Author photoAdrian Gubčo 01.02.2019 14:15

Nový Ružinov sa rozšíri, pribudne aj administratívna budova

Keď developer CZ Slovakia rozbehol výstavbu projektu Nový Ružinov, hovoril o vzniku komplexnej mestskej štvrte s mixom rozličných funkcií a dostatkom služieb. Doteraz vybudované časti projektu tomu veľmi nenasvedčovali, zatiaľ vzniklo len menšie sídlisko, to sa však mení s odhalením ďalšej fázy projektu, ktorá konečne obsahuje aj väčší rozsah občianskej vybavenosti a administratívu.

Zdroj: Compass Architekti

Zdroj: Compass Architekti

Nový Ružinov vzniká v lokalite Pálenisko, ktorá tvorí akúsi nárazníkovú zónu medzi zastavanými časťami Ružinova a areálom rafinérie Slovnaft. V tomto priestore chýba, až na pár výnimiek, zástavba a je využívaný skôr na poľnohospodárske účely.

To však bude už v horizonte najbližších rokov až desaťročí minulosť. Pre územie sa spracúva Územný plán zóny Pálenisko - Prístav, ktorý predpokladá výstavbu zmiešaných plôch bývania a občianskej vybavenosti.

Nový Ružinov je v tomto kontexte prvý výraznejší zásah do územia a prvý prejav expanzie kompaktného mesta do širšieho priestoru. S postupným odhaľovaním nových častí projektu sa zároveň stáva skutočnou mikroštvrťou s vlastným charakterom.

Najnovší prírastok vznikne na ploche medzi dokončenou prvou fázou projektu – bytovým domom Elisabeth – a Slovnaftskou ulicou, čím sa rezidenčná časť zóny dobre odhluční a vizuálne odčlení nielen od ulice, ale aj od privádzača rýchlostnej cesty R7, ktorý sa tu bude zaúsťovať do Bajkalskej ulice. Dnes je plocha prázdna a slúži ako orná pôda.

Podľa dokumentácie predloženej na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) vznikne v dvoch etapách trojica objektov usporiadaných do otvoreného bloku. V prvej etape to bude sedempodlažná administratívna budova, v druhej etape dvojica polyfunkčných domov so šiestimi a ôsmimi nadzemnými podlažiami. Založené budú na spoločnom suteréne, kde vzniknú parkovacie kapacity.

V rámci prvej etapy, teda výstavby administratívnej budovy, sa predpokladá vznik približne 5.582 metrov štvorcových kancelárskych plôch, kde bude môcť pracovať viac ako päťsto zamestnancov. Lokalizované budú na druhom až siedmom nadzemnom podlaží, prvé bude vymedzené občianskej vybavenosti v podobe obchodov či služieb. Administratívnu budovu obslúži 269 parkovacích miest. 

 

Polyfunkčné domy dobre nadviažu na štruktúru Nového Ružinova. Zdroj: Compass Architekti

 

V druhej etape pribudnú polyfunkčné domy obsahujúce celkovo 17 služobných bytov, kancelárie o výmere 1.458 metrov štvorcových a ďalšie obchodné priestory. V suteréne bude 91 parkovacích miest. Celkovo vznikne v projekte 366 parkovacích miest.

Projekt je predložený v dvoch variantoch, ktoré sa líšia vo výmere zelene a prítomnosti vsakovacích plôch. Preferovaný variant, ktorý bude pravdepodobne odporúčaný aj Ministerstvom životného prostredia, je Variant č. 2, ktorý je zelenší a lepšie narába s retenciou dažďovej vody.

Spustenie výstavby projektu sa očakáva v roku 2020, doba výstavby sa predpokladá 36 mesiacov. Do projektu chce developer investovať približne 25 miliónov eur.

Urbanistický aj architektonický koncept spracúvajú autori celej štvrte, teda architektonická kancelária Compass. Mnohé z projektov tejto kancelárie, a Nový Ružinov nie je výnimkou, sa vyznačujú využívaním obľúbených pásových balkónov, v tomto prípade to však tak nie je. Namiesto toho sa navrhuje vznik domov s jednoduchou, no príjemnou architektúrou, ktorá vnesie do štvrte vhodnú diverzitu.

Najnovšiu časť projektu teda možno hodnotiť jednoznačne pozitívne. Urbanisticky, architektonicky aj funkčne rozvinie vznikajúcu štvrť a prispeje k zmene vnímania doteraz budovaných častí projektu, ktoré pôsobia ako domy uprostred poľa. Z Nového Ružinova sa stáva skutočné rozšírenie mesta a so skutočne mestským charakterom.

Azda jediným problémom je nastavenie projektu, kde sa normálne byty musia deklarovať ako služobné či apartmány. To súvisí s územnoplánovacími regulatívmi, ktoré predpisujú presne definované podiely funkcií – v tomto prípade 70% bývania a 30% občianskej vybavenosti. Tak ako aj pri iných projektoch v meste, aj v tomto prípade je umelé nastavenie koeficientov nezmyselnou byrokratickou konštrukciou, ktorá sa ukazuje ako úplne nezmyselná.

Budúce územné plány, ktoré bude Hlavné mesto prijímať, musia tento relikt minulosti z územnoplánovacej praxe odstrániť.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: Compass Architekti / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube