Author photoAdrian Gubčo 15.04.2019 12:15

Druhá etapa Nového Ružinova žiada o územné rozhodnutie

V týchto mesiacoch získava konečnú podobu prvá časť projektu Nový Ružinov, ktorý vzniká v transformačnej lokalite, známej ako Nové Pálenisko. Daná časť Bratislavy doteraz pozostávala z polí, malopodlažnej zástavby, stavieb dopravnej infraštruktúry a výrobných areálov, dnes tu však vzniká mestská štruktúra. Tá by sa mala v najbližších rokoch rozrásť.

Zdroj: Compass Architekti

Zdroj: Compass Architekti

Aktuálne dokončovaná prvá časť projektu pozostáva zo šestice bytových domov, ktoré spoločne vytvárajú akési malé sídlisko, ktorého srdcom je parkovo upravená centrálna plocha. Členenie projektu aj jeho architektúra voľky-nevoľky asociuje iný bratislavský development, Slnečnice, čo je do veľkej miery dané zhodnými architektmi, kanceláriou Compass.

Developerom je však spoločnosť CZ Slovakia, ktorá požiadala o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre druhú časť, ktorá vznikne severovýchodne od existujúceho areálu. V súčasnosti je plocha využívaná ako poľnohospodárska pôda, namiesto nej vznikne pät bytových domov a dva „polyfunkčné objekty dopravných služieb“.

Tieto polyfunkčné objekty budú mať najväčší rozsah aj podlažnosť, pôjde o doskové domy so siedmimi nadzemnými podlažiami. Sledovať budú líniu novej ulice, ktorá vznikne severne od tejto časti developmentu, a ktorá ho prepojí s existujúcou štvrťou rodinných domov. Zvyšné bytové domy budú bodové a budú mať päť nadzemných podlaží. Svojim osadením vytvoria v strede akýsi vnútroblok s parkovou úpravou.

Prevažujúca funkcia bude rezidenčná, no pribudne aj veľký počet apartmánov a nejaké administratívne priestory, čo je dané regulatívmi Územného plánu – hoci v lokalite je potenciál najmä pre rezidenčnú funkciu. Tak či onak, naplánovaných je 120 bytov, 55 apartmánov či 76 jednotiek pre zariadenia sociálnych služieb. K tomu majú pribudnúť obchodné a administratívne priestory v polyfunkčných budovách. Počet parkovacích miest je 442.

V prípade skorého vydania územného rozhodnutia, ako aj stavebného povolenia, by sa mohli prvé práce spustiť ešte v priebehu tohto roka. Ak by sa tak stalo, realizácia by trvala približne do roku 2022. Informácie o dátume oficiálneho spustenia predaja zatiaľ nie sú známe.

 

Zdroj: Compass Architekti

 

Postupne sa tak Nový Ružinov formuje na novú mestskú štvrť. Okrem druhej fázy bola už dávnejšie bola predstavená aj vízia tretej fázy, ktorá vznikne vo väzbe na Bajkalskú ulicu a bude obsahovať aj kancelársku budovu. V zóne tak začne pribúdať aj rozsiahlejšia vybavenosť, čo je vzhľadom na jej rozsah už namieste.

Hoci kritici namiestajú zlé životné podmienky v dotyku s diaľnicou D1, železničnou traťou a budúcou rýchlostnou cestou R7, v Bratislave, ktorá zápasí s krízou dostupnosti bývania, je správne budovať aj takéto rezidenčné komplexy – „šťastím v nešťastí“ je totiž o niečo väčšia cenová výhodnosť takýchto bytov. Na druhej strane, štandard Nového Ružinova súdim z doterajších návštev ako uspokojivý.

Je nepochybné, že Nový Ružinov v budúcnosti odhalí aj ďalšie časti a fázy, a dá sa predpokladať, že developer bude spolupracovať s Compassom, ktorý pripravuje v Bratislave viacero mohutných urbanistických konceptov. Rokmi získané skúsenosti sa môžu ukázať ako veľké pozitívum a spoločne so slušnou úrovňou architektúry získa štvrť moderný a svieži výzor.

Bratislava tak začína expandovať ďalším smerom. Takýmto spôsobom sa efektivizuje využitie intavilánu Hlavného mesta, preto rast Nového Ružinova hodnotím pozitívne, podobne ako zahusťovanie aj v ostatných ružinovských lokalitách. Ide o želateľnú budúcnosť v rámci celej východnej časti Bratislavy.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: Compass Architekti

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube