YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 29.11.2021 13:24

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Zdroj: Immocap

Zdroj: Immocap

Ide o vyvrcholenie procesu, ktorý prebieha už niekoľko mesiacov. Vedenie Nového Mesta tvrdí, že si nevie predstaviť, že by pôvodný Istropolis, ktorý mal okrem politickej aj kultúrnu funkciu, zanikol bez adekvátnej náhrady. Starosta od developera požadoval zachovanie alebo opätovné vybudovanie veľkej kultúrnej sály. Immocap totiž plánuje celý komplex Domu odborov Istropolis (s výnimkou Domu techniky) prestavať v rámci developmentu Nový Istropolis, pričom pôvodné budovy by boli nahradené novými objektami.

Súčasťou projektu má byť aj veľké kultúrno-spoločenské a kongresové centrum, doplnené o kongresový hotel. Starostovi však odhalené plány nepostačovali. „Pre nás je tiež kľúčový záväzok investora, že ju postaví bez ohľadu na to, či získa dotáciu zo štátneho rozpočtu či eurofondov,“ vysvetľuje Rudolf Kusý na sociálnej sieti, odkazujúc na fakt, že kultúrna časť Nového Istropolisu by mohla byť spolufinancovaná štátom ako sídlo Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). „Áno, v prípade získania dotácie by sa celé Slovensko mohlo tešiť z veľkého kultúrneho centra, aké je normálne v Českej republike, Poľsku, či Maďarsku, ale my nesmieme byť závislí od toho, ako sa, s prepáčením, vláda vyspí,“ konštatuje starosta.

Preto inicioval rokovania s developerom, v rámci ktorých požadoval zachovanie kultúrno-spoločenskej funkcie v komplexe, spojené so vznikom sály pre minimálne 1.650 sediacich návštevníkov. Táto časť projektu má navyše vzniknúť v prvej etape. K ďalším podmienkam mestskej časti má patriť zachovanie hodnotných umeleckých prvkov pôvodného Domu odborov, ako aj mramorového obloženia, zachovanie verejného priestoru s možnosťou participácie samosprávy na jeho vzhľade, zachovanie peších koridorov z prípadnej stanice Filiálka, revitalizácia okolitých vnútroblokov a ulíc, zachovanie hodnotných stromov, vybudovanie verejnej škôlky alebo poskytnutie minimálne 50 (súčasných) parkovacích miest v susedstve budov za symbolický poplatok.

Ako hodnotí R. Kusý, diskusie boli náročné. „Rokovania boli mimoriadne tvrdé, návrh zmluvy sme si preposielali s pripomienkami, na ktoré boli ďalšie pripomienky - znova a dookola, ale teším sa, že sa nakoniec podarilo uzavrieť poctivú a transparentnú dohodu.“ Výsledok tak hodnotí ako víťazstvo pre Nové Mesto a pre verejnosť. Aktuálnu situáciu označil za príležitosť, ako lokalite vrátiť život a kultúrnosť. V prípade nesplnenia záväzkov by mal developer zaplatiť pokutu 5 miliónov eur.

Čo sa týka developera, ten vidí priebeh rokovaní trochu odlišne. „Po mesiacoch náročných rokovaní sme s mestskou časťou Nové Mesto a starostom Rudolfom Kusým dospeli k dohode, v ktorej sme boli nútení urobiť neštandardné ústupky a nad rámec akýchkoľvek zvyklostí sa zaviazať k podmienkam, na ktoré by sme bez tlaku zo strany mestskej časti nepristúpili,“ povedal Martin Šramko, generálny riaditeľ spoločnosti Immocap. „Od našej akvizície Domu odborov v roku 2017 deklarujeme to isté, a to náš jasný záväzok zachovať na Trnavskom mýte kultúrno-spoločenskú funkciu a postaviť modernú sálu, na ktorú Bratislava a jej obyvatelia roky čakajú.“

Developer hovorí, že považuje za prirodzené, že štát, mesto aj mestská časť majú záujem na zachovaní funkcií Istropolisu. On sám zas chce vybudovať projekt celoslovenského významu. „Som rád, že môžem skonštatovať, že na našej strane sme v uplynulých štyroch rokoch urobili pre tento strategický projekt maximum,“ dodáva Martin Šramko. „Zároveň sa chceme mestskej časti Nové Mesto poďakovať za nasadenie a profesionálne vedené rokovania.“

Mestská časť podpísala s developerom zmluvu, v rámci ktorej sa zaväzuje poskytnúť Immocapu súčinnosť pri realizácii jeho záväzkov. Účinnosť zmluvy v zmysle výstavby kultúrno-spoločenského centra a vybudovania minimálnej kapacity zanikne, ak bude táto časť projektu prevedená na nového stavebníka – čím je myslený subjekt, určený na vznik NKKC. Ak Nový Istropolis skutočne získa dotáciu v rámci projektu NKKC, developer bude musieť odstúpiť kultúrno-spoločenský objekt tomuto novému subjektu, do ktorého však vstúpi ako partner.

 

Zdroj: Immocap

 

Vedenie mestskej časti Nové Mesto výsledky rokovaní prezentuje ako fantastický úspech, pričom starosta sa štylizuje do role bojovníka za verejný záujem. V tomto prípade sa neústupčivému politikovi navonok podarilo zachrániť kultúrnu funkciu v území, umelecké artefakty a ešte aj dosiahnuť revitalizáciu a zvýšenie kvality života v okolí. Od developera si vymohol ústretové podmienky a ak by ich náhodou nesplnil, vydobyl si tvrdú pokutu v neslýchanej výške.

V skutočnosti však ide skôr o divadlo pred verejnosťou. Prevažná väčšina záväzkov, ku ktorým sa developer upísal, sú veci, ktoré by s najväčšou pravdepodobnosťou zrealizoval aj tak. Platí to v prípade výstavby kultúrno-spoločenskej časti projektu, zachovania umeleckých artefaktov, verejného priestoru a dodržanie peších trás. Je vysoko pravdepodobné, že zriadenie škôlky by si vypýtali nájomcovia uvažovaných kancelárskych budov, kým revitalizácia vnútroblokov a okolia by bola najskôr vyvolanou investíciou aj pri štandardnom procese. Starosta tak vybojoval pre verejnosť minimum – azda len dočasné parkovanie, čo by ale nemal byť problém pri korektnom partnerstve.

Pre vedenie mestskej časti však má táto zmluva hlboký zmysel. Rudolf Kusý sa v minulosti opakovane vyjadril (napríklad tu), že búranie Domu odborov Istropolis nepodpíše, najmä v čase jeho predaja súkromným vlastníkom (s Immocapom sa na vývoji projektu pôvodne podieľalo aj YIT Slovakia). To bolo tesne pred voľbami v roku 2018. Dnes sa blížia ďalšie, pričom je celkom možné, že Rudolf Kusý bude ešte pred nimi konfrontovaný s povinnosťou búracie povolenie podpísať. To samozrejme bude vodou na mlyn jeho oponentom, ktorí nezabudnú pripomenúť jeho pôvodné tvrdenia. Pred verejnosťou tak musel získať imidž človeka, ktorý v rámci možností získal pre komunitu maximum.

Zisk súčinnosti mestskej časti je dôležitý aj pre Immocap. V súčasnosti, hoci prekryté pandémiou, vrcholia diskusie o riešení projektu NKKC. Nový Istropolis je jednou z troch ponúk na umiestnenie centra, pričom kľúčovou konkurenčnou výhodou, najmä oproti Novému Lidu od J&T Real Estate, je možnosť dokončiť kultúrno-kongresový areál v Novom Istropolise skôr. Odpor mestskej časti a riziko ďalších obštrukcií by mohlo byť veľkou komplikáciou. Pre developera má pristúpenie k dohode zmysel aj z hľadiska obrazu pred verejnosťou.

Spoločnosť síce zorganizovala na slovenské pomery mimoriadnu architektonickú súťaž s veľkými medzinárodnými menami (víťazom sa stala holandská kancelária KCAP s nemeckým partnerom Cityförster) a prisľúbila rešpektovanie artefaktov pôvodného Domu odborov Istropolis, projekt je však považovaný za kontroverzný. Komplex je totiž označovaný za výnimočné dielo slovenskej povojnovej modernej architektúry s vysokou úrovňou umeleckého vyhotovenia, v dôsledku čoho sa o jeho záchranu pokúšajú ochrancovia modernej architektúry a aktivisti. S navrhovaným riešením sa nedokážu zmieriť. Namiesto toho sa snažia získať verejnú podporu a podali podnet na vyhlásenie komplexu za národnú kultúrnu pamiatku.

Immocap tak nemá jednoduchú úlohu, keď chce svoj zámer dostať čo najrýchlejšie do výstavby. Namiesto hladkého posudzovania je konfrontovaný s komplikáciami z každej strany. V tomto prípade nakoniec zvolil cestu ľahšieho odporu – a teoreticky získal dôležitého spojenca, hoci ten v skutočnosti nemal legálne páky na vyžadovanie akýchkoľvek sankcií. Dohoda Immocapu a Nového Mesta snáď nebude precedensom aj v prípade iných projektov, ktoré šikovní politickí marketéri využijú na napĺňanie vlastných cieľov.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap

Súvisiace články

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

04.12.2022 14:32:10 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Čítať viac

Dominanta Trnavského mýta sa stráca. Výšková budova Istropolisu prichádza o podlažia

06.11.2022 19:58:19 Adrian Gubčo

Asanácia výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov napreduje. V tejto chvíli sa už definitívne strácajú najvyššie podlažia budovy, ktorá tvorila desaťročia výškovú dominantu Trnavského mýta. Stavebník, spoločnosť Immocap, smeruje k ukončeniu búracích prác ešte pred koncom roka, aby uvoľnil miesto projektu Nový Istropolis.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Výšková budova rýchlo mizne

14.10.2022 13:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch postupne zaniká výšková administratívna budova, ktorá tvorila súčasť komplexu Domu odborov Istropolis. S jej odstránením odíde do minulosti výrazná dominanta Trnavského mýta, ale aj orientačný bod pre širšie okolie. Búranie súvisí s prípravou na výstavbu Nového Istropolisu, veľkého polyfunkčného zámeru od spoločnosti Immocap.

Čítať viac

Vyššia budova sa ešte nebúrala. Immocap začína s asanáciou veže Istropolisu

20.09.2022 16:48:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom by sa malo začať búranie organizačnej budovy, teda výškovej dominanty niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Oznámil to developer Immocap, ktorý odstraňuje pôvodný komplex, na ktorého mieste chce postaviť projekt Nový Istropolis. Ide pravdepodobne o najvyššiu budovu, aká bola doteraz v Bratislave odstránená.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Zanikajú zvyšky bývalej kultúrnej sály

14.09.2022 15:21:55 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa búrajú posledné časti bývalej kultúrnej a kongresovej časti Domu odborov Istropolis. Monumentálna stavba, ktorá vyše štyri desaťročia tvorila dominantu Trnavského mýta, odchádza definitívne do minulosti. Z celého komplexu ešte ostáva zbúrať výškovú administratívnu časť a do budúcna aj Dom techniky, ktorý prešiel do vlastníctva developera Immocap.

Čítať viac

Architekt Nového Istropolisu Jeroen Dirckx: Kultúrne centrum v Istropolise bude mať svetovú úroveň

02.09.2022 09:15:00 Adrian Gubčo

Nový Istropolis od developera Immocap je dnes považovaný za jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Dôvodom je nahradenie pôvodného Domu odborov Istropolis novým komplexom, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho architekt z kancelárie KCAP Jeroen Dirckx si je pochybností vedomý, zároveň však presviedča, že na Trnavskom mýte vznikne skvelý projekt.

Čítať viac

Nový Istropolis je bližšie k prvému povoleniu

04.08.2022 14:12:29 Adrian Gubčo

Zámer výstavby polyfunkčného komplexu Nový Istropolis na Trnavskom mýte sa pomaly hýbe vpred. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, teda podrobnejšie hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie. Investor musel zohľadniť pripomienky viacerých strán, vrátane Hlavného mesta, ktoré požaduje zváženie redukovaného variantu zámeru.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká, developer aj naďalej ráta s pôvodným projektom

17.06.2022 16:00:00 Adrian Gubčo

Na Trnavskom mýte postupuje búranie niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Jedna z výrazných stavieb Bratislavy zaniká, aby uvoľnila miesto novému projektu. Developer Immocap chce vybudovať mohutný polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho podoba je však do veľkej miery závislá od verejnej podpory, ktorá je aj naďalej otázna.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká

02.03.2022 15:13:57 Adrian Gubčo

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Čítať viac

Immocap má búracie povolenie na Istropolis, prvé práce sa majú spustiť už v najbližších dňoch

10.01.2022 14:16:13 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Dom odborov Istropolis pôjde takmer definitívne k zemi. Developer Immocap oznámil že disponuje právoplatným rozhodnutím mestskej časti Nové Mesto o odstránení existujúceho objektu. Už v najbližších dňoch chce mohutný neskoromodernistický komplex ohradiť a začať s prvými prácami. V budúcnosti ho má nahradiť polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj pomerne rozsiahla kultúrno-spoločenská sála.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie Istropolisu pod hrozbou sankcií, investor ich odmieta

23.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

Horúca diskusia o budúcnosti priestoru, kde sa dnes nachádza komplex Domu odborov Istropolis, pokračuje aj naďalej. Okrem aktivistov je hlasná aj mestská časť Nové Mesto, ktorá ústami starostu Rudolfa Kusého žiada od developera Immocap splnenie viacerých požiadaviek. Obávajúc sa osudu PKO, za prípadné nesplnenie záväzkov žiada sankcie. Tie developer považuje za neprimerané.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

Kultúrno-kongresové centrum v Novom Istropolise: Čo prinesie Bratislave?

26.05.2021 14:13:19 Adrian Gubčo

Hoci je Nový Istropolis veľký projekt, jeho najvýraznejšou súčasťou má byť nové kultúrno-kongresové centrum. Developer Immocap hovorí, že pôjde o špičkovú modernú sálu s európskymi parametrami, ktorá bude viac než dôstojnou náhradou pôvodného Domu odborov Istropolis a jeho kongresovej časti. Presné detaily sa však odhaľujú až teraz a s nimi aj možnosti, ktoré môže centrum metropole priniesť.

Čítať viac

Proti búraniu Istropolisu spustili petíciu, developer reaguje

13.04.2021 14:48:14 Adrian Gubčo

Plánovaná prestavba územia, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis, budí aj naďalej vášne. Aktivisti a odborníci zo združenia DOCOMOMO pripravili Petíciu za záchranu Istropolisu, v ktorej žiadajú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za pamiatku. Na túto iniciatívu zareagoval developer Immocap, pripravujúci Nový Istropolis, ktorý pripomína, že petícia zamlčiava dôležité fakty.

Čítať viac

Hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj sú otvorení prestavbe Istropolisu

18.02.2021 17:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy ani Bratislavský samosprávny kraj neodmietajú premenu areálu Domu odborov Istropolis, hoci výmenou za určité verejnoprospešné opatrenia. Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA. Na toto stanovisko už reagoval aj developer Immocap, ktorý prisľúbil, že pripomienky mesta aj kraja bude pri riešení projektu rešpektovať.

Čítať viac

Diskusia okolo Nového Istropolisu pokračuje, aktivistom sa nepáči

18.01.2021 12:12:50 Adrian Gubčo

Predloženie projektu Nového Istropolisu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebolo spojené len s predstavením detailov konkrétnych riešení projektu, ale aj s odmietavými reakciami a pripomienkami voči zámeru. Najaktívnejšia je v tomto smere organizácia DOCOMOMO, ktorá obvinila developera Immocap z devastácie kultúrnych hodnôt a rozporuje súlad zámeru s Územným plánom.

Čítať viac

Nový Istropolis odhaľuje ďalšie detaily

03.12.2020 17:47:19 Adrian Gubčo

Predstavenie zámeru prestavby areálu Istropolisu v priebehu leta vyvolalo veľký záujem verejnosti. Developer Immocap odvtedy postupne dávkoval nové informácie o projekte, ktorý má zmeniť Trnavské Mýto a prispieť ku vzniku nového subcentra Bratislavy. Dnes boli zverejnené ďalšie detaily, keďže bol Nový Istropolis podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

Ako zmení Nový Istropolis Bratislavu

23.09.2020 13:25:00 Adrian Gubčo

Zámer Nového Istropolisu je momentálne celkom logicky asi najviac diskutovaným investičným zámerom v Bratislave. Podstatná časť debát sa sústredí na otázku asanácie pôvodného Domu odborov Istropolis, ide však len o jednu z tém, o ktorých by sa malo hovoriť. Druhou – možno ešte podstatnejšou – je perspektíva ďalšej budúcnosti Trnavského Mýta a Bratislavy a spôsob, akým ju Nový Istropolis môže ovplyvniť.

Čítať viac

Dom odborov Istropolis sa nedá zachrániť

28.07.2020 13:30:00 Adrian Gubčo

Predstavenie Nového Istropolisu vyvolalo z logických dôvodov mimoriadny záujem médií a obrovský počet reakcií. Veľká väčšina sa venuje jedinej téme – asanácii pôvodného komplexu Istropolis. Milovníci modernistickej architektúry obviňujú developera z neúcty voči historickému a kultúrnemu odkazu budovy, investor Immocap sa bráni, že pôvodný Istropolis bol neudržateľný. Čo sú dôvody takéhoto postoja?

Čítať viac

Nový Istropolis sa odhaľuje

16.07.2020 12:55:25 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Dnešným dňom sa odhaľuje podoba dalšieho dlhoočakávaného bratislavského projektu: známe sú prvé detaily prestavby komplexu Istropolis, ikonickej stavby, tvoriacej už automatickú súčasť Trnavského mýta, asi najdôležitejšieho dopravného uzlu v meste. Developer Immocap oslovil pre návrh prestížnu architektonickú kanceláriu KCAP, víťaza medzinárodnej súťaže.

Čítať viac

Istropolis pokračuje v odhaľovaní detailov: Kultúrne centrum pomôžu navrhnúť poprední medzinárodní experti

24.09.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Developer Nového Istropolisu, spoločnosť Immocap Group, postupne rozbieha komunikáciu, ktorá povedie až k odhaleniu novej podoby developmentu. Po oznámení prvých detailov k súťaži na transformáciu zásadného územia, kde dnes stojí Dom odborov Istropolis, teraz pripomína ďalšie informácie, ktorými sa snaží dokázať, že nový projekt bude pre Bratislavu výrazným prínosom.

Čítať viac

Developer predstavuje ďalšie detaily k Istropolisu: Búranie starého komplexu je takmer isté

12.09.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Immocap Group včera oznámila, že víťazom súťaže na oživenie územia v priestore Istropolisu na Trnavskom mýte sa definitívne stáva architektonická kancelária KCAP. Popritom bolo poukázané na problémy súčasného komplexu, z čoho viacmenej už jasne vyplýva, že preferovanou možnosťou je zánik pôvodnej budovy a jej nahradenie novou štruktúrou.

Čítať viac

YIT ustupuje od projektu prestavby Istropolisu

21.08.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia vystúpil z projektu prestavby komplexu Domu odborov Istropolis na Trnavskom mýte. Táto správa prichádza len niekoľko dní po mediálnom šume súvisiacom s odhalením neaktuálnej vizualizácie možnej podoby územia od jedného z účastníkov architektonickej súťaže. Developer tak ostáva plne pod kontrolou spoločnosti Immocap Group.

Čítať viac

Aká bude budúcnosť Istropolisu?

16.08.2019 10:20:00 Adrian Gubčo

V bratislavskej komunite postupne rastie záujem o budúcnosť komplexu Domu odborov Istropolis, ktorý bol už pred časom predaný spoločnostiam Immocap Group a YIT Slovakia. Po náznakoch o tom, že na areál prebehla medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, unikla prvá z vizualizácií, čo vzbudilo ďalšiu záplavu reakcií. Aká bude naozaj budúcnosť tohto komplexu?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube