YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 28.11.2022 15:33

Nekonečný príbeh pokračuje. Ministerstvo kultúry poukazuje na škodlivosť električky pred SND

Jedným z najdôležitejších, ale aj najkontroverznejších dopravných projektov v Bratislave je napojenie nového centra mesta na električkovú sieť. Hlavné mesto navrhuje vedenie trate po Pribinovej a Košickej ulici, Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo (SND) je však proti. Prechádzajúce električky budú údajne rušiť predstavenia a narúšať verejný priestor Námestia M.R. Štefánika.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Vízia novej električkovej trate v lokalite nového downtownu bola prvýkrát predstavená ešte v roku 2017, kedy s ňou prišiel developer J&T Real Estate. JTRE v tejto časti Bratislavy buduje rozsiahle investičné schémy Eurovea City a Klingerka, ktoré sem prinesú vznik nových kancelárskych a retailových plôch, ako aj štvorciferný počet bytov. Pre obsluhu desaťtisícov ľudí, ktorí v území pribudnú, má slúžiť električková trať, pričom ako najvhodnejšie miesto pre jej vedenie vytypoval Pribinovu ulicu popred novostavbu SND, a Košickú s napojením na Ružinovskú radiálu pri Miletičovej ulici.

Hlavné mesto spočiatku projekt podporovalo, po výmene vedenia však primátor Matúš Vallo prisľúbil, že zámer podrobí nezávislej analýze. Jej výsledky predstavil na jeseň 2019. Z porovnania viacerých alternatív a riešení vyplynulo, že pôvodne navrhovaná trať je najlepším riešením v záujme rýchlosti, spoľahlivosti, obsluhy aj ekonomiky projektu a prevádzky. Magistrát postupoval v zmysle týchto záverov a v priebehu roka 2021 sa mu podarilo zaniesť trať do Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Počas celého obdobia od predstavenia záverov mestskej štúdie až doteraz však Magistrát čelí kritike zo strany časti verejnosti. Kritici, medzi ktorých patrí aj časť kultúrnej verejnosti, namietajú, že vedenie trate popred budovu SND a ponad podzemné priestory, ktoré k budove patria, sa negatívne podpíšu na jej fungovaní. Hluk a vibrácie z prechádzajúcich električiek narušia predstavenia aj prípravu umelcov. Naostatok, električková trať má negatívne ovplyvniť podobu verejného priestoru, ktorú odporcovia električky označujú za jedinečné miesto plné života.

Mesto reagovalo vytvorením odbornej komisie, ktorá mala preveriť možnosti technického riešenia trate, zabraňujúceho negatívnym vplyvom dopravy na fungovanie SND. Odborníci na akustiku, dopravné inžinierstvo a architektúru nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Belgicka, Francúzska a Švajčiarska konštatovali, že je možné zrealizovať trať bez nevhodných zásahov do činnosti divadla (hoci presný stav má byť známy po spracovaní štúdie uskutočniteľnosti). V komisii malo svojich zástupcov aj Ministerstvo kultúry SR – azda najväčší odporca zámeru.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Situácia vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Situácia vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Ministerstvo po tomto stanovisku nijako svoj postoj nezmenilo. Práve naopak, kritizuje, že Magistrát ministerstvu nepredložil štúdiu uskutočniteľnosti ani neposúdil predpoklad zvýšených nákladov v dôsledku protihlukových a protivibračných opatrení. Preto dalo urobiť nezávislý posudok, ktorý zanalyzuje vplyv prevádzky električiek. Dnes má jeho výsledky v rukách.

Ako informuje tlačové oddelenie Ministerstva kultúry SR, výsledky vibroakustickej štúdie, ktorú si nechalo ministerstvo vypracovať, hovoria v neprospech vybudovania koľajovej trate na vyvýšenej stavebnej konštrukcii reprezentujúcej viadukt či estakádu ponad podzemné garáže a technické priestory SND. Odborníci tak podľa ministerstva upozorňujú na vážne riziká v prípade umiestnenia električkovej trate pred SND.

Vyvýšené stavebné konštrukcie sa podľa odbornej štúdie z hľadiska vibroakustiky výrazne prejavujú nízkofrekvenčným dunivým hlukom a vibráciami. „Tento dunivý hluk sa niekoľkonásobne zvyšuje v uzatvorenom priestore, čo je aj prípad priestorov SND," upozorňuje rezort kultúry. „Ak odborníci v akustickej štúdii dokazujú, že variant električkovej trate pred novou budovou SND, ktorý presadzuje Magistrát hlavného mesta Bratislava, môže kultúre spôsobiť nenávratné škody, verím, že tento odborný názor bude rešpektovaný všetkými stranami,“ konštatuje ministerka kultúry Natália Milanová.

Experti na základe získaných meraní skonštatovali, že prípadné prejazdy električiek pred novou budovou SND by vygenerovali akustické nízkofrekvenčné vlnenie a dunivý hluk, ktoré môžu negatívne ovplyvniť akustické prostredie v sálach SND. „Potvrdzuje to aj veľmi výrazný pomer efektívnych rýchlostí kmitania (vibrácií), ktorý je viac než 10-násobne vyšší na vyvýšenej stavebnej konštrukcii (estakáde, viadukte) ako na zemnom podloží,“ píše sa v analýze s tým, že vybudenie vlastných frekvencií vlastných tvarov stavebných konštrukcií nie je závislé od rýchlosti koľajového vozidla.

Rovnako sa zamerali aj na vplyv prejazdov električiek v okolí historickej budovy SND a budovy Slovenskej filharmónie (SF), ktoré potvrdili nežiaduce namáhanie stavebných konštrukcií. „Vďaka tomu tak mohli konštatovať, že aj v tomto prípade výrazné dynamické namáhanie vyvýšenej stavebnej konštrukcie (estakády, viaduktu) prostredníctvom maximálnej hodnoty zrýchlenia a efektívnej hodnoty zrýchlenia je nielen v tomto projekte, ale aj dosiaľ realizovaných projektoch jedným z ukazovateľov rýchlejšieho únavového poškodenia budovy SND," konštatuje ministerstvo.

Vedenie ministerstva kultúry aj preto už začiatkom augusta požiadalo primátora Bratislavy Matúša Valla o zriadenie pracovnej skupiny. „Tá by mala nezávisle posúdiť všetky zistenia odborníkov a navrhnúť riešenia, ktoré nielen zabránia prípadnému stavebnému narušeniu novej budovy SND a jej prevádzky, ale predovšetkým zaručia nerušený kultúrny zážitok návštevníkom SND," uzavrelo ministerstvo.

Na základe vízie Ministerstva kultúry SR je takýmto riešením odlišné vedenie trate. Počas tlačovej konferencie v lete tohto roka predstavilo návrh, podľa ktorého by sa mala vybudovať mimoúrovňová (podzemná) trať na Pribinovej, Olejkárskej a Landererovej. Podľa odborníkov, ktorí alternatívnu koncepciu vypracovali, ide o jediné optimálne riešenie.

 

JTRE predstavilo zámer už v roku 2017, doteraz nie je jasné, či sa vôbec bude trať stavať. Zdroj: J&T Real Estate

 

Stanovisko Hlavného mesta nie je v tejto chvíli známe. Redakcia YIM.BA opakovane oslovila Magistrát aj Ministerstvo kultúry SR ohľadne aktuálneho stavu rokovaní o budúcnosti trate. Žiadna z inštitúcií nijakým spôsobom nereagovala. Vedenie Bratislavy sa každopádne tvári, že projekt chce pripraviť na realizáciu už do dvoch rokov. Zámer je v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a Magistrát podpísal Memorandum o spolupráci s JTRE, ktorý má prispieť k urýchleniu realizácie.

Súčasťou dohody v memorande je záväzok developera, že na stavbu poskytne teoreticky až 10 miliónov eur. To však platí iba v prípade, že sa výstavba spustí do šiestich rokov od podpisu memoranda. To je dnes ešte stále päť a pol roka, s prihliadnutím na postoj Ministerstva kultúry SR to ale stačiť nemusí. Mesto dúfa, že výstavbu rozbehne už v roku 2024 a je rozhodne súčasťou priorít, definovaných v strategickom pláne do roku 2030.

Charakter diskusie okolo zámeru nevytvára predpoklady na hľadanie kompromisu. Obe strany sa jednoznačne držia svojho stanoviska. Situáciu zmenia pravdepodobne až personálne zmeny v obsadení jednotlivých politických postov. Keďže verejnosť v posledných komunálnych voľbách potvrdila dovtedajšie obsadenie Magistrátu a silný mandát dala aj zastupiteľom, ktorí zmenou Územného plánu zadefinovali vedenie trate pred divadlom ako verejný záujem, bude to najmä o zmenách na úrovni Ministerstva kultúry SR. V tejto chvíli je predčasné predpokladať, aká bude životnosť jeho vedenia. Električka pred SND je ale gordickým uzlom, ktorý bude musieť rozťať práve osoba na tomto (alebo nadriadenom) poste – či už to bude súčasná ministerka alebo niekto iný.

V každom prípade, v stávke je dopravná obsluha celého nového centra mesta. Podľa niektorých odhadov sa tu bude po dokončení všetkých plánovaných developmentov denne pohybovať až 200-tisíc ľudí, čo nemusí byť prehnané číslo. Tieto masy nebudú mať k dispozícii rýchly, kapacitný a segregovaný systém verejnej dopravy, keďže všetko stojí na jednom kritickom mieste. Výsledkom môže byť totálny dopravný kolaps po zbytočnom zahltení centra mesta autami. K tomu zatiaľ Bratislava smeruje.

 

(YIM.BA, SITA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Boj o električkovú trať pred SND pokračuje, aktivisti navrhujú alternatívnu trasu

19.07.2022 13:14:58 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v posledných týždňoch oficiálne spustilo povoľovací proces k projektu novej električkovej trate na Pribinovej ulici. Ide o kontroverzný plán – zámer má mnohých odporcov, predovšetkým zo strany časti kultúrnej obce. A práve Ministerstvo kultúry potvrdilo svoj odmietavý postoj a spoločne s aktivistami navrhuje alternatívne vedenie trate.

Čítať viac

Električka v downtowne je opäť o čosi bližšie, projekt vstúpil do povoľovania

06.07.2022 12:50:44 Adrian Gubčo

Bratislava napreduje v procese prípravy električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici. Po zanesení projektu do Územného plánu a dohode o spolupráci s developerom J&T Real Estate pristúpila k spusteniu povoľovacieho procesu. Zámer sa dostal do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a je otvorený pripomienkam verejnosti.

Čítať viac

Bratislava bude na príprave trate pred SND spolupracovať s JTRE

08.06.2022 16:31:06 RED

Bratislava sa pri plánovanej električkovej trati, ktorá má viesť aj pred novou budovou SND na Pribinovej ulici, spojí s developerom J&T Real Estate (JTRE). Ten má v priľahlom okolí rozpracovaných viacero investičných projektov. Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo podpísal v uplynulých dňoch so spoločnosťou memorandum o spolupráci.

Čítať viac

Hlavné mesto napreduje v príprave električky pred SND

13.01.2022 17:47:37 Adrian Gubčo

Bratislava pomaly napreduje v príprave vzniku novej električkovej trate, ktorá prepojí centrum mesta s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú ulicu. Hoci je trať už zanesená do Územného plánu, časť verejnosti a lokálnych aktérov má aj naďalej výhrady k vedeniu popred novú budovu SND. Mesto preto vyberá dodávateľa, ktorý uskutoční meranie hluku a vibrácií priestorov SND na základe simulácií prechodu električky.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Experti potvrdzujú, že električka pred SND jeho prevádzku nenaruší

04.03.2021 14:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už má k dispozícii stanovisko odborníkov k zámeru výstavby električkovej trate na Pribinovej ulici v priestore pred novou budovou Slovenského národného divadla. Podľa medzinárodnej skupiny expertov, ktorá hodnotila možnosti technického riešenia trate, je možné túto stavbu postaviť a prevádzkovať tak, aby nemala negatívne dopady na okolie.

Čítať viac

Odpor aktivistov voči električke pred SND sa stupňuje

26.01.2021 12:04:04 Adrian Gubčo

Príbeh novej električkovej trate v lokalite Pribinovej ulice píše ďalšiu kapitolu. Po poslednom kroku mesta, ktoré trať, spájajúcu Petržalku s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú vložilo do pripravovaných Zmien a doplnkov Územného plánu 07, urobili ďalší ťah aj odporcovia zámeru. Aktivisti, medzi ktorými je viacero známych odborníkov, predstavili argumenty proti trati aj alternatívu jej vedenia.

Čítať viac

Eurovea II rastie, jej obsluha ostáva otázna

18.11.2020 11:35:26 Adrian Gubčo

S postupom prác na výstavbe Eurovea II je čoraz zrejmejší enormný rozsah tohto projektu. Spoločne s ostatnými pripravovanými zámermi v oblasti, známymi ako Eurovea City, tak vznikne mimoriadne aktívne srdce nového centra Bratislavy. Napriek tomu sa neustále vedú diskusie o umiestnení električkovej trate, pričom kameňom úrazu je striedmo využívaný priestor pred SND.

Čítať viac

Mesto navrhlo kompromis pri električke pred SND

06.11.2020 17:35:38 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR navrhla kompromisné riešenie situácie električkovej trate po Pribinovej. Trať by mala podľa nového variantu viesť aj slučkou okolo novej budovy Slovenského divadla. K tomuto kroku mesto donútil odpor predovšetkým zo strany Ministerstva kultúry, to však nepodporilo ani kompromisný návrh.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

J&T Real Estate vyjadrilo podporu električke po Pribinovej

14.07.2020 10:12:00 Adrian Gubčo

Budúcnosť vedenia električkovej siete cez nové centrum Bratislavy je dnes asi najhorúcejšou rozvojovou témou v meste. Hlavné mesto, vedomé si mimoriadnych dopravných problémov, ktoré vyvolá masívny development v oblasti, sa po analýze rozhodlo pre vybudovanie trate po Pribinovej a Košickej, s čím nesúhlasia viacerí aktivisti a časť kultúrnej obce. S obhajobou zámeru teraz vystúpila spoločnosť JTRE, ktorá myšlienku vybudovať trať navrhla ako prvá.

Čítať viac

Trať v downtowne je ohrozená, mestu hrozí dopravný kolaps

02.07.2020 15:47:00 Adrian Gubčo

Na začiatku minulého týždňa sa konalo ďalšie zo stretnutí k zámeru výstavby novej električkovej trate cez Pribinovu a Košickú ulicu, ktorá by obslúžila významnú časť rastúceho bratislavského downtownu. Proti projektu sa postavila časť kultúrnej obce, diskusie však ku žiadnemu kompromisu neprišli. Navyše, postoj Ministerstva kultúry vedie debatu do slepej uličky, čo by znamenalo totálny dopravný kolaps centrálnej Bratislavy.

Čítať viac

Prvá trať v downtowne je o niečo bližšie k realite, ďalší rozvoj siete je otázny

22.04.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Mimoriadne potrebná investícia v podobe električkovej trate, ktorá by obsluhovala nové centrum mesta a spájala zónu Eurovea City s Ružinovom a Petržalkou, by sa mohla čoskoro stať reánejšou – mesto totiž bude žiadať o zmenu Územného plánu, aby ju bolo možné postaviť. Ako budú vyzerať ďalšie potrebné prepojenia, však zatiaľ známe nie je.

Čítať viac

Osobnosti vyzývajú proti električke pred SND, pomáhajú si manipulatívnymi vizualizáciami

12.12.2019 11:45:00 Adrian Gubčo

Mesiac po predstavení rozhodnutia Hlavného mesta o trasovaní prvej z električkových tratí cez nové centrum mesta sa objavuje iniciatíva skupiny osobností z kultúrneho prostredia, ktorá žiada vylúčenie trate spred Slovenského národného divadla. Iniciátori vyzývajú na konštruktívnu diskusiu, pri argumentácii však prehliadajú dáta a využívajú manipulatívne vizualizácie.

Čítať viac

Nová električková trať povedie po Pribinovej

29.10.2019 17:32:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Bratislava - hlavné mesto SR už pozná odpoveď, ako bude v budúcnosti viesť električková trať cez nové centrum metropoly. Na základe porovnania viacerých variantných riešení sa ako najlepšie ukazuje vedenie trate po Pribinovej ulici, popred Slovenské národné divadlo.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhodnocuje električkovú trať cez Eurovea City

03.07.2019 13:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy potvrdzuje svoj záujem na čo najskoršej výstavbe električkovej trate, ktorú navrhol developer J&T Real Estate vybudovať v rámci zóny Eurovea City, vrátane jej prepojenia na ružinovskú radiálu. V preverovaní sú aktuálne dve varianty vedenia trate.

Čítať viac

Prezentácia električkového okruhu po Pribinovej a Košickej ulici

12.09.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred týždňom spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) odprezentovala prepracovaný koncept električkového okruhu, ktorý by mal prepojiť petržalskú električkovú radiálu s ružinovskou vedením cez vznikajúce nové centrum mesta. Po prvotných informáciách prinášam aj detaily z prezentácie.

Čítať viac

J&T Real Estate približuje podobu električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici

05.09.2018 16:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate dnes na tlačovej konferencii predstavil konkrétnejšiu podobu plánovanej električkovej trate, ktorá spojí nábrežné projekty v rámci vízie Eurovea City s električkovými radiálami v Petržalke či Ružinove. Projekt má podporu Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube