projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave. Hlavné mesto musí vybrať zhotoviteľa čím skôr, aby stihlo novú dopravnú líniu zrealizovať čo najskôr. Projekt má byť dokončený do konca roka 2023.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

Predĺženie petržalskej električkovej radiály má stavebné povolenie

29.06.2020 08:33:00 Adrian Gubčo

Príprava výstavby asi najdôležitejšieho aktuálneho projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave dosiahla ďalší dôležitý míľnik: Stavebný úrad v mestskej časti Petržalka vydal stavebné povolenie pre druhú etapu Petržalskej radiály, ktorá prepojí dnešnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovym dvorom. Povolenie ešte musí nadobudnúť právoplatnosť.

Čítať viac

Projektová dokumentácia druhej etapy Petržalskej radiály je dokončená, čoskoro by sa mala začať súťaž na zhotoviteľa

22.05.2020 11:25:00 Adrian Gubčo

Asi najdôležitejší pripravovaný projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave – druhá etapa Nosného systému MHD, lepšie známa ako pokračovanie Petržalskej radiály – sa krok po kroku blíži k začiatku výstavby. V priebehu apríla projektant odovzdal dokumentáciu pre realizáciu stavby, čo je prakticky posledný krok pred štartom súťaže na zhotoviteľa a následnou výstavbou.

Čítať viac

Druhá časť petržalskej električky žiada o stavebné povolenie

08.08.2019 10:25:00 Adrian Gubčo

Jeden z najočakávanejších dopravných projektov v metropole za posledné desaťročia je o krok bližšie k plnému dokončeniu. Hlavné mesto požiadalo petržalský Stavebný úrad o stavebné povolenie k predĺženiu petržalskej električkovej radiály, teda k tzv. druhej etape Nosného systému MHD. Do spustenia výstavby však ešte ostávajú približne dva roky.

Čítať viac

Územné rozhodnutie pre petržalskú električku je potvrdené

10.05.2019 08:28:00 Adrian Gubčo

Enormne dôležitý projekt predĺženia petržalskej električkovej radiály, tzv. II. Etapa Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (MS MHD), získal jedno z kľúčových povolení. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala mestská časť Petržalka ešte v októbri 2018, voči nemu sa však odvolalo viacero účastníkov. Okresný úrad však odvolania zamietol a rozhodnutie tak získalo právoplatnosť.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube