Author photoSimona Schreinerová 11.09.2023 14:46

V downtowne všetko po starom. Mesto trvá na trasovaní električky na Pribinovej, čaká na hlavný tromf

Rozvoj downtownu napreduje, deje sa to však bez rozvoja verejnej koľajovej dopravy. Električková vetva, ktorá má prepojiť nové projekty na nábreží Dunaja so zvyškom siete, totiž aj naďalej rozdúchava vášne. Hlavným dôvodom je trasovanie popred budovu Slovenského národného divadla (SND). Proti sú aktivisti aj SND, na druhej strane barikády však neochvejne stojí Magistrát.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Mesto Bratislava naďalej trvá na trasovaní električkovej trate po Pribinovej ulici popred novú budovu Slovenského národného divadla. Podľa magistrátu je to najlepšie riešenie z hľadiska dopravnej obslužnosti územia či nákladovosti. Hovorca Bratislavy Peter Bubla zároveň potvrdil, že štúdia uskutočniteľnosti ešte stále nie je vypracovaná.

Pri zdôrazňovaní výhodnosti trate opakuje existujúce argumenty. „Trváme na tom, že ide o najlepší možný variant z pohľadu dopravnej obslužnosti územia, to znamená najkratšej jazdnej doby, množstva prepravených cestujúcich. Zároveň toto riešenie predstavuje najnižšie náklady na realizáciu. A zastávame naďalej názor, že električka do verejného priestoru patrí," skonštatoval Bubla.

Magistrát pracuje na štúdii uskutočniteľnosti v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU) v Bratislave. Cieľom štúdie je posúdiť vplyv trate z hľadiska hluku a vibrácií aj statiku trasovania, pričom výsledky majú byť predložené Ministerstvu kultúry SR. „Mesto stále pracuje na tejto štúdii spolu s STU, ktorá mala počas letných prázdnin letnú prestávku," poznamenal Bubla.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Situácia vedenia trate na Pribinovej ulici. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / EIA
  • Situácia vedenia trate na Košickej ulici. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / EIA

Okrem toho mesto pracuje tiež na aktualizácii dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá zohľadňuje aj rozhodnutie Okresného úradu Bratislava z posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). V rozhodnutí sa okrem iného uvádza, že zámer sa bude ďalej posudzovať, teda bude pokračovať správou o hodnotení (tzv. veľká EIA). Prišlo však k nemu množstvo pripomienok

Súčasťou EIA je trasovanie po Pribinovej ulici s doplňujúcou vetvou električkovej trate, ktorá je vedená poza budovu SND. S variantom zapustenia trate do zeme sa nepočíta. „S týmto variantom sme nepočítali ani nepočítame z dôvodu vysokej nákladovosti," dodal Bubla.

Nové vedenie Ministerstva kultúry sa k téme vyjadrilo ešte v lete tohto roka. Predstavitelia ministerstva sa stretli so zástupcami Hlavného mesta aj nespokojnej časti verejnosti, pričom si mali vypočuť argumenty jednej aj druhej strany. Aktuálne rezort čaká na prisľúbenú štúdiu, aby na jej základe mohol prehodnotiť alebo potvrdiť svoje pôvodné stanovisko.

Bývalé vedenie totiž s trasovaním električky popred nové SND nesúhlasilo. Obávalo sa hluku aj vibrácií, ktoré by mali nielen narúšať predstavenia, ale aj poškodzovať suterén garáží. Argumentom boli výsledky odbornej vibroakustickej štúdie zo strany odporcov projektu, ktorá uprednostnila vedenie trate poza divadlo.

 

Analyzované varianty vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

To, že budúca električková trať v bratislavskom downtowne povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici, oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo koncom októbra 2019. Podľa neho analýza ukázala, že v konkurencii troch iných alternatív sa práve táto javí ako najlepšia. Takýmto spôsobom sa Magistrát chcel vyhnúť pochybnostiam aj obvineniam, že pomáha lokálnemu developerovi J&T Real Estate. Projekt je totiž založený na vízii tejto spoločnosti.

Po kritike Ministerstvu navrhlo aj alternatívnu trasu, ktorá divadlo obchádza okolo neho a bude využívaná počas podujatí v priestore pred divadlom. Tieto návrhy sa zapracovali do Zmien a doplnkov územného plánu 07. Mesto má pri realizácii trate spolupracovať so súkromným investorom, teda s J&T Real Estate.

Električková trať má podľa koncepcie mesta vo výsledku viesť po Pribinovej, Košickej a Miletičovej ulici. Zároveň spojí Ružinovskú a Petržalskú električkovú radiálu. Obslúžiť má predovšetkým rozvíjajúcu sa sa štvrť v južnej časti Nív, kde v posledných rokoch pribudlo množstvo nových bytov, administratívnych komplexov i nákupné centrá (resp. ich rozšírenia). Podľa odhadov bratislavského Magistrátu sa bude v downtowne po realizovaní všetkých projektov denne pohybovať až 200-tisíc ľudí. Potreba dobudovania verejnej dopravy je tak nesporná.

Navrhnuté trasovanie by malo obslúžiť najmä tie miesta, kde sa predpokladá najvyššia návštevnosť, teda zónu Eurovea City s nákupnou galériou, Klingerku, developmenty v Zóne Chalupkova a výhľadovo aj v Zimnom prístave. Najpriamejšia trasa vedie práve popred novú budovu Slovenského národného divadla. Ide o najrealistickejšie riešenie aj s ohľadom na financovanie - okrem toho, že bude lacnejšia, developer prisľúbil udelenie finančného daru vo výške 10 miliónov eur. Zvyšok prostriedkov by mal pochádzať z eurofondov. 

Výstavba novej električkovej trate v oblasti je nevyhnutná a pravdepodobne je len otázkou času, kedy k nej príde. Pokiaľ štúdia uskutočniteľnosti preukáže, že vplyv trate z hľadiska hluku a vibrácií na SND nebude významný, môže ísť o zásadný tromf v rukách Magistrátu. Na výsledok si ale verejnosť aj mesto budú ešte musieť počkať.

 

(YIM.BA, TASR)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube