YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 17.06.2022 16:00

Istropolis postupne zaniká, developer aj naďalej ráta s pôvodným projektom

Na Trnavskom mýte postupuje búranie niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Jedna z výrazných stavieb Bratislavy zaniká, aby uvoľnila miesto novému projektu. Developer Immocap chce vybudovať mohutný polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho podoba je však do veľkej miery závislá od verejnej podpory, ktorá je aj naďalej otázna.

Dom odborov Istropolis bol dokončený v roku 1981 ako sídlo v tom čase veľmi vplyvného odborového hnutia, určený však bol aj pre zjazdy Komunistickej strany Slovenska na najvyššej úrovni. Pridruženou funkciou bola kultúrna, k čomu Istropolis poskytoval na tú dobu vynikajúce podmienky. Politický vplyv na jeho formovanie sa prejavil vo veľkorysosti architektonického riešenia a rozsahu reprezentačných spoločných priestorov. Kultúrna funkcia sa tu udržala aj po revolúcii, postupne však Istropolis začal chradnúť.

Po viacerých neúspešných pokusoch o odpredaj zo strany miestnej samosprávy komplex majiteľ – teda odbory – v roku 2017 predal developerom Immocap a YIT Slovakia. Druhá menovaná firma zo zámeru neskôr vystúpila, Immocap však pokračoval v koncipovaní vízie aktivácie územia. Istropolis sa nachádza vo veľkom a mimoriadne výhodne položenom bloku, vymedzenom Šancovou, Kukučínovou, Škultétyho, Vajnorskou a Trnavským mýtom. Nový development to mal zohľadňovať a priniesť na toto exponované územie mestotvornú zástavbu so zachovaním predošlej kultúrnej funkcie.

V lete 2020 investor konečne predstavil svoju víziu Nového Istropolisu. Na základe výsledkov medzinárodnej a mimoriadne dobre obsadenej architektonickej súťaže mal pôvodný komplex zaniknúť, aby bol nahradený súčasnou zástavbou kancelárskych budov, bytoviek, verejných priestorov – a veľkého kultúrno-kongresového centra s pridruženým hotelom. Autorom architektonického konceptu je holandská kancelária KCAP spoločne s nemeckým štúdiom Cityförster, slovenským partnerom je Pantograph. Predstavený vzhľad projektu bol výsledkom množstva konzultácií a úprav, a to aj oproti súťažnému návrhu.

Zámer vyvolal veľké kontroverzie a kritiku zo strany ochrancov a milovníkov architektúry neskorej moderny. Pôvodný komplex mal podľa nich také architektonické hodnoty, ktoré odôvodňujú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. Toto sa však napriek ich snahe a verejnej petícii nestalo. Developerovi sa tak uvoľnili ruky pre rozvoj zámeru, ako aj zbúranie staršieho komplexu. Asanačné práce začali v januári tohto roka.

Do tejto chvíle bola odstránená veľká časť Istropolisu, hoci stále ešte z neho aj dosť stojí – čo svedčí o jeho rozsahu. „Asanačné práce napredujú v súlade s harmonogramom na hlavnej časti Domu odborov a v interiéroch objektu. Objekt Domu detí a mládeže je už na povrchu takmer odstránený. Podľa platného rozhodnutia o odstránení stavby dokončíme asanáciu týchto objektov do konca roka 2022,“ predstavuje aktuálny stav Martin Šramko, CEO spoločnosti Immocap. „Do tohto obdobia je plánovaná aj asanácia výškovej budovy, ktorá bude odstraňovaná taktiež postupne a citlivo, s ohľadom na obyvateľov v susedstve.“

Súčasťou developerom zmieňovaného citlivého postupu je aj demontáž pôvodného mramorového obloženia alebo umeleckých prvkov, ktoré tvorili súčasť areálu. Kubánsky mramor je uskladňovaný alebo odovzdávaný verejným inštitúciám, ktoré oň prejavili záujem. Neskôr má byť spätne inštalovaný (ak to jeho kvalita dovolí) spoločne s umeleckými artefaktmi v novom projekte.

Immocap sa okrem zbúrania budov snaží aj o povolenie nových. „Pracujeme na územnom rozhodnutí, ktoré chceme získať budúci rok,“ hovorí Šramko. Po územnom rozhodnutí musí získať ešte stavebné povolenie. Ako rýchlo sa ho podarí nadobudnúť možno v tejto chvíli odhadovať len ťažko. Rýchlosť povoľovania by mohli ovplyvniť aj nadchádzajúce komunálne voľby. Predbežne sa výstavba predpokladá v rokoch 2024-2026. 

Medzičasom chce developer aspoň priblížiť Nový Istropolis bližšie obyvateľom. „Naďalej plánujeme uskutočňovať verejné stretnutia s občanmi, kde odprezentujeme aktuálny stav prác, priblížime podobu projektu a zároveň budeme odpovedať na otázky obyvateľov. Tento spôsob sa nám veľmi osvedčil,“ naznačuje CEO Immocapu. Plánovaná je informačná kampaň aj pre širokú verejnosť, pokračovanie v inicatíve Dobrý sused v prospech lokálnej komunity a zrealizovanie niekoľkých zásahov v okolí staveniska. „Zmeny sa budú týkať najmä zelene a priestoru pre trávenie voľného času. Bližšie detaily sú zatiaľ prekvapením, budeme však o nich bližšie informovať už čoskoro,“ naznačuje M. Šramko.

 

 

V tejto chvíli ešte nie je celkom ujasnené, čo kampaň ukáže. Prezentovaná podoba Nového Istropolisu totiž nemusí byť finálna. Teoretické zmeny môžu nastať pri kultúrno-kongresovom centre, ktorého doterajšia forma a rozsah sú založené na predpoklade podpory projektu zo strany verejného sektoru. Nový Istropolis je jedným zo zámerov, ktoré sú zvažované ako miesto umiestnenia budúceho Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) – ak sa takáto vízia bude vôbec niekedy realizovať.

Immocap za týmto cieľom prispôsobil parametre či kapacity objektu požiadavkám iniciatívy NKKC. To predpokladá vznik veľkej a flexibilnej sály, schopnej hostiť podujatia medzinárodnej úrovne a významu. „Náš záväzok zachovať kultúrno-spoločenskú funkciu na Trnavskom mýte stále platí a v projekte pokračujeme s kultúrno-kongresovou sálou, ktorá bude spĺňať nároky vychádzajúce zo štúdie uskutočniteľnosti realizovanej iniciatívou NKKC s plánovanou kapacitou 3.000 miest na sedenie a 5.000 miest na státie,“ sľubuje Martin Šramko. Developer samozrejme konštatuje, že Trnavské mýto je pre umiestnenie NKKC najvhodnejšie.

Aby však naozaj vznikla takáto sála, je potrebná určitá pomoc zo strany štátu. Iniciatíva NKKC navrhuje vznik nového združenia - do ktorého vstúpi štát i developer - ktoré obdrží financie a zabezpečí realizáciu a potom aj prevádzku centra. Nateraz je ale finančná podpora otázna, keďže proti spôsobu výberu najvhodnejšej ponuky na umiestnenie NKKC sa postavil minister financií Igor Matovič.

Developer je presvedčený, že napokon sa podpora nájde. „Pracujeme naďalej s plnou verziou, s ktorou aj napredujeme v povoľovacích procesoch,“ pripomína Šramko. „Bratislava a Slovensko akútne potrebuje veľkoryso riešený spoločensko-kongresový priestor, lebo reálne nemá adekvátne miesto na konanie veľkých reprezentatívnych podujatí... V súčasnosti intenzívne rokujeme s verejnými inštitúciami o podpore vzniku NKKC ako aj s renomovanými zahraničnými investormi so skúsenosťami z podobných projektov zo sveta.“

Stále však existuje možnosť, že zámer podporu nedostane. Ak sa tak stane, Nový Istropolis sa bude možno prekresľovať. „V prípade, ak by tento záujem zo strany štátu definitívne nebol, čo by bolo mimochodom veľkou škodou pre všetkých občanov v Bratislave aj na Slovensku, keďže NKKC má poďla štúdie predloženej ÚHP na MF SR priniesť do slovenskej ekonomiky ročne viac ako 30 milíonov eur, sme pripravení na druhý variant, v ktorom bude taktiež zachovaná kultúra s minimálnou kapacitou 1.650 miest na sedenie (pôvodná Veľká sála v Istropolise mala 1.150 miest na sedenie),“ sľubuje developer. „Nové kultúrne centrum do Istropolisu v každom prípade prinesieme, pretože kultúrny stánok je integrálnuou súčasťou celého projektu s jedinečnou pridanou hodnotou.“

Kapacita 1.650 miest na sedenie vyplýva z memoranda o spolupráci, ktoré Immocap podpísal s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto. Pokiaľ by to nedodržal, hrozí mu mnohomiliónová pokuta. Problém Bratislavy s absenciou veľkej sály pre významné koncerty či kongresy to ale nevyrieši. Podoba projektu s redukovanou kapacitou zatiaľ predstavená nebola a nie je známe, či vôbec existuje.

 

Nový Istropolis - kultúrno-kongresové centrum. Zdroj: Immocap 

 

Ak by ale vzniklo takéto menšie kultúrne centrum, bola by to škoda – nielen kvôli tomu, že by tým mohla utrpieť Bratislava (treba pripomenúť, že mesto profituje nielen z daňových príjmov), ale aj kvôli pôvodnému Istropolisu. Dôvody, prečo sa developer rozhodol pre zbúranie komplexu, sú celkom prirodzené a logické. Udržiavať obrovskú, neefektívne riešenú stavbu bolo ekonomicky neudržateľné, možnosti pre jej prispôsobenie na súčasné požiadavky obmedzené a kapacita nedostatočná. Nový dostatočne veľký projekt by mohol omnoho lepšie zodpovedať na potreby Bratislavy z pohľadu kultúry aj organizácie kongresov.

Preto by bol jeho prínos väčší, ako kedy mohol mať starý Istropolis – a to aj napriek jeho hodnotám, ktoré sú v mnohých ohľadoch nepopierateľné. Rovnica sa ale mení, pokiaľ klesá kapacita nového kultúrneho centra a je už len o niekoľko stoviek metrov väčšia, ako predtým. Zo zámeru nadnárodného významu sa tak stane centrum miestneho významu. A to asi nie je dostatočná náhrada za zničenie architektonicky pozoruhodného Domu odborov Istropolis.

Trnavské mýto je dnes dôležitým dopravným uzlom, ktorý ma obrovský potenciál stať sa jedným zo sekundárnych centier Bratislavy. Pridalo by sa k downtownu alebo Novému Lidu, ktoré sa taktiež stávajú alebo stanú takýmito centrami. No kým downtown bude mať komerčný charakter a Nové Lido pravdepodobne najmä rezidenčno-rekreačný, Trnavské mýto by mohlo mať aj kultúrny. Doteraz prezentovaný projekt Nového Istropolisu prináša prísľub s mestom prepojeného živého objektu, čo je rozdiel oproti neprístupne pôsobiacemu Slovenskému národnému divadlu.

Bratislava je tak na ceste k zániku starého a vzniku Nového Istropolisu. Budúca výstavba snáď neprinesie sklamanie a mesto získa viac než plnohodnotnú náhradu originálnej štruktúry. Pri tak dôležitom projekte a lokalite by boli chyby absolútne neprípustné.

 

Fotografie z 14.6.2022. Pozrite si zánik Istropolisu vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap

Súvisiace články

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

04.12.2022 14:32:10 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Čítať viac

Dominanta Trnavského mýta sa stráca. Výšková budova Istropolisu prichádza o podlažia

06.11.2022 19:58:19 Adrian Gubčo

Asanácia výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov napreduje. V tejto chvíli sa už definitívne strácajú najvyššie podlažia budovy, ktorá tvorila desaťročia výškovú dominantu Trnavského mýta. Stavebník, spoločnosť Immocap, smeruje k ukončeniu búracích prác ešte pred koncom roka, aby uvoľnil miesto projektu Nový Istropolis.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Výšková budova rýchlo mizne

14.10.2022 13:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch postupne zaniká výšková administratívna budova, ktorá tvorila súčasť komplexu Domu odborov Istropolis. S jej odstránením odíde do minulosti výrazná dominanta Trnavského mýta, ale aj orientačný bod pre širšie okolie. Búranie súvisí s prípravou na výstavbu Nového Istropolisu, veľkého polyfunkčného zámeru od spoločnosti Immocap.

Čítať viac

Vyššia budova sa ešte nebúrala. Immocap začína s asanáciou veže Istropolisu

20.09.2022 16:48:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom by sa malo začať búranie organizačnej budovy, teda výškovej dominanty niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Oznámil to developer Immocap, ktorý odstraňuje pôvodný komplex, na ktorého mieste chce postaviť projekt Nový Istropolis. Ide pravdepodobne o najvyššiu budovu, aká bola doteraz v Bratislave odstránená.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Zanikajú zvyšky bývalej kultúrnej sály

14.09.2022 15:21:55 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa búrajú posledné časti bývalej kultúrnej a kongresovej časti Domu odborov Istropolis. Monumentálna stavba, ktorá vyše štyri desaťročia tvorila dominantu Trnavského mýta, odchádza definitívne do minulosti. Z celého komplexu ešte ostáva zbúrať výškovú administratívnu časť a do budúcna aj Dom techniky, ktorý prešiel do vlastníctva developera Immocap.

Čítať viac

Architekt Nového Istropolisu Jeroen Dirckx: Kultúrne centrum v Istropolise bude mať svetovú úroveň

02.09.2022 09:15:00 Adrian Gubčo

Nový Istropolis od developera Immocap je dnes považovaný za jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Dôvodom je nahradenie pôvodného Domu odborov Istropolis novým komplexom, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho architekt z kancelárie KCAP Jeroen Dirckx si je pochybností vedomý, zároveň však presviedča, že na Trnavskom mýte vznikne skvelý projekt.

Čítať viac

Nový Istropolis je bližšie k prvému povoleniu

04.08.2022 14:12:29 Adrian Gubčo

Zámer výstavby polyfunkčného komplexu Nový Istropolis na Trnavskom mýte sa pomaly hýbe vpred. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, teda podrobnejšie hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie. Investor musel zohľadniť pripomienky viacerých strán, vrátane Hlavného mesta, ktoré požaduje zváženie redukovaného variantu zámeru.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká

02.03.2022 15:13:57 Adrian Gubčo

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Čítať viac

Immocap má búracie povolenie na Istropolis, prvé práce sa majú spustiť už v najbližších dňoch

10.01.2022 14:16:13 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Dom odborov Istropolis pôjde takmer definitívne k zemi. Developer Immocap oznámil že disponuje právoplatným rozhodnutím mestskej časti Nové Mesto o odstránení existujúceho objektu. Už v najbližších dňoch chce mohutný neskoromodernistický komplex ohradiť a začať s prvými prácami. V budúcnosti ho má nahradiť polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj pomerne rozsiahla kultúrno-spoločenská sála.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

29.11.2021 13:24:00 Adrian Gubčo

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Čítať viac

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie Istropolisu pod hrozbou sankcií, investor ich odmieta

23.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

Horúca diskusia o budúcnosti priestoru, kde sa dnes nachádza komplex Domu odborov Istropolis, pokračuje aj naďalej. Okrem aktivistov je hlasná aj mestská časť Nové Mesto, ktorá ústami starostu Rudolfa Kusého žiada od developera Immocap splnenie viacerých požiadaviek. Obávajúc sa osudu PKO, za prípadné nesplnenie záväzkov žiada sankcie. Tie developer považuje za neprimerané.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

Kultúrno-kongresové centrum v Novom Istropolise: Čo prinesie Bratislave?

26.05.2021 14:13:19 Adrian Gubčo

Hoci je Nový Istropolis veľký projekt, jeho najvýraznejšou súčasťou má byť nové kultúrno-kongresové centrum. Developer Immocap hovorí, že pôjde o špičkovú modernú sálu s európskymi parametrami, ktorá bude viac než dôstojnou náhradou pôvodného Domu odborov Istropolis a jeho kongresovej časti. Presné detaily sa však odhaľujú až teraz a s nimi aj možnosti, ktoré môže centrum metropole priniesť.

Čítať viac

Proti búraniu Istropolisu spustili petíciu, developer reaguje

13.04.2021 14:48:14 Adrian Gubčo

Plánovaná prestavba územia, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis, budí aj naďalej vášne. Aktivisti a odborníci zo združenia DOCOMOMO pripravili Petíciu za záchranu Istropolisu, v ktorej žiadajú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za pamiatku. Na túto iniciatívu zareagoval developer Immocap, pripravujúci Nový Istropolis, ktorý pripomína, že petícia zamlčiava dôležité fakty.

Čítať viac

Hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj sú otvorení prestavbe Istropolisu

18.02.2021 17:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy ani Bratislavský samosprávny kraj neodmietajú premenu areálu Domu odborov Istropolis, hoci výmenou za určité verejnoprospešné opatrenia. Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA. Na toto stanovisko už reagoval aj developer Immocap, ktorý prisľúbil, že pripomienky mesta aj kraja bude pri riešení projektu rešpektovať.

Čítať viac

Diskusia okolo Nového Istropolisu pokračuje, aktivistom sa nepáči

18.01.2021 12:12:50 Adrian Gubčo

Predloženie projektu Nového Istropolisu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebolo spojené len s predstavením detailov konkrétnych riešení projektu, ale aj s odmietavými reakciami a pripomienkami voči zámeru. Najaktívnejšia je v tomto smere organizácia DOCOMOMO, ktorá obvinila developera Immocap z devastácie kultúrnych hodnôt a rozporuje súlad zámeru s Územným plánom.

Čítať viac

Nový Istropolis odhaľuje ďalšie detaily

03.12.2020 17:47:19 Adrian Gubčo

Predstavenie zámeru prestavby areálu Istropolisu v priebehu leta vyvolalo veľký záujem verejnosti. Developer Immocap odvtedy postupne dávkoval nové informácie o projekte, ktorý má zmeniť Trnavské Mýto a prispieť ku vzniku nového subcentra Bratislavy. Dnes boli zverejnené ďalšie detaily, keďže bol Nový Istropolis podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

Ako zmení Nový Istropolis Bratislavu

23.09.2020 13:25:00 Adrian Gubčo

Zámer Nového Istropolisu je momentálne celkom logicky asi najviac diskutovaným investičným zámerom v Bratislave. Podstatná časť debát sa sústredí na otázku asanácie pôvodného Domu odborov Istropolis, ide však len o jednu z tém, o ktorých by sa malo hovoriť. Druhou – možno ešte podstatnejšou – je perspektíva ďalšej budúcnosti Trnavského Mýta a Bratislavy a spôsob, akým ju Nový Istropolis môže ovplyvniť.

Čítať viac

Dom odborov Istropolis sa nedá zachrániť

28.07.2020 13:30:00 Adrian Gubčo

Predstavenie Nového Istropolisu vyvolalo z logických dôvodov mimoriadny záujem médií a obrovský počet reakcií. Veľká väčšina sa venuje jedinej téme – asanácii pôvodného komplexu Istropolis. Milovníci modernistickej architektúry obviňujú developera z neúcty voči historickému a kultúrnemu odkazu budovy, investor Immocap sa bráni, že pôvodný Istropolis bol neudržateľný. Čo sú dôvody takéhoto postoja?

Čítať viac

Nový Istropolis sa odhaľuje

16.07.2020 12:55:25 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Dnešným dňom sa odhaľuje podoba dalšieho dlhoočakávaného bratislavského projektu: známe sú prvé detaily prestavby komplexu Istropolis, ikonickej stavby, tvoriacej už automatickú súčasť Trnavského mýta, asi najdôležitejšieho dopravného uzlu v meste. Developer Immocap oslovil pre návrh prestížnu architektonickú kanceláriu KCAP, víťaza medzinárodnej súťaže.

Čítať viac

Istropolis pokračuje v odhaľovaní detailov: Kultúrne centrum pomôžu navrhnúť poprední medzinárodní experti

24.09.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Developer Nového Istropolisu, spoločnosť Immocap Group, postupne rozbieha komunikáciu, ktorá povedie až k odhaleniu novej podoby developmentu. Po oznámení prvých detailov k súťaži na transformáciu zásadného územia, kde dnes stojí Dom odborov Istropolis, teraz pripomína ďalšie informácie, ktorými sa snaží dokázať, že nový projekt bude pre Bratislavu výrazným prínosom.

Čítať viac

Developer predstavuje ďalšie detaily k Istropolisu: Búranie starého komplexu je takmer isté

12.09.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Immocap Group včera oznámila, že víťazom súťaže na oživenie územia v priestore Istropolisu na Trnavskom mýte sa definitívne stáva architektonická kancelária KCAP. Popritom bolo poukázané na problémy súčasného komplexu, z čoho viacmenej už jasne vyplýva, že preferovanou možnosťou je zánik pôvodnej budovy a jej nahradenie novou štruktúrou.

Čítať viac

YIT ustupuje od projektu prestavby Istropolisu

21.08.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia vystúpil z projektu prestavby komplexu Domu odborov Istropolis na Trnavskom mýte. Táto správa prichádza len niekoľko dní po mediálnom šume súvisiacom s odhalením neaktuálnej vizualizácie možnej podoby územia od jedného z účastníkov architektonickej súťaže. Developer tak ostáva plne pod kontrolou spoločnosti Immocap Group.

Čítať viac

Aká bude budúcnosť Istropolisu?

16.08.2019 10:20:00 Adrian Gubčo

V bratislavskej komunite postupne rastie záujem o budúcnosť komplexu Domu odborov Istropolis, ktorý bol už pred časom predaný spoločnostiam Immocap Group a YIT Slovakia. Po náznakoch o tom, že na areál prebehla medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, unikla prvá z vizualizácií, čo vzbudilo ďalšiu záplavu reakcií. Aká bude naozaj budúcnosť tohto komplexu?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube