Author photoMartina Gregová 26.06.2024 16:56

Silný rok pre Bratislavu. Na CE ZA AR 2024 je nominovaných najviac projektov z metropoly

Ocenenie CE ZA AR patrí medzi najprestížnejšie architektonické ocenenia udeľované na území Slovenskej republiky. V tomto roku Slovenská komora architektov vyhlásila jeho 23. ročník. Odbornej aj laickej verejnosti tak opäť poskytne pohľad na to najkvalitnejšie, čo za uplynulý rok vzniklo na poli slovenskej architektúry. Bratislava mala už tradične bohaté zastúpenie vo všetkých kategóriách.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Poslaním ocenenia je tiež zvýšenie informovanosti o práci architektov v spoločnosti, ako aj o význame a vplyve tejto profesie na tvorbu prostredia. Zároveň si ocenenie kladie za cieľ otvárať diskusiu v mnohých témach. Minulé ročníky sa niesli v znamení environmentálnej udržateľnosti (21. ročník) a obnovy a regenerácie (22. ročník).

Tento rok sa ústrednou témou stáva bývanie. „Cieľom komunikačnej kampane aktuálneho ročníka ocenenia CE ZA AR je zviditeľnenie širokého spektra prístupov k bývaniu a podnietenie odbornej diskusie na túto tému, aby sme všetci mohli napokon byť #domavarchitekture,“ približujú organizátori. 

Do 23. ročníka ceny CE ZA AR bolo prihlásených celkovo 116 diel. Do užšieho výberu odborná porota posunula 24 z nich. Nominované diela sa budú o získanie ocenenia uchádzať v šiestich kategóriách. Okrem víťazov v hlavných kategóriách bude počas večera oznámený aj víťaz Ceny verejnosti. Udelený bude opäť tiež titul Patrón architektúry. 

Galéria

 • BBNV. Autor: Peter Jurkovič
 • Drevodom Devín. Autor: Maroš Fečík
 • Dom Pernek. Autorka: Alex shoots buildings
 • Zwirn 1. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Podun. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • ZŠ Plickova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • The Mill. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Laur. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Kotva. Autor: Martin Jevčík
 • Byt 11. Autor: Matúš Nedecký
 • Urban Residence. Autor: Pavel Meluš
 • Bory Nový dvor. Autor: Pavel Kudiváni
 • Bratislavská kalvária. Autor: Juraj Hantabal
 • Park na nábreží. Autorka: Michaela Dunajská
 • Námestie slobody. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Nová Hájovňa. Autor: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
 • Starý Vodojem - Várdomb. Autor: Pavol Pauliny

Kategória Rodinné domy

Medzi nominované diela v rámci kategórie Rodinné domy sa v tomto ročníku okrem iných dostali aj dva bratislavské projekty.

Rekonštrukcia domu BBNV vznikla na základe návrhu od ateliéru JRKVC. Parcela rodinné domu je situovaná na juhozápadnom svahu v Starom Meste. „Návrh rekonštrukcie zachováva pôvodný tvar aj proporcie domu, pričom objekt materiálovo aj hmotovo zjednocuje. Úžitková plocha je zväčšená o plochu terasy, ktorú tvorí samostatná hmota materiálovo odlíšená od objektu,“ popisuje architekt.

 

BBNV. Autor: Peter Jurkovič

 

Druhý nominovaný bratislavský projekt sa nachádza na juhozápadnom okraji Devína a nesie názov Drevodom Devín. Za jeho návrhom stojí architektonické štúdio plusminusarchitekti. „Pozemok má priamy kontakt s Devínskou lesostepou, ktorá bola spolu s morfológiou terénu a výhľadom na hrad určujúcim prvkom pri tvorbe konceptu,“ tvrdia architekti. Pozoruhodný je tiež výber použitých materiálov a celkové riešenie vnútorných priestorov domu a jeho fasády.

Do užšieho výberu sa prebojoval aj Rodinný dom Pernek navrhnutý Jánom Studeným, Marošom Bátorom, Danielom Silvom a Antonínom Postřihačom. Posledným nominovaným dielom v kateorii je Dom S v Stupave, za návrhom ktorého stojí štúdio GRAU. Jedná sa o objekt záhradnej chatky s podlažnou plochou 80 metrov štvorcových.

 

Drevodom Devín. Autor: Maroš Fečík

 

Kategória Bytové domy

Tejto kategórii už viac-menej tradične dominujú najmä stavby postavené v Bratislave. Medzi nominovanými dielami sa nachádza projekt Zwirn 1 – mestský blok, ktorý vznikol na základe návrhu od štúdia Compass Architekti. Ide o prvú etapu v rámci stále prebiehajúcej revitalizácie bývalého areálu BCT, známu pod názvom Zwirn. „Aplikované architektonicko-stavebné riešenia kladú dôraz na striedmosť výrazových prostriedkov, zjednocovanie dizajnových riešení, kvalitu, pravosť a trvácnosť použitých materiálov,“ zdôvodňuje porota nomináciu. 

 

Zwirn 1. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Do užšieho výberu odborná porota posunula aj projekt Podun, ktorého podobu navrhlo známe štúdio kuklicasmerek. Ide o menší bytový dom na Podunajskej ulici v Bratislave. Atypické hmotové riešenie, podoba fasády a kultivovaná zeleň v okolí objektu z neho robia výnimočný zámer. Architekti zároveň veria, že veľkosť objektu a exteriérové priestory podnietia vytvorenie komunitnej formy bývania.

Medzi najlepšie bytové domy postavené na území Slovenska za uplynulý rok sa prebojoval aj polyfunkčný dom Zelená Lipa v Dolnom Kubíne. Jeho podobu navrhlo košické architektonické štúdio Atrium architekti.

 

Podun. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Kategória Občianske a priemyselné stavby

Aj v tejto kategórií má Bratislava pomerne bohaté zastúpenie. O získanie ceny CE ZA AR v nej zabojuje Rekonštrukcia základnej školy Plickova od štúdia Pantograph za viac ako 6 miliónov eur. Vďaka nej dnes ZŠ disponuje 25 triedami a 10 špecializovanými učebňami. Ide o výborný príklad rekonštrukcie typizovanej školy, postavenej v 70. rokoch 20. storočia.

Odbornú porotu zaujal aj projekt Prístavby a nadstavby základnej školy v Devínskej Novej Vsi, ktorého podobu navrhlo AtomStudio. Vzdelávacia inštitúcia, sídliaca v objekte z roku 1984, dlhodobo bojovala s nedostatočnou kapacitou. Forma dostavby bola hmotovo odsadená od existujúceho objektu a odlíšená bola aj materiálovým riešením fasád.

 

ZŠ Plickova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Medzi nominovanými dielami sa ďalej nachádza projekt The Mill. Za podobou tohto administratívneho objektu stojí ateliér DKLN. „Z hľadiska kompozície má za cieľ zosobňovať tieto základné atribúty: jednoduchosť, solídnosť, monumentalitu, trvácnosť, nadčasovosť a rytmus. Z hľadiska materiálového a farebného riešenia je postavená na kontraste tvarov, farieb a spôsobov spracovania,“ približujú architektonické riešenie projektu jeho autori.

O získanie ocenenia sa v tomto ročníku uchádza tiež rekonštrukcia neskoromodernistickej budovy na Laurinskej 14. Projekt LAUR vznikol pod taktovkou štúdia kuklicasmerek. Rekonštrukcia akceptuje pôvodnú estetiku budovy. Vo veľkej miere teda ostala zachovaná jej pôvodná fasáda aj interiérové nosné konštrukcie.

Päticu nominovaných diel v danej kategórii uzatvára projekt Ateliéry Nádvorie v Trnave od štúdia Sadovsky & Architects.

 

The Mill. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Kategória Interiér

Zo štyroch nominovaných diel v rámci tejto kategórie sa na území Bratislavy nachádzajú tri projekty. Architekt Alan Prekop v spolupráci so Sebastianom Komáčkom navrhli interiér bytu Kotva, ktorý slúži mladému mužovi. Ide o bývanie s podlažnou plochou 30 metrov štvorcových inšpirované japonským štýlom. Dominantou priestoru sa bezpochyby stala oceľová konštrukcia rozdeľujúca priestor na viacero funkčných celkov.

O víťazstvo v kategórii zabojuje tiež projekt Bazén byt od štúdia GRAU. Samostatná bytová jednotku v tomto prípade vznikla na mieste nepoužívanej bazénovej haly v rodinnom dome. Atypické zadanie sa premietlo aj do riešenia interiérových priestorov.

Ďalším nominovaným dielom je Byt T25 od ateliéru TOITO architekti. Moderný interiér v tomto prípade vznikol rekonštrukciou starého trojizbového bytu. Architekti prekopali celú dispozíciu riešeného priestoru a byt navrhli v minimalistickom štýle.

Štvoricu nominovaných diel uzatvára projekt Byt 11 od štúdia ZORAN SAMOL, ktorý sa nachádza v Šali.

 

Kotva. Autor: Martin Jevčík

 

Kategória Exteriér

Aj v kontexte exteriérových realizácii podľa odbornej poroty najviac vynikajú bratislavské projekty. Na cenu CE ZA AR 2024 bol nominovaný projekt Urban Residence – Obytný dvor od Compass Architekti, ktorý dopĺňa mestské prostredie Račianskej ulice. „Charakteristickým prvkom vnútrobloku je terénne zvlnenie, ktoré okrem zintenzívnenia zelene umožňuje výsadbu stromov na podzemnej garáži,“ popisujú autori.  

Ďalšie nominované dielo - Obytný súbor Nový Dvor, ktorý je druhou etapou obytnej časti Borov, vytvára v rámci súboru centrálny parkový verejný priestor. Ide o prvý projekt transformácie tohto územia. Príkladom môže ísť okrem iného aj ukážkovou prácu s dažďovou vodou. Autormi sú Sadovsky & Architects a Laboratórium architektúry krajiny (LABAK).

 

Urban Residence. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

Do užšieho výberu sa ďalej dostal projekt bratislavskej Kalvárie, za návrhom ktorej stoja Michaela Hantabalová, Juraj Hantabal, Pavlína Blažeková a Mária Hantabalová. Tvar a veľkosť novonavrhnutých objektov vychádza z proporcie pôvodných zastavení a z mierky človeka. Hlavným materiálom sa v tomto prípade stáva betón.

O získanie ocenenia sa bude v tejto kategórii uchádzať aj Park na nábreží v Poprade, ktorého podobu navrhlo DUNAJSKI studio.

 

Bory Nový Dvor. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Kategória Fenomény architektúry

V tejto kategórii porota nehodnotí diela na základe ich typologického zaradenia, ale skôr na základe ich jedinečnosti vzhľadom na funkciu či príbeh. Za najhodnotnejšie bratislavské „fenomény architektúry" minulého roku odborná porota označila prvú fázu revitalizácie Námestia slobody v Bratislave od ateliéru 2021 a Laboratória architektúry krajiny a Novú hájovňu od OFFICE110 architekti a ateliéru Divo.

O získanie ocenenie v tejto kategórii zabojujú tiež apartmány v Rožňavskom kláštore od štúdia Sadovsky & Architects a Starý vodojem – Várdomb v Bernolákove. Jeho novú podobu navrhli Pavol Pauliny, Marcela Sládečková - Murínová, Michal Vaňo a Ondrej Jobus.

 

Námestie slobody. Autor: Nino Belovič/YIM.BA
 

Slávnostné vyhlásenie ocenených diel sa uskutoční vo štvrtok 3. októbra 2024 v Starej Tržnici v Bratislave. Galavečer bude zároveň možné sledovať na Dvojke RTVS.

Viac o súťaži na jej oficiálnej stránke.

 

(cezaar.tv, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube