Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 16.04.2021 12:16

Modernizácia Ružinovskej radiály začne v novembri 2022

Hlavné mesto sa už začína otvorene pripravovať na ďalší veľký zámer, ktorý by mal zvýšiť kvalitu verejnej dopravy a súvisiaceho verejného priestoru. Modernizácia Ružinovskej radiály je zároveň reakciou na havarijný stav existujúcej električkovej trate. Realizácia projektu ovplyvní život Bratislavy na viac ako dva roky, na druhej strane, jej efekty by mali tieto komplikácie viac ako vyvážiť.

Article Big

Ilustračný záber

Konkrétna podoba projektu sa začala odhaľovať už pred niekoľkými týždňami, kedy projektant zámeru, spoločnosť Dopravoprojekt, zverejnil časť dokumentácie na svojom webe. Tento materiál medzičasom zmizol, ukazoval však budúce riešenie Amerického námestia a Krížnej ulice, ktoré budú súčasťou modernizácie. Situácia naznačovala, že Americké námestie prejde veľkými zmenami, v dôsledku ktorých dôjde k výraznému uprednostneniu verejnej či cyklistickej dopravy, zelene a redukcii súčasných plôch pre automobily.

Hoci Hlavné mesto zatiaľ detaily ďalších častí trate nezverejnilo, pristúpilo k vytvoreniu samostatnej podstránky – čo naznačuje, že sa plánuje venovať bližšiemu informovaniu o projekte. Na tejto podstránke pripomína, že súčasný stav trate medzi Americkým námestím a zastávkou Chlumeckého je skutočne zlý a vyžaduje si zásah. Taktiež sľubuje, že v rámci projektu neprejde zmenou len trať, ale aj okolité chodníky, cyklotrasy, cesty a vo veľkom pribudne zeleň. Električky budú mať preferenciu a pohyb cestujúcich urýchlia integrované zastávky.  

Atrium

Asi najdôležitejšou informáciou je rozdelenie trate na jednotlivé etapy, čo vytvára predpoklad o tom, kedy budú do platnosti vstupovať jednotlivé obmedzenia. V prvej etape by sa mala zmodernizovať trať v úseku od križovatky Líščie nivy/Ružinovská po koniec úseku pri Čmelíkovej ulici. Ide o najdlhší úsek s bezmála 2,5 kilometrami. V druhej etape sa upraví úsek od križovatky Vazovova/Krížna (so zachovaním električkovej premávky v časti v smere do centra) po križovatku Legionárska/Krížna. V tretej etape sa prebuduje úsek od odbočky na Floriánske námestie (mimo) po triangel Vazovova/Krížna a napokon v štvrtej úsek od začiatku stavby na ul. Špitálska po odbočku na Floriánske námestie (vrátane).

Magistrát chce modernizáciu odštartovať v novembri 2022 a dokončiť v decembri 2024. Dlhá doba realizácie je daná snahou preniesť najviac obmedzujúce a najnáročnejšie práce na obdobie prázdnin. Najmenej komplikovaný je, paradoxne, najdlhší úsek, keďže dôjde k odstávke celej trate a bude použitá náhradná doprava. Inak to je v prípade ostatných etáp, ktoré si vyžadujú premyslenejšiu organizáciu prác, odstavené by totiž mohli byť hneď dve radiály.

Pre cestujúcu verejnosť tak nastane obdobie komplikácií (zvlášť ak sa pridá v tom istom čase aj modernizácia Vajnorskej radiály). Vyvážené má byť benefitmi projektu, ktorých zoznam je pomerne rozsiahly. Okrem zvýšenia rýchlosti, zníženia vibrácií a hluku, zlepšenia bezpečnosti električkovej dopravy a skvalitnenia parametrov električkovej dopravy dôjde aj k úspore cestovného času, skráteniu prestupového času a celkovo k pohodlnejšiemu cestovaniu. Mesto pripomína, že trať bude nielen modernejšia, ale aj krajšia. Zredukuje sa počet stožiarov, priechodov cez trať, zastávky budú bezbariérové, ľahšie sa bude nastupovať do nízkopodlažných električiek, vytvoria sa nové cyklotrasy alebo klesnú emisie.

Významná časť trate v prvej etape bude zazelenená a úpravou prejdú aj inak zrekonštruované zastávky Líščie nivy, Saleziáni a Trnavské mýto. Už známa je vízia rekonštrukcie Krížnej ulice od fasády k fasáde, v rámci ktorej na ulici konečne pribudne zeleň v podobe stromov, ako aj cyklotrasa. Úpravou by malo prejsť aj Odborárske námestie. Mesto očakáva zníženie dopravných zápch a zvýšenie podielu električkovej dopravy na deľbe prepravnej práce. Od projektu si sľubuje aj úspory v prevádzke vozidiel a dopravy.

Termín realizácie nadväzuje na predpokladané dokončenie projektovej dokumentácie do leta tohto roka a následnú súťaž na zhotoviteľa. Náklady by mali dosiahnuť približne 39 miliónov eur a byť hradené z eurofondov, štátneho a mestského rozpočtu. Do budúcna by mala na projekt nadviazať výstavba trate a obratiska smerom k uvažovanému TIOP Ružinov, čím zanikne obratisko Astronomická.

 

Americké námestie prejde výraznými zmenami. Zdroj: Dopravoprojekt

 

Projekt ako taký je nesporným pozitívom. Správnym krokom je aj zriadenie samostatnej podstránky k projektu. V tomto smere sa však zároveň nemôžem vyhnúť kritike – zriadenie podstránky je pozitívne, ale jej úroveň je slabá. Od informačného zdroja o jednom z veľkých investičných projektov, ktorý na dva roky ovplyvní život veľkého počtu obyvateľov mesta, sa očakáva vyššia úroveň a predovšetkým väčšie množstvo informácií. Hoci dokumentácia ešte nie je skompletizovaná, príjemné by bolo aspoň zverejnenie dostupných dokumentov, situácií v adekvátnom rozlíšení a podobne.

To nie je len prípad podstránky o modernizácii Ružinovskej radiály. Týka sa to aj podstránok o zámere druhej etapy Petržalskej radiály alebo o električkovej trati v downtowne, teda o ešte významnejších a aj kontroverznejších projektoch. Verejná inštitúcia ako Magistrát by mala byť maximálne otvorená a nastavovať úroveň komunikácie, spojenú s adekvátnym množstvom zverejnených materiálov či informácií a dobrou grafickou úrovňou. Tak to však nie je a najlepším zdrojom podkladov o plánoch rozvoja verejnej dopravy sú stránky nadšencov.

Banner Architekti Šebo Lichý

Je to škoda, lebo možno aj lepšia komunikácia Magistrátu a jeho pridružených organizácií pri prezentovaní jednotlivých zámerov, nielen v doprave, ale aj pri rozvoji verejného priestoru, nájomného bývania a i. by pomohla zmeniť vnímanie časti verejnosti. Tá sa mnohokrát v rámci rozličných konaní či odvolaní sťažuje na nedostatok informácií. Týka sa to nielen privátnych developerských projektov, ale aj verejných investícií, ktoré majú verejnoprospešný účel a nikomu neubližujú.

Vynikajúcou inšpiráciou pri prezentovaní projektov môže byť pražský Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, ktorý pri každom svojom zámere prezentuje aj súvisiace dokumenty, štúdie, informácie či vizualizácie. IPR bol inšpiračným zdrojom pri kreovaní bratislavského Metropolitného inštitútu, v tomto smere však MIB úroveň IPRu ani zďaleka nedosahuje – pričom toto je relatívne jednoduchší spôsob, ako sa veľkej pražskej organizácii priblížiť. Bratislava sa netají veľkými rozvojovými ambíciami, bez riadneho informovania však budú pôsobiť nedôveryhodne.

Magistrát plánuje v dohľadnej dobe vytvoriť nový web mesta. Komplexné informovanie o jednotlivých projektoch, spojené s intenzívnou komunikáciou, musí byť jeho súčasťou. Inak budú podobné, narýchlo urobené podstránky len veľmi slabou náhražkou kvalitnej prezentácie. Od Bratislavy sa už v roku 2021 očakáva viac.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Začína sa odhaľovať budúca podoba Krížnej ulice a Amerického námestia

04.02.2021 15:59:00 Adrian Gubčo

Po zavŕšení podstatnej časti modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály pripravuje Hlavné mesto modernizácie ďalšej dvojice radiál. Vajnorská aj Ružinovská by mali prejsť komplexnou premenou, ktorá prinesie nielen zlepšenie technických parametrov tratí, ale aj skvalitnenie okolitého verejného priestoru. Modernizácia Ružinovskej radiály, zahŕňajúca aj úseky v centre mesta, začína získavať konkrétne rysy.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Ďalší park je v realizácii, tentokrát pod taktovkou developera Lucron v Urban Residence.

Another park is under construction. Developer is Lucron and the park is part of Urban Residence development.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #park #publicspace #greenery #verejnypriestor #urbanism #urbanResidence #architecture #contemporaryarchitecture

@compassarchitekti
Možné riešenie kauzy na Drotárskej? Murman Group navrhuje rekreačný areál a výletnú reštauráciu na mieste bývalej Pohody. 

Murman Group has proposed a new recreational area and restaurant instead of former Pohoda Park.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #reconstruction #leisure #recreation #park #restaurant #horskypark
Nová vizualizácia Nového Istropolisu.

New render of New Istropolis.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #office #work #city #urbanism #culture #congress #mice #trnavskemyto #architecture #contemporaryarchitecture #istropolis #novyistropolis

@immocap.sk @kcap.eu @playtime.barcelona
Hlavné mesto plánuje upraviť priestor pred Novou tržnicou, pribudne tu pätica veľkých stromov. Dokončenie projektu je plánované ešte v máji tohto roku.

City of Bratislava intends to revitalize the public space before Nová tržnica (New market). Five big trees will be planted. Project should be completed by the end of May.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #publicspace #greenery #verejnypriestor #trnavskemyto #architecture #design
Stavebná fakulta STU postupne získava novú podobu.

Faculty of Civil Engineering of STU is getting new look.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #stu #school #university #science #reconstruction #architecture #modernarchitecture #modernism
Prvý bratislavský mrakodrap rastie a spolu s ním aj celý projekt Eurovea II.

First Bratislava skyscraper rises as well as Eurovea II development.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #eurovea #euroveacity #euroveaTower #tower #highrise #skyscraper #city #downtown #riverfront #architecture #contemporaryarchitecture

@jtre_sk
Pozrieť viac

YouTube