Author photoAdrian Gubčo 10.10.2022 18:20

Nové bratislavské nábrežie: Promenáda sa zmenila, nie však len k lepšiemu

Staromestská samospráva nemenila verejné priestory v poslednom období s takou dynamikou ako Hlavné mesto. Výnimku tvorí Vajanského nábrežie v blízkosti miestneho úradu, ktoré prešlo takmer kompletnou rekonštrukciou. Stavebné práce vrcholia v týchto dňoch, pričom bodkou bude vznik protokolárneho miesta Hrob neznámeho vojaka.

Zdroj: YIM.BA / Nino Belovič

Zdroj: YIM.BA / Nino Belovič

Intenzívny záujem vedenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o úsek nábrežia medzi Propelerom a Slovenským národným múzeom badať takmer počas celého volebného obdobia. Spočiatku sa sústredilo na samotný Propeler. Vzácna funkcionalistická pamiatka z roku 1930 slúžila najprv ako gastronomické zariadenie, v roku 2019 však prešla obnovou. Po rekonštrukcii prebehla nevydarená snaha o rozbeh kaviarne, po krachu tu fungovala vývarovňa pre seniorov či „MOM-ka“. Napokon tu zakotvil kultúrny priestor s kaviarňou.

V susedstve Propeleru sa v lete 2020 objavilo ruské kolo, ktoré bolo (úplne oprávnene) terčom kritiky a posmeškov. Vedenie mestskej časti veľmi nepresvedčivo argumentovalo, že ide o atrakciu, podobnú iným vyhliadkovým kolám vo svetových metropolách a že zisky z dočasného podujatia pomôžu financovať obnovu priestoru. K tej došlo v roku 2021, no ani to nebolo celkom bez kontroverzií – predláždenie nábrežia financoval obchodný dom, ktorého logo sa malo objaviť v strede plochy. Po negatívnej reakcii verejnosti toto rozhodnutie stavebník prehodnotil.

V priebehu minulého a tohto roka sa pristúpilo aj k ďalším etapám rekonštrukcie. Nová dlažba sa postupne objavila na zvyšku promenády, v parčíku na Vajanského nábreží a aktuálne sa predlážďujú povrchy v susedstve Slovenského národného múzea a Osobného prístavu. Nová vyvýšená dlažba pribudla aj na cestnej komunikácii, čím sa pešie plochy výškovo prepojili s Námestím T.G. Masaryka – ktorého premenovanie je ďalšou novinkou tohto obdobia. Automobily budú automaticky spomaľované, čo má napomôcť kvalite pešieho pohybu aj estetike priestoru.

Akousi bodkou za všetkými aktivitami bude dokončenie protokolárneho miesta Hrob neznámeho vojaka. Ako je už tradíciou pre súčasné vedenie mestskej časti, ide o ďalší kontroverzný krok. Pre toto spoločensky a politicky mimoriadne dôležité miesto sa pôvodne navrhovali iné lokality, z rozličných dôvodov (niekedy aj vyslovene nezmyselných) však neprešli. Napokon sa vybralo jedno z najmenej vhodných miest v centre na rozhraní Námestia Ľ. Štúra a Vajanského nábrežia, kde bol kedysi novodobý „korunovačný kopček“.

Staré Mesto usporiadalo výtvarnú súťaž, v ktorej sa presadil sochár Marek Kvetán. Kvetánov pamätník má tvar kruhu, ktorý symbolizuje štít padajúci alebo opierajúci sa o zem. Teleso pamätníka je doplnené o motív večného ohňa. Realizácia protokolárneho miesta sa už začala a priniesť má aj osadenie špeciálnych dlaždíc s názvami významných bojov, alebo výsadbu niekoľkých stromov. Samotné umelecké dielo bude osadené v priebehu tohto mesiaca tak, aby bolo možné pamätník odhaliť v priebehu novembra.

Do budúcna predpokladá aktuálne vedenie samosprávy ďalší rozvoj nábrežia a priľahlej štvrte v zmysle súťaže na tzv. Južné predmestie. Do ideovej súťaže sa však prihlásili len traja účastníci. Podľa starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej je víťazný návrh realizovateľný a mestská časť sa s víťazom Patrikom Domanickým údajne už dohodla na rozpracovaní vybraných plôch. Hlavným cieľom má byť dopravné ukľudnenie nábrežnej komunikácie.

Galéria

  • Fotografia z 1.10.2022. Zdroj: YIM.BA / Nino Belovič
  • Fotografia z 1.10.2022. Zdroj: YIM.BA / Nino Belovič
  • Fotografia z 11.09.2022. Zdroj: YIM.BA / Nino Belovič
  • Fotografia z 11.09.2022. Zdroj: YIM.BA / Nino Belovič
  • Fotografia z 11.09.2022. Zdroj: YIM.BA / Nino Belovič
  • Hrob neznámeho vojaka. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • Hrob neznámeho vojaka. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Mestskej časti nemožno uprieť energiu, s akou sa podujala na zmeny v lokalite. Ich úroveň nie je až taká strašná ako pri mnohých úpravách v minulosti, zvolené materiály nie sú vyslovene nekvalitné a nové zásahy priniesli aj reálne zlepšenie pre chodcov (pre cyklistov sa nespravilo v podstate nič). Staré Mesto prejavilo aj snahu o vhodný prístup k zmenám, kedy vyhlásilo dvojicu súťaží.

Na druhej strane, výsledok je predsa len rozpačitý a v mnohých prípadoch kontraproduktívny. Z jednotlivých zásahov je mimoriadne citeľné, že ide skôr o kozmetické úpravy ako o koncepčný prístup. Dobrým príkladom je umiestnenie Hrobu neznámeho vojaka; pamätník vznikol na katastrofálnom mieste, ktoré je priestorovo obmedzené, v dotyku s rušnou cestou a križovatkou, narúša prirodzený peší pohyb a bude zdrojom výrazných obmedzení počas podujatí. Naostatok sa pridáva k rade sôch a pamätníkov, ktorých hustota sa na promenáde zvyšuje natoľko, až si Bratislava čoskoro vyslúži prirovnanie ku Skopje. Dlažba, i keď žulová, nie je v súlade s tým, čo Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy zadefinovali ako vhodné typy dláždenia pre centrum mesta. Ak už sa nepoužíva mestská kamenná dlažba, riešenie má byť aspoň výsledkom špecifickej súťaže a na omnoho vyššej kvalitatívnej úrovni.

Vrcholom nemohúcnosti Starého Mesta je súťaž, ktorú nemožno ani pri najlepšej vôli brať vážne. Nízky záujem architektov starostka okomentovala domnienkou, že „asi nemali idey“ a preto sa do ideovej súťaže neprihlásili. Realita bude smutnejšia. Hoci sa súťaž pripravovala roky, pripravila sa zle. Staromestská promenáda medzi Mostom SNP a Osobným prístavom, resp. Starým mostom, je jedným z najikonickejších verejných priestorov Bratislavy. Nie je možné, aby jeho podoba vyplývala zo samovoľnej iniciatívy alebo úplne dobabranej súťaže.

Bratislavské nábrežie tak prešlo premenou. V niečom sa ukazujú pozitívne znaky – dnes by už snáď samosprávy nezvolili v takomto prípade najlacnejšie materiály a aspoň navonok sa snažia využívať moderné riešenia na obstarávanie projektov a zlepšovanie podmienok pre chodcov. Stále je to však do veľkej miery amatérske, tak ako roky predtým.

Nebolo by to také zlé, keby v Bratislave neexistovala autorita, ktorá nastavuje pravidlá a opakovane dokázala, že je schopná pripraviť súťaž s omnoho kvalitnejšími výsledkami. Spolupráca s ňou by si však pravdepodobne vyžadovala prekonať osobné spory a hľadieť predovšetkým na verejný záujem. A to je v malichernom malomestskom prostredí bratislavskej samosprávy mnohokrát nereálne.

Ostáva tak len dúfať, že súčasné zmeny na promenáde budú len dočasným, provizórnym zlepšením. Azda sa v blízkej budúcnosti nájde niekto, kto pochopí, že nábrežie potrebuje komplexnejšie a kvalitnejšie zásahy. Ak sa tak stane, nič z toho, čo sa na nábreží za posledné dva roky udialo, našťastie na svojom mieste nezostane. Súčasné úpravy sa po zásluhe presunú na smetisko dejín.

 

Fotografie z 11.9.2022 a 1.10.2022. Pozrite si obnovu verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube