Author photoAdrian Gubčo 15.07.2019 14:00

Metropolitný inštitút Bratislavy hľadá svojho riaditeľa

Metropolitný inštitút Bratislavy vypísal výberové konanie na funkciu riaditeľa či riaditeľky. Úspešného uchádzača čaká náročná a zodpovedná úloha – urobiť z MIBu skutočne vplyvný a zásadný nástroj zmeny Bratislavy, aby mohla jedného dňa v kvalite života konkurovať najvyspelejším európskym aj svetovým metropolám.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Podľa požiadaviek Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy by uchádzač mal mať okrem ukončeného vzdelania druhého stupňa (nie je uvedený typ vzdelania – nehľadá sa teda výlučne architekt) prax v obore minimálne päť rokov, skúsenosť s vedením odborníkov rozličných disciplín či skúsenosť s vedením verejnoprospešných projektov alebo v oblasti verejnej politiky. Od riaditeľa či riaditeľky MIBu sa očakáva schopnosť nájsť kompromis v zložitých situáciách a skvelá orientácia v súčasných urbanistických témach.

Cieľom je nájsť takého človeka, ktorý bude schopný dať „zásadný rozvojový impulz inštitútu, aby sa MIB mohol podieľať na tvorbe politík s ambíciou zásadne transformovať Bratislavu po vzore svetových metropol.“ K tomu má patriť rozbehnutie akcieschopnosti inštitútu, komunikácia s relevantnými aktérmi a spolupráca s vedením Hlavného mesta.

Nový riaditeľ bude mať minimálny plat na úrovni 2,5-tisíc eur, podklady je potrebné zaslať do 2.8.2019. Na čele inštitútu nahradí dočasnú riaditeľku Z. Stanovú.

Metropolitný inštitút Bratislavy bol už pri svojej tvorbe mienený ako zásadný nástroj zmeny Hlavného mesta na lepšie miesto pre život. Za posledných niekoľko desaťročí v Bratislave chýbala inštitúcia, ktorá by mala dostatočné odborné, kapacitné a kompetenčné možnosti, aby mala reálny vplyv na rozvoj mesta. Na úrovni Magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy preto zlyhávala príprava koncepčných dokumentov a materiálov, čo sa v mnohých ohľadoch odráža na zaostávaní metropoly za ostatnými regionálnymi centrami v strednej Európe.

Nepochybne mimoriadne náročná úloha – prekonať 30 rokov absencie odborného vedenia mestských politík – si od budúceho riaditeľa či riaditeľky vyžaduje, aby išlo o naslovovzatého experta, o ktorom nebudú akékoľvek pochybnosti o úrovni odbornosti. Otázkou ostáva, či sa taký človek na Slovensku (a zároveň ochotný túto funkciu prijať) nachádza, podmienky však nevylučujú ani zahraničných uchádzačov.

Základnými úlohami nového riaditeľa bude urýchlené spustenie príprav a realizácie nového Strategického plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, analytických podkladov pre Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy a ďalšie materiály a zisk ďalších zamestnancov pre potreby inštitútu. K tomu sa pridávajú už postupne rozbiehané aktivity ako architektonické súťaže a tvorba Manuálu tvorby verejných priestranstiev.

Tou hlavnou úlohou je však presvedčiť verejnosť o zmysluplnosti existencie MIBu a kultivovanie debaty o meste a jeho rozvoji. Hoci inštitút funguje už štvrtý mesiac, zatiaľ je o ňom počuť len málo (ak nerátam pochybnosti o nominácii jednej z riaditeliek odborov). Najdôležitejší odbor na MIBe pre prvý rok existencie – Odbor Komunikácie – zatiaľ nevznikol a asi to tak ešte nejakú dobu ostane.

Pre akékoľvek koncepčné uvažovanie o meste do budúcnosti by bola strata kredibility inštitútu tragická a išlo by aj o fatálne zlyhanie vedenia Hlavného mesta, ktoré z MIBu urobilo jednu z nosných tém svojho programu. Plán Bratislava, programový nástroj primátorského tímu, jasne popisuje inštitút ako kľúčový nástroj naprieč všetkými kapitolami, preto je zrejmé, že nesmie byť vnímaný ako zbytočné mrhanie prostriedkami.

To všetko bude v rukách budúceho riaditeľa alebo riaditeľky. Zatiaľ nie je ani v kuloároch známe, kto má o túto pozíciu záujem (odhliadnuc od konšpirácií jedného z neúspešných kandidátov na primátora, že budúcim riaditeľom MIBu budem ja – o túto pozíciu však napriek tomu, že som hlavným autorom modelu a obsahu inštitútu, záujem nemám). Ostáva veriť, že výberová komisia vyberie skutočne najschopnejšieho kandidáta z dostatočného okruhu záujemcov a Bratislava bude mať konečne podmienky pre odborne uchopený rozvoj.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube