Author photoAdrian Gubčo 08.06.2022 11:28

Časť Krížnej získava atraktívnejší ráz, dláždia sa aj ďalšie ulice

Zavádzanie parkovacej politiky, ktoré už preniklo aj do Starého Mesta, prinieslo mnoho zmien vo verejnom priestore. Okrem rozšírenia plôch pre peších sa na niektorých miestach pristúpilo aj k rekonštrukciám. Tieto už rešpektujú existujúce manuály, preto sa v uliciach mesta v silnejšej miere objavuje dlažba. Nové dláždené chodníky sa realizujú na Dorasteneckej vo Vajnoroch, na Karloveskej a na Mišíkovej. Najviditeľnejšou je však premena časti Krížnej ulice, ktorá získava atraktívnejší charakter.

Hlavné mesto spustilo viaceré dlhšie očakávané rekonštrukcie v súvislosti s katastrofálnym stavom vozoviek a ulíc, ako aj opravami inžinierskych sietí. V prípade Krížnej ulice ale potrebu obnovy prinieslo zavedenie parkovacej politiky (PAAS). „Na chodníku, v úseku medzi Vazovovou a Májkovou, zvykli pred zavedením regulácie parkovať autá, čo po spustení PAAS v tejto zóne už nie je možné,“ hovorí Dagmar Schmucková, hovorkyňa Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. „Vzhľadom na stav chodníka, ktorý bol značne poškodený automobilovou záťažou, bolo nevyhnutné pristúpiť k jeho rekonštrukcii.“

Práce sa aktuálne týkajú severozápadnej strany ulice a prebiehajú už niekoľko dní. Rekonštrukcia priniesla novinku – na Krížnej sa objavila kamenná žulová dlažba. To je v súlade s nedávno zverejnenými Princípmi a štandardami povrchov chodníkov, ktoré pre túto časť mesta určujú ako preferovaný povrch kameň. Zdôrazniť by to malo význam a veľkomestský charakter ulice. Nateraz sa však bude dláždiť len tento pomerne krátky úsek Krížnej. „Ostatné úseky ulice nie sú v kritickom stave, s ich rekonštrukciou počítame v rámci modernizácie električkovej trate Ružinovskej radiály,“ vysvetľuje dôvod Schmucková.

Práve pre pripravovanú modernizáciu sú stavebné zásahy na Krížnej do istej miery prekvapivé. Modernizácia Ružinovskej radiály totiž prichádza s prísľubom komplexnej obnovy uličného priestoru „od fasády k fasáde“, teda v celej šírke. Riešenie vyplynulo z občianskej participácie a v príprave je už nejakú dobu. Mesto v stanovisku pre YIM.BA priamo neodpovedalo na otázku, či sú aktuálne práce v súlade s budúcim projektom, potvrdzuje však, že všetky prvky sú použiteľné aj v novom riešení.

Dovtedy bude mať zrekonštruovaný chodník na Krížnej decentnú šírku, vodopriepustnejší povrch a zvýši sa aj jeho pobytová kvalita. „Okrem zlepšenia povrchu chodníka je súčasťou aktuálne realizovanej obnovy aj osadenie bratislavského mobiliáru (lavičky, koše, cyklostojany) a osadenie 15 mobilných kvetináčov so vzrastlými stromami,“ pripomína ďalšie zásahy hovorkyňa mesta. Práce priniesli aj opravy pôvodných obrubníkov alebo rekonštrukciu prídlažby, pričom bola použitá staršia sofijská dlažba (charakteristická žltá dlažba, používaná v minulosti). Obnova bude dokončená pravdepodobne v priebehu júla.

Celková rekonštrukcia sa predpokladá až v najbližších rokoch. Pôvodne sa mala spustiť už na konci tohto, ako sa však ukazuje, realizácia sa odsúva. „Rekonštrukciu priestoru od fasády po fasádu plánujeme v ďalších rokoch v súvislosti s modernizáciu električkovej trate Ružinovskej radiály. Tá je aktuálne v štádiu projektovej dokumentácie, ktorá by mala byť ukončená do konca tohto roka,“ približuje aktuálny stav Schmucková. Spolu s modernizáciou trate by mala prebehnúť ajrekonštrukcia Odborárskeho námestia – jedného zo Živých miest, ktoré pripravuje Metropolitný inštitút Bratislavy. Ten teraz finalizuje architektonickú štúdiu.

Celá Krížna (alebo minimálne od Amerického námestia po Legionársku) bude mať svoju definitívnu podobu až o niekoľko rokov – podľa aktuálnych odhadov v októbri 2025. Verejnosť si tak bude musieť počkať oproti pôvodným predpokladom omnoho dlhšie. Aktuálna rekonštrukcia aspoň prináša prísľub, že sa ulica zmení na skutočne pekný a príjemný mestský bulvár. V bratislavskom kontexte pôjde o výnimočné riešenie.

 

 

Okrem Krížnej a ďalších vyššie zmienených ulíc pripravuje Magistrát na tento rok aj niekoľko ďalších rekonštrukcií, vrátane úsekov ulíc v centrálnej časti mesta. K nim má patriť napríklad Námestie slobody a Námestie 1. mája, ktoré patria k priestranstvám s určeným kamenným dláždením. V mestskom rozpočte boli alokované aj financie na rekonštrukciu chodníkov na Vajanského nábreží, hoci tu realizuje zásahy najmä mestská časť Staré Mesto. Tá je relatívne aktívna, keďže v tejto chvíli pracuje na rekonštrukcii Blumentálskej ulice a úprave časti Konventnej pred Evanjelickým lýceom.

Jednotlivé zásahy už prichádzajú s relatívne vyšším štandardom oproti minulosti, hoci ešte stále je problém s ich koncepčnosťou. Ani jedna mestská časť oficiálne neprijala bratislavský Manuál verejných priestorov ako záväzný, preto majú projekty nezriedka odlišnú úroveň a charakter. Staré Mesto napríklad na Blumentálskej realizuje chodníky v štýle, aký sa zaviedol ešte pred niekoľkými rokmi za minulého vedenia, na nábreží zas osádza dlažbu z drobných kociek. Ide tak o dosť nekoncepčné riešenie, hoci jednotlivé priestranstvá vyzerajú teraz lepšie.

Je to škoda, keďže prítomnosť veľkej variability tohto typu prvkov vnáša do verejného priestoru chaos a zhoršuje jeho úroveň. MIB správne identifikoval dláždenie ako dôležitú súčasť tvorby identity mesta (čo je viac ako zreteľné v Prahe alebo v portugalských mestách), preto volá po zjednotení materiálových a dizajnových typov dlažby. Za týmto účelom dokonca prišiel s unikátnou Bratislavskou dlažbou, ktorá by sa mohla počas tohto roka objaviť v uliciach mesta tiež.

Slovenská metropola má v tomto smere – v stave ciest a chodníkov – obrovský investičný dlh. Ak by sa požadovala ich špičková kvalita, bolo by to podľa materiálu Bratislava 2030 až 856 miliónov eur. Problémy naplno odhalilo aj vyčistenie niektorých chodníkov od áut, ktoré ich výrazne devastovali. Za danej situácie naozaj nie je potrebné, aby si mestské časti stavali hlavu a vstupovali do verejného priestoru s vlastnými riešeniami, ktoré sa napokon ukážu ako nevhodné a neudržateľné.

Pomaličky tak už začínajú na niektorých miestach „presvitať“ kúsky krajšieho mesta. Kým sa z týchto ostrovčekov ale stanú celistvé oblasti, prebehne veľmi dlhá doba.

 

Pozrite si fotografie z rekonštrukcií verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Situácia rekonštrukcie Krížnej. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube