Author photoMartina Gregová 06.10.2023 17:47

Bratislava potvrdzuje svoju dominanciu. Známe sú výsledky CE ZA AR 2023

Verejnosť aj tento rok spoznala najlepšie diela slovenskej architektúry, dokončené v priebehu minulého roka. Široké portfólio prác, ktoré sa zrealizovali aj za hranicami Slovenska, ukazuje rozličné podoby toho, ako môže vyzerať kvalitná architektúra. Z pohľadu Bratislavy je mimoriadnym úspechom, že sa hneď päť diel nachádza v metropole. Za viacerými ocenenými projektami zároveň stojí verejná správa.

Zdroj: Ján Kekeli, Filip Šlapal, Tomáš Manina

Zdroj: Ján Kekeli, Filip Šlapal, Tomáš Manina

V 22. ročníku ocenenia bolo nominovaných celkovo 21 diel. Víťazov jednotlivých kategórií oznámila odborná porota počas slávnostného galavečera, ktorý sa konal 5. októbra v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave. Okrem víťazov v hlavných kategóriách bol počas večera už tradične oznámený aj víťaz Ceny verejnosti. Opäť bol udelený aj titul Patrón architektúry.

Ústrednou témou tohto ročníka bolo heslo #SPOLUVARCHITEKTÚRE, ktoré malo zdôrazňovať fakt, že zodpovednosť za tvorbu urbánneho prostredia a krajiny nesieme všetci - architekti, urbanisti, krajinári, ale aj obyvatelia a obyvateľky Slovenska, reprezentovaní samosprávami a verejnými inštitúciami.

Širokej verejnosti bolo ocenenie v tomto roku priblížené aj prostredníctvom Pavilónu CE ZA AR 2023, ktorý bol súčasťou podujatia Biela Noc. Verejnosť si vďaka pavilónu mohla jednotlivé nominované diela prezrieť na nádvorí SNG v Bratislave.

 

Kategória Rodinné domy

Táto kategória bola v rámci 22. ročníka ocenenia spomedzi všetkých najviac zastúpená. Medzi nominované diela sa dostalo aj niekoľko stavieb, nachádzajúcich sa v Bratislave.

Za najlepšiu stavbu tohto druhu bol odbornou porotou označený rodinný dom Na Rade, ktorého autormi sú architekti Samuel Zeman, Lukáš Kordík, Andrej Šabo a Štefan Polakovič. Na pozemku, kde dnes stojí novostavba, sa kedysi nachádzali dva objekty - jednopodlažný rodinný dom a murovaný záhradný domček. Nový objekt bol navrhnutý na ich pôvodnej pôdorysnej stope a vo veľkej miere zachoval ich hmotové riešenie.  

Porota zhodnotila, že ide o dôsledne a kultivovane spracovaný projekt a zároveň premyslené a príjemné bývanie vo všetkých aspektoch.

 

Rodinný dom Na rade. Autor: Tomáš Manina

 

Kategória Bytové domy

Kategórii aj v tomto roku už viac-menej tradične dominovali stavby, postavené v Bratislave. Medzi nominovaným sa však ocitol aj bytový dom, ktorý sa nachádza mimo hraníc Slovenska. Ten napokon odbornú porotu zaujal najviac. Do ocenenia bola Rezidencia Valčíkova v pražských Holešovičkách zaradená aj napriek svojej polohe, keďže jej autormi sú slovenskí architekti Iľja Skoček ml. a Rudolf Netík.

Táto realizácia je špecifická najmä použitými materiálmi. Architektonické a materiálové riešenie je citáciou rôznych motívov z okolitej prvorepublikovej zástavby. Zámerom bolo, aby sa dom kontextuálne začlenil do susednej zástavby a splynul s okolím. 

 

Rezidencia Valčíková. Autor: Filip Šlapal

 

Kategória Občianske a priemyselné stavby

Tohtoročné zastúpenie v tejto kategórii bolo naozaj silné. Nominovaný bol Mestský úrad v Leopoldove, kancelárska budova MTS B3 aj onkologický denný stacionár Warm Nest. Víťazom kategórie sa napokon stal Mestský úrad v Leopoldove, za návrhom ktorého stojí ateliér zerozero. Ide o jedinečný príklad rekonštrukcie a dostavby existujúcej budovy mestského úradu, ktorá však bola doplnená o nové funkcie aj verejný priestor v ich okolí.  

Porota pri tomto diele ocenila jeho silný výraz v exteriéri a netradičné riešenie vnútorných priestorov. Zároveň zdôraznila, že ide o skvelý príklad verejnej stavby.

 

Mestský úrad v Leopoldove. Autorka: Martina Radošovská

 

Kategória Interiér

Čo sa týka interiérov, odborná porota sa zhodla na tom, že tento rok možno najkvalitnejšie počiny tohto druhu nájsť v Bratislave. Všetky štyri nominované diela sa totiž nachádzajú v hlavnom meste. 

Víťazom kategórie sa napokon stal projekt Byt 29A, za ktorého návrhom stojí ateliér martinskoček. Keďže v prípade Bytu 29A ide o rekonštrukciu, odborná porota vydzvihla najmä premyslené nové zásahy, ktoré spolu s pôvodnou architektonickou vrstvou vo výsledku vytvorili harmonický, architektonicky aj remeselne kvalitný celok.

 

Kategória Exteriér

Aj v tejto kategórii mala Bratislava silné zastúpenie. Do užšieho výberu bola odbornou porotou posunutá Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu od ateliéru KATEDESIGN aj Mestský park v Karlovej Vsi od ateliéru AWE ATELIER. V oboch prípadoch ide o tzv. Živé miesta, realizované v súčinnosti s Metropolitným institútom Bratislavy.

Za víťazné napokon odborná porota označila druhé spomenuté dielo - Mestský park Suchá Vydrica v Karlovej Vsi. Priestor, na ktorom parčík vznikol, bol dlhé roky nevyužívaný. Dnes sa tu nachádza skatepark, detská zóna, multifunkčná zóna, fitness aj bežecká dráha. Odborná porota však okrem doplnenia novej funkčnej náplne vyzdvihla aj celkový priestorový a tvarový koncept diela.

 

Mestský park v Karlovej Vsi. Autor: Tomáš Manina

 

Kategória Fenomény architektúry

V tejto kategórii porota nehodnotí diela na základe ich typologického zaradenia, ale skôr ich jedinečnosti vzhľadom na funkciu či príbeh. Nie je preto prekvapením, že víťazom tejto kategórie sa stala Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave, za ktorej návrhom stojí Ateliér BKPŠ - Kusý, Paňák. Ide totiž o jeden z najdôležitejších projektov v oblasti kultúrnych stavieb, ktorý bol za posledné roky (resp. desaťročia) na našom území úspešne dokončený.

 

SNG. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Okrem ocenení v hlavných kategóriách bola počas galavečera vyhlásená aj cena verejnosti, ktorú získala Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu v Petržalke. Ocenenie Patrón architektúry bolo odovzdané Slovenskej národnej galérii za príkladný prístup pri hľadaní novej podoby areálu SNG v rozmedzí rokov 2003 až 2023.

 

(cezaar.sk, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube