Author photoAdrian Gubčo 30.09.2022 10:23

O čosi menšia hanba: Hlavné mesto štartuje čiastočnú obnovu priestoru pred Hlavnou stanicou

V priebehu dneška by sa mali začať práce na čiastočnej revitalizácii verejného priestoru pred Hlavnou železničnou stanicou. Hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) vykonajú sériu nenáročných zmien, ktoré majú zlepšiť stav a bezpečnosť priestoru do momentu, kým sa neprijme definitívne riešenie budúcnosti stanice. To má byť výsledkom pripravovanej architektonickej súťaže.

Ako oznámil Magistrát, Hlavná stanica je jednou z kľúčových vstupných brán do Bratislavy a tvorí prvý dojem z hlavného mesta. Jej stav je však nedostačujúci. Problémy vidí v nedostatočnom napĺňaní potrieb cestujúcich, investičnom dlhu, zlej kvalite verejného priestoru alebo kapacite výpravnej haly, podchodov a nástupíšť. To vedie mesto k snahe o radikálne zlepšenie situácie a spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), smerujúcej ku komplexnej rekonštrukcii.

Ešte predtým však chce aspoň provizórne zlepšiť stav priestranstiev v predpolí stanice. Na základe projektu, ktorý vypracoval MIB, začína v týchto dňoch modernizovať pred vstupom do stanice plochu s celkovou rozlohou 2.600 m2. Asfaltový povrch sa odstráni a bude nahradený betónovou dlažbou Casa di Campo, ktorá sa po novom používa aj na iných priestoroch v meste. Pribudnúť majú chýbajúce lavičky aj smetné koše, rozšíriť výstupný ostrovček MHD, na ktorom ľudia vystupujú z autobusov a vybudovať zdvihnutý prah, ktorý zabezpečí bezbariérový prechod medzi výstupným ostrovčekom MHD a nástupným priestorom pred stanicou.

Mesto pripomína, že riešenie bolo konzultované s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Podľa ich požiadaviek sa pridali vodiace, signálne a varovné pásy, aby sa zabezpečila bezpečná navigácia nevidiacich a slabozrakých k budove Hlavnej stanice. Tiež sa zlepšia nájazdové rampy pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo získať vzťah k jednej časti pozemku predstaničného námestia, tak, aby sme mohli dať tejto ploche konečne nový povrch. Rozpálený, zdevastovaný asfalt v tomto centrálnom priestore nie je to, čo by malo návštevníkov a obyvateľov vítať,“ zhodnotil aktuálne zásahy Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

Mesto aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR dúfajú, že zvýšením kvality priestoru zvýšia celkovú úroveň cestovania a pritiahnu nových cestujúcich. „Našim cieľom je motivovať ľudí, aby viac cestovali verejnou dopravou. Na to im však musíme vytvoriť čo najlepšie podmienky, a to nielen vo vlakoch. Revitalizácia predstaničných priestorov určite zvýši kultúru cestovania,” povedal Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR.

Magistrát pripomína, že úpravy budú prebiehať počas najbližších dvoch mesiacov. Práce budú spojené s určitými obmedzeniami, meniacimi sa podľa miesta práce. V snahe o zmiernenie problémov sa rozdelia na dve etapy. Počas 1. etapy bude uzavretý hlavný vchod/východ stanice a pre prístup bude potrebné použiť niektorý z bočných vchodov/východov, ku ktorým povedú obchádzkové trasy. Počas tejto etapy bude obmedzené sedenie na lavičkách pred stanicou, pretože práve v týchto miestach bude prebiehať výmena dlažby a mobiliáru. Rovnako bude znemožnený vstup áut do priestoru, ktorý doteraz slúžil na krátkodobé zastavenie a na nástup/výstup.

Aktuálny projekt sa nedotkne prístupových chodníkov, smerujúcich na stanicu, ani väčšej časti terminálu MHD. Ako konštatuje riaditeľ MIBu Ján Mazúr, ide napokon len o malé zlepšenie predstaničného priestoru.

 

Územie, riešené v rámci aktuálneho projektu. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Na to veľké si musí verejnosť počkať až do realizácie výsledkov súťaže, ktorá má určiť ďalšiu budúcnosť stanice. Magistrát pripomína, že Ministerstvo dopravy, Železnice Slovenskej republiky a Hlavné mesto podpísali vo februári Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu rozvoja Hlavnej stanice a jej priľahlého územia. Výsledkom má byť okrem aktuálnych zlepšení aj vyhlásiť urbanisticko-dopravno-architektonickú kompetíciu, ktorú zastreší MIB.

Podľa J. Mazúra sa v tejto chvíli ešte len hľadá optimálne nastavenie podmienok. „Od minulého roka spolu s Železniciam Slovenskej republiky, Ministerstvu dopravy a výstavby SR, Bratislavským samosprávnym krajom a hlavným mestom rokujeme a prehodnocujeme jednotlivé možnosti budúcej rekonštrukcie,“ popisuje. „Preto súťaž vyhlásime, keď spoločne nájdeme najlepší variant dopravného riešenia, vďaka ktorému získame modernú bezbariérovú stanicu s dostatočnou prepravnou kapacitou a s dobrým napojením na ostatnú dopravu.“

Celkom reálne sú aj radikálne zásahy do konfigurácie priestoru. Mazúr pripomína niektoré požiadavky na novú stanicu: „Budúca Hlavná stanica by mala byť zelenšia, udržateľnejšia, bezpečnejšia s jednoduchým orientačným systémom, s čo najkratšími prestupovými a dochádzkovými vzdialenosťami z vlakových nástupíšť ku priľahlým zastávkam MHD, parkoviskám, cyklotrasám či peším ťahom. Zároveň koľajisko by nemalo byť bariérou v území, ale naopak, treba docieliť synergiu všetkých dopravných systémov. Územie by malo byť čo najviac priepustné a malo by nadväzovať na iné mestské štruktúry a skompaktňovať ich.“

Mesto a MIB ďalej zdôrazňujú aj bezbariérovosť, redukciu výškových rozdielov, zväčšenie šírky vlakových nástupíšť (z dnešných 6,5 metra na minimálne 10 metrov) alebo rozšírenie podchodov. Do budúcna by malo ísť o široké podzemné koridory, ktoré lemujú rôzne prevádzky, napríklad kaviarne, drogérie či menšie supermarkety.

Ide o štandardné vlastnosti moderných staníc, v bratislavskom kontexte si to však bude vyžadovať výrazné zásahy. Jedným z nich je aj teoretická možnosť zániku pôvodného objektu stanice – historickej budovy, prekrytej súčasnou prístavbou z roku 1989 a purizovanej v medzivojnovom období. Pripustil to primátor Vallo, argumentujúc, že historická stanica nie je pamiatkou. Všetky doterajšie štúdie pritom počítali s jej odhalením a presunom potrebných kapacít do podzemia pod predstaničným priestorom.

MIB predpokladá, že súťaž bude vyhlásená najneskôr v roku 2023. V takom prípade možno dokončenie realizácie očakávať niekedy v 30-tych rokoch tohto storočia. Bratislava si za svoj vzor berie neďaleké Brno, ktoré podobnú súťaž ukončilo v lete minulého roka. Sprevádzkovanie novej stanice sa tu očakáva v roku 2034, pričom urbanistické a stavebné podmienky sú do veľkej miery jednoduchšie ako v Bratislave. Financovanie bratislavského projektu nie je ešte ujasnené, zvažujú sa modely aj s využitím súkromného kapitálu.

 

Obnova historickej budovy Hlavnej stanice sa nemusí zrealizovať, pripúšťa sa aj definitívna asanácia. Zdroj: National Széchényi Library

 

Aktuálne rozbiehané zásahy sú do veľkej miery kozmetické, hoci nepochybne zlepšia prvý dojem z príchodu do Bratislavy. Platí však, že naozaj len prvý, lebo druhý získa návštevník po príchode na nezrekonštruované autobusové, trolejbusové či električkové zastávky, ktoré ostávajú, podľa všetkého, v pôvodnom stave. Pre citeľné skvalitnenie lokality by bolo potrebné upraviť aj túto časť, spoločne s chodníkmi, smerujúcimi až ku Šancovej ulici.

Ktosi by azda namietol, že ide o zbytočne veľký náklad s ohľadom na pripravovanú veľkú rekonštrukciu celej stanice a jej okolia. Ako však ukazuje brnenský príklad, na novú stanicu si aj v najlepšom prípade cestujúca verejnosť počká ešte dlhé roky. Hlavné mesto navyše po novom používa dláždené povrchy, čo znamená, že ak by aj „onedlho“ došlo na prestavbu, dlažbu možno vybrať a použiť inde, čím sa ušetria značné financie. Ak má teda Bratislava reálny záujem zlepšiť prostredie Hlavnej stanice a okolia, mohla by toho zrekonštruovať omnoho viac.

Dôsledkom rozsiahlejšieho projektu by bol dlhší čas, potrebný na stavebné práce. Dnes je harmonogram nastavený tak, že prvé zlepšenia budú viditeľné už v čase volieb (ktoré sú o mesiac). Vedenie mesta sa bude môcť tak či tak prezentovať ako to, ktoré urobilo pre zlepšenie verejného priestoru najviac. Určité pokusy totiž prebehli aj v minulosti, mali však len obmedzený dosah a pomerne rýchlo boli zabudnuté. Súčasné vedenie je rozhodne najambicióznejšie, ale vo fyzických krokoch stále nie dostatočne.

Na druhej strane, mestu nemožno uprieť odvahu, čo sa týka budúcej súťaže. Odstránenie pôvodného objektu stanice je zatiaľ najradikálnejším návrhom, ktorý zásadne mení plánovanie v území. Ak nebudú mať súťažiace tímy podmienku zachovať túto budovu, otvoria sa im možnosti pre odvážnejšie plány, ktoré azda prinesú aj väčší komfort pre cestujúcich. Negatívnym dôsledkom je samozrejme zánik stavby, ktorá by po pozornej rekonštrukcii mohla aspoň čiastočne pripomenúť históriu a nadviazať na tradíciu príťažlivých rakúsko-uhorských železničných staníc.

Zdá sa tak, že Hlavná stanica bude v najbližšej dobe horúcou témou. Do budúceho roka vstúpi jej okolie krajšie a upravenejšie, skutočné zlepšenie však prinesie až veľká prestavba. Ako bude vyzerať, bude azda už čoskoro známe.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube