Author photoAdrian Gubčo 17.04.2023 17:31

Premena Trnavského mýta sa blíži. Mesto dalo zelenú Novému Istropolisu

Jeden z najvýznamnejších aj najkontroverznejších pripravovaných projektov v Bratislave je o krok bližšie k výstavbe. Nový Istropolis, masívny multifunkčný development na Trnavskom mýte, získal zásadné povolenie. Developer Immocap chce na mieste známeho a zaniknutého modernistického súboru vybudovať bývanie, kancelárie, ale aj multifunkčnú halu s hotelom.

Zdroj: Immocap

Zdroj: Immocap

V posledných rokoch asi nebolo v Bratislave projektu, ktorý by vyvolával väčšie vášne, ako práve Nový Istropolis. Zámer, ktorý má vzniknúť v bloku medzi Kukučínovou, Škultétyho, Vajnorskou a Trnavským mýtom, počíta so vznikom súčasného polyfunkčného developmentu v kompaktnej štruktúre, mixom funkcií, s architektúrou od významnej medzinárodnej kancelárie aj vybudovaním špičkovej multifunkčnej haly. Napriek tomu je zo strany časti verejnosti mimoriadne odmietaný.

Predpokladom k výstavbe nového komplexu bolo totiž odstránenie Domu odborov Istropolis, významného diela povojnovej modernej architektúry od známych architektov F. Končeka, I. Skočeka a Ľ. Titla. Areál slúžil pre viac účelov, okrem sídla odborov sa tu konali aj zjazdy Komunistickej strany a kultúrne predstavenia. Práve s poslednou funkciou sa u obyvateľov a návštevníkov Istropolis spája najviac, hoci v posledných rokoch čelil nezadržateľnému úpadku.

Developeri (ešte predtým aj s YIT Slovakia) získali Istropolis v roku 2017. Po niekoľkých rokoch príprav predstavil Immocap v roku 2020 koncept nového riešenia, ktorý predpokladal kompletné nahradenie pôvodnej štruktúry. Na Nový Istropolis usporiadal medzinárodnú architektonicko-urbanistickú súťaž, v ktorej sa presadila holandská kancelária KCAP v spolupráci so štúdiom Cityförster. Odstránenie Istropolisu nebolo podmienkou, napriek tomu sa skúsení urbanisti rozhodli pre daný postup.

Galéria

  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap

Nové riešenie nebolo časťou verejnosti, najmä milovníkmi a ochrancami modernej architektúry, prijaté s nadšením, práve naopak – snaha o záchranu starej stavby bola na lokálne pomery intenzívna. Nič to však nezmenilo na fakte, že investor mal na asanáciu budov nárok. Búracie práce prebehli v priebehu minulého roka.

V tom čase už prebiehali úvodné fázy povoľovacieho procesu. Na projekt prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) a podaný bol aj na Magistrát Hl. Mesta SR Bratislavy, ktorý overuje súlad zámeru s Územným plánom. Kým prvý menovaný proces ešte prebieha, v druhom už padlo zásadné rozhodnutie: Nový Istropolis v danej podobe získal kladné záväzné stanovisko mesta – môže teda pokračovať v príprave na výstavbu. Týka sa to aj súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry.  

Ako vyplýva z oficiálnej dokumentácie, predmetom investičného zámeru je výstavba dvoch samostatných, prevádzkovo a stavebno-technicky oddelených nebytových budov v troch zónach. Prvá budova je tvorená kultúrno-spoločenským centrom (označeným ako MFH) s hotelovou vežou na spoločnej podnoži s piatimi podzemnými podlažiami. Druhá je tvorená dvojicou administratívnych objektov a bytovým domom s občianskou vybavenosťou v parteri a na druhom podlaží. Prepojenú budú štvorpodlažnou podzemnou garážou. Investor dopĺňa, že súčasťou projektu bude aj veľkorysý verejný priestor.

Celá plocha developmentu je členená na tri zóny. Zóna A je umiestnená v juhozápadnej časti územia a tvorí ju MFH a hotel. Zóna B vznikne v centrálnej časti územia medzi Kukučínovou Trnavským mýtom, Šancovou a Vajnorskou. Jej súčasťou je dvojica administratívnych budov a bytovka. Napokon Zóna C je tvorená voľným priestorom na rohu Kukučínovej a Škultétyho. Voľný však bude len do momentu, kedy bude ujasnená forma zástavby v súvislosti s nedávnou akvizíciou Domu techniky.

Zámer disponuje mohutnými bilanciami. MFH bude tvorený kultúrno-spoločenskou sálou s kapacitou pre 4,5-tisíc ľudí (nanešťastie, chýbajú detaily, či ide o sedenie, státie, za akého nastavenia programu atď.), zázemím a 16-podlažným kongresovým hotelom so 194 izbami. Dokumentácia pripomína, že „návrh MFH využíva existujúce materiály a umelecké diela z pôvodnej budovy, ktoré buď reštauruje, alebo veľmi citlivo zachováva a adaptuje do svojich konštrukcií, priestorov a hmoty“.

Čo sa týka ostatných budov a objektov, Rezidencia R2 bude tvorená 124 bytmi v 15-podlažnej budove. Umiestnená bude vo vnútri developmentu, odhlučnená od okolia a disponovať bude dvojpodlažným komerčným parterom. Administratíva A1 bude najvyššou časťou zástavby s 26 podlažiami, výškou 102,5 metra a podlažnou plochou 34,6-tisíc metrov štvorcových. Administratíva A2 bude popri Vajnorskej, bude mať 9 nadzemných podlaží a vyše 20-tisíc metrov štvorcových podlažnej plochy.

Projekt bude obsluhovať 1.239 parkovacích miest. Súčasťou developmentu bude aj cyklotrasa, ktorá je riešená ako obojsmerná, segregovaná a vedená bude od Vajnorskej popred MFH smerom na Šancovú. Časť chodníkov bude prekrytá budovami, bude tak mať formu podlubí.

 

Mesto žiada, aby sa kultúrno-spoločensko sála budovala ako prvá. Zdroj: Immocap

 

Zámer v takejto podobe Magistrát posúdil ako vyhovujúci. Developer sa netají spokojnosťou. „Na príprave nového Istropolisu pracujeme viac ako päť rokov, preto máme v Immocape obrovskú radosť z tohto dôležitého míľniku v rámci povoľovacieho procesu,“ povedal  Martin Šramko, CEO spoločnosti Immocap. „Projekt Nového Istropolisu je našou vlajkovou loďou a Bratislave prinesie novú zónu plnú života, modernú architektúru, kvalitné priestory pre prácu aj bývanie ale najmä špičkový verejný priestor a kultúrno-spoločenskú sálu, ktorá v meste dodnes chýba.“

Immocap zdôrazňuje, že kultúrno-spoločenská funkcia bude integrálnou súčasťou developmentu. „Zóna má všetky predpoklady, aby sa po oživení zanedbaného územia stala dynamickým bodom v rámci hlavného mesta,“ tvrdí. „Prispeje k tomu najmä kultúrno-spoločenská sála, ktorá ponúkne reprezentatívne priestory pre rôzne druhy podujatí od kultúrnych, koncertov, festivalov, firemných podujatí, prednášok, výstav či kongresov.“

Podľa investora sa budú môcť kultúrne podujatia konať okrem MFH aj v rámci verejného priestoru trojice nových námestí. Kvalitu prostredia bude dotvárať aktívny parter s početnými prevádzkami alebo nová zeleň. Immocap dodáva, že oceňuje podporu Hlavného mesta v zachovaní kultúrno-spoločenskej funkcie.

Samotné mesto žiada, aby bola MFH zrealizovaná hneď v prvej etape výstavby v území. Takisto má požiadavky na riešenie parkovania bicyklov, ktoré má byť umiestnené v dvojici „hubov“ s celkovou kapacitou 350 bicyklov. Výrazne sa dotklo podoby verejných priestorov. Upozorňuje na nutnosť riešenia peších koridorov s ohľadom na ciele v území (vrátane budúcej Filiálky), prísne požaduje bezbariérovosť územia, vrátane vstupov do MFH a hotela, pri zastávke MHD na Šancovej žiada atypické riešenie (ide o dôležitý uzol) či rozšírenie rozptylového priestoru a navrhuje aj preriešenie podoby vjazdu do garáže od Vajnorskej.

Hlavné mesto uzatvára, že ide pre neho o mimoriadne dôležitý priestor. Pri ďalších stupňoch posudzovania verejného priestoru tak požaduje konzultovanie riešení s Hlavným architektom.

 

Jednou z prvých budov bude aj kancelársky komplexpri Vajnorskej. Zdroj: Immocap

 

Pre budúcnosť Nového Istropolisu je kladné záväzné stanovisko veľkým pokrokom. Po ukončení procesu EIA sa tak môže pustiť do územného a následnej aj stavebného konania. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto už dávnejšie uzavrela s investorom Memorandum o spolupráci, čo malo pomôcť k rýchlejšiemu postupu. Odvtedy došlo k výmene vedenia, v praxi je však starosta mestskej časti viazaný legislatívou a jednotlivé rozhodnutia bude musieť podpísať.

Vízia developera, že v priebehu budúceho roka začne stavať, sa tak stáva reálnejšou. Ako prvá vznikne okrem MFH aj kancelárska budova pri Vajnorskej a bytový dom. Po nich sa postaví výšková administratívna veža. Úprava plochy pri križovatke Kukučínovej a Škultétyho je nezávislá od zvyšku, developer ju však zrealizuje ako dočasnú, kým nezíska povolenia pre výstavbu na mieste Domu techniky. 

Trnavské mýto tak prejde v najbližších rokoch radikálnou premenou. Z dnes mŕtveho (a predtým polomŕtveho) bloku sa stane s najvyššou pravdepodobnosťou aktívna a rušná časť Bratislavy. Vznik nového kultúrno-spoločenského centra môže z lokality spraviť sub-centrum metropoly.

Príprava Nového Istropolisu bude ešte nepochybne spojená s mnohými otázkami. Všetko však nasvedčuje tomu, že vo významnej časti mesta nebude dlhodobo „strašiť“ prázdna plocha po bývalom Istropolise. Namiesto toho tu môže byť už čoskoro jedno z najväčších stavenísk v meste.

 

Pozrite si búranie Istropolisu vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube