Author photoAdrian Gubčo 24.01.2019 12:30

Bratislava bude mať svoj strategický a koncepčný inštitút

Už dlhé roky na stránkach tohto blogu píšem o potrebe koncepčného nastavania rozvoja mesta, založeného na faktoch, dátach a odbornosti. Čakanie na vznik inštitúcie, ktorá by všetko toto spĺňala, sa však zreme končí – už čoskoro by totiž mohol vzniknúť tzv. Metropolitný inštitút Bratislava (MIB), vybudovaný po vzore pražského IPR, a do veľkej miery založený na modeli, ktorého som autorom.

Štruktúra budúceho MIBu. Zdroj: Platforma pre Bratislavu

Štruktúra budúceho MIBu. Zdroj: Platforma pre Bratislavu

Hlavné mesto doteraz citeľne trpelo na absenciu podobnej organizácie, ktorá by koncentrovala expertízu a know-how a nastavovala víziu a stratégiu rozvoja Bratislavy, pričom by zároveň dohliadala na úspešnú implementáciu. Výsledkom je pocit nekontrolovaného rozvoja, ktorého súčasťou je vznik neželaných situácií – nedostatočnej urbanistickej kvality, chýbajúcej dopravnej obsluhy, znižujúcej sa dostupnosti bývania či nízkej úrovne verejného priestoru a mestských projektov.

Na stránkach tohto blogu som na potrebu zriadenia bratislavskej koncepčnej organizácie, ktorá by pokrývala témy územného plánovania, prípravy strategických materiálov, organizovania  architektonických súťaží či edukácie o urbanizme a architektúre upozorňoval dlhodobo. S vidinou zriadenia inštitúcie, pripomínajúcej pražský Institut plánováni a rozvoje Hlavního města Praha (IPR Praha) som sa stal súčasťou prípravy publikácie Plán Bratislava – Návod pre lepšie mesto.

Na stránkach tejto publikácie sa mi v spolupráci s ďalšími odborníkmi podarilo pripraviť veľmi konkrétny model nového inštitútu, vrátane jednotlivých sekcií, náplne činnosti, scenárov vzniku a príkladov výstupov. Metropolitný inštitút Bratislava bude hlavným nástrojom kvalitatívnej zmeny riadenia mesta smerom k metropole, ktorá môže byť jedným z európskych lídrov v kvalite života. Konkrétnosť modelu sa stretla s priaznivou odozvou u odbornej verejnosti.

V týchto dňoch sa zdá, že táto vízia sa môže stať realitou. Nové vedenie mesta potvrdilo, že na vzniku MIBu aktívne pracuje a jeho víziu predstavilo na utorňajšom stretnutí s developermi na pôde Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR). Štruktúra a náplň MIBu takmer do bodky vychádza z Plánu Bratislava, teda z návrhu, ktorého som do veľkej miery autorom.

Inštitút by mal byť oficiálne zriadený už v najbližšom čase, po schválení Zakladacej listiny poslancami Mestského zastupiteľstva, a to už na najbližšom zasadnutí 7.2.2019. Predpokladá sa, že prvé odbory by sa mali začať otvárať približne v apríli.

Medzi nimi by v zmysle prvých rokovaní mali byť útvary komunikáce a participácie, Útvar súťaží a projektov či Útvar strategického plánovania a tvorby politík. Ďalšími podstatnými časťami v blízkej dobe budú aj Útvar verejného priestoru či Útvar dátovej politiky. Nateraz ešte nie je známe, aký bude rozpočet novej organizácie, veľkosť MIBu bude záležať najmä od neho.

Nový MIB pravdepodobne bude znamenať aj zmenu organizačnej štruktúry Magistrátu, v zmysle Plánu Bratislava zrejme dojde k presunu pracovníkov zo strategickejšie zameraných odborov, vrátane Kancelárie hlavnej architektky. Finálny model sa však zrejme ešte vykryštalizuje.

 

Model nového inštitútu vychádza z návrhu, ktorý som spolunavrhol v rámci publikácie Plán Bratislava. Zdroj: Platforma pre Bratislavu

 

Vznik inštitútu až v roku 2019 je síce oneskoreným, no predsa len mimoriadne zásadným krokom, ktorý môže výrazne zmeniť napredovanie Bratislavy smerom k lepšiemu mestu. Podobné organizácie, hoci v rozličných podobách, fungujú v každom významnejšom meste, medzi ktoré sa teraz zaradí aj slovenská metropola. MIB vzniká v najvyšší čas, pričom pred ním budú ležať závažné témy, najmä klesajúca dostupnosť bývania, adapatácia na klimatické zmeny či kríza verejného priestoru.

Či naplní očakávania, sa ukáže v budúcnosti, pričom úspech bude závisieť od schopnosti mesta zaručiť MIBu dostatočnú odbornosť, prostriedky, kapacity a autonómiu pre svoju činnosť. Aktuálne je však deklarovaná snaha pozerať sa na dané témy iným spôsobom, čo dáva prísľub, že z inštitútu sa nestane PR organizácia, ale reálny inštrument zmeny.

Ďalšie detaily Hlavné mesto prisľúbilo zverejniť už v priebehu najbližších dní. Ak bude Metropolitný inštitút nastavený dobre, pôjde o najvýznamnejší krok v riadení mesta v posledných rokoch – dokonca možno najvýznamnejší od zrušenia Útvaru hlavného architekta začiatkom 90-tych rokov.

Zároveň pôjde zrejme o prvý konkrétny dôsledok existencie tohto blogu – bolo to najmä moje neustále upozorňovanie na potrebu iného nazerania na rozvoj mesta, ktoré ma dostalo do tímu, ktorý pripravoval Plán Bratislava. V rámci neho som sa podujal na návrh novej inštitúcie, ktorá sa teraz skutočne stáva realitou a môže zmeniť Bratislavu k radikálne lepšiemu mestu.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube