Author photoMartina Gregová 27.06.2023 09:20

Silná Bratislava aj unikátne verejné projekty. Predstavené boli nominácie na cenu CE ZA AR 2023

22. ročník ocenenia CE ZA AR je opäť jedinečný. Do užšieho výberu sa dostalo viacero diel, ktoré sú v kontexte slovenskej architektúry nevídané, či už po typologickej, materiálovej alebo estetickej stránke. Aj tento rok tak potvrdzuje, že sa na Slovensku rodí kvalitná tvorba. Domáci autori navyše prenikajú za hranice republiky.

Autori: Tomáš Manina, Ján Kekeli

Autori: Tomáš Manina, Ján Kekeli

Aj tento rok poskytuje cena CE ZA AR 2023 pohľad na to najkvalitnejšie, čo za uplynulý rok vzniklo na poli slovenskej architektúry. V tomto ročníku odborná porota udelí ocenenia v šiestich hlavných kategóriách už po 22. raz. Záštitu nad aktuálnym ročníkom prevzali prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, Ministerstvo dopravy SR, Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, a tiež aj primátor Hlavného mesta Bratislavy Matúš Vallo a starosta Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Matej Vagač.  

Do 22. ročníka Ceny za architektúru sa prihlásilo celkovo 95 diel. Tento rok sa medzi nominovanými ocitli netradične aj realizácie od slovenských architektov, ktoré sa však nachádzajú mimo územia SR. V existujúcich kategóriách napokon medzinárodná odborná porota vybrala 21 nominácií, ktoré sa 5. októbra 2023 budú uchádzať o sošky CE ZA AR 2023. Slávnostné odovzdávanie cien sa už tradične uskutoční v Starej Tržnici v Bratislave. Okrem víťazov v hlavných kategóriách bude počas večera oznámený aj víťaz Ceny verejnosti. Udelený bude už po niekoľký krát aj titul Patrón architektúry.  

Cieľom ocenenia nie je len prezentácia tých najlepších diel, ale aj snaha o popularizáciu slovenskej architektúry a priblíženie jej kvalít širokej verejnosti. Okrem estetického hľadiska a kvality realizácie bude odborná porota nominované diela hodnotiť aj na základe ich energetickej a sociálnej udržateľnosti.  

Galéria

 • RD Na rade. Autor: Tomáš Manina
 • RD Bohúňova. Autor: Peter Jurkovič
 • BD Nový svet. Autor: Filip Šlapal
 • BK Kolísky. Autor: Tomáš Manina
 • Warm Nest. Autor: BoysPlayNice
 • OIKO. Autor: Jakub Gulyas
 • Expozíca Človek v čase a priestore. Autorka: Eva Benková
 • Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu. Autor: Marek Velček
 • Mestský park v Karlovej Vsi. Autor: Tomáš Manina
 • Nový pavilón urgentného príjmu- Nemocnica Bojnice. Autor: Tomáš Manina
 • SNG. Autor: Ján Kekeli

Kategória Rodinné domy

Táto kategória je v tomto ročníku najviac zastúpená. Medzi nominované diela sa dostalo aj niekoľko stavieb nachádzajúcich sa v Bratislave.  

Prvý z nich nesie názov Na Rade a jeho autormi sú architekti Samuel Zeman, Lukáš Kordík, Andrej Šabo a Štefan Polakovič. Na pozemku, kde dnes stojí nový rodinný dom, sa kedysi nachádzali dva objekty - jednopodlažný rodinný dom a murovaný záhradný domček. Nový objekt bol navrhnutý na ich pôvodnej pôdorysnej stope a vo veľkej miere zachoval ich hmotové riešenie.  

 

RD Na rade. Autor: Tomáš Manina

 

Na pôdorysnú stopu pôvodného objektu nadviazal aj rodinný dom Bohúňova, za návrhom ktorého stojí Iľja Skoček ml. Na prvý pohľad jednoduché hmotové riešenie objektu však vo výsledku prináša niekoľko naozaj zaujímavých detailov. 

Medzi nominovanými dielami sa objavil aj objekt, ktorý sa nachádza v centrálnej pamiatkovej zóne mesta Modra. Rodinný dom na Hrnčianskej ulici navrhol autorský kolektív pod vedením Jany Konečnej. Jedinečnosť tohto diela spočíva v spojení zrekonštruovaného domu z 19. storočia a novostavby, ktorá sa od zrekonštruovanej časti líši v materiálovom aj hmotovom riešení.  

Ďalšia nominovaná realizácia sa nachádza v jedinečnom prírodnom prostredí Jakabova. Za jej návrhom stojí Peter Rakšány a Jonáš Karásek. Vďaka vyzdvihnutiu obývaného podlažia nad úroveň terénu sa architektom podarilo vytvoriť terasu, ktorá je v lete príjemne chladná a ktorá plynulo prechádza do okolitého prostredia jazera.  

V podobne príjemnom prostredí sa nachádza aj posledná nominovaná realizácia - Chata Tomky, ktorej autorom je Martin Maňo a Tomáš Amtmann. Architekti síce pracovali s typickým tvaroslovím, no zaujímavým spôsobom riešili dispozíciu objektu aj jeho energetickú stránku. 

 

Kategória Bytové domy

Tejto kategórii už viac-menej tradične dominujú najmä stavby postavené v Bratislave. Jedným z nich je bytový dom Nový svet, za návrhom ktorého stoja Architekti Mikulaj & Mikulajova. Ide o rekonštrukciu bytového domu, pochádzajúceho zo 70. rokov 20. storočia, ktorej súčasťou bola okrem zateplenia aj obnova spoločných priestorov a rozšírenie loggií smerom do záhrady.

 

BD Nový svet. Autor: Filip Šlapal

 

Ďalším nominovaným dielom v rámci tejto kategórie je bytový komplex Kolísky, ktorý sa nachádza v mestskej časti Záhorská Bystrica. Súbor štyroch domov, ktoré sa svojimi vnútornými nárožiami obracajú do polouzavretého komunitného vnútrobloku, ponúkajú mestské bývanie na rozhraní novej obytnej štvrte a tradičnej vidieckej zástavby. Autormi komplexu sú Architekti Šebo Lichý. 

 

BK Kolísky. Autor: Tomáš Manina

 

Do užšieho výberu poroty sa dostala aj Rezidencia Valčíkova, ktorá sa síce nachádza na území Česka (v Prahe), no je dielom slovenských architektov Iľju Skočeka ml. a Rudolfa Netíka. Táto realizácia je špecifická použitými materiálmi. Architektonické a materiálové riešenie je citáciou rôznych motívov z okolitej prvorepublikovej zástavby. Zámerom bolo, aby sa dom kontextuálne začlenil do susednej zástavby a splynul s okolím. 

 

Kategória Občianske a priemyselné stavby

Určite nie je prekvapením, že medzi nominovanými dielami v tejto kategórii nájdeme aj Mestský úrad v Leopoldove, za ktorého návrhom stojí ateliér zerozero. Ide o jedinečný príklad rekonštrukcie a dostavby existujúcej budovy mestského úradu, ktorá však bola doplnená o nové funkcie aj verejný priestor v ich okolí.  

Ďalšou nominovanou stavbou je kancelárska budova MTS B3 v Krivej. Jej autorom je ateliér FORM A21. Organický tvar budovy, použité materiály aj riešenie zelene má podľa slov autorov pripomínať pôvodné drevené stavby, strácajúce sa v krajine.  

 

Warm Nest. Autor: BoysPlayNice

 

Trojicu vybraných diel v tejto kategórii uzatvára realizácia Warm Nest - onkologický denný stacionár. Za jeho návrhom stoja ateliéry Ark-Heist a ARCHEKTA. Aj v tomto prípade ide o dielo nachádzajúce sa v zahraničí, konkrétne v belgickom meste Knokke-Heist. Cieľom tejto realizácie nebolo podľa slov autorov len vytvorenie estetickej a funkčnej architektúry, ale aj takej, ktorá bude mať pozitívny vplyv na pacientov, bojujúcich s neľahkou diagnózou.

 

Kategória Fenomény architektúry

V tejto kategórii porota nehodnotí diela na základe ich typologického zaradenia, ale skôr na základe ich jedinečnosti vzhľadom na funkciu či príbeh. Nie je preto prekvapením, že sa do užšieho výberu dostal Nový pavilón urgentného príjmu - Nemocnica Bojnice. Je totiž jedným z mála zdravotníckych zariadení dobrej architektonickej kvality, ktoré za uplynulé roky na našom území vznikli. Za návrhom tohto diela stoja architekti Marek Jablonský a Stanislav Majcher. 

Nový pavilón urgentného príjmu - Nemocnica Bojnice. Autor: Tomáš Manina

 

Prakvapivá rozhodne nie je ani nominácia v prípade Rekonštrukcie, dostavby a modernizácie areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave, za ktorej návrhom stojí Ateliér BKPŠ - Kusý, Paňák. Súbor stavieb a priestorov má byť štruktúrou, prepájajúcou centrum mesta s dunajským nábrežím. Zároveň ide o jeden z najdôležitejších projektov v oblasti kultúrnych stavieb, ktorý bol za posledné roky (resp. desaťročia) na našom území úspešne dokončený.  

 

SNG. Autor: Ján Kekeli

 

Trojicu nominovaných diel uzatvára kaviareň Norma v Piešťanoch, ktorá vznikla na mieste bývalých verejných toaliet v pieštanskom mestskom parku. Na pomedzí zelene a mesta, na hranici jeho centra, vyplnil kedysi hluché miesto nový “maják” v prázdnote vybavenosti parku. Za projektom stojí kancelária GutGut.

 

Kategória Exteriér

Aj tejto kategórii dominujú stavby, nachádzajúce sa na území Bratislavy. Do užšieho výberu bola odbornou porotou posunutá Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu od ateliéru KATEDESIGN aj Mestský park v Karlovej Vsi od ateliéru AWE ATELIER.  

 

Mestský park v Karlovej Vsi. Autor: Tomáš Manina

 

Medzi nominovanými dielami nájdeme aj dočasnú architektúru. Konkrétne ide o hlavný stage v rámci festivalu Grape Festival 2022, ktorý sa konal na Trenčianskom letisku. 32 metrov vysoký objekt v tvare pyramídy bol postavený z prevažne kovovej konštrukcie a jeho autorom je atelier martinskoček. 

 

Kategória Interiér

Čo sa týka interiérov, odborná porota sa zhodla na tom, že tento rok možno najkvalitnejšie diela tohto druhu nájsť v Bratislave. Všetky štyri nominované diela sa totiž nachádzajú v hlavnom meste.  

Prvým z nich je interiér TB Lobby od ateliéru AT26 Architects. Ide o rozšírenie vstupných priestorov Tatra Banky. Dôležitým prvkom konceptu sú v tomto prípade priehľady, vrstvenie a práca s materiálmi a štruktúrami. 

 

OIKO. Autor: Jakub Gulyas

 

Do užšieho výberu ďalej porota posunula aj Byt 29A od ateliéru martinskoček, interiér predajne dizajnových okuliarov IOKO od architekta Alana Prokopa, a tiež aj riešenie expozície Zázrak Prírody - Človek v čase a priestore od kolektívu Peter Mesár, Dušan Veverka a Jakub Tóth.

Podľa organizárov súťaže, Slovenskej komory architektov, aj tento ročník poukazuje na viacero trendov. „Aj vďaka Cene za architektúru CE ZA AR vidíme, že diela, ktoré sú pripravované zodpovedným a transparentným postupom súťaže návrhov, vytvárajú udržateľné stavebné prostredie. Iba porovnávaním možných podôb stavebných investícií vieme smerovať energiu do projektov, ktoré neškodia životnému prostrediu a sú prospešné pre rozvoj spoločnosti a medziľudských vzťahov,” približuje tohtoročný výber aj hlavnú myšlienku ocenenia CE ZA AR Nora Vranová, predsedníčka Slovenskej komory architektov.

Bratislava tento rok obstála mimoriadne dobre, čo je prejavom rastúceho uvedomenia investorov, ktorí oslovujú kvalitných architektov. Potešujúca je aj vysoká úroveň niektorých verejných investícií. Ide azda o pozitívny precedens, ktorý sa do budúcna stane zárukou pozorného prístupu k tvorbe verejných stavieb. 

 

(CE ZA AR, YIM.BA)

Viac o súťaži na jej oficiálnej stránke

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube