Author photoAdrian Gubčo 18.10.2022 20:02

Prvýkrát naostro: Pred rozhlasom pribudne Bratislavská dlažba

V týchto týždňoch sa na viacerých miestach v Bratislave realizujú rekonštrukcie chodníkov. Asfaltové, ale miestami aj vydláždené priestory dostávajú nový povrch, vychádzajúci z mestských manuálov pre úpravu verejných priestranstiev. Čoskoro by sa mala zrealizovať aj očakávaná novinka: prvá plocha bude naplno vydláždená tzv. Bratislavskou dlažbou.

Fotografia z 17.10.2022. Autorka: Lucia Ďurčová

Fotografia z 17.10.2022. Autorka: Lucia Ďurčová

Hlavné mesto začalo novým spôsobom dláždiť ulice vo výraznejšej miere v roku 2021. V tomto čase už mal Metropolitný inštitút Bratislavy pripravené – aspoň v hrubých rámcoch – strategické materiály, ktoré sa zaoberali povrchmi a materiálmi chodníkov. Prvýkrát po veľmi dlhej dobe tak začalo mesto k úpravám vo verejnom priestore pristupovať systematicky. Na viacerých miestach sa objavila betónová dlažba Casa di Campo Senso, v centre mesta aj kamenná dlažba.

Popri inštalovaní tejto kompatibilnej dlažby však Magistrát spolu s MIBom pracovali na návrhu vlastnej dlažby. Pre vytvorenie jej podoby oslovili grafického dizajnéra Martina Jenču, ktorý sa inšpiroval prácou slovenských a bratislavských umelcov, ako sú Miroslav Cipár, Ľudovít Fulla či Milan Dobeš. Popritom vychádzal aj z charakteristických vlastností staršej bratislavskej kamennej dlažby, ktorú ešte možno nájsť na niektorých miestach v centre mesta. Finálnu podobu dopracoval MIB.

V zmysle Princípov a štandardov pre povrchy chodníkov sa v priebehu tohto roka zadefinovali aj lokality, kde sa má Bratislavská dlažba vyskytnúť. Keďže je betónová, využitá bude mimo najužšie centrum mesta – tu sa preferuje klasickejšia kamenná dlažba. Magistrát by ju rád videl v uliciach širšieho centra (po Bajkalskú), na hlavných ťahoch a v štvrtiach rodinných domov. V posledných mesiacoch sa pracovalo na výrobe a nákupe dlažby, ktorá sa má začať konečne nasadzovať.

Prvým miestom, kde sa objaví vo výraznejšej miere, bude Mýtna ulica v blízkosti budovy bývalého Slovenského rozhlasu. „Posledný septembrový týždeň začalo hlavné mesto s modernizáciou chodníka na Mýtnej ulici v Starom Meste v úseku od ulice Belopotockého po ulicu Námestie slobody,“ informovala Annamária Krchňavá, PR špecialistka Metropolitného inštitútu Bratislavy. „V rámci modernizácie chodníka dôjde k výmene existujúcich spevnených plôch, ktoré budú predláždené betónovou Bratislavskou mestskou dlažbou.“

Mesto si v tomto prípade vybralo obzvlášť zdevastovaný chodník. Ešte celkom nedávno bol tento priestor pokrytý parkujúcimi automobilmi aj vizuálnym smogom. Dnes sa tieto problémy podarilo do istej miery zredukovať, zostal však po nich zničený povrch s biednym pokusom o doplnenie zelene v podobe neudržiavaných kochlíkov. Chodník sa pritom nachádza v priamom dotyku s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom dopravy a výstavby SR či Slovenskou technickou univerziou, nehovoriac o samotnom rozhlase. Ide o neprijateľný stav.

Po novom by sa mala úroveň prostredia dramaticky zlepšiť. Okrem výmeny povrchu sa „...taktiež výškovo upravia kamenné obrubníky a poškodené obrubníky nahradia nové. Súčasťou prác je aj osadenie nového mestského mobiliáru, najmä lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle. Na novozrekonštruovanom chodníku pribudnú tiež nové stromy a verejné osvetlenie,“ vymenúva úpravy Krchňavá.

Špecifikom priestoru je parkovanie, ktoré sa tu nachádza aj napriek odstráneniu najhorších prejavov parkovacej anarchie. „Súčasné parkovacie miesta pozdĺž Mýtnej ulice v plnej miere zostanú zachované, pribudne cik cak čiara a jedno miesto pre ŤZP osoby (miesta budú vyznačené pozdĺž nového chodníka z dlažby). Súčasne na mieste pribudne aj parkomat,“ dopĺňa MIB Dagmar Schmucková, hovorkyňa Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. Na projekte participovali príslušné oddelenia Magistrátu, priestor ako taký patrí do regulovanej zóny Hlavná stanica – Blumentál.

V rámci zavádzania parkovacej politiky bol nedávno na Mýtnej ulici vyznačený ochranný pás pre cyklistov. MIB naznačuje, že sa situácia pre cyklistov zlepší. „Projekt opravy na Mýtnej bol riešený aj v spolupráci s oddelením cyklodopravy na magistráte a po dokončení rekonštrukcie pre cyklistov pribudne cyklistický pruh na vozovke,“ uzatvára zoznam zmien Annamária Krchňavá z inštitútu.

Galéria

  • Fotografia z 17.10.2022. Autorka: Lucia Ďurčová
  • Fotografia z 17.10.2022. Autorka: Lucia Ďurčová
  • Fotografia z 17.10.2022. Autorka: Lucia Ďurčová
  • Dunajská. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Dunajská. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Karpatská. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Karpatská. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Karpatská. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Hoci rozsah opravovaného chodníka nie je taký veľký, výsledkom bude citeľné zlepšenie situácie a zvýšenie úrovne priestoru. V priebehu minulého roka realizovala výmenu povrchov pred vstupom aj Národná banka Slovenska. Asfalt nahradila dlažbou, vrátane kvalitnejšej kamennej dlažby. Hoci asfaltový povrch, ktorý sa tam nachádzal predtým, nebol natoľko narušený, celkový dojem je predsa len radikálne odlišný – lepší. Po úprave druhej strany Mýtnej dostane aspoň časť lokality úplne iný ráz.

To je aj prípad iných miest, kde sa objavila v poslednej dobe dlažba. Magistrát vymenil alebo vymieňa povrchy na časti Krížnej, na Karpatskej, časti Dunajskej alebo pred Hlavnou stanicou. Tieto projekty majú svoje nedostatky, a to aj celkom rozsiahle. Na Krížnej je upravený len malý priestor, aj to dočasne, kým sa počas modernizácie Ružinovskej radiály neopraví celá Krížna od fasády k fasáde. Na Karpatskej sa síce opravili chodníky, zostali však rovnako úzke a narušené stĺpmi verejného osvetlenia a trolejového vedenia, ktoré ich ešte ďalej zužujú. Na Dunajskej sa nahrádza relatívne nová dlažba, kým iné úseky sú narušené viac. Pri Hlavnej stanici sa zas obnovuje len malý priestor tesne pred stanicou, po ktorého prekročení čaká návštevníka smutná realita väčšiny Bratislavy.

Napriek týmto problémom sa plochy, kde došlo k predláždeniu, okrášlili. Predstavujú náznak toho, ako by mohla v budúcnosti vyzerať celá slovenská metropola. Dnes, v druhom roku po spustení predlážďovania a v podmienkach schudobneného mesta, je ešte ťažké vidieť perspektívu totálnej revitalizácie verejného priestoru. Ak však Magistrát nebodaj zvýši tempo, o desať rokov môže Bratislava pôsobiť ako atraktívne a udržiavané veľkomesto, kde sa venuje pozornosť pešej chôdzi.

Mýtna je tak snáď len náznakom väčších zmien, ktoré prídu v dohľadnej budúcnosti. Ulíc, ktoré si zasluhujú podobné predláždenie, je v Bratislave obrovské množstvo. Pri snahe o rozvoj verejného priestoru by mali byť absolútnou prioritou.

 

Pozrite si rekonštrukcie verejných priestranstiev vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube