Author photoAdrian Gubčo 28.11.2022 15:33

Nekonečný príbeh pokračuje. Ministerstvo kultúry poukazuje na škodlivosť električky pred SND

Jedným z najdôležitejších, ale aj najkontroverznejších dopravných projektov v Bratislave je napojenie nového centra mesta na električkovú sieť. Hlavné mesto navrhuje vedenie trate po Pribinovej a Košickej ulici, Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo (SND) je však proti. Prechádzajúce električky budú údajne rušiť predstavenia a narúšať verejný priestor Námestia M.R. Štefánika.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Vízia novej električkovej trate v lokalite nového downtownu bola prvýkrát predstavená ešte v roku 2017, kedy s ňou prišiel developer J&T Real Estate. JTRE v tejto časti Bratislavy buduje rozsiahle investičné schémy Eurovea City a Klingerka, ktoré sem prinesú vznik nových kancelárskych a retailových plôch, ako aj štvorciferný počet bytov. Pre obsluhu desaťtisícov ľudí, ktorí v území pribudnú, má slúžiť električková trať, pričom ako najvhodnejšie miesto pre jej vedenie vytypoval Pribinovu ulicu popred novostavbu SND, a Košickú s napojením na Ružinovskú radiálu pri Miletičovej ulici.

Hlavné mesto spočiatku projekt podporovalo, po výmene vedenia však primátor Matúš Vallo prisľúbil, že zámer podrobí nezávislej analýze. Jej výsledky predstavil na jeseň 2019. Z porovnania viacerých alternatív a riešení vyplynulo, že pôvodne navrhovaná trať je najlepším riešením v záujme rýchlosti, spoľahlivosti, obsluhy aj ekonomiky projektu a prevádzky. Magistrát postupoval v zmysle týchto záverov a v priebehu roka 2021 sa mu podarilo zaniesť trať do Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Počas celého obdobia od predstavenia záverov mestskej štúdie až doteraz však Magistrát čelí kritike zo strany časti verejnosti. Kritici, medzi ktorých patrí aj časť kultúrnej verejnosti, namietajú, že vedenie trate popred budovu SND a ponad podzemné priestory, ktoré k budove patria, sa negatívne podpíšu na jej fungovaní. Hluk a vibrácie z prechádzajúcich električiek narušia predstavenia aj prípravu umelcov. Naostatok, električková trať má negatívne ovplyvniť podobu verejného priestoru, ktorú odporcovia električky označujú za jedinečné miesto plné života.

Mesto reagovalo vytvorením odbornej komisie, ktorá mala preveriť možnosti technického riešenia trate, zabraňujúceho negatívnym vplyvom dopravy na fungovanie SND. Odborníci na akustiku, dopravné inžinierstvo a architektúru nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Belgicka, Francúzska a Švajčiarska konštatovali, že je možné zrealizovať trať bez nevhodných zásahov do činnosti divadla (hoci presný stav má byť známy po spracovaní štúdie uskutočniteľnosti). V komisii malo svojich zástupcov aj Ministerstvo kultúry SR – azda najväčší odporca zámeru.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Situácia vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Situácia vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Ministerstvo po tomto stanovisku nijako svoj postoj nezmenilo. Práve naopak, kritizuje, že Magistrát ministerstvu nepredložil štúdiu uskutočniteľnosti ani neposúdil predpoklad zvýšených nákladov v dôsledku protihlukových a protivibračných opatrení. Preto dalo urobiť nezávislý posudok, ktorý zanalyzuje vplyv prevádzky električiek. Dnes má jeho výsledky v rukách.

Ako informuje tlačové oddelenie Ministerstva kultúry SR, výsledky vibroakustickej štúdie, ktorú si nechalo ministerstvo vypracovať, hovoria v neprospech vybudovania koľajovej trate na vyvýšenej stavebnej konštrukcii reprezentujúcej viadukt či estakádu ponad podzemné garáže a technické priestory SND. Odborníci tak podľa ministerstva upozorňujú na vážne riziká v prípade umiestnenia električkovej trate pred SND.

Vyvýšené stavebné konštrukcie sa podľa odbornej štúdie z hľadiska vibroakustiky výrazne prejavujú nízkofrekvenčným dunivým hlukom a vibráciami. „Tento dunivý hluk sa niekoľkonásobne zvyšuje v uzatvorenom priestore, čo je aj prípad priestorov SND," upozorňuje rezort kultúry. „Ak odborníci v akustickej štúdii dokazujú, že variant električkovej trate pred novou budovou SND, ktorý presadzuje Magistrát hlavného mesta Bratislava, môže kultúre spôsobiť nenávratné škody, verím, že tento odborný názor bude rešpektovaný všetkými stranami,“ konštatuje ministerka kultúry Natália Milanová.

Experti na základe získaných meraní skonštatovali, že prípadné prejazdy električiek pred novou budovou SND by vygenerovali akustické nízkofrekvenčné vlnenie a dunivý hluk, ktoré môžu negatívne ovplyvniť akustické prostredie v sálach SND. „Potvrdzuje to aj veľmi výrazný pomer efektívnych rýchlostí kmitania (vibrácií), ktorý je viac než 10-násobne vyšší na vyvýšenej stavebnej konštrukcii (estakáde, viadukte) ako na zemnom podloží,“ píše sa v analýze s tým, že vybudenie vlastných frekvencií vlastných tvarov stavebných konštrukcií nie je závislé od rýchlosti koľajového vozidla.

Rovnako sa zamerali aj na vplyv prejazdov električiek v okolí historickej budovy SND a budovy Slovenskej filharmónie (SF), ktoré potvrdili nežiaduce namáhanie stavebných konštrukcií. „Vďaka tomu tak mohli konštatovať, že aj v tomto prípade výrazné dynamické namáhanie vyvýšenej stavebnej konštrukcie (estakády, viaduktu) prostredníctvom maximálnej hodnoty zrýchlenia a efektívnej hodnoty zrýchlenia je nielen v tomto projekte, ale aj dosiaľ realizovaných projektoch jedným z ukazovateľov rýchlejšieho únavového poškodenia budovy SND," konštatuje ministerstvo.

Vedenie ministerstva kultúry aj preto už začiatkom augusta požiadalo primátora Bratislavy Matúša Valla o zriadenie pracovnej skupiny. „Tá by mala nezávisle posúdiť všetky zistenia odborníkov a navrhnúť riešenia, ktoré nielen zabránia prípadnému stavebnému narušeniu novej budovy SND a jej prevádzky, ale predovšetkým zaručia nerušený kultúrny zážitok návštevníkom SND," uzavrelo ministerstvo.

Na základe vízie Ministerstva kultúry SR je takýmto riešením odlišné vedenie trate. Počas tlačovej konferencie v lete tohto roka predstavilo návrh, podľa ktorého by sa mala vybudovať mimoúrovňová (podzemná) trať na Pribinovej, Olejkárskej a Landererovej. Podľa odborníkov, ktorí alternatívnu koncepciu vypracovali, ide o jediné optimálne riešenie.

 

JTRE predstavilo zámer už v roku 2017, doteraz nie je jasné, či sa vôbec bude trať stavať. Zdroj: J&T Real Estate

 

Stanovisko Hlavného mesta nie je v tejto chvíli známe. Redakcia YIM.BA opakovane oslovila Magistrát aj Ministerstvo kultúry SR ohľadne aktuálneho stavu rokovaní o budúcnosti trate. Žiadna z inštitúcií nijakým spôsobom nereagovala. Vedenie Bratislavy sa každopádne tvári, že projekt chce pripraviť na realizáciu už do dvoch rokov. Zámer je v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a Magistrát podpísal Memorandum o spolupráci s JTRE, ktorý má prispieť k urýchleniu realizácie.

Súčasťou dohody v memorande je záväzok developera, že na stavbu poskytne teoreticky až 10 miliónov eur. To však platí iba v prípade, že sa výstavba spustí do šiestich rokov od podpisu memoranda. To je dnes ešte stále päť a pol roka, s prihliadnutím na postoj Ministerstva kultúry SR to ale stačiť nemusí. Mesto dúfa, že výstavbu rozbehne už v roku 2024 a je rozhodne súčasťou priorít, definovaných v strategickom pláne do roku 2030.

Charakter diskusie okolo zámeru nevytvára predpoklady na hľadanie kompromisu. Obe strany sa jednoznačne držia svojho stanoviska. Situáciu zmenia pravdepodobne až personálne zmeny v obsadení jednotlivých politických postov. Keďže verejnosť v posledných komunálnych voľbách potvrdila dovtedajšie obsadenie Magistrátu a silný mandát dala aj zastupiteľom, ktorí zmenou Územného plánu zadefinovali vedenie trate pred divadlom ako verejný záujem, bude to najmä o zmenách na úrovni Ministerstva kultúry SR. V tejto chvíli je predčasné predpokladať, aká bude životnosť jeho vedenia. Električka pred SND je ale gordickým uzlom, ktorý bude musieť rozťať práve osoba na tomto (alebo nadriadenom) poste – či už to bude súčasná ministerka alebo niekto iný.

V každom prípade, v stávke je dopravná obsluha celého nového centra mesta. Podľa niektorých odhadov sa tu bude po dokončení všetkých plánovaných developmentov denne pohybovať až 200-tisíc ľudí, čo nemusí byť prehnané číslo. Tieto masy nebudú mať k dispozícii rýchly, kapacitný a segregovaný systém verejnej dopravy, keďže všetko stojí na jednom kritickom mieste. Výsledkom môže byť totálny dopravný kolaps po zbytočnom zahltení centra mesta autami. K tomu zatiaľ Bratislava smeruje.

 

(YIM.BA, SITA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube