YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 19.01.2021 11:59

Discovery Residence prechádza zmenami

Projekt Discovery Residence v prudko sa transformujúcej časti štvrte Mlynské Nivy by sa mal zásadne upraviť. Stavebný úrad v mestskej časti Ružinov totiž ešte v priebehu minulého roka vydal povolenie k zmene stavby pred dokončením pre developera RMC Properties Slovakia. Úpravy sú pomerne zásadné, investor však ubezpečuje, že kvalita projektu sa tým nezníži.

Výstavba projektu sa spustila na jar 2019, vyše štvrť roka potom, ako získal investor stavebné povolenie. Po tomto zdržaní začala veža, plánovaná ako 22-podlažná s výškou 75,4 metrov, postupne rásť. Tempo však nebolo také vysoké a ešte len teraz sa finalizuje najvyššie podlažie. Súbežne s rastom budovy sa však realizuje aj fasáda, ktorá mala byť vizuálne príťažlivým prvkom projektu vďaka charakteristickému vzoru, tvoreného prelínajúcimi sa horizontálnymi a vertikálnymi pásmi obkladu.

Teraz sa však projekt mení – a nejde o malé úpravy. V zmysle povolenia na zmenu stavby pred dokončením sa uvádza až 37 zmien. Okrem menších a ťažko postrehnuteľných úprav – napríklad zmien pozícií závlahy, zrušenia betónového sedenia pri detskom ihrisku alebo zrušenia schodiskového výlezu na strechu – sú tu aj rozsiahlejšie. K takým patrí zvýšenie okenných parapetov, čím sa zmenšujú okná, zníženie svetlej výšky podlaží (o 180 mm), nahradenie rohových okien na loggiách dvojicou menších okien, alebo nahradenie murovaných priečok za sádrokartónové.

Advertising

Úpravy sa dotknú aj exteriéru budovy. Výraznou zmenou je zníženie celkovej výšky budovy o 3,32 metra v dôsledku zníženie konštrukčných a svetlých výšok podlaží, veža tak bude mať len 72 metrov. Zmenia sa aj fasádne panely z pôvodných oblých na jednoduchšie zošikmené. Na loggiách sa bude rušiť obloženie a nahradené bude zateplením. Hrúbka zateplenia sa zníži a zasklenie na loggiách sa nahradí oceľovým zábradlím. Výraznými úpravami prejdú aj verejné priestory v okolí, rozsah zelene sa zväčší, no mení sa materiál dlažby (z kameňa na betón) a znižuje sa náročnosť sadových úprav. Investor aktualizoval aj dátum dokončenia projektu na jún 2021.

Ide tak o pomerne radikálne zmeny a výraznú optimalizáciu. Tá je bežná vo väčšine projektov, štandardne sa však rieši už skôr a nie je predkladaná v čase, kedy je pred dokončením hrubá stavba. Developer však tvrdí, že zmeny nakoniec budú na prospech klientov. „Zmena stavby reflektovala aktuálne požiadavky trhu, tzn. modernejšie a flexibilnejšie riešenie bytov,“ hovorí Jakub Slanina, CEO RMC Properties Slovakia a uvádza praktické dôsledky. „Napr. vnútrobytové SDK priečky považujeme za oveľa flexibilnejšie pri budúcej úprave bytu. Minimálne zvýšenie výšky parapetu pri zachovaní „zníženého parapetu“ je praktickejšie pri budúcom zariaďovaní bytu nábytkom a zároveň znižujeme insoláciu vnútorných priestorov, čo má priamy vplyv aj na tepelnú pohodu.“

Zároveň oponuje, že by tieto zmeny prišli neskoro a boli zavádzaním klientov. „Nad zmenami sa začalo uvažovať v čase prípravy realizačnej projektovej dokumentácie,“ vysvetľuje. „Nakoľko sme ideu zmien mali už v čase prípravy realizačnej projektovej dokumentácie, väčšine klientov bol projekt prezentovaný už v stave, v akom je aj realizovaný. Klientom, ktorí kupovali byty pred začiatkom výstavby, sme stav projektu týkajúci sa štandardu bývania a architektonického stvárnenia budovy komunikovali.“ Sťažnosť či odstúpenie od zmluvy v súvislosti s úpravami developer neregistruje.

V projekte vzniká 137 bytov, z ktorých je podľa oficiálnej webstránky voľných ešte deväť na dvoch najvyšších podlažiach. Web obsahuje aj nové aktualizované vizualizácie z novembra 2019, čo potvrdzuje slová developera. Podanie zmeny stavby pred dokončením až v apríli 2020 súvisí so snahou stavebníka kumulovať všetky zmeny do jedného konania. „Nakoľko sme chceli podávať na stavebný úrad všetky zmeny naraz, podávali sme žiadosť až po prehodnotení projektu vzhľadom na sadové úpravy, ktorým sme sa venovali až v neskoršej fáze výstavby,“ konštatuje Jakub Slanina.

Ďalšie zmeny stavby sa už vzhľadom na vysoké štádium výstavby nepredpokladajú. Architektonický štandard aj úroveň bývania ostávajú podľa developera zachované. „Treba povedať, že s architektonickým stvárnením projektu sme plne stotožnení a preto sme dbali na to, aby bol projekt realizovaný tak, ako bol architektonicky stvárnený,“ hovorí Jakub Slanina a sekunduje mu aj Miroslav Hrušovský, architekt z kancelárie Pantograph, ktorá vypracovala projektovú dokumentáciu. „O všetkých zmenách sa rozhoduje konsenzuálne a s výsledkom sú spokojné všetky strany v procese.“

Architekti navyše dodávajú, že v tomto prípade ide o nadštandardný prístup developera. „Našim cieľom je priniesť na slovenský trh tzv. integrated project delivery, kde sa stráca hranica medzi architektom a dodávateľom stavby. Takýmto spôsobom je možné dosiahnuť maximálne efektívne vynaloženie poskytnutého budgetu v prospech kvality samotnej stavby.“ Prostriedkom k tomu bolo stanovenie fixnej ceny výstavby, v rámci ktorej sa mohol investor sústrediť na zvýšenie kvality.

Discovery Residence tak developer aj naďalej prezentuje ako mimoriadne kvalitný development, čo chce zdôrazniť tým, že si v rámci kancelárskych priestorov v parteri projektu zriadi svoje sídlo. Naplnené sú už tri štvrtiny rozsahu občianskej vybavenosti, pribudnúť tu má kaviareň pri budúcom detskom ihrisku alebo chovateľské potreby. Park v okolí veže bude verejne prístupné a má slúžiť pre všetky generácie.

 

 

Informácia o radikálnych zmenách Discovery Residence vyvolala šum aj nespokojnosť, na druhej strane, rozsah úprav nasvedčuje, že v prípade realizácie pôvodnej verzie zámeru by bol rozpočet na výstavbu oveľa vyšší. V takom prípade by sa mohla narušiť celá investičná schéma developera a projekt by sa nemusel vybudovať vôbec. Ten je inak v danej lokalite vhodný a jeho stvárnenie ju môže obohatiť, nehovoriac o prírastku nových pobytových priestorov, preto by to bola škoda.

Každopádne, minimálne časť zmien považujem za nesprávnu. Pokiaľ klientom neprekážajú úpravy vo svetlých výškach alebo riešení priečok, je to samozrejme v poriadku, ale intervencie, ktoré zasiahnu širšiu verejnosť – teda zmeny vo verejných priestoroch – mali zostať vo vyššej kvalite. Developer síce pripomína, že sa zväčšil rozsah zelene, jej plocha však nie je jediný parameter úrovne priestranstva. Nahradenie kamennej dlažby betónovou môže vzhľadu parčíku ublížiť rovnako, ako parku v projekte Sky Park od Penta Real Estate. Tam išlo tiež o optimalizáciu nákladov.

Advertising

Kvalitu verejného priestoru v tejto oblasti treba prispôsobiť predpokladanému ďalšiemu rozvoju lokality. Metropolitný inštitút Bratislavy už údajne spracúva koncepciu budúceho riešenia ulice Mlynské nivy, ktorá by sa mala premeniť na široký bulvár s teoretickým vedením električkovej trate. Pôvodné výrobné areály budú nahradené polyfunkčnými projektami, ktoré prispejú k rozšíreniu centra Bratislavy. V horizonte jedného až dvoch desaťročí môže byť táto dnes ospalá časť mesta jednou z najživších.

Ideálne by tak bolo – čo ale platí aj o súčasnom downtowne medzi Karadžičovou, Páričkovou, Košickou a Nábrežím M. R. Štefánika – vypracovať lokálny manuál tvorby verejných priestranstiev. Ten by nemal mať podobu len rámcového dokumentu, ale konkrétnych riešení pre všetky priestranstvá v správe mesta či mestskej časti (teda nie po vzore mestského manuálu, ale skôr Manuálu pre Panenskú a okolie). To by prispelo k radikálnemu zlepšeniu úrovne oblasti, optimalizácii nákladov pre investorov a k vyvarovaniu sa chýb, ku ktorým došlo v downtowne.

Hlavné mesto prostredníctvom MIBu tvrdí, že hlavnou úlohou mestského plánovania je plánovanie verejných priestorov. Po ukončení jednotlivých príloh k Manifestu verejných priestorov (Princípov a štandardov) môže pokračovať konkrétnymi stratégiami pre konkrétne územia. Tým nastaví latku, ktorú budú nakoniec nútení dosiahnuť aj investori. Racionalizácie, vedúce k znižovaniu úrovne verejných priestorov, by sa tak postupne mohli stať vecou minulosti.

 

Fotografie zo 17.1.2021. Pozrite si výstavbu Discovery Residence vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: RMC Properties
  • Staršia verzia. Zdroj: RMC Properties
  • Novšia verzia. Zdroj: RMC Properties

Súvisiace články

Najkrajšia veža v Bratislave? Discovery Residence je architektonickým pokladom budúceho bulváru (VIDEO)

16.11.2022 19:15:00 Adrian Gubčo

Discovery Residence je jedným z mnohých bratislavských projektov výškových budov, patrí však k najvydarenejším. Pôvodne pritom malo ísť o nevábnu vežu, po úpravách sa z nej stala skutočná okrasa Mlynských nív. Dnes zanedbaná ulica sa má zmeniť na skutočný bulvár, pričom realizácia od RMC Properties Slovakia bude jej architektonickou dominantou.

Čítať viac

Discovery Residence odhaľuje definitívnu podobu

04.05.2021 10:35:43 Adrian Gubčo

Discovery Residence je ďalším rozostavaným projektom výškovej budovy, ktorý v týchto dňoch odhaľuje definitívnu podobu svojej fasády. Po Klingerke, stojacej len niekoľko stoviek metrov opodiaľ, sa k definitívnemu dokončeniu blíži aj vežiak, ktorý nakrátko vzbudil kontroverzie veľmi výraznými zmenami pred dokončením.

Čítať viac

Discovery Residence napreduje a získava fasádu

12.10.2020 11:25:30 Adrian Gubčo

Do panorámy Bratislavy preniká ďalšia výšková budova: Discovery Residence pridáva podlažia a blíži sa k dosiahnutiu plnej výšky. Výstavba pokročila natoľko, že sa pod lešením postupne odhaľuje fasáda veže, ktorá na vizualizáciách zaujala eleganciou a decentnosťou. Projekt už čoskoro dotvorí severnú stranu ulice Mlynské nivy, postupne sa meniacej mestskej triedy.

Čítať viac

Bratislavský downtown sa bude rozširovať, treba sa na to pripraviť

14.07.2020 16:48:00 Adrian Gubčo

V najbližších mesiacoch sa v bratislavskom downtowne, resp. v časti štvrte Nivy medzi Páričkovou a Dunajom, dokončia ďalšie väčšie areály alebo výrazné časti nového centra mesta. S dobudovávaním už povolených alebo pripravovaných projektov sa ťažisko rozvoja začne presúvať na iné smery – predovšetkým na východ do zóny Mlynské Nivy – Západ. Chyby rozvoja prvej časti dowtownu už nemožno zopakovať.

Čítať viac

Discovery Residence prejde úpravami a hlási nový termín dokončenia

27.05.2020 16:50:59 Adrian Gubčo

Projekt rezidenčnej výškovej budovy Discovery Residence prejde menšími zmenami. Developer REMAC Properties podal na ružinovský stavebný úrad žiadosť o zmenu stavby pred dokončením, ktorá spočíva v rozšírení priľahlých zelených plôch alebo aktualizácii dátumu dokončenia. Veža sa postupne stáva súčasťou panorámy transformujúcej sa štvrte Mlynské Nivy.

Čítať viac

Discovery Residence začína výraznejšie rásť, na Nivách pribúda ďalšia výšková budova

26.03.2020 14:03:00 Adrian Gubčo

Projekt Discovery Residence zatiaľ nepatrí k najviditeľnejším a začiatok realizácie bol spojený s meškaním oproti pôvodným plánom. V posledných mesiacoch sa však výstavba naplno rozbehla a na parcele v dynamicky sa meniacej časti Mlynských Nív už rastú prvé podlažia. Discovery Residence bude čoskoro ďalším atraktívnym doplnkom modernej časti Bratislavy.

Čítať viac

Discovery Residence je už vo výstavbe

09.05.2019 17:20:00 Adrian Gubčo

Po niekoľkomesačnom omeškaní sa definitívne spustila výstavba ďalšej bratislavskej výškovej budovy. Veža s názvom Discovery Residence vzniká v zóne Mlynské nivy – západ, ktorá sa transformuje z priemyselnej štvrte na kancelárskou-obytnú časť Bratislavy.

Čítať viac

Discovery Residence má stavebné povolenie

27.12.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Rezidenčný projekt Discovery Residence sa po niekoľkomesačnom zdržaní konečne blíži k spusteniu výstavby. Mestská časť Ružinov, do ktorej pôsobnosti projekt patrí, totiž vydala stavebné povolenie pre bytový dom, ktorý bude ďalším moderným doplnkom do transformujúcej sa zóny okolo ulice Mlynské nivy.

Čítať viac

Discovery Tower rebranduje na Discovery Residence a odhaľuje nový výzor

28.03.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Už dlhšie je známy zámer výstavby 22-podlažnej výškovej budovy na ulici Mlynské nivy, v dotyku s Apollo Business Center II, ktorá bola pôvodne známa pod názvom Discovery Tower. Developer CKM Reality, s.r.o., však projekt odstúpil blízkej spoločnosti REMAC Properties, patriacej pod český investičný fond ZMJ SICAV, a.s., spojený s podnikateľom Jozefom Brhelom. V rámci vývoja projekt prešiel rebrandingom na Discovery Residence a výmenou architektov, čo bol jednoznačne dobrý krok.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube