YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 11.11.2020 13:16

J&T Real Estate predstavuje svoj koncept Národného kultúrneho a kongresového centra

Do boja o umiestnenie Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave vstupuje tretí hráč: Po Immocape a Inchebe odhalil svoju víziu NKKC aj developer J&T Real Estate. Nový komplex by mal byť súčasťou pripravovanej štvrte Nové Lido a vytvoriť spoločne s novou budovou SND akúsi kultúrnu os. Vzniknúť tak má srdce nového centra mesta.

Zdroj: JTRE / Pictown

Zdroj: JTRE / Pictown

Ako konštatuje developer, projektom multifunkčného kultúrneho a kongresového zariadenia sa zaoberá už dlhší čas v spolupráci s odborníkmi na organizovanie kongresov a promotérmi. Pre umiestnenie takéhoto zariadenia vytypoval polohu na hlavnom námestí Nového Lida naproti budove SND na ľavom brehu Dunaja. Jednotlivé brehy budú prepojené promenádnym peším mostom, ktorý má prepájať kultúrne zariadenia v starom aj novom centre.

„Národné kultúrne a kongresové centrum je projekt, aký sa stavia raz za generáciu,“ hovorí Peter Korbačka, predseda predstavenstva JTRE. „Bude významnou slovenskou scénou, ktorá dá priestor rôznorodým funkciám, formám a žánrom. Pomôže tak naštartovať záujem o kultúru a cestovný ruch tvrdo zasiahnuté súčasnou situáciou a svojou multifunkčnosťou dostane Slovensko aj na svetovú mapu kongresov.“ Developer zmieňuje aj blízkosť iných zariadení a Dunaja, čo má byť predpokladom pre zvýšenie reprezentatívnosti celej krajiny.

Nido

Dôležitým parametrom projektu je umiestnenie v rámci Nového Lida, ktoré je aj v Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy označované za „Celomestské centrum Bratislavy“ – ide teda o priestor, do ktorého bude expandovať zástavba centrálneho charakteru. Urbanistický koncept štvrte ráta s vybudovaním atraktívnych verejných priestorov na nábreží, ale aj veľkého centrálneho námestia a centrálneho parku. Práve v ich križovaní má byť umiestnené NKKC.

Podľa JTRE je správne, aby sa objekt národného významu umiestnil práve v tomto priestore. Potvrdí to koncepciu, podľa ktorej sú významné národné inštitúcie, ako Slovenská národná galéria, Slovenská filharmónia, Slovenské národné múzeum alebo Slovenské národné divadlo umiestňované na nábreží. Po výstavbe pešieho mosta z Nového Lida na Námestie M.R.Štefánika v Eurovea City majú byť jednotlivé budovy prepojené krátkymi pešími trasami.

„Zahraniční návštevníci vďaka pešej dostupnosti objavia čaro nášho hlavného mesta – všetky kultúrne a spoločenské funkcie sú vzdialené len niekoľko minút od navrhovanej lokality,“ zhŕňa Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

 

Priestor má byť priamo prepojený s exteriérom a byť plne verejný. Zdroj: JTRE / Pictown

 

Parametre Národného kultúrneho a kongresového centra

Pre návrh základnej koncepcie NKKC developer oslovil architektov z kancelárie Compass Architekti, ktorí sa formovaniu Nového Lida venujú už dlhodobo. Compass sa ďalej spojil s ďalšími odborníkmi – veľmi skúseným londýnskym architektom Ianom Ritchiem a jeho kanceláriou, ako aj štúdiom Efterklang, špecializujúcim sa na akustiku kultúrnych podujatí a priestorov.

Základným princípom pri navrhovaní objektu bola podľa Juraja Benetina, architekta a partnera v kancelárii Compass, snaha o otvorenosť, mutifunkčnosť, adaptabilitu a flexibilitu. Budova má byť plne prístupná verejnosti aj počas organizácie kongresov a koncertov, pričom sprístupnené majú byť parkovo upravené priestory na streche, amfiteáter či vyhliadkový bar s pohľadmi na dominanty mesta. Parter (prízemie) objektu sa má prelínať s verejnými priestormi okolo, či už námestím, parkom alebo bulvárom, ktorý vznikne zo zadnej časti projektu.

Centrum má byť vysoko prispôsobiteľné na rozličné účely, čo je podporené širokými možnosťami predeľovania jednotlivých sál a miestností. Srdcom budovy bude hlavná sála s kapacitou päťtisíc stojacich a sediacich divákov na koncerte, prípadne tritisíc sediacich návštevníkov kongresu, konferencie alebo koncertu klasickej hudby. Môže byť ďalej rozdelená na dve, tri až štyri samostatné sály pre podujatia od 500 do 1.500 účastníkov. K dispozícii budú aj ďalšie dve sály pre maximálne 200 a 500 návštevníkov a viaceré seminárne miestnosti. Projekt počíta aj s požiadavkou na menšie výstavné plochy, ktoré vyžadujú partneri kongresov.

Flexibilita centra má ta vytvoriť priestor rôznorodým funkciám, formám a žánrom. JTRE spomína výstavy, čitárne, malé javiskové formy, ako aj filmové predstavenia, premiéry a festivaly, veľké muzikály a koncerty. Rovnako môže podľ JTRE slúžiť aj pre firemné eventy, plesy, beánie, stužkové či venčeky. Menšie podujatia sa môžu organizovať aj na strešnej záhrade.

„Štandard medzinárodných kongresov vyžaduje centrum s viacerými modifikovateľnými sálami s rôznymi veľkosťami, ktoré umožňujú organizovať jedno veľké alebo viac menších podujatí súbežne a vďaka samostatným vstupom umožniť oddelenie ich účastníkov, čo umožňuje aj veľkú variabilitu pre konanie kultúrnych a spoločenských akcií,“ hodnotí Pavel Pelikán.

Koncept Compassu predpokladá vytvorenie budovy pozostávajúcej z vertikálne rozhodených dosiek s presklenými fasádami, čo maximalizuje výhľady do okolia. Projekt by mal byť mximálne ekologický  počíta s nízkym požiadavkami na energie, zelenou strechou, zadržiavaním dažďovej vody aj výhradne podzemným parkovaním. Na kultúrno-kongresové centrum bude nepriamo napojený hotel, umiestnený na bulvári.

Juraj Benetin aj JTRE v neposlednom rade dodávajú, že predstavená vízia je len autorským názorom a overovacou štúdiou Compassu. Ak sa štát rozhodne do projektu vstúpiť, developer je pripravený definitívnu podobu projektu. „Pre objekt celospoločenského významu podporený z verejných zdrojov jednoznačne vyhlásime medzinárodnú architektonickú súťaž s cieľom priniesť príťažlivý projekt v atraktívnej lokalite, ktorý sa stane ďalším novodobým symbolom kultúry v Bratislave a zvýši atraktivitu hlavného mesta Slovenska v oblasti cestovného ruchu. V čase realizácie národného kultúrneho a kongresového centra by mala byť Bratislava pripravená na oživenie cestovného ruchu a kongresov ako jedného z jeho najvýznamnejších odvetví,“ spresňuje Pavel Pelikán.

 

NKKC ako súčasť Nového Lida, rozšírenia centra Bratislavy. Zdroj: JTRE / Pictown

 

Najlepšia alternatíva?

Developer sa chce s predstaveným zámerom uchádzať o avizovanú štátnu dotáciu, ktorá bude predstavovať maximálne 60 miliónov eur. Po vybudovaní NKKC počíta s odovzdaním objektu do rúk štátu, zároveň však dodáda, že v prípade záujmu môže projekt prevádzkovať bez požiadavky na ďalšiu finančnú participáciu štátu.

Súťaž o vybudovanie Národného kultúrneho a kongresového centra tak má ďalšieho účastníka. V tomto prípade treba povedať, že ide o vážnejšiu ponuku, ako to bolo v prípade nedávno predstavenej Incheby a tvrdú konkurenciu voči zámeru na Trnavskom mýte, kde chce developer Immocap prebudovať bývalý Istropolis. JTRE je v každom prípade veľký a skúsený developer a Compass či Ian Ritchie Architects kvalitné tímy, ktoré majú kompetenciu na to, aby pripravili základné rámce konceptu a v budúcnosti aj konkrétny projekt.

Z celobratislavského hľadiska je zámer v Novom Lide prínosom, lebo výsledkom bude aspoň kvalitnejší projekt pre slovenskú metropolu. V prospech projektu JTRE hrá poloha, ktorá je rovnako dobrá, ako pri Istropolise – vízia kultúrnej osi medzi novým SND a NKKC je skutočne lákavá. Centrum by bolo obklopené novou modernou a reprezentatívnou štvrťou s príťažlivými verejnými priestormi (ak budú dodržané doterajšie sľuby), ktoré rozšíria pôvodné jadro metropoly. Developer tu chce postaviť až 5-tisíc bytov a masívnu občiansku vybavenosť.

Dopravné napojenie má byť zabezpečené uvažovanou električkovou traťou, TIOPom pri Einsteinovej, prístavom pre malé lode v Lide, mestskými cyklotrasami a peším mostom do Eurovea City. V blízkosti štvrte sa nachádza diaľnica D1, čím bude centrum lepšie dostupné z bratislavského aj viedenského letiska. Umiestnenie NKKC zároveň umožňuje samostatnosť budovy, kým pri Istropolise je priamo s kultúrnym centrom spojená budova hotela.

Na druhej strane, v neprospech tejto vízie hrá, že Immocap je už oveľa ďalej s prípravou svojho konceptu a má preverené základné prevádzkové kritériá, konkrétne parametre, silný koncepčný aj projektový tím a súlad s Územným plánom, ako aj už existujúce dopravné napojenia. JTRE síce pripomína, že lepšie spĺňa požiadavky štátu, v realite však môže byť jeho NKKC postavené oveľa neskôr, nehovoriac o električke či TIOPe. Štát sa tak bude rozhodovať medzi dvoma návrhmi, ktoré sú oba kvalitné, obe ale spojené s komplikáciami.

Kým v prípade Nového Istropolisu ide predovšetkým o odpor voči búraniu pôvodnej budovy, pri Novom Lide je to zdĺhavosť zmien Územného plánu. To môže v realite Bratislavy trvať roky, k čomu treba pripočítať ďalšie roky výstavby. NKKC v Novom Lide tak bude realitou nepochybne až v druhej polovici tejto dekády, kým Istropolis by mohol stáť teoreticky už na prelome rokov 2024 a 2025. V každom prípade, daná situácia je príkladom toho, o čo sa mesto môže okradnúť, pokiaľ nie je schopné agilnejšie riešiť zmeny ÚP.

Ak by nakoniec ale Národné kultúrne a kongresové centrum v Novom Lide nevzniklo, JTRE aj naďalej koncipuje priestor ako určený pre vznik významnej budovy kultúrneho charakteru. Juraj Benetin ako urbanista a spolutvorca koncepcie Nového Lida považuje za ideálnu náplň veľkú hudobnú sálu, typológia je však široká – môže tu byť galéria, kultúrno-spoločenská sála, múzeum a i. Bez ohľadu na to, ako sa štát nakoniec rozhodne, kultúra a verejná vybavenosť do tejto časti mesta patrí. Vízia veľkej mestskej kultúrnej osi musí byť aj naďalej rozvíjaná.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Zdroj: JTRE / Pictown
 • Zdroj: JTRE / Pictown
 • Zdroj: JTRE / Pictown
 • Zdroj: JTRE / Pictown
 • Zdroj: JTRE / Pictown
 • Zdroj: JTRE / Pictown
 • Zdroj: JTRE / Pictown
 • Zdroj: JTRE / Pictown
 • Zdroj: JTRE / Pictown
 • Zdroj: JTRE / Pictown
 • Zdroj: JTRE / Pictown

Súvisiace články

Nové svetové mená v Bratislave: Southbank pozná postupujúcich do druhého kola

09.11.2022 17:11:39 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oznámil mená postupujúcich do druhého kola súťaže na budúcu podobu projektu Southbank na pravom brehu Dunaja. Má ísť o mimoriadne významný development, čo potvrdzujú mená prizvaných architektov. Tvorcovia, ktorí boli vybraní do druhého kola, však nijakým spôsobom nezaostávajú. Bratislava tak pravdepodobne získa projekt európskej úrovne.

Čítať viac

Bratislavské nábrežie budú formovať najlepší architekti sveta, Penta vyhlasuje súťaž na Southbank

15.08.2022 12:22:34 Adrian Gubčo

Keď developer Penta Real Estate ohlásil akvizíciu rozsiahlych pozemkov na pravom brehu Dunaja v dotyku so zónou Nové Lido, netajil sa veľkými ambíciami. Zo Southbanku, ako zámer nazval, sa má stať vlajkový projekt firmy. Penta dnes oficiálne odštartovala urbanisticko-architektonickú súťaž a potvrdzuje veľkolepé plány.

Čítať viac

Penta Real Estate kupuje pozemky HB Reavisu v Novom Lide

31.03.2022 13:19:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate potvrdil rozsiahlu akvizíciu pozemkov v lokalite Nové Lido, teda na petržalskom nábreží Dunaja medzi Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom. Predávajúcim bol ďalší veľký bratislavský developer HB Reavis. Jednotlivé strany sumu za transakciu neprezrádzajú, Penta Real Estate však potvrdzuje, že tu už pripravuje nový polyfunkčný projekt.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

J&T Real Estate oslávilo 25 rokov, v rukách drží budúcnosť Bratislavy

16.11.2021 13:28:14 Adrian Gubčo

J&T Real Estate aktuálne oslavuje 25 rokov pôsobenia na realitnom trhu. Ako firma sama tvrdí, za tú dobu sa vypracovala na mestotvorného developera, ktorý sa zameriava na výstavbu komplexných mestských štvrtí. Je mimoriadne dôležité, aby to tak naozaj bolo. Spoločnosť totiž ovláda pozemky a rozvojové plochy v takom rozsahu, že nie je prehnané povedať, že v rukách drží budúcnosť metropoly.

Čítať viac

JTRE predalo pozemok pri Fuxovej, vzniknúť tu môže Kaufland

18.08.2021 13:53:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate už niekoľko rokov pracuje na rozvoji veľkorysej koncepcie Nové Lido, ktorá je súčasťou územia, známeho ako Celomestské centrum (CMC) Petržalka. Do zóny patrí aj blok južne od diaľnice D1 v dotyku s projektom Fuxova. Developer už dlhšie žiada zmenu územného plánu v prospech mestotvornej zástavby, voľné pozemky však teraz predal reťazcu Kaufland.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

JTRE vyhodnotilo študentskú súťaž na promenádny most do Nového Lida a približuje podobu štvrte

13.07.2021 12:51:30 Adrian Gubčo

Bratislava by mohla v budúcnosti získať promenádny peší most po vzore viacerých svetových metropol. Developer J&T Real Estate plánuje takouto formou spojiť svoje projekty Eurovea a pripravované Nové Lido na jednotlivých nábrežiach Dunaja. Za týmto účelom vyhlásil a medzičasom už aj vyhodnotil študentskú súťaž, kde hľadal nové pohľady na možnú formu a podobu mostného prepojenia.

Čítať viac

JTRE vyhlási študentskú súťaž na promenádny most do Nového Lida

02.02.2021 09:35:40 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate postupne zvyšuje aktivitu pri príprave budúcej centrálnej štvrte Nové Lido, ktorá vznikne na pravom brehu Dunaja. Rozšírenie zástavby týmto smerom má napomôcť expanzii jadra metropoly. Zásadný podiel na spojení súčasného a nového centra bude mať promenádny most cez rieku, ktorého podobu budú teraz hľadať vysokoškolskí študenti.

Čítať viac

Posledný zo superpriestorov v Novom Lide odhalený

18.12.2017 12:30:00 Adrian Gubčo

Iniciatíva Nové Lido, za ktorou stoja developeri J&T Real Estate a HB Reavis, zverejňuje posledný zo série piatich tzv. superpriestorov, ktoré majú v novej štvrti vzniknúť. Tento má podobu tzv. office parku.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube