Author photoAndrej Sárközi 22.12.2022 11:36

Nová tvár bratislavského symbolu. Rekonštrukcia Michalskej veže sa blíži k záveru

Generálna rekonštrukcia jednej z historických dominánt Bratislavy, Michalskej veže, sa blíži k záveru. Posledný mohykán štyroch vstupných brán do Bratislavy prechádza obnovou už od júla 2021. Od toho času práce na významnej pamiatke výrazne pokročili, vďaka čomu sa odhalila nová podoba vzácnej budovy.

Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR

Michalská veža bola vybudovaná v 14. storočí a s výškou 51 metrov sa dlhodobo týčila nad Bratislavou ako druhá najvyššia stavba mesta (po Katedrále sv. Martina). Na jej súčasnú generálnu rekonštrukciu sa prihliada mimoriadne citlivo, veža totiž obsahuje historicky hodnotné architektonické prvky a celá stavba prešla zložitým historickým vývojom. V minulosti ju totiž niekoľkokrát prestavovali. 

Cieľom obnovy teda nie je nasilu odstraňovať všetky novšie historické vrstvy. Rekonštrukcia sa snaží zachovať čo najviac hodnotných historických prvkov a zároveň vrátiť veži jednotný vzhľad, aký nadobudla v minulosti. Svoje pôvodné tvaroslovie nadobudnú okenné ostenia, obnovená bude aj baroková bosáž, doložená nálezom na východnej fasáde veže, ktorá bola prekrytá strechou objektu na Michalskej 26. Toto murivo s plasticky zdôraznenými čelnými plochami kvádrov bude obnovené okolo prejazdu a na nárožiach veže, pričom bude vynechaná v mieste prezentácie náhrobného kameňa na juhozápadnom nároží. 

Ako uviedol ešte v septembri tohto roka reštaurátor Peter Hudák: „Dochádza k rekonštrukcii štukovej výzdoby, výmene okien za typologicky podobné barokovým, obnove ciferníkov hodín. Fasáda získa farebnosť stabilizovaného vápna, ktorá sa najviac približuje pôvodnej farebnosti z 18. storočia. Pravdepodobne dôjde k pozláteniu charakteristických prvkov na helmici. Prebieha tiež minuciózna oprava krovu. Každý jeden prvok krovu sa špeciálne posudzuje, či a do akej miery bude ešte únosný, či ho treba vymeniť alebo spevniť.” Konzultant obnovy zo spoločnosti Pamarch taktiež opísal, že sa zrealizuje aj pokrytie helmice veže medeným plechom. 

Galéria

  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR

Toto všetko je dnes realitou. Súčasťou generálnej obnovy bola aj výmena teplovodného kúrenia za elektrické, inštalácia nového osvetlenia, obnova omietok, výmena podláh, ale i zvonov. Jeden z nich mal poškodenie ešte z čias Druhej svetovej vojny, druhý zvon nebol sňatý a opravený od roku 1679. Od roku 1845 nebola vykonaná ani oprava sochy sv. Michala Archanjela, to sa však v októbri tohto roka zmenilo

Po zreštaurovaní sa vzácna socha vrátila na vrchol Michalskej veže. Dielo z roku 1758 prešlo obnovou chýbajúcich častí – kompletne prinavrátené bolo ľavé krídlo, pravé predlaktie s ohnivým mečom, ľavé ucho draka alebo jazyk draka. Takisto boli pridané nové nosné prvky konštrukcie, ktoré boli vykované z chromniklovej ocele (ľudovo antikoru). Priblížiť sa pôvodnému výrazu a charakteru plastiky pomohli reštaurátorovi dobové fotografie. Po novom je socha sv. Michala Archanjela tiež pozlátená 23,5-karátovým plátkovým zlatom, ktorého sa spotrebovalo 28 gramov. Toto pozlátenie má vydržať až niekoľko desaťročí. 

Spolu s opätovným inštalovaním sochy na jej pôvodné miesto sa do hlavy anjela vložila aj replika časovej schránky s novým obsahom. Vložené do nej boli vzorky pôdy Bratislavy, viniča a semená typických stromov. Otvárať sa má okolo roku 2200.  

Všetko tak smeruje k znovusprístupneniu veže v priebehu budúceho roka. „Obnova exteriéru je hotová, práce v interiéri dokončujú. V priebehu budúceho roka vežu sprístupnia verejnosti,” potvrdzuje TASR, odvolávajúce sa na Múzeum mesta Bratislavy. Po ukončení generálnej rekonštrukcie budú priestory veže sprístupnené verejnosti najprv vo forme dočasnej inštalácie. Dominantným exponátom bude práve samotná budova s cieľom prezentovať priebeh a výsledky jej pamiatkovej obnovy.

„Pripravuje sa aj nová stála expozícia, ktorá má vežu prezentovať ako unikátnu pamiatku a súčasť niekdajšieho mestského opevnenia. Zachovaná má byť aj jej vyhliadková funkcia,” uvádza sa v tlačovej správe. Opätovne tu bude sídliť Múzeum zbraní, ktoré je pobočkou Múzea mesta Bratislavy. 

Celkový rozpočet na generálnu obnovu stavby, ktorý zahŕňa Michalskú vežu a Múzeum zbraní, predstavuje 1,6 milióna eur, z toho je z dotácie z grantového programu Ministerstva Kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ 597.500 eur, zvyšok je financovaný z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Historický význam veže bol, je a stále bude pre Bratislavu jedinečný. Ako súčasť štyroch vstupných brán do Bratislavy (kam patrila ešte Vydrická, Laurinská a Rybárska, resp. Rybná) bola oporným bodom mestských hradieb. Tieto vnútorné opevnenia však dala zbúrať Mária Terézia, nakoľko bránili stavebnému rozvoju mesta. Zo štyroch sa tak zachovala len jedna – Michalská, ktorá z nich bola najpríťažlivejšia. 

Obnovená architektúra a prvky prvky dopomôžu Michalskej veži nabrať (staro)nový šat. Po viac ako dvoch storočiach sa opäť stane pýchou Bratislavy v jej takmer pôvodnom výraze. A stane sa tak už naozaj čoskoro. 

 

Pre mesto ukončenie prác v exteriéri veže malý vianočný darček. Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Historické centrum mesta sa stáva kultivovanejším vďaka väčšiemu počtu projektov obnov a rekonštrukcií. len pred niekoľkými dňami zažila Bratislava i Slovnsko kultúrnu udalosť roka v podobe otvorenia zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie. Na je kompletné otvorenie sa čakalo 21 rokov. Nového šatu sa má dočkať aj Lekáreň u Salvatora či Karácsónyiho palác, rekonštrukciou taktiež prejde šľachtický Esterházyho palác, z ktorého je momentálne ruina. Zmeny očakáva aj areál Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Mimo Starého mesta prechádza premenou Divadlo Aréna, ktoré začína meniť aj podobu pravobrežného nábrežia. Modernizácia, aj keď kontroverzná a otázna, sa realizuje na športovej hale na Pasienkoch, z ktorej sa má stať Národné basketbalové centrum.

Bratislava sa postupne stáva krajším mestom. Prispievajú k tomu nielen spomenuté rekonštrukcie - úpravy sa totiž realizujú na množstve historických aj moderných objektov naprieč metropolou. Čoskoro obnovené pamiatky doplní aj úplne dokončená Michalská veža. Už teraz sa môže pýšiť novým vzhľadom, čo navyše v dohľadnej dobe dotvorí aj atraktívnym obsahom. 

 

Pozrite si rekonštrukcie historických pamiatok vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube