Author photoAdrian Gubčo 07.07.2022 09:41

Architektonická súťaž na Južné predmestie je ukončená

Po Hlavnom meste, ktoré pred niekoľkými dňami predstavilo výsledky súťaže na zónu Janíkov dvor v Petržalke, teraz odhaľuje výsledky architektonickej súťaže aj mestská časť Staré Mesto. Staromestská samospráva hľadala víziu pre zlepšenie verejných priestorov v zóne Južné predmestie – páse územia medzi historickým jadrom a nábrežím Dunaja. Nanešťastie, v tomto prípade kompetícia také príťažlivé návrhy nepriniesla.

Zdroj: Patrik Domanický / Archinfo.sk

Zdroj: Patrik Domanický / Archinfo.sk

Revitalizácia Južného predmestia je dlodobým cieľom staromestskej samosprávy. Príprava na vyhlásenie architektonicko-urbanistickej súťaže trvala niekoľko rokov a predchádzala jej aj občianska participácia. Panuje široká zhoda, že napriek mimoriadne exponovanej polohe, stav verejného priestoru v území je nedostatočný. Týka sa to viacmenej takmer všetkých ulíc južne od línie Hviezdoslavovo námestie – Gorkého, ako aj samotnej dunajskej promenády. Aktuálna súťaž mala vytvoriť kľúčový podklad pre zmenu.

Súťaž bola ideová, otvorená pre každého s minimálne bakalárskym stupňom v architektúre a v porote boli zastúpení viacerí architekti aj predstavitelia samosprávy. Víťazný návrh sa mal stať jedným z podkladov pre spracovanie Územného plánu zóny Južné predmestie. V spojení s exponovanosťou územia to malo pravdepodobne byť predpokladom pre vysokú atraktivitu súťaže pre veľký počet tvorcov. Nanešťastie, táto predstava sa ukázala ako mylná.

Svoje návrhy v stanovenej lehote prihlásili iba traja účastníci. Vo všetkých prípadoch ide o veľmi mladých architektov, jeden z nich je očividne ešte iba študent. Napriek tomu sa komisia rozhodla pre posúdenie jednotlivých návrhov, na základe ktorého označila za najlepšiu prácu architekta Patrika Domanického. Domanický už má skúsenosti s urbanistickými súťažami, ktorých sa zúčastnil ako člen úspešného ateliéru BETWEEN Architecture & Urban Design. Očividne ich zúročil aj v tomto prípade.

Podľa poroty jeho návrh „...Kultivovanou formou predstavuje reálnu budúcu podobu riešeného územia a ponecháva dostatok priestoru pre detailnejšie rozpracovanie jednotlivých fragmentov územia pri zachovaní komplexnosti územia ako funkčného celku.“ Porota veľmi pozitívne vníma prepojenie historického jadra s nábrežím, najmä v priestore Štúrovho námestia, kde môže vzniknúť veľkomestský priestor. Aj na základe toho sa porota rozhodla pre udelenie prvej ceny vo výške 11-tisíc eur.

Domanický sa presadil pred architektom na treťom mieste, Mátém Asbóthom, ktorému porota vyčítala konkurenciu voči zástavbe nábrežia. Jeho koncepcia verejného priestoru bola totiž až príliš ambiciózna. Problematická je aj absencia reflexie dôležitých mestských priečnych vyústení na nábrežie. Ďalšiu cenu porota neudelila, tretí súťažiaci Vladimír Bezchleba totiž nedostatočne reagoval na súťažné podmienky a podľa poroty nepriniesol skoro žiadne invenčné nápady.  

Víťazný návrh teraz čaká rozpracovanie. Porota odporúča najmä väčší priestor pre zeleň, inštalovanie mobilných namiesto pevných protipovodňových zábran, zlepšiť komunikáciu nábrežia s budovou Slovenskej národnej galérie, zváženie väčšieho počtu prepojení s historickým jadrom či zváženie redukcie frekventovanosti lodnej dopravy. K ďalším odporúčaniam patrí navrhnutie opatrení na dopravné ukľudnenie Rázusovho a Vajanského nábrežia, zníženie počtu jazdných pruhov a ich nahradenie cyklotrasami či zeleňou, pridanie priechodov pre chodcov či spomaľovacích nájazdov, sfunkčnenie Osobného prístavu alebo obmedzenie kotvenia veľkých lodí medzi hotelom Devín a Osobným prístavom. Víťaz súťaže by mal byť oslovený pre dopracovanie návrhu priestoru pred SNG a na Námestí Ľ. Štúra.

Pre Staré Mesto ide po určitej odmlke už o druhú súťaž, ktorú v poslednej dobe ukončilo. Aj predtým riešilo zadanie v tej istej oblasti – hľadala sa podoba Hrobu neznámeho vojaka. Vzniknúť má pred vstupom do parčíku na Vajanského nábreží, pri vyústení Námestia Ľ. Štúra do nábrežia. Víťazný návrh súťaže na Južné predmestie polohu protokolárneho miesta (Hrobu neznámeho vojaka) z veľkej časti rešpektuje.

 

Situácia víťazného návrhu. Zdroj: Zdroj: Patrik Domanický / Archinfo.sk

 

Víťazný návrh poskytuje skutočne množstvo zaujímavých podnetov na zamyslenie. Atraktívna je predstava náplavky pozdĺž rieky, výraznej redukcie dopravy na nábrežnej komunikácii, ktorá dnes pôsobí ako bariéra, alebo zobojsmernenie električkovej trate na Vajanského nábreží. Nepochybne potrebné je aj upraviť priestor nábrežia medzi Osobným prístavom a Euroveou alebo zlepšiť prepojenia medzi historickým jadrom a nábrežím. Patrik Domanický prináša príjemné predstavy toho, ako by to mohlo vyzerať.

Napriek tomu zvolenú formu a výsledky súťaže považujem za nevydarené. Nábrežie Dunaja je najdôležitejším verejným priestorom mesta a jeho úsek medzi Mostom SNP a Osobným prístavom a ďalej po Euroveu najviac exponovaným. Nie je možné, aby bola budúca podoba tak významného priestranstva výsledkom súťaže, do ktorého sa prihlásili len traja účastníci – a ani to, pri všetkej úcte, zatiaľ nie najlepší z toho, čo môže slovenská architektonická scéna ponúknuť.

Z hľadiska vyhlasovateľa tak ide o čisté fiasko. Po prvotnom nadšení už opadol obrovský záujem aj o súťaže, organizované Hlavným mestom. Aj vo svetle zníženej ochoty architektov súťažiť sú však tri zaslané návrhy predsa len málo. Na druhej strane, mestská časť podľa všetkého nemá ani veľa možností – kapacitných, technických, finančných či odborných – aby vyhlásila zodpovedajúcu súťaž. Tomu zodpovedá počet a profil záujemcov.

Pre nábrežie je to smola a šťastie zároveň. Negatívom je samozrejme nízky záujem a nedostatočná konfrontácia medzi rozličnými prístupmi. Na druhej strane, výsledok súťaže by mohol byť podnetom pre vyhlásenie skutočne dobre pripravenej kompetície so zodpovedajúcimi parametrami. V prvom rade, nábrežie nemožno riešiť na úrovni mestskej časti. Jeho vysoká kvalita je celomestským, ba až celonárodným záujmom. Do prípravy musia byť zahrnutí všetci relevantní aktéri, ktorými sú okrem Starého mesta aj Hlavné mesto, ostatné mestské časti, lokálni developeri a správca toku a lodnej dopravy.

Ak bude tento predpoklad splnený, súťaž musí následne získať ohlas aj v zahraničí, aby pritiahla veľké medzinárodné kancelárie. Nanešťastie, na Slovensku nie je veľká tradícia kvalitného narábania s verejným priestorom, preto tu nie je prítomných ani toľko skúsených pracovísk. Skutočná špička sa nachádza západne a severne od našej krajiny (čo sa prejavilo aj v súťaži na rekonštrukciu Námestia SNP). Naostatok, prípadná súťaž musí mať aj omnoho kvalitnejšiu a ideálne medzinárodnú porotu.

Predstavená podoba Južného predmestia nech je zaujímavou inšpiráciou a podnetom pre ďalšie diskusie. Pre mesto by však bolo zlým krokom, pokiaľ by sa pristúpilo k snahám o serióznu implementáciu výsledkov tejto súťaže. Staré Mesto sa pokúsilo prekonať. Niekedy sa však ukazuje, že ani dobrá vôľa nestačí na to, aby sa dosiahol nespochybniteľne dobrý výsledok.

 

Viac o súťaži na Archinfo.sk.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Patrik Domanický / Archinfo.sk
  • Zdroj: Patrik Domanický / Archinfo.sk
  • Zdroj: Patrik Domanický / Archinfo.sk
  • Zdroj: Patrik Domanický / Archinfo.sk
  • Zdroj: Patrik Domanický / Archinfo.sk
  • Zdroj: Patrik Domanický / Archinfo.sk
  • Zdroj: Patrik Domanický / Archinfo.sk

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube