Author photoAdrian Gubčo 30.09.2019 17:30

Víťazom konkurzu na riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy je Michal Hladký

Konkurz na prvého riadneho riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) je ukončený. Ako najlepšieho kandidáta komisia odporučila architekta ArtD. Michala Hladkého, ktorý sa ukázal ako najvhodnejší spomedzi 11 kandidátov. Menovanie M. Hladkého musí potvrdiť ešte Mestské zastupiteľstvo.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Michal Hladký pochádza z Košíc, architektúru vyštudoval na Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach. Po krátkej praxi v súkromnom sektore sa v roku 2009 stal projektovým manažérom v rámci príprav Košíc na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2013. V roku 2009 založil organizáciu Východné pobrežie, ktorá sa venuje organizácii kultúrnych podujatí a popularizácii dizajnu a architektúry na východnom Slovensku. Od roku 2014 pôsobí ako riaditeľ organizácie Creative Industry Košice.

V rámci svojej vízie pre MIB sa M. Hladký plánuje zamerať na vytvorenie rešpektovanej odbornej organizácie, ktorej hlavným cieľom bude zvyšovanie kvality života a šťastia obyvateľov Bratislavy, pričom komunikácia aj práca MIBu by mala byť vždy orientovaná na občana. Za zásadné výzvy považuje dobudovanie kapacít, overenie funkčnosti organizačnej štruktúry, vlastný rozvoj organizácie, ako aj flexibilné aplikovanie inovácií a ich implementovanie do praxe.

Organizácia by tak mala mať do roku 2022, okrem iného, vybudované všetky základné kapacity, pracovať s dostatkom dát, vytvoriť základy pre vznik Centra rozvoja mesta, vypracovať nový Strategický plán (PHSR), stanoviť metodológiu pre meranie kvality života či šťastia obyvateľov alebo podporiť kreatívne a inovatívne prístupy v rozvoji mesta.

MIB je mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá vznikla v rámci snahy Hlavného mesta o zmenu paradigmy v oblasti rozvoja mesta. Bratislava doteraz nebola schopná adektvátne reagovať na rozvojové výzvy, kladené ekonomickým, spoločenským, kultúrnym, technologickým alebo prírodným vývojom, v čoho dôsledku má kvalita života v meste v porovnaní s inými metropolami stagnujúcu úroveň. Hlavné mesto nemalo dostatočné personálne, odborné ani technické kapacity, aby dokázalo na otázky adekvátne reagovať.

MIB má byť nástrojom, ktorý má všetky tieto nedostatky prekonať, a hľadať odpovede na načrtnuté otázky, a to v širokej spolupráci so všetkým aktérmi v mestskom prostredí, ale aj za hranicami Bratislavy či Slovenska. MIB by mal byť zároveň nástrojom komunikácie mesta so svojimi obyvateľmi, keďže dlhodobým problémom Bratislavy je absencia fundovanej debaty o rozvoji mesta, v čoho dôsledku dochádza k presadzovaniu čiastkových záujmov na úkor celku a komunity.

Nového riaditeľa tak čaká mimoriadne náročná a zodpovedná úloha, ktorá sa netýka len okrášľovania verejného priestoru, ale komplexnej zmeny v tom, ako chápeme rozvoj mesta a ako k nemu pristupujeme.

Ambíciou MIBu (alebo jeho tvorcov) je pretvoriť Bratislavu na mesto, ktoré bude svetovým lídrom v kvalite života – riaditeľ inštitútu tak bude v najbližších rokoch jedným z najdôležitejších ľudí, ktorí budú definovať, aká bude slovenská metropola v 21. storočí.

 

Už v blízkej dobe prinesiem viac informácií o plánoch nového riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube