Author photoRED 08.06.2022 16:31

Bratislava bude na príprave trate pred SND spolupracovať s JTRE

Bratislava sa pri plánovanej električkovej trati, ktorá má viesť aj pred novou budovou SND na Pribinovej ulici, spojí s developerom J&T Real Estate (JTRE). Ten má v priľahlom okolí rozpracovaných viacero investičných projektov. Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo podpísal v uplynulých dňoch so spoločnosťou memorandum o spolupráci.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Podľa informácií, ktoré priniesol portál iMHD.sk, zabezpečí developer na vlastné náklady vypracovanie zámeru na rozšírenie električkovej trate o úsek Pribinova - Košická a bezodplatne ho spolu s dokumentáciou stavby pre proces posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA), pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby odovzdá Hlavnému mestu. Taktiež bude pripravovať podklady a poskytovať súčinnosť v jednotlivých konaniach k povoleniu stavby a pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

Plánovaná trať povedie od Starého mosta zjazdom popri Umeleckej besede a s pokračovaním na Pribinovu ulicu pri SND, popod Most Apollo, na Košickú, popri trhovisku Miletičova a napojením sa na Trnavské mýto či Ružinov. Obaja partneri predpokladajú, že zámer električkovej trate predložia do procesu EIA do dvoch mesiacov. Memorandum stratí platnosť, pokiaľ Bratislava nezačne s jej výstavbou do šiestich rokov.

JTRE má projekt podporiť aj po finančnej stránke. Na prípravu a realizáciu stavby plánuje prispieť sumou 7,9 milióna eur, alternatívne až do 10 miliónov eur. Avizuje tiež poskytnutie jedného milióna eur na zabezpečenie zámeru a projektových dokumentácií. Mestu má tiež dodať plnohodnotné podklady v súvislosti s povolením výstavby.

Na druhej strane, Bratislava má na spolupráci participovať vydaním záväzného stanoviska k projektu stavby a zabezpečením pozemkov vo svojom vlastníctve.

Spolupráca Hlavného mesta s JTRE sa traťou po Pribinovej a Košickej neskončí. S investorom sa už totiž stihlo dohodnúť na vytvorení budúcej pracovnej skupiny na vypracovanie dopravno-urbanistickej štúdie električkovej radiály do ďalších mestských častí – Vrakune a Podunajských Biskupíc. Podobne ako pri aktuálnom projekte, aj v tomto prípade bude developer zaviazaný na vlastné náklady pripraviť podklady a poskytnúť súčinnosť v konaniach o umiestnení stavby či o stavebnom povolení. Súčinný so samosprávou má byť aj pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, dotácie zo štátneho rozpočtu či z iných fondov a zdrojov.

 

Vedenie plánovanej trate. Schéma z obdobia, kedy ešte nebolo rozhodnuté o v vedení trate do Vrakune. Zdroj: J&T Real Estate

 

Električková trať, ktorej trasa má viesť popri novej budove SND, vyvolala odmietavé reakcie nielen zo strany ministerstva kultúry, ktoré na tomto území vlastní pozemky, ale aj zo strany vedenia SND a hudobnej obce, ktorí sa boja jej negatívneho dopadu na prevádzku divadla. 

Magistrát je opačného názoru – trasovanie považuje za najlepší variant a sľubuje čo najobjektívnejšie zhodnotenie vplyvu električkovej prepravy v blízkosti divadla presným meraním hluku a vibrácií. Opakovane sa odvoláva na stanovisko expertov, podľa ktorých trať, po prijatí primeraných opatrení, nebude mať výrazný vplyv na fungovanie divadla. Trasovanie trate bolo už zanesené aj do Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy. Jeho súčasťou je aj slučka okolo divadla, ktorá má byť využívaná počas organizácie podujatí pred divadlom. 

Vízia vzniku električkovej trate v oblasti pochádza už z roku 2017, kedy ju predstavil developer J&T Real Estate. Trať má zabezpečiť dopravnú obsluhu veľkých projektov, budovaných v rámci schémy Eurovea City. V tom čase sa spoločnosť zároveň usilovala presvedčiť verejnosť i vládu o udelení štatútu významnej investície, pričom vznik verejnoprospešného projektu mal byť jedným z argumentov, prečo by mal tento štatút zmysel. Magistrát sa po roku 2018 rozhodol koncepciu developera preveriť nezávislou analýzou, ktorá určila navrhované vedenie ako najvhodnejšie.

 

(TASR, red)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube