Author photoAdrian Gubčo 17.03.2021 09:07

MIB pravdepodobne získal definitívneho riaditeľa

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) by mal získať definitívneho riaditeľa. Po neúspešnom prvom výberovom konaní, ktorého víťaz nakoniec na pozíciu nenastúpil, sa s meškaním skončilo aj druhé konanie. Výberová komisia na jeho základe odporučila do tejto pozície Jána Mazúra, ktorý doteraz zastával pozíciu dočasného riaditeľa. O post sa uchádzali ďalší traja kandidáti.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

MIB vznikol v apríli 2019 ako v podstate jedna z prvých noviniek, ktorú prinieslo nové vedenie Bratislavy po komunálnych voľbách na konci roka 2018. Išlo o jednu z kľúčových častí dokumentu Plán Bratislava, ktorý mal fungovať ako akási cestovná mapa pre primátora a jeho tím. Kapitola o MIBe bola komentátormi vysoko hodnotená a vedenie mesta s jeho vznikom nemeškalo. Inštitút prvý polrok viedla ako dočasná riaditeľka právnička Zuzana Stanová, ktorá mala pripraviť podmienky pre prijímanie prvých zamestnancov aj nástup definitívneho riaditeľa.

Prvé výberové konanie prebehlo v septembri 2019. Záujem o post riaditeľa alebo riaditeľky MIBu prejavilo 11 uchádzačov, z ktorých personalistky odporučili šiestich kandidátov, dvaja však odstúpili. Výberová komisia sa tak rozhodovala medzi štyrmi uchádzačmi, medzi ktorými ju najviac oslovila ponuka košického architekta Michala Hladkého. Ten bol aj primátorovi odporúčaný na pozíciu riaditeľa inštitútu, údajne kvôli nedostatočnému platovému ohodnoteniu a zlému termínu nástupu však na tento post nenastúpil. Druhá v poradí, urbanistka Milota Sidorová, medzičasom nastúpila na pozíciu Riaditeľky participatívneho plánovania.

Keďže Zuzana Stanová musela v zmysle pravidiel výberu riaditeľov mestských podnikov a organizácií po polroku odstúpiť, na pozícii ju nahradil opäť právnik, Ján Mazúr. Na Magistrát nastúpil spoločne s novým vedením mesta. Spolupodieľal sa na tvorbe Plánu Bratislava a spočiatku sa predpokladalo, že aj on bude na danej pozícii len krátku dobu – maximálne šesť mesiacov v zmysle Paragrafu 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších právnych predpisov - kým sa výberové konanie nezopakuje. Počas celého roku 2020 sa však výberové konanie nespustilo, hoci v lete 2020 hovorkyňa inštitútu Marcela Glevická prisľúbila, že riaditeľ bude vybratý ešte v tom istom roku.

Medzičasom, MIB získal množstvo nových zamestnancov a postupne rozšíril pole svojich aktivít. Pod vedením. J. Mazúra aktuálne pracuje na viacerých projektoch revitalizácií verejných priestorov menšieho rozsahu, architektonických súťažiach, príprave koncepčných materiálov a rozbehol aj participatívne aktivity s laickou či odbornou verejnosťou. MIB pracuje na vzniku bratislavského strategického plánu – nazvaného Plán Bratislava 2030 (teda na Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021-2030). Dlhšiu prítomnosť zastupujúceho riaditeľa MIB ospravedlňoval potrebou stabilizovať organizáciu.

Konečne na začiatku roka 2021 bolo vypísané opätovné výberové konanie. Zo štyroch zmieňovaných uchádzačov mala architektonické či urbanistické vzdelanie len jediná uchádzačka, prihlásil sa ale aj manažér zo súkromnej sféry alebo vojak z povolania. Komisiu svojou víziou aj skúsenosťami však najviac presvedčil doterajší riaditeľ. Ten sa mohol oprieť o dokonalú znalosť organizácie a jej aktivít, ako aj o možnosť okamžitého pokračovania v práci. Otázky verejnosti sa týkali najmä prevencie možného vyhorenia zamestnancov MIBu alebo konfliktu s druhou pozíciou nového možného riaditeľa na Magistráte – Ján Mazúr je aj druhým zástupcom riaditeľa Magistrátu. Počas vypočutia potvrdil ochotu z tejto pozície odstúpiť.

Na základe zápisnice sa každopádne komisia rozhodla primátorovi okrem Jána Mazúra odporučiť aj kandidáta na druhom mieste, teda manažéra Andreja Kiszlinga. Vo svojej prezentácii zaujal nekonvenčným a inovatívnym prístupom, ako aj predstavením konkrétnych problémov, ktoré by ako riaditeľ MIBu rád riešil. Napriek tomu je vysoko pravdepodobné, že súčasný riaditeľ, ktorý napriek chýbajúcemu urbanistickému vzdelaniu získal v téme solídny rozhľad a má aj podporu zamestnancov, bude definitívnym riaditeľom Metropolitného inštitútu Bratislavy.

 

Skutočný MIB sa vzďaluje od vízie, naznačenej v knihe aj Zriaďovacej listine. Zdroj: Plán Bratislava

 

Pred Jánom Mazúrom bude napriek jeho slovám o vybudovaní stabilnej organizácie náročná úloha. Metropolitný inštitút sa vzdialil od svojho pôvodného poslania, ktorým bolo vytvorenie komplexného a holistického pracoviska, ktoré vytvorí podmienky pre to, aby bola Bratislava mestom so špičkovou kvalitou života. MIB dnes zároveň nie je ani metropolitným, ani inštitútom. J. Mazúr to sám vo svojej vízii naznačil, keď potvrdil záujem o rozšírenie MIBu predovšetkým o analytické a dátové kapacity. Veľkým problémom je aj celková neskúsenosť zamestnancov, medzi ktorými výrazne dominujú mladí architekti a architektky. Iné profesie do veľkej miery chýbajú.

Z MIBu sa tak stala v podstate architektonická kancelária mesta, takmer výlučne sa zameriavajúca na verejný priestor či architektonické súťaže. To však na zmenu mesta nestačí. Potrebná je agilnejšia práca na tvorbe kvalitných strategických a koncepčných materiálov. Inštitút síce pripomína existenciu Štúdie brownfieldov alebo Koncepcie mestskej bytovej politiky, prvá však vznikla do veľkej miery ešte pred vznikom MIBu a druhá v širokej spolupráci s Magistrátom a až po roku práce, pričom materiál skôr sumarizuje známe informácie, ktoré dopĺňa o heslá a proklamácie.

Z kuloárov navyše zaznievajú informácie o absolútnej závislosti MIBu od politiky a politicky motivovaných projektov – inštitút sa pomerne výrazne zameriava napríklad na Karlovu Ves, kde pripravil návrh nového parku a pripravuje architektonickú súťaž na Jurigovo námestie. Špecifický vzťah medzi primátorom Matúšom Vallom a starostkou Danou Čahojovou pritom nie je žiadnym tajomstvom. Pre primátora sú projekty inštitútu srdcovou záležitosťou a sám do nich vstupuje, kedy je napríklad porotcom v súťaži na novú podobu Námestia SNP.

MIB tak nie je ani celkom nezávislou organizáciou, čo bolo súčasťou jeho pôvodnej vízie. Na otázku k nezávislosti nebol Ján Mazúr schopný uspokojivo odpovedať a označil úzky vzťah politiky a práce organizácie za prirodzený. Riziko, že by teoretické iné vedenie mesta mohlo ohroziť existenciu MIBu, nepovažuje za veľké – výstupy vraj budú hovoriť samé za seba. Toto považujem za mierne prehnaný optimizmus. Na základe súčasnej situácie sa obávam, že osud inštitútu bude závisieť od volebného výsledku súčasného vedenia Bratislavy v najbližších komunálnych voľbách.

Metropolitnému inštitútu Bratislavy nemožno uprieť, že v niektorých otázkach nastavil doteraz nevídanú kvalitatívnu latku. Architektonické súťaže sa stávajú v podstate už bežnou záležitosťou a vďaka príkladu mesta ňou operujú aj samosprávy, ktoré doteraz o takúto formu obstarávania projektov nestáli. Konečne sa pohla príprava niektorých roky chýbajúcich koncepcií a zásahy vo verejnom priestore by mohli mať úroveň, porovnateľnú s normálnymi európskymi mestami. Za to patrí doterajšiemu a pravdepodobne aj budúcemu vedeniu vďaka.

Na druhej strane, v iných témach – v nezávislosti, komunikácii (ktorá je povrchná a pripomína skôr magazíny developerov), otvorenosti, imidži, tvorbe komplexnejších strategických materiálov či príprave Územného plánu alebo územnoplánovacích podkladov – zatiaľ vidno obrovské rezervy. Ak sa tieto veci nenapravia, bude MIB nevydarenou príležitosťou na vybudovanie inštitúcie s omnoho vyšším potenciálom.

Nakoniec, aj to môže byť dôvod, prečo sa prihlásili len štyria (a zďaleka nie najlepší) kandidáti: možnosť byť tvorcom novej Bratislavy sa akosi rozplýva. Namiesto toho vzniká len o niečo „viac cool“ kancelária hlavného architekta/architektky, ktorá sa po vyčerpaní prvotného zápalu môže premeniť na koliesko v úradnom stroji Magistrátu. Či sa niečomu takému podarí novému riaditeľovi zabrániť, je pravdepodobné len málo.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube