Author photoAdrian Gubčo 07.12.2021 17:45

Dokončené boli ďalšie opravy chodníkov, iné sa pripravujú

Hlavné mesto, ako aj externí partneri v uplynulých týždňoch dokončili ďalšie úpravy verejných priestranstiev v podobe nových chodníkov. Zdanlivo jednoduchá vec však priniesla výrazný efekt – využité totiž boli mestské manuály pre rozvoj verejného priestoru v kombinácii s dláždením. Bratislava chce v podobných projektoch pokračovať aj v budúcom roku.

Hlavné mesto v tomto roku zrealizovalo rekonštrukcie chodníkov popri viacerých uliciach. Oproti minulosti začalo vo väčšej miere začalo využívať dlažbu, ako aj postupne pripravované koncepčné materiály zo strany Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). Premenou prešla časť Ulice Prokopa Veľkého, Jeséniova na Kolibe, chodník pri Hlavnej pošte na Námestí SNP, mení sa aj Stará Klenová na Kramároch pri Národnom onkologickom ústave a developer Penta Real Estate v súlade s koncepčnými materiálmi zrealizoval nových chodník na severnej strane Landererovej. V uliciach mesta sa začal vo väčšej miere objavovať aj pražský mobiliár.

K projektom, kde boli nové princípy mesta vo vzťahu k verejnému priestoru odzrkadlené najlepšie, však patrí úprava severnej strany ulice Mlynské nivy medzi Karadžičovou a Ulicou 29. augusta. Zrealizovaná tu bola oprava prídlažby na ceste, obrubníkov a chodníkov, osadené boli nové prvky mobiliáru, vysadený nový strom, a vytvorený bol otvorený priestor pri vyústení Malého trhu. Využitá bola kamenná dlažba a vyššie zmieňované pražské lavičky, koše a cyklostojany. Existujúce stromy získali o čosi veľkorysejší priestor a mesto na prídlažbu použilo zrecyklovanú sofijskú dlažbu.

Ďalšiu úpravu dokončila Národná banka Slovenska, ktorá obnovila verejný priestor pred vstupom do svojej budovy na Ulici Imricha Karvaša. Táto premena bola už veľmi potrebná – jedna z kľúčových inštitúcií štátu bola obklopená priestranstvami na nízkej dizajnovej úrovni. Revitalizácia bola spojená aj so zelenými úpravami, popri budove tak boli vysadené nové a celkom veľké stromy, osadené boli nové lampy, priechod ku križovatke sa debarierizoval a kvetinovú výsadbu, resp. záhon, získalo aj okolie sochy Biateca. NBS sa opierala o existujúce materiály mesta a plánuje v tomto smere do budúcna pokračovať predláždením aj ostatných chodníkov.

Novým rekonštrukciám možno pár vecí vyčítať. Na Malom trhu je to najmä dopravný režim, ktorý ešte stále umožňuje autám v priestore parkovať a tým ho ničiť, príp. starý stánok s kebabom (mesto má, mimochodom, manuál predajných stánkov), kým pri NBS nevyriešený mestský chodník popri električkovej trati a zlý stav cesty pred budovou. Inak ale ide o neporovnateľné zlepšenie úrovne priestranstiev. Opravené chodníky pôsobia konečne ako uličné priestory centra európskeho veľkomesta. V budúcnosti by na zrealizované úpravy mohli nadviazať ďalšie. Na Mlynských nivách je to obnova druhej strany ulice alebo premena Malého trhu, pri NBS pokračovanie stromoradia smerom k Radlinského (v súvislosti s novým developmentom).

Mesto môže byť teraz motivované k ďalším rekonštrukciám. Pokiaľ možno tohtoročné opravy chodníkov považovať za určitú formu testovania, potom sa podarilo vyhovieť – všetko nasvedčuje tomu, že nové zásahy sú vnímané skôr pozitívne. Rozpočet Bratislavy na roky 2022-2024 (rozpočtuje sa vždy na tri roky dopredu, hoci pri neskorších rokoch len rámcovo) to už zohľadňuje. Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy totiž pripravuje hneď niekoľko ďalších rekonštrukcií chodníkov, pričom ich počet bude pravdepodobne priebežne pribúdať.

Novej podoby by sa tak mali dočkať chodníky na Námestí 1. mája a Námestí slobody (za 180-tisíc eur), na Vajanského nábreží (150-tisíc eur) a mimo centra na Starý Gruntoch (300-tisíc eur), Šamorínskej (aj s parkovaním za 120-tisíc eur), Pavlovovej alebo Macharovej. Ďalšie projekty revitalizácií verejných priestorov, ktorých súčasťou budú aj chodníky, sa pripravujú pod gesciou MIBu. Týkať sa to bude pravdepodobne najmä Odborárskeho námestia, ktoré sa obnoví za 150-tisíc eur. Niektoré z týchto chodníkov budú určite vydláždené.

Ktoré presne to ale budú a aký materiál bude použitý, ešte nie je známe. Definovať by to mal manuál dláždenia (resp. Princípy a štandardy dláždenia), ktorý pripravuje MIB a predstaviť by ho mal ešte pred koncom tohto roka. Určené budú lokality, kde sa bude pri dláždení používať kamenná dlažba a kde betónová. V prípade ulíc dláždených betónovou dlažbou by sa pritom mala použiť „Bratislavská dlažba“, dielo interného tímu MIBu, ktoré sa bude v budúcnosti pravdepodobne výraznou mierou podieľať na charaktere mesta. Budúcoročný rozpočet už s nákupom tejto dlažby počíta.

Kombinácia viacerých noviniek – zásadné zmeny v umiestňovaní vonkajšej reklamy, zanesené do Územného plánu, zákaz parkovania na chodníkoch, regulácia ostatného parkovania a využívanie manuálov a novej dlažby – tak môže viesť k radikálnemu zlepšeniu úrovne bratislavských ulíc. Zatiaľ je to vidno len na drobných ostrovčekoch (a v správe Magistrátu, výnimočne Starého Mesta a Rače), pokiaľ sa ale tieto začnú rokmi rozširovať a prepájať, metropola sa úplne zmení. Bratislava môže byť veľmi pekné mesto. Potrebuje však využiť všetky možnosti k tomu, aby sa táto krása predrala na povrch.

 

Fotografie z 4.12.2021. Pozrite si projekty rozvoja verejných priestranstiev vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube