Author photoAdrian Gubčo 14.09.2020 09:37

Otvoria sa Mlynské nivy na jeseň?

Na ulici Mlynské nivy vrcholia práce na dokončovaní prestavby ulice, ktorá sa v súvislosti s výstavbou projektu Stanica Nivy a zóny Nové Nivy mení na širokú mestskú triedu. Hoci Hlavné mesto, ktoré je stavebníkom, dlhodobo opakuje, že k otvoreniu ulice dôjde na jeseň tohto roka, v poslednej dobe sa vyskytli aj určité pochybnosti. Kedy by sa ulica mohla skutočne otvoriť?

Pochybnosti súvisia s odhalením harmonogramu, ktorý je súčasťou Dodatku č. 5 k Zmluve o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou Twin City Infrastructure s.r.o., za ktorou stojí developer HB Reavis. Podľa tohto harmonogramu, niektoré kritické časti prác – súvisiace najmä s trolejbusovými traťami v oblasti – majú byť dokončené až na konci mája 2021.

V takom prípade by nebolo na jeseň možné obnoviť premávku trolejbusov, ktoré zabezpečujú významnú časť obsluhy. Podľa harmonogramu by nebola dokončená ani oprava chodníkov na severnej strane ulice, čo by zas zabránilo možnosti využívať novú cyklotrasu. Tá je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa dokončenie prestavby ulice oddialilo.

Samotný Dodatok však už obavy trochu zmierňuje: uzávera Mlynských nív má trvať najneskôr do 30.9.2020, čo by potvrdzovalo zámer otvoriť ulicu v jesenných mesiacoch. Pre vyjasnenie situácie som oslovil Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý zopakoval doterajšie tvrdenia. „Otvorenie ulice pre osobnú automobilovú dopravu, autobusovú dopravu vrátane trolejbusov a pre chodcov a cyklistov bude v najbližších mesiacoch,“ hovorí Katarína Rajčanová, hovorkyňa Magistrátu. „Presný termín je predmetom diskusií, nateraz vieme potvrdiť, že prebehne na jeseň.“

Hovorkyňa pripomína, že práce na ulici majú charakter finalizačných úprav. „Na ulici Mlynské nivy aktuálne asfaltujeme povrchy, zároveň prebieha aj prvá z viacerých fáz výsadby zelene a stromov, konkrétne v stredovom páse,“ popisuje. Len pred niekoľkými dňami bola dokončená trolejbusová trať, ktorá je dnes vybudovaná na obidvoch stranách ulice. Vyliata by už mala byť aj vrchná vrstva asfaltu.

Skutočne sa tak zdá, že by skorému otvoreniu dôležitej mestskej ulice nemalo nič brániť. Nanešťastie, Dopravný podnik, ktorý som v tomto smere oslovil, taktiež nemal k dispozícii presný dátum. Podobne aj tu ale rátajú s jesenným obnovením dopravy.

 

Mesto stále plánuje zriadiť na Karadžičovej priechod pre chodcov, kedy to však bude, ostáva neznámou

 

Čo však na jeseň určite nebude dokončené, je úprava niektorých chýb, ktoré sa v projekte nachádzajú. Dodatok k zmluve obsahuje prílohu, v ktorom sú označené niektoré zmeny stavby, súvisiace so snahou mesta urobiť lokalitu priateľskejšou pre chodcov a cyklistov. Výsledkom je vznik nových cyklotrás, širších chodníkov a úpravy križovatiek. Nie vždy sa to však podarilo.

Príkladom je križovatka Mlynských nív s Karadžičovou, ktorá patrila aj predtým k najrušnejším v meste. Po vzniku Stanice Nivy to bude platiť v ešte výraznejšej miere, čo si vyžiadalo úpravy a skapacitnenie križovatky. Na jej severnom ramene bol preto zrušený veľmi využívaný priechod pre chodcov, ktorý sa presunul na južné rameno. Týmto krokom sa veľmi zhoršila kvalita priestoru pre peších, ale aj cyklistov, keďže sem bude vyústená nová cyklotrasa. Cyklisti nebudú môcť pokračovať priamo na Dunajskú.

„Priechod pre chodcov súvisí s organizáciou jazdných pruhov, kde v súčasnosti pribudlo jedno ľavé odbočenie z Karadžičovej na Mlynské nivy,“ objasňuje situáciu K. Rajčanová. „V rámci budúceho rozvoja lokality a s tým súvisiacich úprav dopravných riešení hlavné mesto plánuje zmeny v križovatke Karadžičova/Mlynské nivy – úpravu organizácie jazdných pruhov, obnovu priechodu pre chodcov na severnom ramene križovatky, pokračovanie cyklotrasy smerom do centra (na Dunajskú ul.) a zväčšenie ostrovčeka pre chodcov na južnom ramene križovatky.“

Kedy by to však malo nastať, Magistrát nešpecifikoval. Na ostrovčeku v križovatke bola aktuálne zrealizovaná výsadba, takže ešte nejakú dobu pravdepodobne táto úprava neprebehne. Úpravu projektu pritom Hlavné mesto prostredníctvom svojho bývalého hovorcu sľubovalo už na začiatku tohto roka.

Čo by sa však mohlo v dohľadnej dobe zmeniť, je pomerne hlúpa chyba vo vyústení cyklotrasy z Mlynských nív na Továrenskú – táto vedie z priechodu od západného vstupu do Stanice Nivy smerom k dočasnej autobusovej stanici, kde sa napojí na v budúcnosti plánované cyklotrasy na Bottovej a južnej strane Mlynských nív. Projektant tu však zabudol navrhnúť znížený obrubník.

Mesto prisľúbilo rýchlu nápravu. „O nájazde na cyklotrasu pri vyústení Továrenskej do Mlynských nív sme informovali developera, ktorý ho má čo najskôr opraviť,“ hovorí Katarína Rajčanová.

Posledný bod, ktorý považujem za kontroverzný, je otázka riešenia cyklotrasy na Páričkovej ulici. Príloha k Dodatku ukazuje, že obojsmerná cyklotrasa bude vedená po severnej strane ulice. „Cyklotrasa bude v uličnom priestore Páričkovej, ale segregovaná stavebnou úpravou. Trasa je vedená po severnej strane Páričkovej,“ potvrdzuje hovorkyňa mesta. Stavebná úprava bude pravdepodobne vcelku jednoduchá.

Či ide o ideálne riešenie, je otázne. Developer HB Reavis napríklad nebude rekonštruovať celú Páričkovu od fasády k fasáde, obnoví len jej južnú stranu, nie teda aj cyklotrasu. Na južnej strane ulice bude umiestnená cykloveža, teda parkovisko pre bicykle, čo bude cyklistov nútiť prechádzať cez cestu – rovnako ako pri snahe o prechod smerom k Mlynským nivám. Najvážnejšou komplikáciou je však uvažované napojenie na trasu popri projekte Zwirn, ktorá má byť podľa doteraz známych informácií na južnej strane ulice. To urobí cestu bicyklom menej priamou a atraktívnou.

 

Cyklotrasa na Páričkovej povedie po severnej strane ulice (vpravo). Riešenie popri Zwirne zatiaľ nie je definitívne známe

 

Ako sa tak ukazuje, aj napriek tomu, že už o niekoľko týždňov sa snáď otvorí ulica Mlynské nivy, rozličné úpravy a opravy v jej okolí budú trvať dlhšie. Ani potom nebude ulica dokonalá. Developer a časom aj mesto začalo Mlynské nivy označovať ako „bulvár“, s čím možno len sotva súhlasiť. Nepochybne pôjde o rušnú mestskú triedu, nebude však spoločenskou osou, akou by skutočný bulvár mal byť – bude len tranzitným koridorom.

Pozitívom ostáva, že verejná doprava, chodci aj cyklisti budú môcť opäť využívať pôvodné trasy, a to vo vyššej kvalite oproti minulosti aj pôvodnému projektu. Najviac si polepší posledná menovaná skupina, ktorá napriek chýbajúcemu priechodu na Dunajskú či riešeniu Páričkovej aspoň získa bezpečnú segregovanú trasu na niekoľko stoviek metrov dlhom úseku.

Hlavné mesto môže do budúcna všetky chyby napraviť a naplno ukázať, ako si predstavuje ideálne riešenie bulváru. Mlynské nivy totiž pokračujú východným smerom do transformujúcej sa zóny Mlynské Nivy – Západ a Mllynské Nivy – Východ, kde sa aktivizuje realitný development. Ulica je dostatočne široká, aby tu bolo možné umiestniť široké chodníky, stromoradia, segregované cyklotrasy, cestu aj električkovú trať. Ide o ideálne podmienky pre vznik príťažlivého bulváru.

Či však vznikne, je dnes otázne. Otvorenie západnej sekcie ulice totiž nie je jedinou udalosťou v bratislavskej doprave, ktorá sa má na jeseň udiať. Ďalšou je predstavenie vízie budúcnosti vedenia električkovej dopravy smerom do Podunajských Biskupíc a Vrakune. Mesto malo analyzovať alternatívne možnosti vedenia trate po Mlynských nivách alebo Prístavnej ulici.

Aká je odpoveď, ostáva neznáme, rozhodnutie však zásadne ovplyvní budúci charakter Mlynských nív – a to v dobrom aj zlom prípade...

 

Pozrite si aktuálny postup výstavby Stanice Nivy vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Mlynské nivy, 13.9.2020
  • Na tomto úseku Páričkovej bude cyklotrasa umiestnená na severnej strane ulice - vpravo
  • Popri Zwirne by cyklotrasa mala podľa pôvodného projektu viesť po južnej strane ulice - vpravo
  • Zdroj: HB Reavis

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube