YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 16.07.2020 12:55

Nový Istropolis sa odhaľuje

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Dnešným dňom sa odhaľuje podoba dalšieho dlhoočakávaného bratislavského projektu: známe sú prvé detaily prestavby komplexu Istropolis, ikonickej stavby, tvoriacej už automatickú súčasť Trnavského mýta, asi najdôležitejšieho dopravného uzlu v meste. Developer Immocap oslovil pre návrh prestížnu architektonickú kanceláriu KCAP, víťaza medzinárodnej súťaže.

Zdroj: Immocap

Zdroj: Immocap

Developer získal priestor približne pred dva a pol rokmi, kedy spoločne s partnerom, YIT Slovakia, zakúpil väčšinu chátrajúceho komplexu Domu odborov. YIT z developmentu vystúpilo, Immocap však pokračoval v príprave transformácie územia. Spoločne s urbanistom Igorom Markom vytvoril koncepciu, založenú na piatich princípoch, ktoré sa mali stať východiskami pre architektonickú súťaž.

Tými princípmi je kontinuita kultúrno-spoločenskej mestskej lokality, vznik mestského uzla – nového centra mesta, vybudovanie domova na mestských a zdieľaných princípoch, vytvorenie ekologickej štvrte a vykreovanie nového imidžu lokality a mesta prostredníctvom kvalitného komplexného projektu. To má byť spojené s vysokou kvalitou a otvorenosťou verejného priestoru, ktorý bude inkluzívny a zelený.

Okrem toho developer musel pracovať aj s existujúcou funkciou Istropolisu, ktorý napriek zhoršujcemu sa stavu ostáva jedným z mála veľkých kultúrnych centier v meste. Nespĺňa však súčasné nároky na flexibilitu a kvalitu prevádzky a nedokáže tak hostiť náročnejšie eventy ani kongresy. Developer upozorňuje na zaostávanie slovenskej metropoly oproti iným veľkomestám v regióne, čo možno prekonať formou výstavby novej špičkovej spoločenskej sály.

Po analýze podmienok stavby, auditov priestorov, tvorbe princípov, overovacích štúdiách v spolupráci s expertmi z viacerých oblastí (vrátane kultúry) alebo návštevách zahraničných zariadení bola vyhlásená medzinárodná súťaž, do ktorej bolo postupne vybraných sedem ateliérov (z predvýberu 250 a neskôr 32). K týmto ateliérom patrí MVRDV, Neutelings Riedijk, Adept, Sheppard Robson, AHMM, XDGA a KCAP. Medzinárodná porota označila za najlepší návrh poslednej menovanej kancelárie, ktorá spolupracovala s kanceláriou Cityförster.

Vízia KCAP sa presadila vysokou invenciou pri splnení všetkých predpokladov, kladených pri tvorbe idey Nového Istropolisu, čo zároveň spojila, podľa vyjadrenia člena poroty Robert Bishopa, s „x-factorom“, ktorým sa tento projekt vyznačuje. Cieľom architektov bolo vytvoriť novú pamiatku – landmark, ktorý bude moderným symbolom Bratislavy. Na finálnom dizajne priestorov spolupracovali aj s firmou Charcoalblue ktorá sa považuje za špičku v tvorbe kultúrnych priestorov, a lokálnym partnerom Pantograph.

Ako teda bude Nový Istropolis vyzerať?

 

Zdroj: Immocap

 

Ako architekti hovoria, ich cieľom bolo vytvoriť skutočnú štvrť v meste, kde vznikne aktívna a atraktívna zóna, ktorá bude jadrom nového mestského uzla. Nový Istropolis bude pozostávať z troch základných častí: kancelárskej, rezidenčnej a veľkej kultúrno-spoločenskej sály, ktoré budú všetky obklopené veľkorysými verejnými priestranstvami – veľkým eventovým námestím, mestským námestím s aktívnym parterom a zelenými nádvoriami v blízkosti rezidenčnej časti. Vznikne tak komplexná štvrť.

Srdcom územia bude samozrejme veľká kultúrno-spoločenská budova v západnej časti pozemku, pred ktorou vzniknú veľké nástupné priestory. Samotná sála bude mať oválny pôdorys, má byť vysoko flexibilná a bude sa dať rozdeliť až na tri časti. Maximálna kapacita bude približne 3-tisíc miest na sedenie, čo bude určené pre kongresy či koncerty vážnej hudby, pre koncerty kapiel sa bude dať kapacita rozšíriť do takmer 5-tisíc divákov (kombinácia sedenie a státie). Vo foyer budovy by mohli byť reinterpretované viaceré prvky pôvodného Istropolisu.

Developer zatiaľ nechcel špecifikovať konkrétne čísla, čo sa týka počtu bytov, výmery kancelárskych priestorov alebo výšky budov, isté je, že tu pribudne hotel a dvojica výškových budov – jedna z nich očividne aj pomerne vysoká (cez 100 metrov). Daný mix funkcií má zóne zaručiť život počas celého dňa, pričom má ísť o otvorenú a mestotvornú štvrť, inšpirovanú holandskými princípmi tvorby miest. Pôvodné objekty s výnimkou Domu techniky zaniknú.

Immocap ďalej pripomína, že kapacity sály by z nej mohli urobiť významné miesto pre medzinárodné podujatia a kongresy, čo má naštartovať cestovný ruch a zvýšiť prestíž mesta. Po vzniku takéhoto priestoru je zároveň vysoký dopyt zo strany osobností z kultúry aj turizmu. Developer má záujem uchádzať sa transparentným spôsobom o umiestnenie Národného kultúrneho a kongresového centra práve v Istropolise.

Projekt je aktuálne vo fáze investičného zámeru, čoskoro sa tak môže začať povoľovací proces. Ten by mal developer rád uzavretý do konca roka 2022, s tým, že na prelome rokov 2022 a 2023 by sa začala výstavba. V takom prípade by mohol byť Nový Istropolis dokončený v roku 2025.

 

 

Development na mieste pôvodného Istropolisu bude nepochybne predmetom živej debaty a z určitých strán bude vnímaný mimoriadne kontroverzne. Komplex Domu odborov, na ktorý sa konala súťaž už v roku 1956 a dokončený bol až v roku 1981, sa považuje za jedno z vrcholných diel neskorého modernizmu (hoci niektoré myšlienky modernizmu o ľahkosti a otvorenosti už mohutná budova opúšťala) na Slovensku. Architekti Konček, Skoček a Titl koncept postupne menili až vo výsledný produkt v podobe súčasného Istropolisu (mimochodom, členom poroty bol aj predseda Slovenskej komory architektov a syn jedného z autorov, Iľja Skoček ml.).

Ten obsahoval kino a dvojicu univerzálnych sál, predovšetkým veľkú kongresovú sálu s 1280 miestami. Určená bola pre zjazdy komunistickej strany, po revolúcii sa využívala na divadelné produkcie. Ideologický účel stavby sa odrazil na veľkoleposti riešenia, kedy tu vzniklo obrovské reprezentatívne foyer s príťažlivými interiérmi, alebo rozsiahle nástupné plochy pred pílovitým priečelím. Budova je celá obložená mramorom a v exteriéri aj interiéri je umiestnených viacero umeleckých diel.

Práve táto veľkorysosť je však problémom: hoci na svoju dobu išlo o špičkovo vybavenú stavbu, dnes už nedokáže zaručiť ekonomickú prevádzku. Hlavná sála je neflexibilná a okrem divadelných produkcií či muzikálov sa nedá využívať na nič iné. Navyše má fixnú kapacitu, ktorá je nedostatočná. Mnohé technické zariadenia sú dnes zastarané a ich obnova do veľkej miery nemožná.

Investor zo súkromného sektora si musel byť vedomý, že ani pri najlepšej snahe nie je možné Istropolis ako funkčný kultúrny priestor zachovať. Podstúpiť tak musel dlhý a vynikajúco prepracovaný proces hľadania nového konceptu, ktorý by priniesol nielen možnosti ekonomickej prevádzky (hoci to je aj pri tom najlepšom projekte mimoriadne náročná úloha), ale zároveň aj vytvoril adekvátnu náhradu problematického, no predsa len obľúbeného a vzácneho komplexu.

Doteraz zverejnené údaje a informácie pôsobia sľubne. Architektonická úroveň návrhu je bez akýchkoľvek veľkých debát špičková, a to v celosvetovom kontexte. Architekti sa vyhli prázdnej snahe o extravaganciu, spojenej s obdobnými projektami napríklad v Ázii, ale navrhli dielo, ktoré jasne odkazuje na pôvodný Istropolis, a to nielen vzhľadom a funkciou, ale aj reinterpretáciou niektorých pôvodných prvkov a materiálov.

Na eventovom námestí tak budú osadené dnes existujúce svietidlá, stojace pred Istropolisom, nový domov v projekte by si mali nájsť aj fontána pri Dome techniky alebo vitráž od umelca Dobeša. Známy mramorový obklad by mal byť podrobený analýze a v prípade dobrého stavu nanovo použitý na alebo v budove. Pravdepodobne bude v budove zrealizovaný aj rovnaký strop, ako v pôvodnom Istropolise. Jednotlivé prvky prešli umeleckým auditom a developer sľubuje, že všetko hodnotné zachová.

Pre časť verejnosti je to azda málo, treba však pripomenúť, že Bratislava konečne získa to, čím by mal Istropolis byť: kvalitným spoločenským priestorom, ktorý bude vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry a kultúrnosti. Na Trnavskom Mýte, ktoré je síce obrovskou križovatkou, zároveň ale vyslovene odpudivým miestom, vznikne generátor aktívneho života, ktorý bude otvorený a – ako tvrdia autori – vysoko inkluzívny. To by mohlo napraviť dnes negatívny charakter územia a úplne zmeniť vzťah ľudí k priestoru.

Z Istropolisu tak nebude len okázalý monument bývalého režimu. Namiesto neho sa pretvorí na jedno z centier novej Bratislavy a dôkaz, že sa mesto stáva priateľským k svojim obyvateľom. To je veľmi dôležité, lebo práve táto kvalita mesta má zásadný vplyv na jeho imidž, čo sa ďalej odráža na charaktere, ekonomike a atraktivite urbánneho celku pre obyvateľov, turistov i podnikateľov.

 

Predstava kongresového usporiadania v novej hale. Zdroj: Immocap

 

K tomuto imidžu má prispieť aj uvažovaná funkcia, ktorá okrem kultúry zahŕňa aj možnosť organizovať kongresy s kapacitou približne 3-tisíc účastníkov. S touto víziou prichádza developer v čase, kedy v Bratislave silnie diskusia o potrebe vybudovania nového kultúrno-kongresového centra, ktorú vyvolala aktivita viacerých aktérov z prostredia kultúry aj politiky (ak tak možno nazvať organizáciu Globsec, ktorá v Bratislave usporadúva prestížnu konferenciu o globálnej bezpečnosti). Podľa mojich informácií, ide o zhodu okolností.

Iniciatíva Národné kultúrne a kongresové centrum prezentuje ideu výstavby centra, ktoré by umožňovalo v Bratislave hostiť medzinárodné stretnutia aj interpretov s vysokými nárokmi na počet divákov aj kvalitu organizácie či produkcie. Toto centrum má spĺňať niekoľko predpokladov: má byť dobre dostupné verejnou dopravou, na výraznom mieste, má byť v blízkosti hotelových kapacít, umiestnené v samostatnej budove či mať kapacitu tritisíc sediacich návštevníkov. V kombinácii so státím by sa mala rozšíriť na 5-6-tisíc, okrem toho by sa sála mala vedieť rozdeliť na menšie priestory. Toto všetko v princípe Nový Istropolis spĺňa.

Nateraz ešte nemožno predikovať ďalší postup, keďže Iniciatíva NKKC si kladie vysoké požiadavky na to, aby bol postup vzniku centra transparentný a prípadná štátna pomoc podmienená ústupkami zo strany prípadného súkromného partnera – celý zisk musí byť napríklad vrátený štátu a súkromník musí odovzdať aj pozemky, na ktorom NKKC bude. Preto je ešte otázne, či bude Immocap skutočne ochotný splniť všetky tieto podmienky, hoci štát nevylúčil možnosť podpory až do výšky 60 miliónov eur.

Každopádne, bez ohľadu na to, či bude toto NKKC práve v Istropolise, daný priestor výrazne zlepší predpoklady Bratislavy pre naštartovanie kongresovej turistiky a príchod doteraz nemysliteľných eventov a podujatí. Desaťtisíce potenciálnych návštevníkov, ktorí patria k najbonitnejším, nielen naštartujú rozvoj služieb a maloobchodu, ale aj budú šíriť meno Bratislavy v zahraničí. Nový Istropolis vytvára základné podmienky pre to, aby bolo toto meno dobré.

Do slovenskej metropoly tak prichádza ďalší development, ktorý napovie veľa o tom, čím chce v 21. storočí byť: či dopredu hľadiacim veľkomestom, ktoré je priateľské k ľuďom a vytvára podmienky pre realizáciu ich osobného potenciálu, alebo trochu provinčným a na minulosti ľpiacim mestom, ktoré sa obáva výraznejších zmien a preto sa utieka k čierno-bielej polarizácii pri každej téme, narúšajúcej zaužívaný zvyk.

 

Nový Istropolis je pre Bratislavu kľúčovým zámerom. Z tohto dôvodu sa mu budem venovať v najbližších týždňoch podrobnejšie a pozriem sa na to, ako vznikal, prečo vyzerá tak, ako vyzerá, a čo môže slovenskému hlavnému mestu priniesť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Zdroj: Immocap
 • Zdroj: Immocap
 • Zdroj: Immocap
 • Zdroj: Immocap
 • Zdroj: Immocap
 • Zdroj: Immocap
 • Zdroj: Immocap
 • Zdroj: Immocap
 • Zdroj: Immocap
 • Zdroj: Immocap
 • Zdroj: Immocap

Súvisiace články

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

04.12.2022 14:32:10 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Čítať viac

Dominanta Trnavského mýta sa stráca. Výšková budova Istropolisu prichádza o podlažia

06.11.2022 19:58:19 Adrian Gubčo

Asanácia výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov napreduje. V tejto chvíli sa už definitívne strácajú najvyššie podlažia budovy, ktorá tvorila desaťročia výškovú dominantu Trnavského mýta. Stavebník, spoločnosť Immocap, smeruje k ukončeniu búracích prác ešte pred koncom roka, aby uvoľnil miesto projektu Nový Istropolis.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Výšková budova rýchlo mizne

14.10.2022 13:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch postupne zaniká výšková administratívna budova, ktorá tvorila súčasť komplexu Domu odborov Istropolis. S jej odstránením odíde do minulosti výrazná dominanta Trnavského mýta, ale aj orientačný bod pre širšie okolie. Búranie súvisí s prípravou na výstavbu Nového Istropolisu, veľkého polyfunkčného zámeru od spoločnosti Immocap.

Čítať viac

Vyššia budova sa ešte nebúrala. Immocap začína s asanáciou veže Istropolisu

20.09.2022 16:48:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom by sa malo začať búranie organizačnej budovy, teda výškovej dominanty niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Oznámil to developer Immocap, ktorý odstraňuje pôvodný komplex, na ktorého mieste chce postaviť projekt Nový Istropolis. Ide pravdepodobne o najvyššiu budovu, aká bola doteraz v Bratislave odstránená.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Zanikajú zvyšky bývalej kultúrnej sály

14.09.2022 15:21:55 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa búrajú posledné časti bývalej kultúrnej a kongresovej časti Domu odborov Istropolis. Monumentálna stavba, ktorá vyše štyri desaťročia tvorila dominantu Trnavského mýta, odchádza definitívne do minulosti. Z celého komplexu ešte ostáva zbúrať výškovú administratívnu časť a do budúcna aj Dom techniky, ktorý prešiel do vlastníctva developera Immocap.

Čítať viac

Architekt Nového Istropolisu Jeroen Dirckx: Kultúrne centrum v Istropolise bude mať svetovú úroveň

02.09.2022 09:15:00 Adrian Gubčo

Nový Istropolis od developera Immocap je dnes považovaný za jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Dôvodom je nahradenie pôvodného Domu odborov Istropolis novým komplexom, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho architekt z kancelárie KCAP Jeroen Dirckx si je pochybností vedomý, zároveň však presviedča, že na Trnavskom mýte vznikne skvelý projekt.

Čítať viac

Nový Istropolis je bližšie k prvému povoleniu

04.08.2022 14:12:29 Adrian Gubčo

Zámer výstavby polyfunkčného komplexu Nový Istropolis na Trnavskom mýte sa pomaly hýbe vpred. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, teda podrobnejšie hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie. Investor musel zohľadniť pripomienky viacerých strán, vrátane Hlavného mesta, ktoré požaduje zváženie redukovaného variantu zámeru.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká, developer aj naďalej ráta s pôvodným projektom

17.06.2022 16:00:00 Adrian Gubčo

Na Trnavskom mýte postupuje búranie niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Jedna z výrazných stavieb Bratislavy zaniká, aby uvoľnila miesto novému projektu. Developer Immocap chce vybudovať mohutný polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho podoba je však do veľkej miery závislá od verejnej podpory, ktorá je aj naďalej otázna.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká

02.03.2022 15:13:57 Adrian Gubčo

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Čítať viac

Immocap má búracie povolenie na Istropolis, prvé práce sa majú spustiť už v najbližších dňoch

10.01.2022 14:16:13 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Dom odborov Istropolis pôjde takmer definitívne k zemi. Developer Immocap oznámil že disponuje právoplatným rozhodnutím mestskej časti Nové Mesto o odstránení existujúceho objektu. Už v najbližších dňoch chce mohutný neskoromodernistický komplex ohradiť a začať s prvými prácami. V budúcnosti ho má nahradiť polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj pomerne rozsiahla kultúrno-spoločenská sála.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

29.11.2021 13:24:00 Adrian Gubčo

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Čítať viac

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie Istropolisu pod hrozbou sankcií, investor ich odmieta

23.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

Horúca diskusia o budúcnosti priestoru, kde sa dnes nachádza komplex Domu odborov Istropolis, pokračuje aj naďalej. Okrem aktivistov je hlasná aj mestská časť Nové Mesto, ktorá ústami starostu Rudolfa Kusého žiada od developera Immocap splnenie viacerých požiadaviek. Obávajúc sa osudu PKO, za prípadné nesplnenie záväzkov žiada sankcie. Tie developer považuje za neprimerané.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

Kultúrno-kongresové centrum v Novom Istropolise: Čo prinesie Bratislave?

26.05.2021 14:13:19 Adrian Gubčo

Hoci je Nový Istropolis veľký projekt, jeho najvýraznejšou súčasťou má byť nové kultúrno-kongresové centrum. Developer Immocap hovorí, že pôjde o špičkovú modernú sálu s európskymi parametrami, ktorá bude viac než dôstojnou náhradou pôvodného Domu odborov Istropolis a jeho kongresovej časti. Presné detaily sa však odhaľujú až teraz a s nimi aj možnosti, ktoré môže centrum metropole priniesť.

Čítať viac

Proti búraniu Istropolisu spustili petíciu, developer reaguje

13.04.2021 14:48:14 Adrian Gubčo

Plánovaná prestavba územia, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis, budí aj naďalej vášne. Aktivisti a odborníci zo združenia DOCOMOMO pripravili Petíciu za záchranu Istropolisu, v ktorej žiadajú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za pamiatku. Na túto iniciatívu zareagoval developer Immocap, pripravujúci Nový Istropolis, ktorý pripomína, že petícia zamlčiava dôležité fakty.

Čítať viac

Hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj sú otvorení prestavbe Istropolisu

18.02.2021 17:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy ani Bratislavský samosprávny kraj neodmietajú premenu areálu Domu odborov Istropolis, hoci výmenou za určité verejnoprospešné opatrenia. Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA. Na toto stanovisko už reagoval aj developer Immocap, ktorý prisľúbil, že pripomienky mesta aj kraja bude pri riešení projektu rešpektovať.

Čítať viac

Diskusia okolo Nového Istropolisu pokračuje, aktivistom sa nepáči

18.01.2021 12:12:50 Adrian Gubčo

Predloženie projektu Nového Istropolisu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebolo spojené len s predstavením detailov konkrétnych riešení projektu, ale aj s odmietavými reakciami a pripomienkami voči zámeru. Najaktívnejšia je v tomto smere organizácia DOCOMOMO, ktorá obvinila developera Immocap z devastácie kultúrnych hodnôt a rozporuje súlad zámeru s Územným plánom.

Čítať viac

Nový Istropolis odhaľuje ďalšie detaily

03.12.2020 17:47:19 Adrian Gubčo

Predstavenie zámeru prestavby areálu Istropolisu v priebehu leta vyvolalo veľký záujem verejnosti. Developer Immocap odvtedy postupne dávkoval nové informácie o projekte, ktorý má zmeniť Trnavské Mýto a prispieť ku vzniku nového subcentra Bratislavy. Dnes boli zverejnené ďalšie detaily, keďže bol Nový Istropolis podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

Ako zmení Nový Istropolis Bratislavu

23.09.2020 13:25:00 Adrian Gubčo

Zámer Nového Istropolisu je momentálne celkom logicky asi najviac diskutovaným investičným zámerom v Bratislave. Podstatná časť debát sa sústredí na otázku asanácie pôvodného Domu odborov Istropolis, ide však len o jednu z tém, o ktorých by sa malo hovoriť. Druhou – možno ešte podstatnejšou – je perspektíva ďalšej budúcnosti Trnavského Mýta a Bratislavy a spôsob, akým ju Nový Istropolis môže ovplyvniť.

Čítať viac

Dom odborov Istropolis sa nedá zachrániť

28.07.2020 13:30:00 Adrian Gubčo

Predstavenie Nového Istropolisu vyvolalo z logických dôvodov mimoriadny záujem médií a obrovský počet reakcií. Veľká väčšina sa venuje jedinej téme – asanácii pôvodného komplexu Istropolis. Milovníci modernistickej architektúry obviňujú developera z neúcty voči historickému a kultúrnemu odkazu budovy, investor Immocap sa bráni, že pôvodný Istropolis bol neudržateľný. Čo sú dôvody takéhoto postoja?

Čítať viac

Istropolis pokračuje v odhaľovaní detailov: Kultúrne centrum pomôžu navrhnúť poprední medzinárodní experti

24.09.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Developer Nového Istropolisu, spoločnosť Immocap Group, postupne rozbieha komunikáciu, ktorá povedie až k odhaleniu novej podoby developmentu. Po oznámení prvých detailov k súťaži na transformáciu zásadného územia, kde dnes stojí Dom odborov Istropolis, teraz pripomína ďalšie informácie, ktorými sa snaží dokázať, že nový projekt bude pre Bratislavu výrazným prínosom.

Čítať viac

Developer predstavuje ďalšie detaily k Istropolisu: Búranie starého komplexu je takmer isté

12.09.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Immocap Group včera oznámila, že víťazom súťaže na oživenie územia v priestore Istropolisu na Trnavskom mýte sa definitívne stáva architektonická kancelária KCAP. Popritom bolo poukázané na problémy súčasného komplexu, z čoho viacmenej už jasne vyplýva, že preferovanou možnosťou je zánik pôvodnej budovy a jej nahradenie novou štruktúrou.

Čítať viac

YIT ustupuje od projektu prestavby Istropolisu

21.08.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia vystúpil z projektu prestavby komplexu Domu odborov Istropolis na Trnavskom mýte. Táto správa prichádza len niekoľko dní po mediálnom šume súvisiacom s odhalením neaktuálnej vizualizácie možnej podoby územia od jedného z účastníkov architektonickej súťaže. Developer tak ostáva plne pod kontrolou spoločnosti Immocap Group.

Čítať viac

Aká bude budúcnosť Istropolisu?

16.08.2019 10:20:00 Adrian Gubčo

V bratislavskej komunite postupne rastie záujem o budúcnosť komplexu Domu odborov Istropolis, ktorý bol už pred časom predaný spoločnostiam Immocap Group a YIT Slovakia. Po náznakoch o tom, že na areál prebehla medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, unikla prvá z vizualizácií, čo vzbudilo ďalšiu záplavu reakcií. Aká bude naozaj budúcnosť tohto komplexu?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube