Author photoMartina Gregová 26.10.2022 09:44

Nádej na lepšie Slovenské národné múzeum: Nová expozícia ukazuje, ako vyzerá kvalitný výstavný priestor

Hoci budova Slovenského národného múzea zvonku chátra, vnútri možno predsa len nájsť prekvapenia. Jedinečný výtvarno-priestorový koncept stálej antropologickej expozície Slovenského národného múzea posúva kvalitu výstavných priestorov na našom území o stupeň vyššie. Autori sa pri návrhu expozície snažili pozrieť na zaužívanú muzeálnu estetiku novými očami, čo návštevníkom prinieslo interaktívnu výstavu plnú nečakaných momentov aj bádania.

Autorka: Eva Benková / Archinfo.sk

Autorka: Eva Benková / Archinfo.sk

Pri návrhu stálej expozície Slovenského národného múzea, ktorá nesie názov Človek v čase a priestore, pracujú architekti s netradičnou dispozíciou jednotlivých výstavných častí. Priestor zbytočne nezapĺňajú voľne stojacimi výstavnými panelmi či mobiliárom, ale naopak, na umiestnenie exponátov využívajú samotnú architektúru. Hlavným výstavným prvkom sú veľkoformátové svetelné panely s integrovanými monitormi, ktoré sa nachádzajú po obvode miestnosti. Tie umožňujú prezentáciu rozsiahleho grafického obsahu. V medzipriestoroch medzi nimi sú vnorené vitríny. 

Expozícia netradične využíva aj samotný strop či podlahu miestnosti. Exponáty ukryté v atypických podsvietených vitrínach, ktoré sú umiestnené v parketovej podlahe, majú odkazovať na činnosť archeológa a na pôvodné umiestnenie objavených artefaktov. Expozíciu tvorí dokopy 23 panelov a 19 monitorov. 

Celkové výtvarné a priestorové riešenie expozície mali na starosti Peter Mesár, Dušan Veverka a Jakub Tóth. Vychádzali pri tom v prvom rade zo snahy o interpretáciu jaskyne, s cieľom vzbudiť v návštevníkovi pocit, že sa v nej nachádza a vidí len tiene reálneho sveta z pohľadu vedca, ktorý skúma antropológiu. Aj keď sa na prvý pohľad môže návštevníkovi zdať, že je priestor otvorený, až pri bližšom bádaní pochopí, že sa mu postupne odhaľujú nové informácie a exponáty, ktoré sú ukryté v tmavých častiach miestnosti.

Galéria

  • Autorka: Eva Benková / Archinfo.sk
  • Autorka: Eva Benková / Archinfo.sk
  • Autorka: Eva Benková / Archinfo.sk
  • Autorka: Eva Benková / Archinfo.sk
  • Autorka: Eva Benková / Archinfo.sk
  • Autorka: Eva Benková / Archinfo.sk

Práve kvôli využívaniu metafory objavovania, tieňa a kontrastov sa dôležitým výrazovým prvkom v rámci priestoru stáva umelé osvetlenie. To môže návštevník vnímať predovšetkým na veľkoformátových svetelných paneloch. Zdrojom svetla sú v tomto prípade LED moduly, ktoré celoplošne osvetľujú potlačenú textíliu, na ktorej sa nachádzajú odborné texty. Keďže antropológia je veľmi živý vedný odbor, toto riešenie vzniklo aj na základe požiadavky o možnosť priebežných aktualizácií informácií v expozícii v prípade zásadných objavov. 

Dôležitú úlohu zohráva aj grafické spracovanie celej výstavy. Súčasťou, na mieru vytvorenej grafiky, sú nielen texty, ale aj zaujímavé ilustrácie či časové osi a početné grafy. Dizajn výstavy je monochromatický s farebnými akcentmi, ktoré slúžia na zvýraznenie dôležitých momentov a informácií a zlepšujú orientáciu v rozsiahlom obsahu.  

Priestor navyše obsahuje aj interaktívnu líniu, ktorú divák ovláda pomocou dotyku ruky na paneloch. Týmto spôsobom možno spustiť viaceré zvukové nahrávky a tiež osvetlenie vybraných vitrín. „Odborné spracovanie témy dopĺňa jej atraktívne vizuálne stvárnenie, a preto verím, že si nájde veľa priaznivcov vo všetkých skupinách návštevníkov," hovorí Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea. 

Po obsahovej stránke expozícia Človek v čase a priestore prezentuje celkový pohľad na náš druh a odhaľuje niektoré vlastnosti a zaujímavosti, ktoré ho charakterizujú. „Prezentuje tiež poznatky a exponáty z oblasti antropológie a je bohatá po obsahovej aj vedeckej stránke," znie v texte od Barbory Krejčovej, ktorá mala v rámci expozície na starosti prevažne grafický dizajn. Koncept celej výstavy priblížila aj Alena Šefčáková, kurátorka expozície, nasledovne: „Naša expozícia naznačuje hravou formou a zjednodušene, čo si myslíme, že vieme my sami o sebe, o našom až príliš sebavedomom živočíšnom druhu, ktorý má na všetko okolo nás veľký vplyv."

Autori zo spoločnosti VEVERKA s.r.o, ktorí stoja za priestorovým návrhom expozície, prišli s riešením, ktoré na vystavovanie artefaktov využíva nielen panely či mobiliár umiestnený v miestnosti, ale aj strop či podlahu. Pridanú hodnotu výstave dodáva aj skvele spracovaný grafický dizajn a jej interaktívna línia. Celková tvorba expozície trvala viac ako 2 roky.

Pri návrhu konceptu bolo snahou autorského kolektívu pozrieť sa na zaužívanú muzeálnu estetiku novými očami, čo vo výsledku prináša expozíciu s netradičným priestorovým a výtvarným spracovaním. Vďaka tomu sa návšteva v Slovenskom národnom múzeu stáva väčším zážitkom. Expozícia Človek v čase a priestore svojím kvalitným a odborným spracovaním poukazuje nielen na doterajšiu absenciu v slovenskom múzejníctve málo zastúpeného vedného odboru - antropológie, ale aj na aktuálny nedostatok kvalitných výstavných priestorov na našom území. 

 

Viac o architektúre priestoru nájdete na webe Archinfo.sk.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube