Author photoAndrej Sárközi 06.02.2023 11:11

Hotelov v Bratislave pribúda. Čerešne City sa blížia k vzniku Čerešne Inn

Development Čerešne City mení tvár Dúbravky už od roku 2016. Za túto dobu sa územie v časti Polianky zmenilo na nepoznanie. Developer ITB Development však neprestáva a pripravuje ďalšie etapy. Jedna z nich je dnes opäť o čosi bližie k výstavbe.

Zdroj: ITB Development

Zdroj: ITB Development

Projekt Čerešne City sa nachádza na juhovýchodnom okraji Dúbravky v časti Polianky. Pre výstavbu si spoločnosť vybrala územie medzi rozsiahlymi dopravnými stavbami diaľnice D2 a masívom kopca Sitina. V susedstve sa nachádzajú staršie administratívne objekty, záhradky či tepláreň. Pozitívom je najmä dopravná dostupnosť do centra, čo robí z tejto lokality ideálne miesto na transformáciu. Spoločnosť rozvíja svoj projekt už osem rokov a s expanziou neprestáva ani teraz.

Prvá etapa, nazvaná Čerešne Jednotka, sa začala stavať v roku 2016. Vznikol tu prvý blok domov, ktorý je zoskupený okolo centrálneho a parkovo upraveného nádvoria. Ten sa stal jadrom života miestnych obyvateľov v súlade so svojim cieľom vytvoriť miesto pre intenzívnu socializáciu a rozvoj komunitných vzťahov. Developer zároveň stavil na výraznú architektúru od spriaznenej kancelárie Architekti Šebo Lichý a špecifickú identitu. Firme sa podarilo dosiahnuť úspech, hoci lokalita vtedy ešte nemala najlepšiu povesť. 

Nastavený koncept rozvíja aj druhá etapa Čerešne Lake, kde pribudnú ďalšie tri dvory, vymedzené sériou šiestich bytoviek. Developer spolu s architektmi sa v tomto prípade rozhodli ešte viac rozvinúť motív z prvej časti súboru, preto má každý z dvorov odlišnú funkciu. Na jednom z nich je plytká lagúna, čo dalo názov celej etape. Výstavba sa rozbehla v druhej polovici roka 2019 a v súčasnosti je tesne pred dokončením.

Galéria

  • Čerešne Inn. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Lake. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Plaza. Zdroj: ITB Development

Táto etapa si vyslúžila neželanú pozornosť, ITB totiž žiadalo k časti zazmluvnených bytov doplatiť navyše 11,5 percentra pôvodnej ceny. Väčšie byty nakoniec obsahovali cenovku vyššiu aj o 40-tisíc eur. Developer k tomuto kroku pristúpil v čase, kedy bola časť objektov v kolaudačnom konaní, čo znamená, že bola dokončená. Napokon od zmluvy odstúpil jeden klient. V súčasnosti ide o najznámejší prípad uplatnenia inflačných doložiek, hoci ani zďaleka nie jediný. 

Developer je v území každopádne vlastníkom rozsiahlejších plôch a je dlhšie známe, že plánuje ďalšiu expanziu Čerešní. V príprave je - pokiaľ je známe - trojica etáp. Vo vysokom štádiu povoľovania je dvojica z nich: tretia etapa, nazvaná Čeresne Inn, a štvrtá, označovaná ako Čerešne Residence. 

Najnovšie pokročila práve tretia etapa. Miestny stavebný úrad oznámil začatie územného konania. K realizácii sa tak priblížil objekt, ktorý má slúžiť ako ubytovacie zariadenie - hotel. Informácií nie je k zámeru až tak veľa, známe však je, že sa bude nachádzať na juhovýchodnom okraji zóny a situovaný bude najbližšie k teplárni. V súčasnosti sa na tomto mieste nachádza parkovisko. Zverejnená dokumentácia polohu hotela potvrdzuje a dodáva, že sčasti bude stavba umiestnená aj na aktuálne trávnatej ploche. 

Objekt bude pozostávať z dvojpodlažnej podzemnej časti, siedmich nadzemných podlaží a celkovo bude tvoriť jeden kompaktný blok. Vstupom do objektu bude vyvýšené vstupné podlažie z ulice Polianky, ktoré je zároveň komunikačným jadrom objektu. Nachádzať sa tu bude aj raňajkáreň, schodisko, dva výťahy či hotelové izby. Ako hotel sú riešené aj zvyšné nadzemné podlažia projektu. Celkovo sa tu bude nachádzať 103 hotelových apartmánov, z toho bude 96 jednoizbových a 7 dvojizbových. 

V podzemí sa bude nachádzať garáž a technické miestnosti, druhé podzemné podlažie bude tvoriť aj jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne s kapacitou približne 250 ukrývaných osôb. V garáži sa bude nachádzať 63 parkovacích miest, z čoho budú štyri miesta pre zdravotne znevýhodnené osoby a 27 stojísk bude umiestnených na teréne, z čoho dve miesta budú určené pre zdravotne znevýhodnené osoby. 

Parkovisko Polianky bude dopravne napojené na ulicu Polianky samostatným vjazdom a výjazdom. Dokumentácia tu uvádza počet parkovacích miest 48, v dotyku s ulicou a pozdĺž parkoviska sú navrhnuté aj manipulačné chodníky pre peších. Súčasťou tretej etapy budú aj sadové a terénne úpravy, ktoré budú pozostávať zo zatrávnenia a výsadby drevín v rámci náhradnej výsadby či z presýpania suterénnych stien, resp. zarovnania terénu. Zeleň bude čiastočne umiestnená aj na streche objektu, ktorá je navrhovaná ako plochá. 

V dokumentácii je uvedený predpokladaný termín zahájenia stavby marec 2023, stavba by mala byť dokončená v rovnakom mesiaci roku 2025. Ide o pomerne odvážny predpoklad. 

Hotel Čerešne tak bude dotvárať mestské prostredie a dopĺňať ho o služby prechodného ubytovania, čím zabezpečí komplexitu prostredia. Projekt tak nálepku „mesto v meste” získa vcelku zaslúžene. Na druhej strane, pokiaľ by Územný plán umožňoval aj tu vznik bývania, vysoko pravdepodobne by Čerešne Inn skončil ako bytovka. 

 

Developer sa momentálne začína sústrediť na etapu Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development

 

Bytov každopádne vznikne omnoho viac. Štvrtá etapa Čerešne Residence, ktorá pozostáva z troch bytových domov južne od druhej etapy, sa stáva ďalšou prioritou firmy. Vybudujú sa tu ďalšie dva nové dvory, ktoré nadviažu na už predtým vybudované plochy. Táto etapa už má vydané územné rozhodnutie a jeho výstavba by sa mohla začať v priebehu tohto roka. Naplánovaných je tu 234 bytov. 

Najvýraznejšou etapou však bude piata, pomenovaná Čerešne Plaza. Pozostávať bude z trojice veží, medzi ktorými bude situovaný park s ústredným priestorom pre vznik námestia a prírodného amfiteátra. V tejto etape by mohli vzniknúť najvyššie budovy v celej Dúbravke. Nové veže budú mať do 19 nadzemných podlaží. Výhľadovo sa pravdepodobne zvažuje aj šiesta etapa, o nej ale zatiaľ nie je dostatok informácií. Vzniknúť by mohla na plochách medzi Čerešne Residence a vrchom Sitina.

Transformácia lokality je tak skutočne rozsiahla. Ide do veľkej miery o nevyhnutný dôsledok rozvoja Bratislavy, ktorá hľadá nové vhodné priestory pre vznik chýbajúcich bytov. V tomto prípade je to pre územie, kde pred pár rokmi nežil takmer nikto, obrovská zmena – k lepšiemu. Celkovo tu vznikne viac ako tisíc bytov a po dokončení projektu budú v Čerešne City bývať tisíce obyvateľov. Z tohto developmentu sa sa tak stáva jeden z kľúčových projektov v strednom segmente a v relatívne dobrej dostupnosti do centra Bratislavy. 

 

Pozrite si výstavbu Čerešne City vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube