Author photoAdrian Gubčo 31.03.2022 17:28

Park pri Urban Residence je otvorený

Developer Lucron v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto odovzdal do užívania nový park v susedstve polyfunkčného projektu Urban Residence. Ide o bodku za výstavbou celého projektu, ktorý premenil brownfield na živú súčasť mesta s bývaním, vybavenosťou a verejnými priestormi. Nový park je určený pre rodiny, psíčkarov, športovcov a obsahuje aj prvky pre hendikepované deti.

Urban Residence vznikol na mieste zaniknutého areálu bývalej Ferony. Skladový areál spoločnosti zanikol v očakávaní výstavby polyfunkčného projektu Nové Slovany, zámer však prešiel v pokrízovom období výraznými úpravami. Nový developer v spolupráci s kanceláriami Šujan_Stassel a neskôr Compass Architekti prepracovával koncepty, až napokon došiel k štruktúre trojice blokov, dvoch líniových, rovnobežných s Račianskou ulicou, a jedného bodového. Výstavbu prvej etapy rozbehol v roku 2016, poslednú etapu, bodový dom, dokončil v priebehu minulého roka.

Súčasťou developmentu sa stala aj úprava priestranstva východne od nových budov, smerom k železničnej stanici Filiálka. Po konzultáciách s mestskou časťou sa rozhodlo o zriadení parku, ktorý má rozlohu 2-tisíc metrov štvorcových. Hoci bol park hotový už nejakú dobu, až tento týždeň bol odovzdaný do užívania pre obyvateľov Urban Residence aj širokú verejnosť.

Vedenie mestskej časti tento krok privítalo. „V mestách parkov nikdy nie je dosť a ja mám radosť, že dnes môžeme sprístupniť ďalšie príjemné miesto pre Bratislavčanky a Bratislavčanov,“ uviedol starosta MČ Bratislava – Nové Mesto Rudolf Kusý. „Nový park v Novom Meste je zónou, ktorá má potenciál spájať obyvateľov z nedávno vybudovaných projektov aj pôvodných obyvateľov tohto územia. Toto je podľa nás spôsob, ako majú štvrte v meste ožívať.“ Park a ihrisko, ktoré je jeho súčasťou, má mať tento potenciál aj preto, lebo je uvažované ako inkluzívne.

Priestor je tvorený niekoľkými zónami, ktoré sa podľa developera prirodzene prelínajú a vytvárajú aktívny priestor pre celú lokálnu komunitu. Obsahuje oddychovú časť, hernú časť a výbeh pre psy (resp. dvojicu výbehov pre malé a veľké psy, doplnenú o napájadlo a koše). Investor vysadil 41 nových stromov, nainštaloval mobiliár (lavičky aj kreslá) a predovšetkým vybudoval ihrisko pre deti so zdravotným znevýhodnením. Deti, ktoré používajú invalidný vozík, sa tu môžu zahrať v špeciálne navrhnutom pieskovisku, alebo sa bezpečne pohojdať na hojdačkách i kolotoči. Autorom parku je brniansky krajinný ateliér Divo.

V tomto smere sú nové ihrisko aj park zatiaľ pomerne netradičné. „K návrhu sme pristupovali v duchu koncepcie smart mesta, preto je náš park ohľaduplný k životnému prostrediu, a zároveň inkluzívny pre všetkých svojich návštevníkov. Pomocou vybavenia parku chceme vytvoriť priateľské prostredie, v ktorom budú spolu vychádzať rodiny s deťmi, psičkári, či zdravotne znevýhodnení, jednoducho ľudia rôzneho veku a zamerania,“ vysvetľuje ideu priestoru predseda predstavenstva spoločnosti Lucron Zoltán Müller. V susedstve parku sa nachádza aj detské ihrisko, ktoré vzniklo s treťou etapou projektu, nehovoriac o parkovo upravenom vnútrobloku.

Otvorením nového parku je tak nateraz ukončená premena územia pod taktovkou Lucronu. „Parkom symbolicky uzatvárame projekt Urban Residence, ktorý sme budovali od roku 2018 a ktorý je dnes domovom pre viac ako 400 rodín, ale aj mladých ľudí, ktorí si svoj domov ešte len začínajú budovať. Sme veľmi radi, že územie už dnes žije aktívnym životom a prepája nových aj pôvodných obyvateľov,“ hodnotí Z. Müller. Okrem 427 bytov a zmienených verejných priestorov Urban Residence disponuje takmer úplne otvoreným parterom (t.j. prevádzky vypĺňajú takmer celé prvé podlažie projektu, s výnimkou časti druhej etapy orientovanej do vnútrobloku) s bohatou vybavenosťou. Projekt tak skutočne slúži nielen jeho obyvateľom.

 

Vznikom parku sa ukončila výstavba Urban Residence. Zdroj: Lucron

 

Vďaka funkčnému nastaveniu, podobe vonkajších priestranstiev, architektonickému a urbanistickému riešeniu aj vyvolaným investíciám (vrátane nového parku) je Urban Residence jeden zo vzorových súčasných projektov v Bratislave. Development prispieva k pozdvihnutiu lokality, z čoho benefituje široká lokálna komunita. Navyše, vyznenie Urban Residence sa ešte umocní po dokončení tretej etapy Pri Mýte – okrem nového súčasného domu, ktorý dotvorí uličnú čiaru Račianskej, sa predĺži aj líniový park vo vnútrobloku.

Račianska ulica sa tak aspoň v tomto úseku úspešne mení na atraktívnu mestskú triedu s atribútmi kvalitnej ulice. Jej súčasťou je električková trať, priestor pre cyklistov aj chodcov, aktívny parter s prevádzkami aj mestotvorná zástavba. Hoci by sa mohol stav chodníkov, trate či zastávok zlepšiť, predsa to len je (bude) jedna z mála správne fungujúcich ulíc alebo úsekov ulíc v Bratislave. Prípadná revitalizácia ulice bude pravdepodobne predmetom modernizácie Račianskej električkovej radiály, ktorá však zatiaľ nemá termín.

V každom prípade, budúcnosť Račianskej ulice sa črtá celkom zreteľne. Úplne inak je to v prípade stanice Filiálka, ako aj železničného koridoru, ktorý k nej vedie. Téma stanice Filiálka sa opakovane otvára už roky, pričom mnohí by tu radi videli významnú železničnú stanicu (niektorí dokonca Hlavnú stanicu), najmä pre prímestské linky. Zhoda nepanuje na jej technickom riešení. Diskutuje sa totiž o jej podzemnom, polopodzemnom, povrchovom a dokonca aj nadzemnom variante.

Kľúčovým hráčom sú v tomto smere Železnice Slovenskej republiky, ktoré si nechali vypracovať strategický dokument Štúdia realizovateľnosti bratislavského uzla. Materiál analyzuje rozličné možnosti modernizácie železničných tratí v Bratislave, pričom jedna z alternatív ráta aj s výstavbou Filiálky – a to buď v polozapustenej alebo nadzemnej verzii na šesťmetrovej estakáde. Prirodzene, viacerí aktéri v území to odmietajú, kriticky sa k takémuto návrhu stavia aj minister dopravy. Tieto strany jednoznačne žiadajú plne zapustený variant.

V tejto chvíli je však predčasné špekulovať, kedy by Filiálka mohla skutočne vzniknúť. ŽSR síce rozbiehajú niekoľko projektov, súvisiacich s modernizáciou bratislavského železničného uzla, no nie Filiálku, ktorá by bola v akejkoľvek verzii drahá a s otáznou efektivitou vynaložených financií. V prípade zapusteného variantu by sa ale mohla aspoň čiastočne splatiť, pokiaľ by sa tým uvoľnil priestor na povrchu pre development. V roku 2007 sa skutočne hovorilo o tom, že povrch bude urbanizovať spoločnosť J&T.

Či je zmluva medzi ŽSR a J&T ešte platná a zámer aktuálny, mi nie je známe. Takisto sa nemožno vyjadriť ani ku koncepcii prípadnej zástavby, keďže úvahy o výstavbe sú dosť staré. Územný plán s ňou však každopádne ráta, keďže na mieste Filiálky je naplánovaná rozvojová plocha pre výstavbu občianskej vybavenosti mestského a nadmestského významu aj bývania vo viacpodlažných budovách.

Priznám sa, že o veľkej komerčnej výstavbe v tomto inak celkom husto zastavanom území (minimálne medzi Trnavským mýtom a Jarošovou) nie som presvedčený. Namiesto toho by som považoval za vhodnú skôr kombináciu veľkého líniového parku s odkazmi na železničnú dopravu, doplnenú o solitérne objekty kultúrnej vybavenosti. Vzniknúť by tak mohla akási kultúrna míľa, na jednej strane vymedzená Novou Cvernovkou a na druhej strane Novým Istropolisom, prepájajúca atraktívne body cez kvalitný verejný priestor. Pre development by boli vhodné susedné územia, prípadne jedna solitérna veža na Trnavskom mýte nad výstupným objektom stanice či zastávky.

To je však uvažovanie pre mesto s iným rozsahom, bohatstvom, ekonomickým a kultúrnym potenciálom aj prístupom k rozvoju. Ak Filiálka začne niekedy vznikať, s najväčšou pravdepodobnosťou bude povrch vyplnený novými blokmi zástavby. To nie je v princípe zlé, je však na diskusiu, čo to nemohlo byť aj inak – lepšie. Verejnosť by tak mohla mať k dispozícii nielen pekný, no drobný parčík, ale skutočne rozsiahly park v duchu špičkových verejných priestorov vo vyspelých metropolách. Takou sa ale musí najprv stať.

 

Pozrite si priebeh výstavby Urban Residence vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Lucron
  • Zdroj: Lucron
  • Zdroj: Lucron

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube