Author photoAdrian Gubčo 06.04.2022 11:37

Výsledky súťaže na Hrob neznámeho vojaka sú odhalené

V Bratislave dodnes absentuje dôležité protokolárne miesto v podobe Hrobu neznámeho vojaka. Vyriešiť tento problém sa spoločne s partnermi odhodlala mestská časť Bratislava – Staré Mesto, ktorá sa ho rozhodla umiestniť na nábreží v dotyku s Námestím Ľudovíta Štúra. Výtvarná súťaž návrhov, vyhlásená na konci januára, už má známe výsledky.

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Hrob neznámeho vojaka je dôležitým pietnym a protokolárnym miestom, akým je v metropolách (nielen) európskych štátov venovaná mimoriadna pozornosť. Pre mnohé štáty ide o miesto uctenia si pamiatky ľudí, ktorí položili život v boji za vlasť. Podujatia a spomienkové slávnosti majú najvyššiu úroveň a zúčastňujú sa ich najvýznamnejší štátnici a politici, v mnohých prípadoch aj so zahraničia. Tomu nezriedka zodpovedá prostredie, ktoré má charakter monumentálneho verejného priestoru. Bratislava je po všetkých ohľadoch výnimkou – Hrobom neznámeho vojaka nedisponuje a dlho hľadala aj vhodné priestranstvo, kde ho umiestniť.

Najviac angažované je v tomto smere Ministerstvo obrany SR, pre ktoré išlo o zásadnú otázku. Na Hrob neznámeho vojaka malo presné požiadavky. Priestor musel mať rozmery najmenej 30 x 50 metrov, jeho súčasťou má byť monument, umiestnený pred čelom vojnového hrobu s ostatkami neznámej vojnovej obete. Umelecké stvárnenie malo byť predmetom verejnej urbanisticko-architektonickej súťaže a súčasťou mala byť aj úprava okolia monumentu – vzniknúť mala prístupová komunikácia a vybudovať pevná nástupná plocha pre účastníkov pietnych aktov, čestnú vojenskú jednotku a hudbu, vyriešiť sa malo umiestnenie stožiarov pre vlajky. Priestor by bol dotvorený lavičkami, osvetlením a bol by neustále monitorovaný.

Panovala zhoda, že takéto miesto by malo byť umiestnené v centre Bratislavy, teda v mestskej časti Staré Mesto. Sprvoti sa zdalo, že otázka jeho umiestnenia je vyriešená – navrhoval sa Park Mareka Čulena vo vládnej štvrti medzi Úradom vlády SR, Námestím slobody a Žilinskou ulicou. Miestni zastupitelia však toto miesto prekvapivo odmietli. Odvolávali sa pritom na dopravný ruch z električiek a trolejbusov, ktoré údajne narúšajú pietny a dôstojný charakter priestoru. Potom, ako neprešiel ani návrh umiestniť Hrob neznámeho vojaka na Slavíne či v iných lokalitách mesta, miestni poslanci nakoniec rozhodli o jeho umiestnení na východnom okraji Rázusovho nábrežia.

Predmetná plocha medzi Propelerom a pamätníkom bulharských partizánov v nábrežnom parku je dlhodobo jadrom rozvojových aktivít vedenia mestskej časti. Tá tu najprv umiestnila ruské kolo, neskôr nechala povrch predláždiť. V súčasnosti pokračuje v dláždení v parku a na promenáde smerom k Osobnému prístavu. Napokon, na začiatku tohto roka vyhlásilo Staré Mesto aj medzinárodnú súťaž výtvarných návrhov na protokolárne miesto SR Hrob neznámeho vojaka. Do poroty prizvalo viacero významných teoretikov umenia, architektonickú obec zastupovala samotná starostka a vicestarosta.

Víťazom súťaže sa na základe rozhodnutia poroty stal spomedzi 21 súťažiacich s 24 návrhmi sochár Marek Kvetán. Kvetánov pamätník má tvar kruhu – zhotovený môže byť z ocele alebo bronzu -, ktorý symbolizuje štít padajúci alebo opierajúci sa o zem. „Samotný tvar kruhu tu zastupuje aj symbol času a večnosti, čím odkazuje k pietnemu miestu pamätníka,“ popisuje autor. Teleso pamätníka je doplnené o motív večného ohňa. Víťaz súťaže získa odmenu 15-tisíc eur a udelenie licencie na dielo.

Silný záujem autorov je podľa teoretičky umenia Ľuby Belohradskej dôkazom o unikátnej príležitosti na vytvorenie významného diela, navyše v náročnom území. „Ide o veľmi exponovaný priestor, kde už teraz existuje súbeh viacerých sochárskych diel. Navyše, do hry vstupuje aj ľudský faktor - keďže ide o obľúbené prídunajské korzo. Toto všetko museli súťažiaci navnímať a správne vyhodnotiť a Marek Kvetán bol v tomto najúspešnejší," zhodnotila Belohradská. Na Kvetánovom návrhu oceňuje minimalizmus aj kruhový motív. Odborná garantka súťaže Lucia Gregorová Stach zas vyzdvihla celkovú vysokú úroveň návrhov.

Starostka mestskej časti Staré Mesto Zuzana Aufrichtová doplnila, že uvažovaný Hrob neznámeho vojaka bude súvisieť s okolitou úpravou verejného priestoru. „Aktuálne realizujeme výmenu betónovej dlažby za kamennú, žulovú, do ktorej bude neskôr osadených 42 bronzových dlaždičiek s názvami 42 významných bojov s rokom, v ktorom sa udiali,“ vysvetľuje. Protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka by malo v území pribudnúť do septembra 2022. Predpokladaný rozpočet je 300-tisíc eur, hoci Vláda SR v minulosti na tento účel alokovala 820-tisíc eur.

 

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

 

Víťazný návrh Mareka Kvetána prináša skutočne minimalistické, no zároveň dôstojné riešenie tohto významného protokolárneho miesta. Koncept je na dobrej výtvarnej úrovni a rozhodne sa dá stotožniť s tvrdením Ľ. Belohradskej, že ide o úplne súdobé dielo. Zároveň celkom dobre zodpovedá charakteru mesta aj štátu – teda malým celkom, ktoré nemajú tradíciu monumentality, porovnateľnej s okolitými metropolami a veľkými historickými národmi. Bratislavský Hrob neznámeho vojaka môže byť komorný ako celá Bratislava.

Napriek tomu základný problém neprekonáva (a ani nemôže) – a tým je nesprávne umiestnenie. Ani to najlepšie riešenie na svete neprekryje fakt, že významné protokolárne miesto, určené pre štátnické podujatia, na Rázusovo nábrežie jednoducho nepatrí. Verejný priestor je tu šírkovo obmedzený, vymedzený rušnou komunikáciou s električkovou aj automobilovou križovatkou a má charakter frekventovanej rekreačnej promenády. Nejde o typ priestranstva, aký by bolo možné očakávať v okolí takéhoto protokolárneho miesta – teda úhľadnej plochy, dýchajúcej dôstojnosťou a reprezentáciou štátu.

Doteraz nepovažujem za uspokojivo vysvetlené, prečo miestni poslanci odmietli vytvorenie Hrobu neznámeho vojaka v blízkosti Úradu vlády SR. Ide o vynikajúcu lokalitu, ktorá spĺňa všetky predpoklady, kladené na miesto Ministerstvom obrany SR. Vznik pamätníka by zároveň prispel k mimoriadne potrebnej revitalizácii územia a priniesol odstránenie sochy komunistického funkcionára, na ktorého sa v rámci odstraňovania komunistických symbolov po roku 1989 zabudlo. Symbolicky by Hrob neznámeho vojaka dobre súvisel so susedným Námestím slobody – tej istej slobody, za ktorú daný vojak položil život.

Podobne je na tom aj Slavín, ktorý je dnes síce pamätníkom sovietskej armády, jeho areál je ale dostatočne veľký na to, aby mohol byť dotvorený takýmto protokolárnym miestom. Slavín je koniec-koncov na štátnické podujatia bežne využívaný. Hrob neznámeho vojaka by tu bol adekvátnym prvkom a Slavín by sa mohol premeniť na symbolickú akropolu padlých vo vojnách.

Tak či onak, dielo s najväčšou pravdepodobnosťou vznikne ešte tento rok. Asi už nebude sily, ktorá by iniciovala jeho premiestnenie na vhodnejšie miesto. K presunu sôch a pamätníkov je v Bratislave v poslednom období vo všeobecnosti len malá ochota, bez ohľadu na to, ako zapadajú do prostredia, či sú vhodné a akú majú estetickú úroveň. Okolie pripravovaného pamätníka na nábreží je toho živým dôkazom. V súčasnosti je ľavobrežné nábrežie Dunaja najvýraznejším odkladiskom takýchto prvkov v meste, čo je zároveň pripomienkou nekoncepčnosti jeho rozvoja.

Najlepšie by tak bolo, keby dielo Mareka Kvetána nikdy nevzniklo, a ak áno, tak úplne inde. Nezdá sa, že by išlo o „site-specific“ návrh, preto by nemal byť problém umiestniť ho aj v inej lokalite. Ak sa však už vybuduje, ostáva dúfať len jediné – že raz bude mestskú časť viesť niekto s citlivejším a koncepčnejším prístupom, kto sa bude vyrovnane venovať celému Starému Mestu, nielen priestoru, ktorý vidno z kancelárie. V takom prípade sa Hrob neznámeho vojaka azda presunie na vhodné miesto a Bratislava a Slovensko konečne získajú pietny pamätník s dôstojným okolím.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • I. miesto. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • I. miesto. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • II. miesto, autori Pavel Korbička a Ondřej Bělica. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • II. miesto, autori Pavel Korbička a Ondřej Bělica. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • II. miesto, autori Pavel Korbička a Ondřej Bělica. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • III. miesto, autori Emanuel Zatlukaj, Branislav Lackovič a Jakuba Trajter. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • III. miesto, autori Emanuel Zatlukaj, Branislav Lackovič a Jakuba Trajter. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube