Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 25.03.2021 14:42

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha nové súťaže a aktivity

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa po ukončení súťaží na nájomné bývanie v Prievoze alebo zmluvné ateliéry či výberovom konaní na riaditeľa pripravuje na nové aktivity. Predstavené boli súťaže nové, ako aj plány na revitalizáciu verejných priestranstiev. Na prvých projektoch sa už postupne rozbiehajú realizačné práce.

Article Big

Ideové zásahy na Jurigovom námestí podľa kancelárie Arch Real. Zdroj: Karlova Ves

Prvá z nových súťaží by sa mala týkať Jurigovho námestia v Karlovej Vsi. Hlavné mesto spoločne s mestskou časťou Karlova Ves a MIBom plánuje obnovu dnes veľmi schátraného verejného priestoru od Adámiho až po Karloveskú ulicu. Námestie má niekoľko úrovní, zmodernizovať by sa mali všetky, vrátane lávky ponad Karloveskú. Na zámer prebehol už v roku 2019 menší participačný proces, výsledná podoba projektu by mala teda zohľadňovať aj požiadavky verejnosti.

„Cieľom komplexnej rekonštrukcie je naplniť potenciál tohto kľúčového verejného priestoru v rámci mestskej štvrte,“ hovorí Katarína Rajčanová, hovorkyňa Magistrátu. „Návrh by mal oživiť prázdne priestory. Vytvorí novú pobytovú kvalitu priestoru vytvorením kultivovaného, fungujúceho a dobre prístupného verejného priestoru. Námestie by malo byť plynulo a bezbariérovo napojené na hlavnú kompozičnú os, na zastávky verejnej dopravy, na jeho širšie okolie“. Prioritou je aj zmiernenie dosahu priestoru na klimatickú zmenu, keďže dnes je celé územie spevnené.

Advertising

Požiadavkou tak bude realizácia vodozádržných opatrení, zásahov zameraných na zlepšenie mikroklímy a doplnenie vegetácie. Pred súťažou sa majú zrealizovať aj niektoré základné práce za účelom zlepšenia bezpečnosti územia. Na niektorých z nich sa už pracuje. Dátum vyhlásenia súťaže zatiaľ nie je presne známy, predpokladaný je v prvej polovici tohto roka.

Aj druhá očakávaná súťaž bude vyhlásená v spolupráci s mestskou časťou, tentokrát s Račou. Novú podobu by malo získať kultúrne stredisko na Žarnovickej ulici. Ide o málo hodnotnú stavbu zo začiatku 80-tych rokov 20. storočia, umiestnenú medzi pôvodnou zástavbou Rače a sídliskom. Dnes sa tu nachádza knižnica, klub seniorov, Klub matiek a konajú sa krúžky čo rozličné aktivity. Mestská časť vidí potenciál v relatívnej hustom osídlené v blízkosti kultúrneho centra, v dôsledku čoho by chcela budovu obnoviť.

MIB spolupracuje s Račou na príprave zadania pre súťaž, v čom chce využiť svoje doterajšie skúsenosti. Výsledkom kvalitného zadania by mal byť široký záujem architektov a dobré víťazné riešenie, zohľadňujúce požiadavky na moderné, funkčné a bezbariérové priestory. Vyhlásenie súťaže sa očakáva v priebehu leta, dokedy bude prebiehať zber podkladov, vrátane názorov verejnosti vo forme dotazníka. Na zber názorov ostávajú ešte tri dni.

Inštitút zatiaľ nešpecifikoval, aké ďalšie súťaže by mohli v priebehu tohto roka prebehnúť. Takmer naisto by sa však mohla zrealizovať ďalšia, súvisiaca s nájomným bývaním – tentokrát však pôjde o skutočne veľký projekt bývania na Šustekovej ulici v Petržalke. Otázna je súťaž na areál na Bazovej. V prípade verejných priestorov by sa teoreticky mohlo pristúpiť k súťaži na Sad Janka Kráľa a súvisiaci úsek nábrežia. Dobrou správou je v tomto prípade zakúpenie objektu, kde dlhé roky sídlil erotický salón. Dlhšie sa hovorí aj o súťaži na Hlavnú stanicu a Predstaničné námestie, toto si však zasluhuje dlhšiu prípravu, preto nepovažujem jej vyhlásenie v tomto roku za pravdepodobné, dokonca (bez náležitej prípravy) ani žiadúce.  

V tomto smere treba pripomenúť najvýznamnejšiu súťaž posledného obdobia, týkajúcu sa Námestia SNP a Kamenného námestia. Vyhlásenie výsledkov bolo sľubované už v lete minulého roka, no v dôsledku viacerých príčin, vrátane pandémie, nastalo zdržanie. Dodržať sa nepodarilo ani naposledy sľubované termíny predstavenia na začiatku tohto roka. Novým dátumom by najnovšie malo byť údajne obdobie po Veľkej noci. Na základe zdrojov YIM.BA má toto posúvanie objektívne dôvody, v každom prípade to však môže oddialiť budúcu realizáciu.

 

Kultúrne stredisko na Žarnovickej v Rači. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Našťastie, realizácia by mala byť menej komplikovaná v prípade série malých projektov zmien verejných priestorov, ktoré Hlavné mesto predstavilo už v priebehu minulého roka. Hoci sa doteraz podarilo z týchto intervencií dokončiť len minimum, v blízkej dobe by sa malo viacero zásahov konečne rozbehnúť. Príkladom je úprava parčíka na nároží Karadžičovej a Krížnej, na ktorej sa už pracuje. Štart ďalších projektov predpokladám v parku na Karloveskej a pravdepodobne na Legionárskej, kde má byť umiestnený parčík v susedstve novovysadených čerešní.

Ďalší aktuálne oznámený zámer sa týka plochy západne od zastávok verejnej dopravy pod Mostom SNP. Dnes ide o zanedbané miesto, kde dochádza ku koncentrácii ľudí s asociálnym správaním. MIB s príslušným oddelením Magistrátu však chce priestor spríjemniť a zrevitalizovať. Slúžiť k tomu má očistenie existujúcich betónových blokov, doplnenie sedenia, nahradenie zbytočne spevnených plôch trávnikom či doplnenie záhonov a drevín. Zachovaná ostane socha Zem-žena (1973) od Ľudmily Cvengrošovej, úpravou prejde fasáda objektu DPB (bude tu konštrukcia na popínavé rastliny) a nasvieti sa strom pri schodisku z mosta. Realizácia je očakávaná na jar tohto roku.

Advertising

MIB nedávno predstavil niekoľko ďalších projektov, ktoré boli vybraté v spolupráci s mestskými časťami. Ide bez výnimky o dlhodobo prehliadané miesta, hoci v dotyku s frekventovanými zastávkami, inštitúciami či pešími ťahmi. Inštitút na tieto lokality „nasadí“ architektonické tímy, ktoré zvíťazili v súťaži na zmluvné ateliéry, teda partnerské kancelárie, ktorým budú stredne veľké zákazky zadávané priamo. Na každý projekt má byť vybraných viac tímov, ktoré budú následne cenovo súťažiť medzi sebou.

Obnovu okolia Domu služieb Dúbravka tak riešia kancelárie Atrium, Livinark a Arch&Crafts spoločne s architektom Štefanom Zahatňanským, rovnako ako verejný priestor na Odborárskom námestí v Starom Meste. GutGut s 2kou má riešiť plochu v blízkosti Vozovne Krasňany. Plural, Zerozero a Diervilla majú preriešiť verejný priestor na Kazanskej vo Vrakuni, a Studený Architekti, AK Závodný, Peter Stec a Terra Florida sa zamerajú na priestor Mudrochovej v Rači. Architekta zatiaľ nemá okolie vodnej plochy „Rohlík“ (teda Ružinovského jazera) v Ružinove.

Detaily jednotlivých zadaní prinášajú niekoľko zaujímavých informácií. Napríklad v prípade obnovy Odborárskeho námestia sa žiada zakomponovanie „Svetelného stĺpa“, objektu gotizujúcej vežičky, ktorá je zaujímavou pamätihodnosťou. Dôležité je, že celá plocha by sa mala vydláždiť žulovou dlažbou, pričom MIB žiada riešenie dlažby podľa „bratislavského vzoru“ – teda očividne v podobnom výzore, ako sa vyskytuje na pešej zóne v historickom jadre. Dlažba by mohla pripomínať aj nové dláždenie zástavby na Americkom námestí. S ohľadom na pripravovanú modernizáciu Ružinovskej radiály by sa tu tento materiál mohol objaviť vo väčšej miere.

V Rači by zas nové riešenie mohlo priniesť intenzívnejšie využitie Kozmickej fontány v parku na Mudrochovej (bezbariérový prístup), vytvorenie vodného prvku namiesto súčasného jarku, alebo vznik sedenia a lokálneho trhoviska na ploche medzi Miestnym úradom a Obchodným domom Račan, kde je dnes parkovisko. Úprava verejného priestoru pri Vozovni Krasňany zas prebehne na dve etapy, v druhej etape by mohla vzniknúť oddelená cyklotrasa.

Iniciatíva, v rámci ktorej významné architektonické kancelárie menia zanedbané verejné priestranstvá v mestských častiach, je chvályhodná. Doterajšie revitalizácie v okrajových častiach Bratislavy boli nezriedka prehliadkou toho, ako zbytočne míňať peniaze. Projekty navrhovali neznámi a slabí architekti, pravdepodobne dohodení po známosti. Predstava, že by na Kazanskej niečo realizoval Plural alebo Zerozero, bola neuveriteľná. Očakávané tak je viditeľné skvalitnenie aspoň niektorých priestranstiev.

Otázkou ostáva dátum realizácie jednotlivých zásahov. Keďže nejde o tak náročné projekty, finančné prostriedky by nemuseli byť problém. Väčšou komplikáciou je projektová príprava a s tým súvisiace termíny. V každom príprave očakávam dokončenie všetkých zámerov najneskôr v priebehu roka 2022.

 

Priestor pri Moste SNP, ktorý prejde úpravou. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Staronový riaditeľ Metropolitného inštitútu má ambiciózne plány, v rámci ktorých sa predpokladá organizácia 8-10 architektonických súťaží ročne, z toho 2 by mali byť určené pre mestské časti a 2 by sa mali týkať nájomných bytových domov. Pri verejných priestoroch by sa mali plánovať zmeny až pri 15 až 25 priestranstvách. V rámci svojej prezentácie vo výberovom konaní riaditeľ Ján Mazúr upozornil, že už teraz sa potýka s problémom veľkého tlaku na existujúce personálne kapacity, MIB sa bude teda musieť zmeniť aj v tomto, ak má ciele naplniť.

Je tak možné, že sa ešte viac posilní súčasný charakter inštitútu, ktorý sa venuje hlavne architektonickým otázkam. Dnes už pravdepodobne nemá zmysel riešiť, že pôvodné plány boli iné. Dané smerovanie organizácie nakoniec potvrdila aj odborná komisia, vyberajúca nového riaditeľa. MIB nepochybne prekonal veľkú medzeru, ktorá Bratislave chýbala, sľubovať si od neho ale odpoveď na otázku, ako sa bude slovenská metropola v budúcnosti vyvíjať, by bolo prehnané.

Nateraz tak ostáva tešiť sa z nových projektov a zrevitalizovaných verejných priestranstiev. Mesto sa stane modernejším, funkčnejším, zdravším či kultúrnejším, ale už nie dostupnejším, rozumnejším či rozhľadenejším (citujúc Plán Bratislava). K metropole so špičkovou kvalitou života ešte ostáva dlhá cesta, na ktorej robí Bratislava zatiaľ len detské krôčky.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Dokončené boli ďalšie opravy chodníkov, iné sa pripravujú

07.12.2021 17:45:43 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, ako aj externí partneri v uplynulých týždňoch dokončili ďalšie úpravy verejných priestranstiev v podobe nových chodníkov. Zdanlivo jednoduchá vec však priniesla výrazný efekt – využité totiž boli mestské manuály pre rozvoj verejného priestoru v kombinácii s dláždením. Bratislava chce v podobných projektoch pokračovať aj v budúcom roku.

Čítať viac

Devínska Nová Ves hľadá novú podobu okolia vodnej nádrže, hlasovať nechala verejnosť

22.11.2021 14:13:13 Adrian Gubčo

Rybník, alebo vodná nádrž v Devínskej Novej Vsi, je príťažlivým prvkom v rámci mestskej časti. Nachádza sa v mieste styku dvoch základných lokalít, tvoriacich štvrť – Starej Devínskej a Paulinského (Kolónie) – a predstavuje výrazný potenciál pre rozvoj športovo-rekreačných aktivít. Aj preto sa mestská časť rozhodla pre revitalizáciu formou súťaže návrhov. O vhodnejšom návrhu mohla hlasovať verejnosť.

Čítať viac

V lesoparku vznikla pozorovňa zvierat, pribudnú aj ďalšie zásahy

19.11.2021 17:14:52 Adrian Gubčo

V bratislavskom lesoparku bol dokončený prvý zo zásahov v rámci Živých miest, série menších úprav, ktorých cieľom je oživiť prehliadané priestranstvá. Na turistickej trase medzi Račou a Mariankou vyrástol drevený objekt, určený na pozorovanie zvierat. Pozorovňa zvierat Vydrica je prvým dokončeným z väčšieho počtu zásahov, ktoré zvýšia úroveň a rekreačný potenciál bratislavských lesov.

Čítať viac

Do realizácie ide ďalšie Živé miesto, spúšťa sa premena parčíku na Radlinského

10.11.2021 16:57:09 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa majú spustiť prvé práce na úprave parčíku na Radlinského ulici, v dotyku s prestupnou zastávkou Blumentál. Hlavné mesto tak štartuje realizáciu jedného zo série projektov Živé miesta, ktorých cieľom je upraviť prehliadané a zanedbané menšie priestranstvá. Zámer na Radlinského vyvolal pred niekoľkými týždňami kontroverzie kvôli údajne neprijateľnému úbytku zelene.

Čítať viac

Rekonštrukcia prvých priestorov v Zóne Panenská je pred spustením

08.11.2021 13:19:28 Adrian Gubčo

Jednou z najvýraznejších iniciatív mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v oblasti rozvoja verejného priestoru je revitalizácia ulíc medzi Panenskou a Zochovou. Oblasť je výnimočná existenciou vlastného manuálu – Manuálu pre Panenskú a okolie. Všetky rekonštrukcie by mali byť založené na tomto koncepčnom materiáli, pričom prvé z nich sa majú spustiť už v dohľadnej dobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo Bratislavskú dlažbu

29.10.2021 14:22:50 Adrian Gubčo

Povrch verejných priestranstiev patrí ku kľúčovým prvkom, spolutvoriacim charakter a identitu mesta. V zmysle tejto myšlienky sa Hlavné mesto, spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB), podujali k vytvoreniu nového typu dlažby, unikátneho pre Bratislavu. Bratislavská dlažba má čoskoro nahradiť asfalt ako dominantný materiál chodníkov na hlavných uliciach a triedach.

Čítať viac

Vrakunský lesopark sa revitalizuje, vychádza z architektonickej štúdie

27.10.2021 16:21:13 Adrian Gubčo

Mestská časť Vrakuňa nemá v Bratislave najlepšiu povesť. Dané to je jej odľahlosťou aj výskytom sociálnych problémov v okolí Stavbárskej ulice. Zároveň však disponuje veľkou vzácnosťou: Malým Dunajom a zachovanou zeleňou v jeho okolí. Časť z nej bola v minulosti upravená na lesopark, ktorý dnes prechádza výraznejšou revitalizáciou. Táto by mala pokračovať aj v ďalších rokoch, a to podľa odbornej koncepcie.

Čítať viac

Bratislavské chodníky sa začínajú meniť, upravujú sa podľa manuálu

26.10.2021 14:37:06 Adrian Gubčo

Ak existuje nejaké heslo, spájajúce kľúčové aktivity Hlavného mesta, resp. Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), v oblasti verejného priestoru, tak je to „štandardizácia“. Mesto má záujem nastaviť jednotnú kvalitu v rozvoji verejných priestranstiev, danú existenciou manuálov a stanovením princípov a štandardov. Tie sa týkajú aj chodníkov, čo sa konečne začína v uliciach mesta prejavovať.

Čítať viac

Na nábreží má byť Hrob neznámeho vojaka, ide o ďalší chybný krok

18.10.2021 15:00:46 Adrian Gubčo

Bratislava by mala konečne získať Hrob neznámeho vojaka. Pamätník, ktorým si Slovensko uctí vojakov, padlých v ozbrojených konfliktoch, má byť dôležitým miestom národného významu, kde sa budú organizovať spomienkové slávnosti. Problémom je však jeho uvažované umiestnenie – nachádzať sa má v parku na Rázusovom nábreží. Návrh napriek tomu schválili staromestskí poslanci.

Čítať viac

Ďalšie plány Metropolitného inštitútu: Architektonické súťaže aj nové Živé miesta

15.10.2021 11:50:28 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom SR Bratislava pokračujú v oznamovaní nových plánov na zmeny v meste. Ohlásené boli dve nové architektonické súťaže, vrátane významnej kompetície, týkajúcej sa Hlavnej stanice. Okrem toho sa rozšíril aj zoznam „Živých miest“, menších verejných priestranstiev, ktoré prejdú revitalizáciou.

Čítať viac

Metropolitný inštitút pripravuje úpravy verejných priestorov, pri viacerých plánoch narazil

08.10.2021 18:09:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pomaly napreduje v príprave menších revitalizačných projektov prehliadaných verejných priestorov – „Živých miest“. Drobné zásahy majú zlepšiť ich stav a zvýšiť pobytový potenciál. Okrem dlho trvajúcej prípravy však vyvstal aj ďalší problém. Proti viacerým zámerom sa objavil odpor a dokonca aj petície.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavil ďalšie manuály, tentokrát venované zeleni

06.10.2021 13:20:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v príprave nových koncepčných materiálov, tvoriacich rozšírenie Manuálu verejných priestorov. Dvojica najnovších publikovaných Princípov a štandardov sa týka zelene – konkrétne usmernení pri jej výsadbe a starostlivosti o ňu. Od využívania manuálu si sľubuje správne vysádzanie stromov či dlhšiu životnosť zelene.

Čítať viac

Okolie NBS by mohlo prejsť výraznejšími zmenami

08.09.2021 18:23:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu prebiehajú pred vstupom do budovy Národnej banky Slovenska (NBS) na Ulici Imricha Karvaša zmeny. Nástup do významnej inštitúcie získa príjemnejší vzhľad, daný skvalitnením povrchu a doplnením zelene. Postupne by sa takto mali upraviť aj iné chodníky okolo budovy, najvýraznejšou zmenou by však mohla prejsť križovatka Mýtnej a Vazovovej ulice.

Čítať viac

MIB odhaľuje ďalšiu plánovanú revitalizáciu, zmenou prejde park Mudrochova v Rači

31.08.2021 13:30:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní podoby verejných priestranstiev, ktoré by sa mali v dohľadnej dobe obnoviť. Najnovším projektom je premena parku na Mudrochovej ulici v Rači, popri ktorom sa má upraviť aj okolie miestneho úradu na Kubačovej a obchodného centra Račan. Tak ako väčšina ostatných zámerov, aj tento pôjde do realizácie tesne pred voľbami, teda v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Práce na Blumentálskej sú obnovené, južná časť ulice získava definitívnu podobu

24.08.2021 15:17:58 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia ďalšej časti Blumentálskej ulici patrí k najdôležitejším zmenám verejného priestoru v réžii Starého Mesta v priebehu tohto roka. Napriek tomu sa istú dobu zdalo, že realizácia je pozastavená. Dnes sú však práce opäť obnovené a južná strana ulice získava finálny vzhľad, vďaka čomu sa mení na príjemný a bezpečný verejný priestor.

Čítať viac

MIB odhalil ďalší projekt premeny verejného priestoru, tentokrát pri Dome služieb v Dúbravke

20.08.2021 15:09:32 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odhaľuje jeden pripravovaný projekt úprav verejných priestranstiev za druhým. Po naposledy predstavenej transformácii okolia Vozovne Krasňany či zámeru vzniku parku pri Kazanskej je to tentokrát plocha pri Dome služieb v Dúbravke. Tak ako pri ostatných revitalizáciách, aj táto sa má zrealizovať v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Verejný priestor na Kazanskej prejde úpravami, vzniknúť má nový park

19.08.2021 13:35:00 Adrian Gubčo

Priestranstvo medzi Kazanskou ulicou a zdravotným strediskom Bebravská vo Vrakuni je dnes zanedbanou plochou s vysokým výskytom sociopatogénnych javov a osôb s asociálnym správaním. Pre chodcov ide o nepríťažlivú, tranzitnú plochu. Zmeniť to chce Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a mestskou časťou Vrakuňa, ktoré tu chcú zriadiť nový park.

Čítať viac

Metropolitný inštitút ukázal budúcu podobu ďalšieho zanedbaného verejného priestoru

06.08.2021 13:30:06 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní svojich predstáv o budúcej podobe zanedbaných verejných priestranstiev naprieč mestom. Tentokrát ukázal vizualizáciu plochy v dotyku s Vozovňou Krasňany. Na projekte pracujú kancelárie GutGut a 2ka landscape architekti, ktoré patria k pracoviskám, patriacim medzi tzv. zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na lávky cez Chorvátske rameno má víťazov

03.08.2021 17:33:21 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy odhalili podobu štvorice lávok, ktoré preklenú Chorvátske rameno v Petržalke. Ide o výsledok architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s prípravou na vznik novej električkovej trate. Vďaka lávkam sa stane električková trať a zástavky lepšie prístupné a okolie Chorvátskeho ramena posilní svoj rekreačný charakter.

Čítať viac

NBS začala s obnovou priestorov pred budovou, verejné priestranstvá sa menia aj inde

03.08.2021 12:35:00 Adrian Gubčo

Národná banka Slovenska (NBS) konečne pristúpila k obnove plôch pred vstupom do tejto významnej inštitúcie. Ide o jeden z príkladov zmeneného prístupu k verejnému priestoru aj zo strany iných aktérov ako len samospráv. Medzičasom, v iných lokalitách pomaly napredujú práce na obnove ďalších priestranstiev.

Čítať viac

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

30.07.2021 12:07:22 Adrian Gubčo

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Obnova ihriska na Vazovovej sa spustila

21.07.2021 13:33:28 Adrian Gubčo

Školský dvor, patriaci k základnej škole na Vazovovej ulici v centrálnej Bratislave, nepatril k areálom v najlepšom stave. Jeho úroveň už dlhšie poburovala vedenie školy aj rodičov, čo bolo podnetom pre vytvorenie architektonickej štúdie revitalizácie priestoru. Nový školský dvor, ktorý má byť popoludní prístupný aj pre obyvateľov okolia, sa teraz začína stávať realitou.

Čítať viac

Ďalšie verejné priestranstvá prejdú zmenami

15.07.2021 17:45:32 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy štartujú jeden zámer v oblasti obnovy verejných priestranstiev za druhým. Nové projekty sa pripravujú v Starom Meste v okolí frekventovanej zastávky Zochova, ako aj v Lamači, kde sa zmení jadro pôvodnej obce. Popri nových projektoch mierne viazne realizácia už rozbehnutých, napriek tomu sa niektoré lokality už začínajú transformovať.

Čítať viac

Staré Mesto mení dlažbu na nábreží, chce do nej osadiť reklamu

08.07.2021 12:00:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko týždňov prebieha na najexponovanejšom úseku bratislavskej nábrežnej promenády, naproti Námestiu Ľudovíta Štúra, obnova dlažby. Ide o projekt mestskej časti Staré Mesto, ktorý nadväzuje na minuloročné škandalózne umiestnenie ruského kola. Staré Mesto teraz šokuje opäť – v dlažbe má byť totiž umiestnená reklama na privátny obchodný dom.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje úpravy Hodžovho námestia a možno aj architektonickú súťaž

07.07.2021 17:20:00 Adrian Gubčo

Hodžovo námestie patrí k najvýznamnejším námestiam Bratislavy. Dôležitá križovatka viacerých významných ulíc spoločne s oficiálnym sídlom prezidentky Slovenskej republiky z neho robí jedno z jadier metropoly. Stav námestia však už nezohľadňuje súčasné požiadavky na užívateľskú prívetivosť, udržateľnosť ani reprezentatívnosť, preto tu Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe zmeny.

Čítať viac

Hlavné mesto dokončilo zásah na Trnavskom mýte

23.06.2021 11:55:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil intervenciu na Trnavskom mýte, ktorej cieľom bolo skvalitniť verejný priestor pri zastávke MHD pred Novou tržnicou. Jej súčasťou bolo vysadenie pätice mohutných platanov a čiastočné vydláždenie povrchu. Podľa mesta to prinesie ochladenie prostredia a lepšie podmienky pre ľudí, čakajúcich na spoje MHD.

Čítať viac

Metropolitný inštitút rozbieha prípravu súťaže na Sad Janka Kráľa

18.06.2021 17:00:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje už na prelome rokov 2021 a 2022 vypísať urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. V súvislosti s tým rozbieha počas tohto leta prípravné aktivity, vrátane participácie so širokou aj odbornou verejnosťou či lokálnymi aktérmi. Oslovenie verejnosti prebehne pod gesciou Sekcie mestských štúdií a participácie na MIBe.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavuje ďalšie lokality pre revitalizáciu verejných priestorov

09.06.2021 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil ďalšie lokality, ktoré by mali prejsť revitalizáciou v rámci iniciatívy Živé miesta. Tá je zameraná na úpravu tradične zanedbaných či prehliadaných plôch, ktoré by sa dali relatívne jednoduchými zásahmi zmeniť na atraktívne miesta pre pobyt či rekreáciu. Významnými majú byť zásahy v okolí mestských hradieb.

Čítať viac

Verejný priestor v okolí Horského parku prechádza zmenami

07.06.2021 17:46:46 Adrian Gubčo

Horský park a jeho priľahlé okolie je obľúbenou rekreačnou lokalitou, ktorej popularita rastie zvlášť v posledných rokoch. Hlavné mesto aj mestská časť preto pristúpili k viacerým krokom, ktoré majú úroveň územia ešte zvýšiť. Tie sú spojené so stavebnými prácami aj otváraním nových priestranstiev, čím sa rekreačná zóna rozširuje.

Čítať viac

V Bratislave pribudnú zlepšenia pre chodcov, cyklistov aj verejnú dopravu

19.05.2021 16:47:03 Adrian Gubčo

V hlavnom meste v poslednom období rastie podpora alternatívnych foriem dopravy, a to už nielen vo forme proklamácií, ale aj konkrétnych fyzických krokov. Len za posledný týždeň bolo oznámených niekoľko nových projektov, ktoré síce v menšom, ale predsa len prispejú k zlepšeniu úrovne alternatívnych foriem dopravy oproti automobilom. Zamerané sú na centrum, ale aj ostatné štvrte.

Čítať viac

Záhorská Bystrica chce vytvoriť verejný priestor v zóne Krče

12.05.2021 10:54:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Záhorská Bystrica v súčasnosti prechádza búrlivým vývojom. Development v posledných rokoch zdvojnásobil počet obyvateľov kedysi malej záhorskej obce v zázemí Bratislavy. Najväčší rozvoj prežila oblasť, známa ako Krče, hoci verejných priestorov a vybavenosti tu pribudlo doteraz len málo. Onedlho by sa to malo zmeniť.

Čítať viac

Hlavné mesto upraví priestor pred Novou tržnicou

21.04.2021 17:00:19 Adrian Gubčo

Predpolie Novej tržnice na Trnavskom mýte patrí k najnehostinnejším verejným priestranstvám v Bratislave. Takmer nič na tom nezmenila ani nedávna revitalizácia, kedy bola celá plocha masívne preasfaltovaná. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Hlavné mesto SR Bratislava tu totiž plánuje vysadiť stromy a lokalitu zveľadiť.

Čítať viac

Staré Mesto a HB Reavis obnovia Medickú záhradu

13.04.2021 09:36:08 Adrian Gubčo

Mestská časť Staré Mesto má v správe jeden z najobľúbenejších bratislavských parkov – Medickú záhradu – tá je však už dlhé roky pomerne zanedbaná. Posledná výraznejšia rekonštrukcia prebehla v roku 2008, čo sa na jej stave podpísalo. Už v dohľadnej dobe by sa to však malo začať meniť, keďže mestská časť uzavrela zmluvu o spolupráci s developerom HB Reavis, ktorej cieľom je jej revitalizácia.

Čítať viac

Hlavné mesto priblížilo zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev

31.03.2021 15:24:43 Adrian Gubčo

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo dnes priblížil program obnovy verejných priestranstiev v meste, nazvaný Živé miesta. Tento nadväzuje na program rekonštrukcií a intervencií, predstavený pred viac ako rokom, hoci s konkrétnejšími detailami. Mesto chce viacero zámerov zrealizovať už tento rok, niektoré sú už dokončené. V priebehu roka budú predstavené ďalšie vízie.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Ďalšie petržalské námestie by mohlo prejsť obnovou

08.03.2021 15:21:32 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka uvažuje nad obnovou ďalšieho verejného priestranstva. Po predstavení koncepcie revitalizácie Šrobárovho námestia a spustení občianskej participácie k obnove Námestia republiky sa teraz zamerala na Nobelovo námestie v severnej časti sídliska. S výhľadom rekonštrukcie chce teraz osloviť lokálnu verejnosť.

Čítať viac

Kde v Bratislave vzniknú nové skateparky?

03.03.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Skateboarding je v poslednom období prudko sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových záujemcov. Bratislava však v tomto smere neposkytuje ideálnu infraštruktúru – profesionálnych skateparkov je tu v súčasnosti minimum a priaznivci tejto aktivity využívajú iné priestory. Už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. V príprave je totiž hneď niekoľko skateparkov.

Čítať viac

Metropolitný inštitút a Hlavné mesto predstavili nové lokality pre zlepšenie verejných priestranstiev

26.02.2021 13:17:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Magistrátom Hlavného mesta dnes predstavili zoznam lokalít a priestranstiev v mestských častiach, ktoré budú predmetom revitalizácií v najbližšom období. Ich umiestnenie vychádza z konzultácií s mestskými časťami a navrhovať ich budú architekti, ktorí vzišli zo súťaže na zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Šrobárovo námestie v Petržalke prejde revitalizáciou

11.01.2021 10:37:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka pripravuje obnovu ďalšieho verejného priestoru. Zmenou by malo prejsť Šrobárovo námestie, prevažne zelená plocha v severnej časti sídliska, v blízkosti železničnej trate. Revitalizácia by sa mala dotýkať aj areálu susediacej základnej školy. Prostriedky na obnovu získala mestská časť z dotácie z Úradu vlády SR ešte v priebehu minulého roka.

Čítať viac

Metropolitný inštitút dokončil Manifest verejných priestorov, úvod k Manuálu verejných priestorov

05.10.2020 09:00:39 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spolu so svojim Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) urobilo zásadný krok k zvyšovaniu kvality verejných priestorov koncepčným spôsobom. Expertný tím MIBu dokončil Manifest verejných priestorov, kľúčový úvod k budúcemu a dlhoočakávanému Manuálu verejných priestorov. Na materiál čoskoro nadviažu ďalšie, ktoré sa budú venovať jednotlivým aspektom verejného priestoru.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

21.02.2020 17:55:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube