Author photoAdrian Gubčo 06.12.2021 13:55

Karácsonyiho palác prejde rekonštrukciou

Karácsonyiho palác na Štefánikovej ulici je jednou z najreprezentatívnejších budov na tejto významnej mestskej triede s množstvo príťažlivých pamiatok. Reprezentatívnou ho robí aj jeho funkcia – sídli tu Kancelária prezidenta SR alebo administratíva Úradu vlády SR. Inak je však v mimoriadne zlom technickom stave. Už onedlho by sa to ale malo zmeniť, pričom budova dostane čiastočne novú funkciu.

Karácsonyiho (alebo poslovenčene Karáčoniho) palác vznikol v rokoch 1883 – 1884 na mieste hospodárskej budovy, patriacej do areálu Grassalkovichovho paláca. Vznikol v období, kedy prechádzala Štefánikova ulica veľkou premenou. „Ani jedna ulica v Prešporku sa tak nezmenila a neopeknela ako Štefániina,“ napísal v roku 1905 známy historik Tivadar Ortvay. Spomenul pritom aj Karácsonyiho palác, hoci vtedy fungoval ešte ako nájomný bytový dom. Staviteľ, gróf Quido Karáscsonyi, bol poslanec, statkár, významná osobnosť panovníckeho dvora a zakladateľ charitatívnych inštitúcií.

Objekt si od Štefánikovej zachoval svoju pôvodnú príťažlivú historickú podobu, hoci strana od Grassalkovichovej (Prezidentskej) záhrady a interiér prešiel viacerými prestavbami a dostavbami. Výraznou úpravou prešiel palác najmä v roku 1957, kedy tu boli zriadené administratívne priestory a niekdajšie nádvorie bolo prestrešené plechovou strechou. Posledná rekonštrukcia bola dokončená v roku 1998, ani tá ale nepriniesla generálne zlepšenie stavu objektu. Dnes je budova určená predovšetkým pre časť administratívy Úradu vlády SR a Kanceláriu prezidenta SR.

Ako vyplýva z analýzy stavu objektu Úradom vlády SR, palác je dnes na tom mimoriadne zle. Správa, doplnená o fotografický materiál, odhaľuje značnú degradáciu okien, dverí, striech aj fasád, zvlášť v prípade prístavieb od Grassalkovichovej záhrady. Oporný múr bývalej terasy je v úplne katastrofálnom stave, pričom na terase sa nachádza prístavba. Originálne spojenie medzi terasou paláca a záhradou je v súčasnosti znemožnené. Opravu si zaslúži aj fasáda, obrátená do Štefánikovej ulice. V zlom stave je predovšetkým časť, využívaná Úradom vlády SR, „prezidentská“ časť je čiastočne zrekonštruovaná.

Úrad vlády SR preto prišiel s iniciatívou všeobecnej obnovy fasády, okien a vnútorných priestorov Karácsonyiho paláca tak, aby sa obnovil pôvodný charakter historickej pamiatky, a to najmä zo strany záhrady. Dôvodom, prečo sa tak deje práve teraz, nie je len dlhodobé chátranie objektu. Úrad vlády SR chce využiť možnosť čerpať zdroje z Fondu obnovy. Zároveň chce po rekonštrukcii vytvoriť benefit pre zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnej správe a samospráve – v budove by mohla totiž vzniknúť materská pre deti pracovníkov. Pôvodne sa uvažovalo aj nad základnou školou.

Ako konštatuje Úrad vlády SR, z časti kancelárskych priestorov by sa po prestavbe vnútorných častí a obnove vonkajších častí budovy vybudovala moderná materská škola. Donedávna sa rátalo aj so školou, spĺňajúcou všetky požiadavky súčasnej doby na proces výchovy a vzdelávania. Pracovný názov bol Spojená škola Novej generácie. Teraz sa však ráta len so škôlkou s piatimi triedami pre maximálne 120 detí. Materská škola bude na prvých dvoch podlažiach, na treťom zostanú kancelárie.

Investor odhaduje celkové náklady na búracie práce, ochranu proti zemnej vlhkosti, obnovu suterénu, obnovu prízemia, rekonštrukciu terasy a schodov, obnovu a úpravu prvého a druhého poschodia a náročnú tepelnú izoláciu podkrovia na 2.800.000 eur. Súčasťou rekonštrukcie bude debarierizácia objektu, nové vykurovanie, oprava alebo výmena historických okien a dverí a generálna opravu betónového oporného múru zo strany záhrady. Keďže už škola nie je v pláne, oproti predpokladaným plánom nastane úspora vo výške dvoch miliónov eur.

Úrad vlády už rokoval so stavebným úradom v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, na základe čoho možno rekonštrukciu spustiť na ohlášku. Rokovania prebehli aj so zástupcami Starého Mesta, guvernérom Národnej banky Slovenska, vybranými architektmi a s pracovníkmi Fakulty architektúry STU. Úrad vlády a kancelária prezidentky ako vlastníci paláca takisto vytvoria spoločnú komisiu, ktorá bude viesť projekt obnovy Karácsonyiho paláca. Vláda SR na rokovaní koncom novembra zámer schválila.

Dátum realizácie nie je v tejto chvíli úplne známy. Rekonštrukcia však potrvá 24-30 mesiacov. Optimisticky tak bude dokončená niekedy ku koncu roka 2024.

 

Pohľad zo záhrady

 

Materská škola v obnovenej pamiatke má slúžiť na prospech predovšetkým mladých zamestnancov, pracujúcich vo verejnej službe. Štát chce takto zvýšiť predpoklady na ich udržanie, keďže kvalifikovaní pracovníci čelia konkurencii zo strany súkromných firiem. Tie podobné riešenia realizujú taktiež – v mnohých bizniscentrách sa dnes (súkromné) materské školy zriaďujú už automaticky – a ide o nezanedbateľnú výhodu pre časovo zaneprázdnených rodičov. Či sa plány Úradu vlády SR skutočne naplnia, je teraz predčasné hodnotiť. Napriek tomu ale ide o spojenie dvoch užitočných zámerov.

Samotný palác si totiž naozaj už vyžaduje generálnu obnovu, hoci to od ulice laickým pohľadom možno až tak nevidno. Od záhrady je objekt viditeľne schátraný a nedôstojný. Grassalkovichova, resp. Prezidentská záhrada je jedným z najreprezentatívnejších verejných priestorov v metropole. Ide o jedno z mála miest, ktoré naozaj výrazne podčiarkujú pozíciu Bratislavy ako hlavného mesta štátu. Zaslúži si, aby bol vo vynikajúcom stave, rovnako ako budovy, ktoré ho obklopujú, alebo oplotenie, ktoré k tejto barokovej francúzskej záhrade patrí.

Krok vlády tak treba oceniť. Budovy, ktoré reprezentujú štát, sú nezriedka mimoriadne schátrané, čo o ňom dobre nevypovedá. V katastrofálnom stave sú aj viaceré objekty ministerstiev. Od roku 1989 nevznikla na Slovensku v podstate žiadna nová ministerská budova, azda s výnimkou (inak vydarenej) prístavby Ministerstva zahraničných vecí. Ešte väčšou hanbou ale je, že niektoré ministerstvá na zlý stav budov reagovali presťahovaním sa do prenájmu do súkromných objektov. Ak aj išlo o ekonomickejšie riešenie, nemalo by byť prípustné – najvyššie inštitúcie štátu by mali sídliť vo vlastných budovách, ktoré odzrkadľujú jeho víziu či zásady.

S určitou víziou prichádzala aj rekonštrukcia Karácsonyiho paláca. V čase, keď mala byť jeho súčasťou ešte škola, písal Úrad vlády SR, že ide o príklad reštrukturalizácie Slovenska. To sa doteraz orientovalo hlavne na výrobu automobilov. Štát ale údajne vidí budúcnosť v podpore mladej generácie a najmä mladých rodín, na ktorých je náročná úloha vybudovať vedomostnú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou. Preto mal byť práve tu jeden z pilotných projektov „školy novej generácie“. Zmena charakteru projektu je snáď daná len súčasnými ekonomickými podmienkami, nie odklonov od cieľa vybudovať vzdelanostnú ekonomiku.

Budovanie vyspelého štátu je skutočne náročná úloha, pri ktorej treba dbať nielen na naplnenie cieľa, ale aj spôsoby a formu. V tomto prípade nemožno hovoriť o vyspelom štáte, pokiaľ sa jeho vlastné budovy rozpadávajú a nové objekty disponujú nedostatočnými architektonickými kvalitami, lebo vznikli priamym zadaním namiesto transparentnej architektonickej súťaže. Aj dobrá architektúra, vedomie misie, spoločného cieľa a zdravých spoločenských základov môžu inšpirovať talentovaných ľudí k práci pre štát alebo verejnú správu. Popri rekonštrukciách pamiatok tak netreba zabúdať ani na nové projekty. Tieto však musia byť v špičkovej kvalite – možno takej, aby sa raz samy stali pamiatkami.

 

Fotografie z 4.12.2021.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube