Author photoAdrian Gubčo 22.05.2020 17:14

Kominarca odhaľuje ďalšie vizualizácie a vstupuje do územného konania

Po nedávnom odhalení definitívnej podoby Polyfunkčného domu Šancová zverejnil developer Arca Capital aj nové vizualizácie zámeru Kominarca, ktorý vznikne na Kominárskej ulici v Novom Meste. Ide o súčasť série developmentov pozdĺž Račianskej ulice, narozdiel od susedných nových či zrekonštruovaných obytných komplexov však takú úroveň pravdepodobne nedosiahne.

Zdroj: Arca Capital

Zdroj: Arca Capital

Projekt bol predstavený približne pred rokom, kedy sa zámer polyfunkčného objektu na mieste niekdajších priemyselných hál objavil na posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). V zmysle dokumentácie tu chce developer vybudovať dom v tvare písmena L, pozostávajúci z dvojice stavebných objektov. Nižší so šiestimi nadzemnými podlažiami bude sledovať líniu Kominárskej ulice, kým vyššia časť s dvanástimi (pôvodne navrhovanými jedenástimi) bude zasunutá do vnútra stavebného bloku.

Projekt získal ešte v pôvodnej podobe kladné záväzné stanovisko zo strany Hlavného mesta aj mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Do územného konania, ktoré sa spustilo len nedávno, však už bol predložený zámer s jedným podlažím na vyššej časti navyše. Podlažnosťou by Kominarca nadväzovala na blízke projekt Pri Mýte alebo Urban Residence, ktoré tiež obsahujú takto vysoké dominanty.

Nido

Kominarca bude v aktuálnej podobe obsahovať 33 bytov, 76 apartmánov, trojicu administratívnych priestorov a štvoricu obchodných. Počet rezidenčných jednotiek sa mení z pôvodných 104 na 109. Apartmány budú koncentrované v prvých šiestich podlažiach oboch objektov, byty budú vyššie.

Zaujímavosťou je, že projekt získal kladné záväzné stanovisko aj napriek faktu, že sa tu nachádza vysoký počet apartmánov a posudzovaný bol v čase, kedy už Magistrát odmietal povoľovať apartmány. Tieto apartmány by však mali mať skutočne charakter turistického ubytovania, vo väčšom stavebnom objekte bude aj recepcia. Občianska vybavenosť bude umiestnená v menšom z objektov.

Negatívom ostáva, že budova bude mať len jedno podzemné podlažie, väčšina (124) z celkového počtu 167 parkovacích miest tak bude umiestnená v exteriéri. Parkovať sa bude pravdepodobne najmä vo vnútrobloku, s prístupom z Račianskej ulice. Na tomto mieste sa predtým navrhovala zelená úprava, ktorá by nadväzovala na líniový park, ktorý postupne vzniká s napredujúcou výstavbou Urban Residence a s uvažovaným projektom tretej etapy Pri Mýte.

Architektúra Kominarcy pôsobí z prezentovaných vizualizácií nepresvedčivo. Architekt Peter Čavara sa očividne snažil odkázať na industriálnu minulosť lokality, čo demonštroval masívnym využitím tehly na fasáde, doplnenej popínavou zeleňou. Ani tým však nedokáže prekonať negatívne vyznenie domu, ktorý v danej hmote a tvare skôr zhorší kvalitu života susedom v prvej etape Pri Mýte, inak mimoriadne podareného developmentu, ktorý mohol byť inšpiráciou.

Kominarca tak bude v konkurencii realizácií od popredných slovenských architektonických kancelárií – Compass, GutGut a Vallo Sadovsky Architects – pôsobiť ako najslabší článok. Čo je však horšie, kvôli svojej výške, ktorá je v danom kontexte azda prehnaná, bude viditeľný zďaleka. Developerovi som zaslal otázky, v ktorých som sa pýtal na to, či ide o finálnu podobu projektu, Arca Capital však nereagovala.

Teoreticky už v priebehu budúceho roka sa môže spustiť výstavba projektu, ktorý bude ďalším prvkom v transformácii Račianskej ulice. Ak tomu tak bude, do konca roka 2023 pribudne medzi viacerými príťažlivými polyfunkčnými súbormi development, ktorému hrozí status čiernej ovce.

 

V okolí projektu vznikajú developmenty od popredných slovenských aj zahraničných kancelárií, Kominarca v danej podobe môže byť mohutnou čiernou ovcou. Zdroj: Arca Capital

 

Na druhej strane, hodnote nehnuteľností v lokalite – okrem priamo zasiahnutých bytov v Pri Mýte, ktoré budú mať po novom výhľad do mohutnej holej steny – to až tak neublíži, zvlášť s ohľadom na pripravované investície v blízkom okolí. Kľúčovou je najmä pripravovaná výstavba na mieste Istropolisu, ktorý sa nachádza priamo za železničným areálom Filiálka.

Už dlhšie je známe, že tu developer Immocap v spolupráci s poprednou európskou kanceláriou KCAP pripravuje prestavbu pôvodného komplexu, po ktorej by sa tu mali nachádzať nové kancelárie, bývanie, ale aj kultúro-kongresová hala mimoriadnej úrovne a kapacity, vďaka ktorej bude schopná hostiť medzinárodné podujatia. Dané funkcie by boli v súlade s trendom rozvoja sekundárnych centier Bratislavy, z ktorých jedno má byť práve na Trnavskom mýte.

Zatiaľ nie je známa podoba projektu ani možnosti či forma zachovania Istropolisu. Z kuloárov však zaznievajú informácie o developmente, ktorý bude špičkový nielen na bratislavské, ale aj európske pomery. Dá sa predpokladať, že akýkoľvek zásah do Istropolisu, ktorý je, podobne ako iné výrazné neskoromodernistické komplexy, čoraz obľúbenejší, bude prijatý negatívne. Developer tak musí poskytnúť adekvátnu protihodnotu.

Ak bude kvalita Nového Istropolisu skutočne taká vysoká, mohlo by to výrazne pomôcť nielen Trnavskému mýtu, ale celému širšiemu územiu. Profitovať z toho bude aj okolie Račianskej, hlavne jej časti najbližšie k centru.

Témou ostáva ešte osud Filiálky, v poslednej dobe však možno badať skôr postupný útlm záujmu o túto tému. Posledné správy, týkajúce sa nevyužitej stanice, ktorá bola časťou politikov aj odborníkov považovaná za možnú lokáciu novej hlavnej železničnej stanice, súvisia s publikovaním štúdie Železničného uzla Bratislava, kde jedna z dvojice preferovaných alternatív rátala s výstavbou menšej hlavovej stanice pre prímestskú dopravu.

Tento projekt by si však vyžadoval masívne investície, pričom jeho prínos je otázny. Navrhované riešenie, buď v trojmetrovom zapustenom koridore, alebo na šesťmetrovej estakáde, by okoliu ublížilo, no najvhodnejšie forma, tunelová, by stála ešte oveľa viac. Okrem toho, nemalá časť expertov upozorňuje na rozbitie súčasného systému, kedy všetky vlaky prichádzajú na jedno miesto, čo umožňuje pohodlný prestup z prímestských na diaľkové linky.

Preto ostane Filiálka pravdepodobne ešte nejakú dobu – teoreticky aj pomerne dlhú dobu – viacmenej v súčasnom stave. Pre projekty v jej bezprostrednom okolí to nie je veľmi pozitívna správa, keďže areál je zanedbaný a nevyužitý, hoci by sa tu potenciálne mohol nachádzať vynikajúci verejný priestor doplnený vybavenosťou. Na druhej strane, z hľadiska dopravy v Bratislave je z dlhodobého hľadiska zrejmé, že tento priestor svoje využitie nájde.

Daná časť mesta prechádza jednou z najvýraznejších premien, ktorú predstihuje azda len transformácia a expanzia downtownu v lokalite Mlynských Nív. Úroveň nových projektov ostáva v princípe dobrá, čo celkovo zvyšuje prestíž lokality. Pripravované zámery – vrátane Kominarcy – by to mali rešpektovať a byť v kvalite, ktorá tomu bude zodpovedať.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Arca Capital
  • Zdroj: Arca Capital
  • Zdroj: Arca Capital
  • Zdroj: Arca Capital
  • Zdroj: Arca Capital
  • Zdroj: Arca Capital

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube