YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 01.02.2019 14:15

Nový Ružinov sa rozšíri, pribudne aj administratívna budova

Keď developer CZ Slovakia rozbehol výstavbu projektu Nový Ružinov, hovoril o vzniku komplexnej mestskej štvrte s mixom rozličných funkcií a dostatkom služieb. Doteraz vybudované časti projektu tomu veľmi nenasvedčovali, zatiaľ vzniklo len menšie sídlisko, to sa však mení s odhalením ďalšej fázy projektu, ktorá konečne obsahuje aj väčší rozsah občianskej vybavenosti a administratívu.

Zdroj: Compass Architekti

Zdroj: Compass Architekti

Nový Ružinov vzniká v lokalite Pálenisko, ktorá tvorí akúsi nárazníkovú zónu medzi zastavanými časťami Ružinova a areálom rafinérie Slovnaft. V tomto priestore chýba, až na pár výnimiek, zástavba a je využívaný skôr na poľnohospodárske účely.

To však bude už v horizonte najbližších rokov až desaťročí minulosť. Pre územie sa spracúva Územný plán zóny Pálenisko - Prístav, ktorý predpokladá výstavbu zmiešaných plôch bývania a občianskej vybavenosti.

Nový Ružinov je v tomto kontexte prvý výraznejší zásah do územia a prvý prejav expanzie kompaktného mesta do širšieho priestoru. S postupným odhaľovaním nových častí projektu sa zároveň stáva skutočnou mikroštvrťou s vlastným charakterom.

Najnovší prírastok vznikne na ploche medzi dokončenou prvou fázou projektu – bytovým domom Elisabeth – a Slovnaftskou ulicou, čím sa rezidenčná časť zóny dobre odhluční a vizuálne odčlení nielen od ulice, ale aj od privádzača rýchlostnej cesty R7, ktorý sa tu bude zaúsťovať do Bajkalskej ulice. Dnes je plocha prázdna a slúži ako orná pôda.

Podľa dokumentácie predloženej na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) vznikne v dvoch etapách trojica objektov usporiadaných do otvoreného bloku. V prvej etape to bude sedempodlažná administratívna budova, v druhej etape dvojica polyfunkčných domov so šiestimi a ôsmimi nadzemnými podlažiami. Založené budú na spoločnom suteréne, kde vzniknú parkovacie kapacity.

V rámci prvej etapy, teda výstavby administratívnej budovy, sa predpokladá vznik približne 5.582 metrov štvorcových kancelárskych plôch, kde bude môcť pracovať viac ako päťsto zamestnancov. Lokalizované budú na druhom až siedmom nadzemnom podlaží, prvé bude vymedzené občianskej vybavenosti v podobe obchodov či služieb. Administratívnu budovu obslúži 269 parkovacích miest. 

 

Polyfunkčné domy dobre nadviažu na štruktúru Nového Ružinova. Zdroj: Compass Architekti

 

V druhej etape pribudnú polyfunkčné domy obsahujúce celkovo 17 služobných bytov, kancelárie o výmere 1.458 metrov štvorcových a ďalšie obchodné priestory. V suteréne bude 91 parkovacích miest. Celkovo vznikne v projekte 366 parkovacích miest.

Projekt je predložený v dvoch variantoch, ktoré sa líšia vo výmere zelene a prítomnosti vsakovacích plôch. Preferovaný variant, ktorý bude pravdepodobne odporúčaný aj Ministerstvom životného prostredia, je Variant č. 2, ktorý je zelenší a lepšie narába s retenciou dažďovej vody.

Spustenie výstavby projektu sa očakáva v roku 2020, doba výstavby sa predpokladá 36 mesiacov. Do projektu chce developer investovať približne 25 miliónov eur.

Urbanistický aj architektonický koncept spracúvajú autori celej štvrte, teda architektonická kancelária Compass. Mnohé z projektov tejto kancelárie, a Nový Ružinov nie je výnimkou, sa vyznačujú využívaním obľúbených pásových balkónov, v tomto prípade to však tak nie je. Namiesto toho sa navrhuje vznik domov s jednoduchou, no príjemnou architektúrou, ktorá vnesie do štvrte vhodnú diverzitu.

Najnovšiu časť projektu teda možno hodnotiť jednoznačne pozitívne. Urbanisticky, architektonicky aj funkčne rozvinie vznikajúcu štvrť a prispeje k zmene vnímania doteraz budovaných častí projektu, ktoré pôsobia ako domy uprostred poľa. Z Nového Ružinova sa stáva skutočné rozšírenie mesta a so skutočne mestským charakterom.

Azda jediným problémom je nastavenie projektu, kde sa normálne byty musia deklarovať ako služobné či apartmány. To súvisí s územnoplánovacími regulatívmi, ktoré predpisujú presne definované podiely funkcií – v tomto prípade 70% bývania a 30% občianskej vybavenosti. Tak ako aj pri iných projektoch v meste, aj v tomto prípade je umelé nastavenie koeficientov nezmyselnou byrokratickou konštrukciou, ktorá sa ukazuje ako úplne nezmyselná.

Budúce územné plány, ktoré bude Hlavné mesto prijímať, musia tento relikt minulosti z územnoplánovacej praxe odstrániť.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: Compass Architekti / EIA

Súvisiace články

Zo sídliska mestská štvrť. Nový Ružinov pripravuje veľkú expanziu

21.02.2023 17:53:58 Adrian Gubčo

Projekt Nový Ružinov od developera CZ Slovakia vznikol ako pomerne skromný development, tvorený niekoľkými bytovkami v prehliadnuteľnej lokalite neďaleko diaľničnej križovatky Prievoz. Odvtedy výrazne podrástol a mení sa na čoraz väčšiu obytnú štvrť. Investor má však ešte ambicióznejšie plány: z Nového Ružinova bude komplexnejšia zóna, ktorá postupne vyplní nezastavané priestory v lokalite.

Čítať viac

Nová mestská štvrť je kompletnejšia. Nový Ružinov sa rozrastá o viladomy

18.01.2023 15:15:04 Andrej Sárközi

Nový Ružinov mení obraz doteraz striedmo zastavanej zóny Nové Pálenisko na plnohodnotnú mestskú štruktúru. Najväčší rezidenčný development spoločnosti CZ Slovakia už má dokončenú prvú etapu, vo vysokom štádiu výstavby je druhá a práce sa spúšťajú na ďalšej časti projektu. Z osamelého súboru niekoľkých bytoviek sa stáva samostatná štvrť.

Čítať viac

Magistrát odmieta ďalší projekt, zrušil kladné stanovisko pre tretiu etapu Nového Ružinova

21.07.2022 11:45:45 Adrian Gubčo

Nový Ružinov je postupne rastúci obytný súbor, transformujúci dosiaľ len málo využívané územia v lokalite Nové Pálenisko. V tejto chvíli ide skôr o sídlisko s obmedzeným rozsahom občianskej vybavenosti. V budúcnosti sa to malo zmeniť s výstavbou tretej etapy projektu. Problém s tým má Magistrát, ktorý zrušil svoje staršie kladné záväzné stanovisko.

Čítať viac

Nový Ružinov úspešne napreduje, k dokončeniu sa blíži ďalšia časť projektu

24.06.2022 12:34:03 RED

Nový Ružinov predstavuje najväčší rezidenčný projekt a zároveň vlajkovú loď developera CZ Slovakia. Do donedávna prakticky neurbanizovanej zóny Pálenisko prináša koncept komplexne budovanej mestskej štvrte. V tejto chvíli sa k dokončeniu blíži prvá časť druhej etapy, obsahujúca rezidenčné bývanie, vo výstavbe je aj druhá časť a vo výhľade sú ďalšie etapy.

Čítať viac

Výstavba ďalšej etapy Nového Ružinova sa naplno rozbieha

10.08.2020 12:50:00 Adrian Gubčo

Jeden z väčších bratislavských rezidenčných projektov postupne rozbieha výstavbu ďalšej etapy – Nový Ružinov, ktorý sa jedného dňa pretransformuje na samostatnú štvrť, sa rozrastá o ďalšie bytové domy, severovýchodne od dokončenej prvej časti. Aktuálne sa už budujú základy prvých domov, povolenie získali aj ostávajúce budovy.

Čítať viac

Ďalšie časti Nového Ružinova napredujú v povoľovaní

19.03.2020 15:40:00 Adrian Gubčo

Rozšírenie úspešného rezidenčného projektu Nový Ružinov by sa mohlo čoskoro začať realizovať. Zámer od developera CZ Slovakia postupuje v povoľovaní, pričom časť budov je už v stavebnom konaní, ďalšie práve obdržali územné rozhodnutie. Zatiaľ trochu odľahlá obytná zóna sa tak postupne začne meniť na samostatnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Nový Ružinov spúšťa predaj bytov v druhej etape a čoskoro spustí výstavbu

05.11.2019 09:40:00 Adrian Gubčo

Rozšírenie projektu Nový Ružinov v transformačnej lokalite Nové Pálenisko je tesne pred spustením. V súvislosti s tým developer CZ Slovakia, ktorý práve dokončuje posledný objekt v prvej etape, štartuje predaj bytov v etape druhej. Celkovo by malo pribudnúť až sedem nových objektov, ktoré prispejú ku vzniku novej ružinovskej mikroštvrte.

Čítať viac

V Novom Ružinove sa dokončuje ďalší dom, štvrť začne čoskoro ďalej rásť

18.07.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Obytný súbor Nový Ružinov postupne rastie a k štyrom dokončeným bytovým domom čoskoro pribudne piaty. Vo vysokom štádiu realizácie je aj šiesty dom, okrem toho sa však developer CZ Slovakia pripravuje na výstavbu druhej etapy projektu, ktorá ho rozšíri severovýchodným smerom a prispeje k postupnej premene Nového Ružinova na skutočnú mestskú mikroštvrť.

Čítať viac

Druhá etapa Nového Ružinova žiada o územné rozhodnutie

15.04.2019 12:15:00 Adrian Gubčo

V týchto mesiacoch získava konečnú podobu prvá časť projektu Nový Ružinov, ktorý vzniká v transformačnej lokalite, známej ako Nové Pálenisko. Daná časť Bratislavy doteraz pozostávala z polí, malopodlažnej zástavby, stavieb dopravnej infraštruktúry a výrobných areálov, dnes tu však vzniká mestská štruktúra. Tá by sa mala v najbližších rokoch rozrásť.

Čítať viac

Construction update: Nový Ružinov, 29.7.2018

09.08.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Postupne vznikajúca mikroštvrť, resp. menšie sídlisko Nový Ružinov, začína získavať svoju finálnu podobu. Zo šiestich objektov, ktoré vznikli v prvej fáze, sú už štyri dokončené, na jednom sa finalizuje fasáda, na poslednom sa budova blíži k dosiahnutiu hrubej stavby. Neskôr majú pribudnúť aj ďalšie etapy výstavby.

Čítať viac

Pripravuje sa rozšírenie Nového Ružinova

29.06.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Projekt Nový Ružinov od developera CZ Slovakia narastie. K šiestim už existujúcim alebo budovaným objektom pribudne ďalších sedem budov, ktoré vzniknú na aktuálne poľnohospodársky využívanej pôde. Informácie sa objavili v rámci posudzovania projektu na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

Nový Ružinov odhaľuje ďalšiu etapu

21.12.2017 12:00:00 Adrian Gubčo

Developer CZ Slovakia postupne odovzdáva prvé dokončené byty v rámci Nového Ružinova ich vlastníkom, no pracuje aj na ďalšom rozvoji tohto ambiciózneho developmentu. Do predaja sa dostáva štvrtá etapa, "mestská vila" Mary.

Čítať viac

Construction update: Nový Ružinov, 24.11.2017

26.11.2017 12:00:00 Adrian Gubčo

Výstavba obytného súboru Nový Ružinov od developera CZ Slovakia ďalej napreduje - po odovzdaní prvých dvoch domov budú čoskoro odovzdané ďalšie dva. Vďaka tomu tak možno predstaviť aj takéto netradičnejšie fotky priamo z jedného z bytov.

Čítať viac

Na návšteve v Novom Ružinove

30.09.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Nový Ružinov, prvý väčší projekt transformujúci časť Bratislavy známu ako Pálenisko, má dokončené svoje prvé časti - prvá etapa pozostávajúca z dvoch bytových domov je hotová a pripravená pre začiatok sťahovania majiteľov, kým druhá, pozostávajúca z ďalších dvoch domov, je pred kolaudáciou. Developer CZ Slovakia v spolupráci s realitnou kanceláriou Herrys preto predviedol, ako tento projekt vyzerá a zorganizoval Deň otvorených dverí.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube