Author photoAdrian Gubčo 29.11.2021 13:24

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Zdroj: Immocap

Zdroj: Immocap

Ide o vyvrcholenie procesu, ktorý prebieha už niekoľko mesiacov. Vedenie Nového Mesta tvrdí, že si nevie predstaviť, že by pôvodný Istropolis, ktorý mal okrem politickej aj kultúrnu funkciu, zanikol bez adekvátnej náhrady. Starosta od developera požadoval zachovanie alebo opätovné vybudovanie veľkej kultúrnej sály. Immocap totiž plánuje celý komplex Domu odborov Istropolis (s výnimkou Domu techniky) prestavať v rámci developmentu Nový Istropolis, pričom pôvodné budovy by boli nahradené novými objektami.

Súčasťou projektu má byť aj veľké kultúrno-spoločenské a kongresové centrum, doplnené o kongresový hotel. Starostovi však odhalené plány nepostačovali. „Pre nás je tiež kľúčový záväzok investora, že ju postaví bez ohľadu na to, či získa dotáciu zo štátneho rozpočtu či eurofondov,“ vysvetľuje Rudolf Kusý na sociálnej sieti, odkazujúc na fakt, že kultúrna časť Nového Istropolisu by mohla byť spolufinancovaná štátom ako sídlo Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). „Áno, v prípade získania dotácie by sa celé Slovensko mohlo tešiť z veľkého kultúrneho centra, aké je normálne v Českej republike, Poľsku, či Maďarsku, ale my nesmieme byť závislí od toho, ako sa, s prepáčením, vláda vyspí,“ konštatuje starosta.

Preto inicioval rokovania s developerom, v rámci ktorých požadoval zachovanie kultúrno-spoločenskej funkcie v komplexe, spojené so vznikom sály pre minimálne 1.650 sediacich návštevníkov. Táto časť projektu má navyše vzniknúť v prvej etape. K ďalším podmienkam mestskej časti má patriť zachovanie hodnotných umeleckých prvkov pôvodného Domu odborov, ako aj mramorového obloženia, zachovanie verejného priestoru s možnosťou participácie samosprávy na jeho vzhľade, zachovanie peších koridorov z prípadnej stanice Filiálka, revitalizácia okolitých vnútroblokov a ulíc, zachovanie hodnotných stromov, vybudovanie verejnej škôlky alebo poskytnutie minimálne 50 (súčasných) parkovacích miest v susedstve budov za symbolický poplatok.

Ako hodnotí R. Kusý, diskusie boli náročné. „Rokovania boli mimoriadne tvrdé, návrh zmluvy sme si preposielali s pripomienkami, na ktoré boli ďalšie pripomienky - znova a dookola, ale teším sa, že sa nakoniec podarilo uzavrieť poctivú a transparentnú dohodu.“ Výsledok tak hodnotí ako víťazstvo pre Nové Mesto a pre verejnosť. Aktuálnu situáciu označil za príležitosť, ako lokalite vrátiť život a kultúrnosť. V prípade nesplnenia záväzkov by mal developer zaplatiť pokutu 5 miliónov eur.

Čo sa týka developera, ten vidí priebeh rokovaní trochu odlišne. „Po mesiacoch náročných rokovaní sme s mestskou časťou Nové Mesto a starostom Rudolfom Kusým dospeli k dohode, v ktorej sme boli nútení urobiť neštandardné ústupky a nad rámec akýchkoľvek zvyklostí sa zaviazať k podmienkam, na ktoré by sme bez tlaku zo strany mestskej časti nepristúpili,“ povedal Martin Šramko, generálny riaditeľ spoločnosti Immocap. „Od našej akvizície Domu odborov v roku 2017 deklarujeme to isté, a to náš jasný záväzok zachovať na Trnavskom mýte kultúrno-spoločenskú funkciu a postaviť modernú sálu, na ktorú Bratislava a jej obyvatelia roky čakajú.“

Developer hovorí, že považuje za prirodzené, že štát, mesto aj mestská časť majú záujem na zachovaní funkcií Istropolisu. On sám zas chce vybudovať projekt celoslovenského významu. „Som rád, že môžem skonštatovať, že na našej strane sme v uplynulých štyroch rokoch urobili pre tento strategický projekt maximum,“ dodáva Martin Šramko. „Zároveň sa chceme mestskej časti Nové Mesto poďakovať za nasadenie a profesionálne vedené rokovania.“

Mestská časť podpísala s developerom zmluvu, v rámci ktorej sa zaväzuje poskytnúť Immocapu súčinnosť pri realizácii jeho záväzkov. Účinnosť zmluvy v zmysle výstavby kultúrno-spoločenského centra a vybudovania minimálnej kapacity zanikne, ak bude táto časť projektu prevedená na nového stavebníka – čím je myslený subjekt, určený na vznik NKKC. Ak Nový Istropolis skutočne získa dotáciu v rámci projektu NKKC, developer bude musieť odstúpiť kultúrno-spoločenský objekt tomuto novému subjektu, do ktorého však vstúpi ako partner.

 

Zdroj: Immocap

 

Vedenie mestskej časti Nové Mesto výsledky rokovaní prezentuje ako fantastický úspech, pričom starosta sa štylizuje do role bojovníka za verejný záujem. V tomto prípade sa neústupčivému politikovi navonok podarilo zachrániť kultúrnu funkciu v území, umelecké artefakty a ešte aj dosiahnuť revitalizáciu a zvýšenie kvality života v okolí. Od developera si vymohol ústretové podmienky a ak by ich náhodou nesplnil, vydobyl si tvrdú pokutu v neslýchanej výške.

V skutočnosti však ide skôr o divadlo pred verejnosťou. Prevažná väčšina záväzkov, ku ktorým sa developer upísal, sú veci, ktoré by s najväčšou pravdepodobnosťou zrealizoval aj tak. Platí to v prípade výstavby kultúrno-spoločenskej časti projektu, zachovania umeleckých artefaktov, verejného priestoru a dodržanie peších trás. Je vysoko pravdepodobné, že zriadenie škôlky by si vypýtali nájomcovia uvažovaných kancelárskych budov, kým revitalizácia vnútroblokov a okolia by bola najskôr vyvolanou investíciou aj pri štandardnom procese. Starosta tak vybojoval pre verejnosť minimum – azda len dočasné parkovanie, čo by ale nemal byť problém pri korektnom partnerstve.

Pre vedenie mestskej časti však má táto zmluva hlboký zmysel. Rudolf Kusý sa v minulosti opakovane vyjadril (napríklad tu), že búranie Domu odborov Istropolis nepodpíše, najmä v čase jeho predaja súkromným vlastníkom (s Immocapom sa na vývoji projektu pôvodne podieľalo aj YIT Slovakia). To bolo tesne pred voľbami v roku 2018. Dnes sa blížia ďalšie, pričom je celkom možné, že Rudolf Kusý bude ešte pred nimi konfrontovaný s povinnosťou búracie povolenie podpísať. To samozrejme bude vodou na mlyn jeho oponentom, ktorí nezabudnú pripomenúť jeho pôvodné tvrdenia. Pred verejnosťou tak musel získať imidž človeka, ktorý v rámci možností získal pre komunitu maximum.

Zisk súčinnosti mestskej časti je dôležitý aj pre Immocap. V súčasnosti, hoci prekryté pandémiou, vrcholia diskusie o riešení projektu NKKC. Nový Istropolis je jednou z troch ponúk na umiestnenie centra, pričom kľúčovou konkurenčnou výhodou, najmä oproti Novému Lidu od J&T Real Estate, je možnosť dokončiť kultúrno-kongresový areál v Novom Istropolise skôr. Odpor mestskej časti a riziko ďalších obštrukcií by mohlo byť veľkou komplikáciou. Pre developera má pristúpenie k dohode zmysel aj z hľadiska obrazu pred verejnosťou.

Spoločnosť síce zorganizovala na slovenské pomery mimoriadnu architektonickú súťaž s veľkými medzinárodnými menami (víťazom sa stala holandská kancelária KCAP s nemeckým partnerom Cityförster) a prisľúbila rešpektovanie artefaktov pôvodného Domu odborov Istropolis, projekt je však považovaný za kontroverzný. Komplex je totiž označovaný za výnimočné dielo slovenskej povojnovej modernej architektúry s vysokou úrovňou umeleckého vyhotovenia, v dôsledku čoho sa o jeho záchranu pokúšajú ochrancovia modernej architektúry a aktivisti. S navrhovaným riešením sa nedokážu zmieriť. Namiesto toho sa snažia získať verejnú podporu a podali podnet na vyhlásenie komplexu za národnú kultúrnu pamiatku.

Immocap tak nemá jednoduchú úlohu, keď chce svoj zámer dostať čo najrýchlejšie do výstavby. Namiesto hladkého posudzovania je konfrontovaný s komplikáciami z každej strany. V tomto prípade nakoniec zvolil cestu ľahšieho odporu – a teoreticky získal dôležitého spojenca, hoci ten v skutočnosti nemal legálne páky na vyžadovanie akýchkoľvek sankcií. Dohoda Immocapu a Nového Mesta snáď nebude precedensom aj v prípade iných projektov, ktoré šikovní politickí marketéri využijú na napĺňanie vlastných cieľov.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube