Author photoAndrej Sárközi 07.02.2023 13:37

Dúbravka je bližšie k novým bytom. Zelené Záluhy budú zelenšie

Zelené Záluhy doteraz pôsobili ako neveľký projekt, ktorý nahradí objekt bývalej administratívnej budovy Slovenskej agentúry životného prostredia v južnej časti Dúbravky. Výstavba sa začala už v roku 2021. V prvej polovici minulého roka investor Devecorp ohlásil ďalšie rozšírenie v podobe druhej etapy. Tá sa dnes hýbe v povoľovacom procese a smeruje k výstavbe.

Zdroj: Devecorp

Zdroj: Devecorp

Spočiatku malo ísť o nenápadnú bytovku, ktorá nahradí starší nevzhľadný objekt na Hanulovej ulici v Dúbravke. Ide o rozhranie mestských častí Dúbravka a Karlova Ves pod názvom Záluhy a charakteristické je významným rozsahom zelene. Ide o lákavé miesto pre bývanie, Zelené Záluhy sa tak rozvíjajú ambicióznejšie. Po prvej etape, ktorá je vo vysokom štádiu výstavby, má pribudnúť aj druhá.  

V prvej fáze, oficiálne nazvanej Bytový dom Hanulova 5/D, vzniká sedempodlažný doskový bytový dom so 76 bytmi, solídnym štandardom a dispozíciami. Okrem bývania tu investor zachoval aj bohatú zeleň v okolí, pribudnúť by mal menší parčík, detské ihrisko, ale aj opatrenia na podporu biodiverzity. Developer navyše odmietol budovať povrchové parkovacie miesta a všetko parkovanie presunul do podzemia. Od hlavnej Ulice Michala Schneidera-Trnavského tak mali byť Zelené Záluhy takmer nevnímateľné.

Po zrealizovaní druhej etapy, ktorá nesie oficiálny názov Rezidencia Dúbravka – Hanulova, sa však situácia zmení. Jej výstavba je dnes bližšie - fáza prešla zisťovacím konaním v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a nebude sa posudzovať

Galéria

  • Zdroj: Devecorp
  • Zdroj: Devecorp
  • I. etapa. Zdroj: Devecorp
  • I. etapa. Zdroj: Devecorp
  • I. etapa. Zdroj: Devecorp
  • Výstavba I. etapy, 11.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Developer tu naplánoval dvojicu osempodlažných rezidenčných objektov, tentokrát už doplnených o občiansku vybavenosť na prízemí – v parteri domov. Stavby budú umiestnené severovýchodne od rozostavanej prvej etapy, teda bližšie k ulici. Ako uviedlo Hlavné mesto, oficiálne ide o brownfield, ktorý je vhodný na reprofilizáciu. 

Druhá etapa bude obsahovať 62 jedno- až päťizbových bytov. Objekty budú založené na spoločnej garážovej podnoži, kde bude umiestnených 99 parkovacích miest a nachádzať sa tu budú aj technické priestory. Na povrchu teda opäť nebudú vytvorené žiadne miesta. Celkovo, vrátane prvej etapy, tak vznikne 196 parkovacích stojísk. Developer chce v projekte umiestniť aj námestie medzi budovami, detské ihrisko a ďalšie zelené plochy s výsadbou. 

Development bol posudzovaný v dvoch variantoch, pričom oba sú stavebno-technicky odlišné. V prvom variante sú navrhované vegetačné úpravy na streche garáže o výmere 106 metrov štvorcových, strechy domov sú naplánované bez vegetačnej zelene a zrážkové vody majú byť odvádzané do verejnej kanalizácie. Druhý variant je navrhnutý atraktívnejšie, výsadba zelene na streche garáže je o výmere 457 metrov štvorcových a všetky bytové domy majú navrhnuté extenzívne vegetačné strechy s plochou 580 metrov štvorcových. Dažďové vody sú tentokrát odvádzané do areálovej dažďovej kanalizácie zaústenej do vsakovacích systémov a zlepšia sa tak mikroklimatické podmienky v danom území. 

Podľa zverejnenej dokumentácie odporúča Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, realizovať práve druhý variant. Investor tu uvažuje s väčšou plochou zelene a optimálnejším spôsobom riešenia zatepľovacích systémov.

Úrad zároveň žiada navrhnúť a realizovať opatrenia na zníženie celkovej produkcie odpadov alebo navrhnúť účinné retenčno-drenážne dlažby na vonkajších spevnených plochách. Vzniknúť majú aj vhodné vodozádržné opatrenia ako otvorené plochy jazierok či priepustné spevnenné plochy pre peších. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie žiada Okresný úrad doplniť projekt sadovníckych úprav a bližšie popísať tieto úpravy, pričom projekt sa tiež musí prispôsobiť okolitej vegetácii a enviromentálnej diverzite. Prípadný výrub drevín musí byť vykonaný mimo obdobia hniezdenia vtákov. 

Rovnako ako v prvej etape, aj teraz sa o architektúru postará kancelária Šujan_Stassel. Možno tak očakávať štandardný, no príjemný projekt, ktorý vhodne doplní dané územie a prvú časť Zelených Záluh. V tejto chvíli nie je známe, či sa niečo zmení na fakte, že smerom k hlavnej ulici sú smerované štítové steny domov. Oveľa vhodnejší by tu bol blok s klasickou, do ulice orientovanou fasádou. Ulica M. Schneidera-Trnavského totiž plní rolu mestskej triedy.

Pre výstavbu druhej etapy Zelených Záluh sa predpokladajú náklady vo výške 7 miliónov eur. Vzniknúť by mala medzi rokmi 2023 až 2025. 

Zdroj: Devecorp

Zelené Záluhy sú v konečnom dôsledku pekným projektom, ktorý v Bratislave v obdobnej kvalite a vo väčšom rozsahu väčšinou chýba. Množstvo zelene a solídne architektonické spracovanie je jeho výhodou rovnako ako dostupnosť verejnej dopravy v podobe zmodernizovanej električkovej trate spred dvoch rokov. Plusom je aj občianska vybavenosť v podobe Domu služieb na zastávke Záluhy alebo športovísk a škôl v rámci sídliska. 

Skutočnosť, že sa Dúbravka rozvíja, je badateľná aj z iných projektov. Dlhoočakávaným rozšírením prechádza Harmincova ulica, v súbore Čerešne City od ITB Development pribudne hotel Čerešne Inn a rezidenčná etapa Čerešne Residence a štvrť Záhradné mesto na severnom okraji sídliska doplnia Dúbravské terasy od spoločnosti Archikód. V tesnej blízkosti Zelených Záluh postaví novú modernú štvrť, nazvanú Medze, Penta Real Estate. Naostatok, začala sa aj projekcia električky do Borov, spojená s tým istým developerom. 

Väčšina z týchto projektov sa snaží budovať na mimoriadne silnej prítomnosti zelene v okolí Dúbravky. Výhodou je popritom prítomnosť nezastavaných či nevhodne využívaných pozemkov. Viaceré plochy v mestskej časti sú teda ideálnym miestom pre zahusťovanie a rozvíjanie rezidenčných kapacít. Príkladom sú Zelené Záluhy, ktoré napomôžu k jej oživeniu i zatraktívneniu. 

 

Pozrite si výstavbu Zelených Záluh vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube