Author photoRED 25.08.2022 18:32

Obnovený úsek Krížnej je ostrovčekom pozitívnej deviácie

Bratislava je jediné hlavné mesto v strednej Európe, ktoré nikdy nemalo tradičný veľkomestský bulvár. Na jednej strane ju na to predurčoval jej provinčný charakter, na strane druhej takéto obmedzenie zakladá radiálno-koncentrický pôdorys mesta, ktorý jeho centrum splošťuje do malého priestoru. Výstavba širokých obchodných tried zbiehajúcich sa v jednom bode, ktoré by boli zdrojom sebavedomia Bratislavčanov, je preto fyzicky nereálna.

Jediná komunikácia, ktorá sa svojou nadštandardnou mierkou a na Bratislavu nevšednou kompaktnosťou zástavby tomuto limitu vymyká, je Krížna ulica – predtým „Štajnerka“. Táto štvorpruhová radiála s električkovou traťou uprostred, siahajúca od Odborárskeho námestia (JZ) až po Trnavské mýto (SV), pretína tri mestské časti Bratislavy – Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov. Stelesňuje zároveň jednu z kľúčových dopravných tepien slovenskej metropoly. Na jej dlhej trase možno objaviť zopár kaviarničiek, reštaurácií, potraviny, kaderníctvo, očnú optiku, autosúčiastky, čínsky obchod, kvetinárstvo, lekáreň a množstvo ďalších obchodíkov.

Ako na sociálnej sieti nedávno informovalo Hlavné mesto, v rámci modernizácie električkovej radiály čaká Krížnu ulicu komplexná rekonštrukcia. Kým sa tak „o niekoľko rokov“ stane, prešiel lokálnou, no výraznou transformáciou tamojší verejný priestor. Jej značnú časť má už vlastne za sebou.

Azda najviditeľnejšími zmenami prešiel úsek od Májkovej ulice po Vazovovu, kde sa objavil vydláždený priestor s lavičkami a zeleňou, ktorý určite ocenia cyklisti a chodci. Vzhľadom na pomerne vzdialený a stále nejasný termín komplexnej rekonštrukcie električkovej radiály však informácia o predčasnej výmene zvlneného, koľajovitého asfaltu za 1350 m2 dlažby z kamennej žuly pôsobí trochu rozpačito. Ani pokládka na sucho totiž nemusí byť zárukou jej opätovného využitia, pokiaľ sa projekt skutočného vyhotovania zmení.

Viditeľný benefit v podobe získania priestoru pre chodcov priniesla zmena šikmého parkovania na pozdĺžne v rámci zavádzania systému PAAS, vďaka čomu sa šírka chodníka viac ako zdvojnásobila. „Krížna ulica je dobrý príklad toho, ako by sa mohli rozšíriť aj ďalšie chodníky v centre mesta. Lepšie využitie miesta prináša nové možnosti pre rozširovanie chodníkov a okrem vizuálne krajšej ulice vzniká aj bezpečný priestor pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, seniorov či rodičov s deťmi,“ uvádza Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vo svojej najnovšej tlačovej správe, venovanej dizajnovaniu chodníkov (viac čoskoro).

Úbytok parkovacích miest, ktorý si spomínaná zmena spôsobu parkovania vyžiadala, samospráva vykompenzovala zrušením prenájmu súkromným podnikateľom na Americkom a Floriánskom námestí. „Osadili sme tu 10 Bratislavských lavičiek, štyri nové odpadkové koše, 12 cyklostojanov a dočasne aj 12 kvetináčov s platanmi javorolistými a trvalkovou podsadbou,“ uviedol bratislavský magistrát. Počas komplexnej rekonštrukcie, ktorej súčasťou má byť aj náročnejšia prekládka inžinierskych sietí, stromy presadia z kvetináčov priamo do zeme.

Pozornosti samosprávy neunikol ani ostrovček na križovatke Vazovova – Krížna. V rámci jeho revitalizácie dala odstrániť nevzhľadný reklamný valec, ktorý tam dlhé roky pôsobil ako päsť na oko. „Namaľovali sme stĺpy verejného osvetlenia. Tie budú pri komplexnej rekonštrukcii osadené na kraje ulíc,“ dodalo Hlavné mesto s tým, že v rámci komplexnej obnovy svetelných miest prejdú v budúcom roku obnovou aj svietidlá na Krížnej.

Revitalizácia Krížnej ulice nepredstavuje jednostranný akt zo strany mesta. Predchádzali jej početné analýzy statickej dopravy, zisťovanie názoru verejnosti prostredníctvom dotazníkov, rozhovorov s majiteľmi prevádzok a obyvateľmi, ako aj komunikácia so seniormi a ľudmi so špecifickými obmedzeniami pohybu. „Rekonštrukcia bola vykonávaná citlivo – tak, aby zapadla do plánov budúcej rekonštrukcie celej ulice,“ zdôrazňuje mesto Bratislava v závere tlačovej správy.

Na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy sme zisťovali, prečo sa obidve aktivity – obnova verejných priestorov i komplexná rekonštrukcia Krížnej ulice – nerobia súbežne, respektíve v opačnom garde, čo by bolo praktické a logické. Odpoveď kompetentných sme do redakčnej uzávierky nedostali.

 

 

Z histórie Krížnej ulice

Ulica prešla počas svojej histórie viacerými názvami: 

  • Cruissengasse / Krížová ulička (1593) – podľa kríža na neskoršej križovatke ulice so železnicou
  • Köröszt utca (1879)
  • Krížová ulica (1921)
  • Krížna ulica (1924 – 1954)
  • Steinerova ulica (1954 – 1991) – podľa komunistu Gábora Steinera, zabitého v Buchenwalde
  • Krížna ulica (1. 4. 1991 – dodnes)

 

Od prvých solitérnych domčekov z roku 1593, cez 88 domov v roku 1880 až po súčasnú modernú zástavbu absolvovala pomerne spletitý vývoj. V historických análoch sa spomína kaplnka (1781), výčap (1789), dláždenie cesty (1800 – 1926), budova konskej železnice (1839 – 1840), osadenie plynových a olejových svietidiel (1868), Ludwigov mlyn a renesančný palác (1868), známy Steinov pivovar (1876), veterný mlyn (1894), tlačiareň Concordia (20. roky 20. storočia), inštalácia elektrického vedenia a osvetlenia (1933), kaviareň, reštaurácia, lekáreň, hotel (1937) či centrála Slovenskej ľudovej banky (1939).

Po takmer úplnom zničení Krížnej ulice americkým bombardovaním (1944) ju bolo treba – až na historickú budovu konskej železnice – postaviť kompletne nanovo. Výstavba po roku 1945 priniesla okrem 1.023 bytov (1951 – 1968) aj budovy pre sídla viacerých podnikov a inštitúcií ako Dom politickej literatúry (1974), Ľudové bytové družstvo, obchod s textilom a odevmi OTEX, Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik, Stredisko technickej literatúry, tri kníhkupectvá, ale aj vítaný prírastok v podobe bratislavskej Novej tržnice (1983).

Stojí za zmienku, že v socialistickej epoche bola Krížna ulica každoročne využívaná na prvomájové sprievody, ktoré ústili spravidla pred Domom ROH na dnešnom Trnavskom mýte, kde stála dočasná tribúna pre vysokých funkcionárov KSS.

 

Zdroje: SITA, MIB

Fotografie z 22.8.2022. Pozrite si viac rekonštrukcie verejných priestorov vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube