Author photoAdrian Gubčo 03.08.2020 12:20

Obnova infraštruktúry na Mlynských nivách ide do finále

Jeden z najväčších projektov v Bratislave, Stanica Nivy od HB Reavis, mal byť dokončený už v priebehu tejto jesene a spolu s ním aj okolitá dopravná infraštruktúra – predovšetkým rekonštrukcia ulice Mlynské nivy. Posunutie dokončenia developmentu na koniec leta 2021 by však túto časť projektu nemalo zasiahnuť.

Autorka fotografie: Zuzana Szaboová

Autorka fotografie: Zuzana Szaboová

Hoci sa tempo prác na Stanici Nivy výrazne znížilo, úpravy ulice pokračujú aj naďalej. Aktuálne sa pracuje na oboch stranách budúceho „bulváru Nivy“. Developer avizuje, že po dokončení prestavby Mlynských nív bude mať táto široká mestská trieda parametre skutočného bulváru. V skutočnosti až zmeny už počas realizácie prestavby ulice zabránili tomu, aby vznikla akási mestská diaľnica s minimalizovanými pešími a cyklistickými koridormi.

Aktuálne realizované úpravy plne zodpovedajú týmto zmenám. Na južnej strane ulice sa pôvodný chodník rozšíril potom, ako bola odstránená časť betónového podkladu pre pôvodne uvažovaný buspruh a súvisiaci cyklopruh. Rozšírený verejný priestor síce nie je ideálny (stále nemá dostatočnú šírku, jeho súčasťou sú aj troleje a stĺpy VO, ktoré sa nepresúvali, a mimo zastávok bol použitý asfalt namiesto dlažby), oproti pôvodnému stavu je to zlepšenie. Nové riešenie umožnilo doplniť štvoricu zastávkových prístreškov.

Kým pôvodne projektovaný chodík bol úzky, veľkorysosť nepostráda priechod cez cestu, ktorý vzniká medzi jedným z dvojice hlavných vstupov do Stanice Nivy a kancelárskym komplexom Twin City. Jeho súčasťou je aj cyklopriechod, keďže nová cyklotrasa má vzniknúť smerom na Chalupkovu ulicu a s developmentom Mlynské Nivy Košická sa vybuduje aj obojsmerná cyklotrasa na južnej strane Mlynských nív. Stavebník sa však dopustil zásadnej chyby: cyklopriechod pri križovatke s Továrenskou nemá znížené obrubníky, čo bude potrebné opäť a zbytočne prerábať.

Novú podobu dnes získava najmä nástupný priestor do Stanice Nivy, kde už boli dokončené obrubníky, časť cyklotrasy, zastávky verejnej dopravy a lôžka, do ktorých bude umiestnená zeleň a výsadba. Následne sa budú realizovať nové pešie plochy a pokračovanie cyklotrasy smerom na Páričkovu. Táto plocha by mala byť vydláždená podobným kameňom, ako to je pri vstupe od Svätoplukovej.

Nedokončený zostáva ešte severný chodník a cyklotrasa medzi jednotlivými vstupmi, a ukončené ešte nie sú ani práce na vozovkách. Kým južná strana ulice už má položenú pravdepodobne finálnu vrstvu asfaltu, na severnej strane chýba celý zvršok cesty sa pokladala dnes. Osadené tu zatiaľ neboli ani troleje pre verejnú dopravu.

Aktuálny stav zodpovedá starším informáciám, že otvárať sa bude najprv južná strana ulice, hoci Hlavné mesto hovorilo, že premávka bude obojsmerná. Rovnaké stanovisko potvrdzuje aj teraz. „Samotná ulica Mlynské nivy je dôležitou dopravnou tepnou, a preto sme trvali na tom, že sprejazdnenie tohto úseku sa nemôže viacej odkladať,“ konštatuje hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová. „Zhotoviteľ nám potvrdil, že samotný bulvár preto sprejazdní pre individuálnu aj autobusovú dopravu v oboch smeroch už na jeseň tohto roku, čo by malo odľahčiť najmä priľahlé ulice ako Svätoplukova alebo Záhradnícka.“

Týkať sa to má aj trolejbusov, bicyklov a chodcov. „V termíne otvorenia bulváru bude dokončené aj trakčné vedenie. Úsek bude zároveň otvorený aj pre cyklistov a peších,“ dopĺňa hovorkyňa. Presný dátum nevedelo potvrdiť mesto ani Dopravný podnik.

 

Aktuálne realizované úpravy zodpovedajú zmenám projektu z leta minulého roka. Zdroj: HB Reavis / Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Medzičasom HB Reavis pomaly postupuje aj na výstavbe Stanice Nivy, kde sa teraz nemusí veľmi ponáhľať – komplex podzemnej autobusovej stanice a nákupného centra bol už pred prepuknutím pandémie koronavírusu COVID-19 vo vysokom štádiu realizácie, pričom z exteriéru už bola dokončená výrazná časť prác.

Zhotoviteľ tak aktuálne pracuje na dokončovaní fasády z tzv. GRC panelov (glassfibre reinforced concrete, podobný, ako na susednom Sky Parku) a tehličkového obkladu, realizácii zelenej strechy aj pobytového priestoru, alebo obkladaní nad ulicu vystupujúcich terasových častí Stanice Nivy – „riečnych kameňov“, kde vzniknú reštaurácie s výhľadom na ulicu. Developer pripomína, že architekti z kancelárií Benoy a Siebert + Talaš sa snažili o narušenie monotónnosti mohutných fasád nákupného centra a nadviazať na identitu zóny.

Najviac však zdôrazňuje ekologický a spoločenský aspekt strešného priestoru, ktorý má byť miestom pre eventy aj rekreáciu. Hrúbka pôdneho pokryvu má zabezpečiť rast aj relatívne vysokej zelene (minimálne na pomery strešnej zelene), ktorá bude zavlažovaná z vody, zachytenej na mohutnej streche. Centrom aktivity bude átrium na treťom podlaží, ktoré bude exteriérovým predĺžením foodcourtu a pripravovaného trhoviska.

HB Reavis odložil dokončenie svojej slovenskej vlajkovej lode kvôli pandémii koronavírusu COVID-19, ktorá spôsobila zásadné prehodnotenie firmných stratégií mnohých odevných reťazcov. Stanica Nivy by tak bola otvorená so starými módnymi kolekciami, čo sa značkám nepozdávalo. Hoci ide o legitímne zdôvodnenie, debatovalo sa aj o určitých komplikáciách v pozadí, súvisiacich so zmenami v štruktúre a vlastníctve firmy.

Jeden z najväčších projektov v meste, obsahujúci 70-tisíc metrov štvorcových retailových plôch, novú autobusovú stanicu a zahŕňajúci aj skôr dokončenú najvyššiu budovu v Bratislave – administratívnu Nivy Tower so 125 metrami a 30-tisíc metrami štvorcovými kancelárií – tak bude ešte približne rok len prázdnym dotvorením priestoru Mlynských Nív. Na jednej strane to je problém, na strane druhej však vzniká o niečo väčší časový priestor pre riešenie iných komplikácií, hlavne dopravných, ale aj dopadov otvorenia nového nákupného centra v jadre mesta.

Jedným z kľúčových nástrojov pre nápravu problémov je rozvoj električkovej dopravy. Najreálnejší projekt – spojnica Petržalskej a Ružinovskej radiály cez Pribinovu a Košickú ulicu – by ovplyvnil aj dostupnosť Stanice Nivy. S ohľadom na komplikované diskusie o vhodnosti trasovania je však veľmi otázne, či sa podarí so zámerom za celý rok pohnúť aspoň o trochu. Zanesenie trasy do Územného plánu totiž ešte neznamená, že sa projekt skutočne zrealizuje.

Predpokladaný nárast dopravnej záťaže, zápchy a zhoršenie kvality životného prostredia snáď bude argumentom, ktorý začne meniť pohľady časti verejnosti na to, čo je potrebné a vhodné. Lebo nové masívne developmenty, ktoré zmenia fungovanie tejto časti mesta, sa dokončia bez ohľadu na to, či bude k nim dobudovaná aj adekvátna infraštruktúra. Bratislava potom bude opäť, ako je to už tradíciou, dobiehať rozbehnutý vlak.

 

Pozrite si výstavbu Stanice Nivy vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Autorka fotografie: Zuzana Szaboová
  • Autorka fotografie: Zuzana Szaboová
  • Autorka fotografie: Zuzana Szaboová
  • Zdroj: HB Reavis

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube