YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 23.09.2021 17:48

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie Istropolisu pod hrozbou sankcií, investor ich odmieta

Horúca diskusia o budúcnosti priestoru, kde sa dnes nachádza komplex Domu odborov Istropolis, pokračuje aj naďalej. Okrem aktivistov je hlasná aj mestská časť Nové Mesto, ktorá ústami starostu Rudolfa Kusého žiada od developera Immocap splnenie viacerých požiadaviek. Obávajúc sa osudu PKO, za prípadné nesplnenie záväzkov žiada sankcie. Tie developer považuje za neprimerané.

Zdroj: Immocap

Zdroj: Immocap

Komplex Domu odborov Istropolis je dnes vo vlastníctve spoločnosti Immocap, ktorá ho ešte v roku 2017 (spolu s YIT Slovakia) odkúpila od Konfederácie odborových zväzov. Zámerom firiem bolo opätovné oživenie priestoru vo forme transformácie územia a doplnenia nových funkcií. Developer (YIT sa z projektu po čase stiahlo) po analýzach lokality a budov, zorganizovaní urbanisticko-architektonickej súťaže a následnom nastavovaní podoby zámeru dospel k súčasnej podobe Nového Istropolisu – veľkého polyfunkčného projektu s novými kanceláriami, bývaním, verejnými priestormi, ale aj kultúrno-spoločenským objektom.

To by ale predpokladalo asanáciu pôvodného komplexu. Projekt Istropolisu začal vznikať už po roku 1956, kedy sa zorganizovala súťaž na Dom odborov, techniky a kultúry, dôležitú reprezentačnú stavbu na významnej križovatke Trnavské mýto. Realizácia definitívnej podoby komplexu od architektov Ferdinanda Končeka, Iľju Skočeka a Ľubomíra Titla prebehla v rokoch 1968 – 1981. Istropolis sa stal dôležitým miestom pre organizáciu kultúrnych podujatí, ale aj zjazdov Komunistickej strany. Napriek tomu ide o historikmi architektúry vysoko oceňované dielo.

Bez ohľadu na svoju architektonickú či umeleckú hodnotu však začal Istropolis v porevolučnom období postupne chátrať. Architektúra Domu kultúry, najviac charakteristického objektu, sa ukazovala ako príliš veľkorysá, v dôsledku čoho vlastník umožnil jej narušenie drobnými prevádzkami v snahe o ekonomické udržanie stavby. Ani to nestačilo. Dnes je kedysi špičková technológia zastaraná, hlavná kongresová sála na súčasné pomery neflexibilná a prevádzka budovy energeticky náročná. Podľa developera neexistuje spôsob, ako tieto problémy prekonať bez toho, aby nedošlo k zániku architektonických hodnôt stavby.

Preto predstavil koncept modernej kultúrno-spoločenskej budovy v súlade so súčasnými požiadavkami na usporadúvanie podujatí, koncertov, stretnutí či kongresov. Projekt patrí k trojici zámerov, ktoré developeri ponúkajú v prospech možného umiestnenia Národného kultúrneho a kongresového centra, významnej strategickej vízie, ktorej Vláda SR prisľúbila finančnú podporu. Na zabezpečenie vysokej technickej úrovne sály si Immocap okrem architektov KCAP a Cityförster prizval aj britskú expertnú kanceláriu Charcoalblue.

S touto víziou však nie sú stotožnení všetci. Okrem aktivistov z kruhu ochrancov modernej architektúry a ich podporovateľov sa s pripomienkami ozvala aj mestská časť Nové Mesto a jej starosta Rudolf Kusý. Ten povedal, že so zánikom pôvodného Istropolisu súhlasí len po splnení určitých podmienok. „V prvom rade očakávame od investora písomnú garanciu, že Istropolis bude nahradený,“ povedal, mysliac tým zachovanie kultúrnej funkcie. „Videl som už množstvo vizualizácií, ale aj to, ako zmizlo PKO.“

Starosta potvrdil, že voči developerovi už z princípu nemá dôveru. Od Immocapu žiada písomný záväzok, že kultúrno-spoločenská funkcia projektu musí ostať zachovaná. Takisto žiada zachovanie viacerých umeleckých artefaktov, zachovanie stromov, ktoré mestská časť označí ako hodnotné, a možnosť zasahovať do podoby verejných priestorov, spoločne s Hlavným mestom. Napokon, v komplexe má vzniknúť aj miestna škôlka. Všetky tieto záväzky musí Immocap splniť, inak bude musieť zaplatiť sankcie.

 

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie, k čomu sa má developer zaviazať pod hrozbou sankcií. Zdroj: Immocap

 

Developer vtedy potvrdil záujem o podmienkach rokovať. „Registrujeme podmienky pána starostu, ktoré dnes odzneli, a po ich internej analýze sme pripravení na diskusiu so zámerom priniesť čo najlepšie riešenie pre obyvateľov mestskej časti a celej Bratislavy," uviedol Martin Šramko, generálny riaditeľ Immocap. Pripomenul však, že zachovanie kultúrno-spoločenskej funkcie spoločnosť deklaruje dlhodobo. Takisto chce zveľadiť verejný priestor a zachovať umelecké prvky. Napokon, ich dobrý stav potvrdil aj samotný starosta.

Napriek tomu však R. Kusý otvorene hovorí, že z rokovaní s developerom je nahnevaný a len málo optimistický. „Na jednej strane by som mohol byť spokojný, že je pripravený akceptovať naše požiadavky. Hlboké znepokojenie však cítim v súvislosti s jeho nechuťou k prísľubu pripojiť aj možné sankcie, či pokutu v prípade ich nesplnenia,“ píše v statuse na sociálnej sieti. Opäť odkazuje na PKO, teda na zánik série objektov na nábreží bez adekvátnej funkčnej náhrady.

Samotný developer považuje požiadavky Nového Mesta, žiadajúceho vysoké sankcie, za neprimerané a nereálne. „Už niekoľko týždňov sa na rokovaniach s mestskou časťou Nové mesto pokúšame dospieť k dohode,“ konštatuje M. Šramko. „Nad rámec akýchkoľvek zvyklostí a nad rámec našich súčasných povinností sme sa zaviazali k mnohým zásadným prísľubom a sme presvedčení, že projekt Nový Istropolis bude veľkým prínosom pre Bratislavu a obyvateľov Nového mesta... Všetko, čo v našom zámere dlhodobo deklarujeme, sme pripravení dodržať. Pán starosta trvá na závratných sankciách voči našej spoločnosti. Toto považujeme za neobvyklé, neprimerané a nezohľadňujúce realitu. Máme však záujem ďalej rokovať.“

Požiadavka starostu je skutočne neprimeraná a ako aj sám pripúšťa, z pozície stavebného úradu nemá mestská časť žiadne zákonné páky dávať takéto požiadavky. Forma takejto komunikácie je takisto zvláštna a oveľa viac pripomína snahu o lavírovanie medzi odporcami búrania a povinnosťou podpísať búracie povolenie. Ak totiž Istropolis nebude vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku, developer ho plánuje čím skôr zrovnať so zemou. Starosta s tým bude musieť ako štatutár stavebného úradu zo zákona súhlasiť.

Všetko tak nasvedčuje tomu, že ide o klasický politický marketing, kedy politik nechce pôsobiť pred nikým ako zodpovedný. Paradoxne, keby sa starosta nevkladal do debát o zachovaní Istropolisu v minulosti, žiadne takéto manévrovanie by absolvovať nemusel. V minulosti totiž avizoval, že asanáciu Istropolisu v žiadnom prípade nepodpíše. Veľké vyhlásenia takéhoto typu sú v pozícii človeka, ktorý musí podpisovať rozhodnutia v súlade so zákonom a nie vlastnými pocitmi, mnohokrát kontraproduktívne.

Medzičasom, rozhodujúcim rozhodnutím vo vzťahu k budúcnosti projektu bude rozhodnutie Pamiatkového úradu SR. Immocap nemeškal a okrem žiadosti o búranie podal projekt aj na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). V podstate sa tým spustil povoľovací proces, ktorý by pri štandardnej rýchlosti bratislavských úradov mohol byť ukončený do konca budúceho roka alebo prvej polovici toho ďalšieho. Nový Istropolis by mohol byť dokončený najskôr ku koncu roka 2025.

 

Zdroj: Immocap

 

V tejto chvíli sa nedá s istotou odhadnúť, ako konanie na pamiatkovom úrade dopadne, hoci sú signály, že Istropolis NKP nebude. Dá sa predpokladať, že až do momentu, kým sa reálne nezačne s búracími prácami, sa budú o zachovanie Istropolisu snažiť aktivisti, ktorí pripomínajú, že petíciu za zachovanie komplexu podpísalo viac ako 10-tisíc ľudí. Tí už otvorene hovoria o zopakovaní prípadu PKO. Popritom sa snažia obracať na všetky strany, aby sa voči asanácii postavili.

V mediálnom diskurze sa z prípadného zániku Istropolisu pravdepodobne stane ďalší príklad toho, ako sa v Bratislave negatívne nakladá so staršou architektúrou a hodnotami. Rovnako pôjde o muníciu aj pre odporcov výstavby a rozličných kandidátov či politikov, označujúcich rozvoj mesta a developerov za škaredé slová a spojenia. Už dnes je takáto komunikácia zreteľná a nielen podávanie pripomienok, ale aj obštrukcie pri povoľovacom procese sú považované za hrdinské činy.

V skutočnosti však všetko nasvedčuje tomu, že ide namiesto toho o vzorový prístup. Určité hodnoty pôvodného Istropolisu nikto nenamieta, preto bola príprave jeho náhrady očividne venovaná o to vyššia pozornosť. Projekt navrhovali kvalitní architekti zo zahraničia aj domova (lokálnym partnerom sú kancelárie Pantograph a Siebert + Talaš a víziu nastavovali Marko&Placemakers), urbanistický koncept oveľa lepšie nadväzuje na kompaktný charakter okolitej zástavby, kultúrno-spoločenská sála spĺňa vysoké požiadavky na organizáciu eventov a verejný priestor pôsobí omnoho životaschopnejšie ako v prípade gigantickej pláne, ktorá tu je v súčasnosti.

Bratislava tak má šancu získať ešte hodnotnejšiu náhradu, ako je pôvodný Istropolis – udržateľné kultúrno-spoločenské centrum medzinárodnej úrovne, doplnené o živú zónu v dôležitej centrálnej polohe. Ide o jedinečnú príležitosť, ktorú by si metropola nemala nechať utiecť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap

Súvisiace články

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

04.12.2022 14:32:10 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Čítať viac

Dominanta Trnavského mýta sa stráca. Výšková budova Istropolisu prichádza o podlažia

06.11.2022 19:58:19 Adrian Gubčo

Asanácia výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov napreduje. V tejto chvíli sa už definitívne strácajú najvyššie podlažia budovy, ktorá tvorila desaťročia výškovú dominantu Trnavského mýta. Stavebník, spoločnosť Immocap, smeruje k ukončeniu búracích prác ešte pred koncom roka, aby uvoľnil miesto projektu Nový Istropolis.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Výšková budova rýchlo mizne

14.10.2022 13:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch postupne zaniká výšková administratívna budova, ktorá tvorila súčasť komplexu Domu odborov Istropolis. S jej odstránením odíde do minulosti výrazná dominanta Trnavského mýta, ale aj orientačný bod pre širšie okolie. Búranie súvisí s prípravou na výstavbu Nového Istropolisu, veľkého polyfunkčného zámeru od spoločnosti Immocap.

Čítať viac

Vyššia budova sa ešte nebúrala. Immocap začína s asanáciou veže Istropolisu

20.09.2022 16:48:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom by sa malo začať búranie organizačnej budovy, teda výškovej dominanty niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Oznámil to developer Immocap, ktorý odstraňuje pôvodný komplex, na ktorého mieste chce postaviť projekt Nový Istropolis. Ide pravdepodobne o najvyššiu budovu, aká bola doteraz v Bratislave odstránená.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Zanikajú zvyšky bývalej kultúrnej sály

14.09.2022 15:21:55 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa búrajú posledné časti bývalej kultúrnej a kongresovej časti Domu odborov Istropolis. Monumentálna stavba, ktorá vyše štyri desaťročia tvorila dominantu Trnavského mýta, odchádza definitívne do minulosti. Z celého komplexu ešte ostáva zbúrať výškovú administratívnu časť a do budúcna aj Dom techniky, ktorý prešiel do vlastníctva developera Immocap.

Čítať viac

Architekt Nového Istropolisu Jeroen Dirckx: Kultúrne centrum v Istropolise bude mať svetovú úroveň

02.09.2022 09:15:00 Adrian Gubčo

Nový Istropolis od developera Immocap je dnes považovaný za jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Dôvodom je nahradenie pôvodného Domu odborov Istropolis novým komplexom, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho architekt z kancelárie KCAP Jeroen Dirckx si je pochybností vedomý, zároveň však presviedča, že na Trnavskom mýte vznikne skvelý projekt.

Čítať viac

Nový Istropolis je bližšie k prvému povoleniu

04.08.2022 14:12:29 Adrian Gubčo

Zámer výstavby polyfunkčného komplexu Nový Istropolis na Trnavskom mýte sa pomaly hýbe vpred. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, teda podrobnejšie hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie. Investor musel zohľadniť pripomienky viacerých strán, vrátane Hlavného mesta, ktoré požaduje zváženie redukovaného variantu zámeru.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká, developer aj naďalej ráta s pôvodným projektom

17.06.2022 16:00:00 Adrian Gubčo

Na Trnavskom mýte postupuje búranie niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Jedna z výrazných stavieb Bratislavy zaniká, aby uvoľnila miesto novému projektu. Developer Immocap chce vybudovať mohutný polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho podoba je však do veľkej miery závislá od verejnej podpory, ktorá je aj naďalej otázna.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká

02.03.2022 15:13:57 Adrian Gubčo

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Čítať viac

Immocap má búracie povolenie na Istropolis, prvé práce sa majú spustiť už v najbližších dňoch

10.01.2022 14:16:13 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Dom odborov Istropolis pôjde takmer definitívne k zemi. Developer Immocap oznámil že disponuje právoplatným rozhodnutím mestskej časti Nové Mesto o odstránení existujúceho objektu. Už v najbližších dňoch chce mohutný neskoromodernistický komplex ohradiť a začať s prvými prácami. V budúcnosti ho má nahradiť polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj pomerne rozsiahla kultúrno-spoločenská sála.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

29.11.2021 13:24:00 Adrian Gubčo

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

Kultúrno-kongresové centrum v Novom Istropolise: Čo prinesie Bratislave?

26.05.2021 14:13:19 Adrian Gubčo

Hoci je Nový Istropolis veľký projekt, jeho najvýraznejšou súčasťou má byť nové kultúrno-kongresové centrum. Developer Immocap hovorí, že pôjde o špičkovú modernú sálu s európskymi parametrami, ktorá bude viac než dôstojnou náhradou pôvodného Domu odborov Istropolis a jeho kongresovej časti. Presné detaily sa však odhaľujú až teraz a s nimi aj možnosti, ktoré môže centrum metropole priniesť.

Čítať viac

Proti búraniu Istropolisu spustili petíciu, developer reaguje

13.04.2021 14:48:14 Adrian Gubčo

Plánovaná prestavba územia, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis, budí aj naďalej vášne. Aktivisti a odborníci zo združenia DOCOMOMO pripravili Petíciu za záchranu Istropolisu, v ktorej žiadajú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za pamiatku. Na túto iniciatívu zareagoval developer Immocap, pripravujúci Nový Istropolis, ktorý pripomína, že petícia zamlčiava dôležité fakty.

Čítať viac

Hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj sú otvorení prestavbe Istropolisu

18.02.2021 17:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy ani Bratislavský samosprávny kraj neodmietajú premenu areálu Domu odborov Istropolis, hoci výmenou za určité verejnoprospešné opatrenia. Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA. Na toto stanovisko už reagoval aj developer Immocap, ktorý prisľúbil, že pripomienky mesta aj kraja bude pri riešení projektu rešpektovať.

Čítať viac

Diskusia okolo Nového Istropolisu pokračuje, aktivistom sa nepáči

18.01.2021 12:12:50 Adrian Gubčo

Predloženie projektu Nového Istropolisu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebolo spojené len s predstavením detailov konkrétnych riešení projektu, ale aj s odmietavými reakciami a pripomienkami voči zámeru. Najaktívnejšia je v tomto smere organizácia DOCOMOMO, ktorá obvinila developera Immocap z devastácie kultúrnych hodnôt a rozporuje súlad zámeru s Územným plánom.

Čítať viac

Nový Istropolis odhaľuje ďalšie detaily

03.12.2020 17:47:19 Adrian Gubčo

Predstavenie zámeru prestavby areálu Istropolisu v priebehu leta vyvolalo veľký záujem verejnosti. Developer Immocap odvtedy postupne dávkoval nové informácie o projekte, ktorý má zmeniť Trnavské Mýto a prispieť ku vzniku nového subcentra Bratislavy. Dnes boli zverejnené ďalšie detaily, keďže bol Nový Istropolis podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

Ako zmení Nový Istropolis Bratislavu

23.09.2020 13:25:00 Adrian Gubčo

Zámer Nového Istropolisu je momentálne celkom logicky asi najviac diskutovaným investičným zámerom v Bratislave. Podstatná časť debát sa sústredí na otázku asanácie pôvodného Domu odborov Istropolis, ide však len o jednu z tém, o ktorých by sa malo hovoriť. Druhou – možno ešte podstatnejšou – je perspektíva ďalšej budúcnosti Trnavského Mýta a Bratislavy a spôsob, akým ju Nový Istropolis môže ovplyvniť.

Čítať viac

Dom odborov Istropolis sa nedá zachrániť

28.07.2020 13:30:00 Adrian Gubčo

Predstavenie Nového Istropolisu vyvolalo z logických dôvodov mimoriadny záujem médií a obrovský počet reakcií. Veľká väčšina sa venuje jedinej téme – asanácii pôvodného komplexu Istropolis. Milovníci modernistickej architektúry obviňujú developera z neúcty voči historickému a kultúrnemu odkazu budovy, investor Immocap sa bráni, že pôvodný Istropolis bol neudržateľný. Čo sú dôvody takéhoto postoja?

Čítať viac

Nový Istropolis sa odhaľuje

16.07.2020 12:55:25 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Dnešným dňom sa odhaľuje podoba dalšieho dlhoočakávaného bratislavského projektu: známe sú prvé detaily prestavby komplexu Istropolis, ikonickej stavby, tvoriacej už automatickú súčasť Trnavského mýta, asi najdôležitejšieho dopravného uzlu v meste. Developer Immocap oslovil pre návrh prestížnu architektonickú kanceláriu KCAP, víťaza medzinárodnej súťaže.

Čítať viac

Istropolis pokračuje v odhaľovaní detailov: Kultúrne centrum pomôžu navrhnúť poprední medzinárodní experti

24.09.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Developer Nového Istropolisu, spoločnosť Immocap Group, postupne rozbieha komunikáciu, ktorá povedie až k odhaleniu novej podoby developmentu. Po oznámení prvých detailov k súťaži na transformáciu zásadného územia, kde dnes stojí Dom odborov Istropolis, teraz pripomína ďalšie informácie, ktorými sa snaží dokázať, že nový projekt bude pre Bratislavu výrazným prínosom.

Čítať viac

Developer predstavuje ďalšie detaily k Istropolisu: Búranie starého komplexu je takmer isté

12.09.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Immocap Group včera oznámila, že víťazom súťaže na oživenie územia v priestore Istropolisu na Trnavskom mýte sa definitívne stáva architektonická kancelária KCAP. Popritom bolo poukázané na problémy súčasného komplexu, z čoho viacmenej už jasne vyplýva, že preferovanou možnosťou je zánik pôvodnej budovy a jej nahradenie novou štruktúrou.

Čítať viac

YIT ustupuje od projektu prestavby Istropolisu

21.08.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia vystúpil z projektu prestavby komplexu Domu odborov Istropolis na Trnavskom mýte. Táto správa prichádza len niekoľko dní po mediálnom šume súvisiacom s odhalením neaktuálnej vizualizácie možnej podoby územia od jedného z účastníkov architektonickej súťaže. Developer tak ostáva plne pod kontrolou spoločnosti Immocap Group.

Čítať viac

Aká bude budúcnosť Istropolisu?

16.08.2019 10:20:00 Adrian Gubčo

V bratislavskej komunite postupne rastie záujem o budúcnosť komplexu Domu odborov Istropolis, ktorý bol už pred časom predaný spoločnostiam Immocap Group a YIT Slovakia. Po náznakoch o tom, že na areál prebehla medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, unikla prvá z vizualizácií, čo vzbudilo ďalšiu záplavu reakcií. Aká bude naozaj budúcnosť tohto komplexu?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube