YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 16.12.2021 13:26

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Nový Istropolis. Zdroj: Immocap

Nový Istropolis. Zdroj: Immocap

Bratislava a Slovensko dlhodobo trpia na neexistenciu kvalitného kultúrneho a kongresového centra, schopného prilákať medzinárodné podujatia. Ide o všeobecne známy fakt už pomerne dlhú dobu, napriek tomu neexistovala dlho žiadna významnejšia iniciatíva, ktorá by to mala zmeniť. Konečne až v roku 2019 začala téma opätovne ožívať, keď vzniklo Občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC). Iniciátormi vzniku združenia boli Róbert Vass z organizácie GLOBSEC, organizujúcej v Bratislave významné medzinárodné bezpečnostné kongresy, a hudobník Martin Valihora. Absenciu centra pociťovali ako výrazný nedostatok mesta aj svojej práce.

OZ NKKC sa začalo zaoberať myšlienkou vzniku kongresového centra, ktorým inak disponovali všetky blízke metropoly. „Na Slovensku a v Bratislave je obrovský investičný deficit v oblasti kultúry a kongresov. Štát a verejný sektor v tejto oblasti 30 rokov zlyhával. Neexistuje moderná infraštruktúra, nemáme kde robiť svoju prácu na úrovni, ktorá by bola adekvátna pre krajinu, ktorá si hovorí vyspelá. V tejto oblasti nás predbieha aj Balkán,“ hodnotí aktuálnu situáciu Martin Valihora. „V demokracii, tam, kde dlhodobo zlyháva štát, supluje túto úlohu občianska spoločnosť a preto sme sa rozhodli konať. Chceli sme priniesť taký projekt, ktorý by mohol slúžiť všetkým: malým i veľkým organizátorom z oblasti hudby, výtvarného umenia, kultúry či kongresov.“

OZ NKKC bolo schopné presvedčiť bývalú vládu o potrebe vzniku centra. Táto prisľúbila nielen morálnu podporu, ale aj finančnú – pokiaľ bude združenie schopné predložiť kvalitný projekt s vysokou hodnotou za peniaze, štát investíciu podporí maximálne 60 miliónmi eurami. To potvrdila aj súčasná vláda svojim uznesením zo septembra 2020. Občianske združenie zaviazala vypracovať Štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá by porovnala viacero alternatív umiestnenia a riešenia centra a bola následne analyzovaná ÚHP a konzultovaná s Inštitútom kultúrnej politiky. Cieľom bola vysoká odbornosť a transparentnosť procesu.

 

Kde by bolo NKKC najvýhodnejšie?

OZ NKKC založilo pracovnú skupinu, do ktorej prizvalo viacerých renomovaných odborníkov (medzi inými aj Petra Beňušku, bývalého hlavného architekta Európskej komisie), a v rámci prieskumu trhu oslovilo významných majiteľov pozemkov v Bratislave. Z 13 oslovených subjektov nakoniec svoje ponuky predložili tri – Immocap ponúkol umiestnenie NKKC v Novom Istropolise, JTRE v Novom Lide (a v Eurovea City, to ale bolo odmietnuté) a Incheba v rozšírenom či zrekonštruovanom areáli. Experti na základe komplexnej analýzy určili ako najvýhodnejší projekt zámer na Trnavskom mýte, teda Nový Istropolis. Podľa Petra Nittschneidera z pracovnej skupiny je najrealizovateľnejší a s najmenším počtom rizík.

Podľa požiadaviek pracovnej skupiny by NKKC malo poskytovať kapacitu 3-tisíc miest na sedenie v hlavnej sále a 5-tisíc na státie. Sála bude predeliteľná na menšie časti, kde sa budú môcť paralelne organizovať viaceré podujatia. V budove sa bude nachádzať takmer tridsať ďalších miestností na individuálne mítingy a zasadania spoločne s konferenčným centrom. Nachádzať sa tu má aj výstavná plocha. Využiteľné pre eventy má byť foyer, v objekte bude umiestnená VIP zóna, mediálne centrum a stravovacie priestory. Areál bude doplnený o kongresový hotel. Immocap deklaroval ochotu splniť všetky podmienky, a to aj za predpokladu, že sa tým čiastočne zníži jeho vlastná ziskovosť.

Do zámeru plánuje vložiť pozemky v hodnote 17 miliónov eur, 11 miliónov eur bude úver, ktorý si vezme OZ NKKC. Prevádzkovateľom bude nové združenie, v ktorom budú zástupcovia OZ aj Immocapu. Iniciátori neodmietajú ani účasť štátu.

Analýza ÚHP sa následne pozrela, či je tento projekt a model výhodný pre štát, pokiaľ má tento poskytnúť dotáciu. Štátna pomoc v maximálnej výške 60,5 milióna eur by totiž mala tvoriť vyše polovicu z celkových nákladov na úrovni 104,4 milióna eur (s DPH). ÚHP konštatuje, že sám o sebe je projekt nenávratný, no po započítaní príjmov zo strany zahraničných turistov, míňajúcich v Bratislave peniaze, sa situácia mení. Okrem toho sú tu aj ďalšie nekvantifikovateľné benefity v podobe zviditeľnenia mesta a štátu, nadväzovania kontaktov, zmiernenia sezónnosti cestovného ruchu alebo šírenia inovácií.

ÚHP uzatvára, že návratnosť je približne rovnaká bez ohľadu na to, či pôjde o štátnu pomoc, PPP projekt alebo štátnu investíciu, v prípade štátnej pomoci sa však podarí projekt postaviť skôr. Keďže pri hodnotení alternatív neboli developermi poskytnuté všetky podklady a hodnotila sa len perspektíva výstavby nového centra, analytici odmietli jednoznačne povedať, že ide o najlepšiu hodnotu za peniaze.

Poskytnutie podpory však neodmietajú, odporúčajú nanajvýš prehodnotiť výšku dotácie či rozsah a štandard nového centra. Takisto žiadajú jasné nastavenie povinností štátu či OZ NKKC, komplexnejšie porovnanie alternatívnych investícií, rokovanie s developerom o zvýšení jeho vkladu alebo bližšie špecifikovanie nákladov a ich následné posúdenie Ministerstvom financií. Analytici zhŕňajú, že štandardne by takéto štúdie mal pripravovať štát – ten však nemá akúkoľvek stratégiu pre rozvoj kongresového cestovného ruchu.

OZ NKKC výsledky analýzy privítalo a súhlasí, že súkromný investor sa musí na financovaní projektu podieľať. Samotné centrum by malo byť ideálne dokončené pred rokom 2030 (hovorí sa o roku 2027), kedy bude Slovensko opäť predsedať v Rade EÚ. Posledné predsedníctvo v roku 2016 sa potýkalo s radou problémov, súvisiacich s absenciou kapacít pre stretnutia na najvyššej úrovni. Nový projekt to však prekoná – ak naozaj vznikne.

 

NKKC v Novom Istropolise má byť podľa expertov pre štát najvýhodnejšie. Zdroj: Immocap

 

Minister financií projekt kritizuje

Reakcie na seba nenechali dlho čakať, vrátane kritických. Ako prvé reagovalo JTRE. „JTRE je silne znepokojená postupom občianskeho združenia,“ uviedol pre TASR výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán. Celý proces výberu lokality a partnera pre výstavbu NKKC v Bratislave vníma developer ako netransparentný, nedôveryhodný a vopred pripravený v prospech jedného z developerov. Dokazovať to má fakt, že o výsledku hodnotenia sa JTRE dozvedelo z médií a nie priamo od občianskeho združenia.

Ešte kritickejšie a expresívnejšie sa však vyjadril minister financií Igor Matovič. „Utrite si zobáky, zbytočne ste nadprácu robili. Váš výber si strčte kam chcete,“ napísal na sociálnej sieti v príspevku, nazvanom Kongresový oser. Kritizoval tým štúdiu uskutočniteľnosti, pričom naznačuje, že jej autori sú previazaní na developera Immocap. Dôkazy, na základe ktorých by toto tvrdenie podporil, nezverejnil. Podotkol však, že „...výber vraj robilo občianske združenie zložené z ľudí, ktorí si ešte u Pellegríniho vylobovali 60 miliónov na ich projektík kongresového centra v Istropolise.“ To ale nie je presné, keďže v tomto čase ešte nebolo jasné, kde by mohlo byť NKKC umiestnené.

OZ NKKC reaguje pomerne diplomaticky. „Slovensko má dnes veľký investičný dlh čo sa týka kongresovej aj kultúrnej infraštruktúry. Občianske združenie spracovalo štúdiu realizovateľnosti na základe dvoch uznesení súčasnej vlády, ktorá sa prihlásila k cieľu vybudovať kongresové a kultúrne centrum. Rozsiahla štúdia s viac ako 300 stranami je výsledkom odbornej práce expertov z rôznych oblastí v konzultácii s UHP a IKP. Je to dobrý základ na ďalśiu odbornú diskusiu o tejto téme. UHP štúdiu posúdilo, potvrdilo jeho návratnosť a potrebu a odporučilo vláde ako ďalej postupovať,“ píše združenie. Nezabudlo však pripomenúť, že to bola už súčasná vláda – v tom čase pod vedením Igora Matoviča – ktorá združenie k danému postupu zaviazala.

Celá situácia sa týmto komplikuje. Ďalší postup mal ideálne spočívať v dohode štátu, OZ NKKC a Immocapu o nadviazaní spolupráce. Následne sa mal dať zámer preveriť ešte Európskej komisii. Až potom by sa mohlo začať reálne s prípravou aj výstavbou centra. Bez súhlasu Ministerstva financií je však celý proces narušený. „...a ak raz nejaké centrum bude, tak jeho výber bude robiť cez transparentnú verejnú súťaž štát a žiaden záujemca sa okolo komisie ani len nešuchne,“ predstavuje si ideálny postup Matovič.

To však celý proces posunie, a nie je vôbec zrejmé, o akú dlhú dobu. V ideálnom prípade by štát začal okamžite pripravovať vlastný projekt vzniku NKKC, prípadne novú verejnú súťaž. To však nie je v kontexte aktuálnej situácie realistické ani politicky priechodné. Výsledkom tak môže byť aj niekoľkoročné omeškanie oproti ideálnemu scenáru. Bratislava a Slovensko tým utrpia – tak ako trpia už dnes unikajúcimi príjmami v dôsledku absencie centra.

 

JTRE považuje výber centra v Novom Istropolise za netransparentný. Samé ponúka jeho vznik v Novom Lide (hore). Zdroj: J&T Real Estate

 

Ako ďalej?

Reakcia Igora Matoviča viac ako o čomkoľvek inom svedčí, že si ani materiál od odbornej skupiny, ani ÚHP, a ani uznesenia vlastnej vlády veľmi podrobne neprečítal. Expresívne a silné reakcie bez dostatočného poznania situácie sú od tohto politika typické. Výsledkom je narušenie možností rozvoja štátu a v tomto prípade hlavného mesta. O potrebe čo najskoršieho uvedenia inštitúcie typu NKKC do života pritom panuje všeobecná zhoda – nakoniec, postavili sa za ňu aj Bratislavský samosprávny kraj, aj organizácia Slovakia.travel. Hlavné mesto zatiaľ váha, čo je však s ohľadom na absenciu jasnej vízie budúcnosti Bratislavy zo strany súčasného vedenia mesta neprekvapivé.

Ak sa skutočne proces pozastaví, profitovať z toho bude predsa len niekto. Momentálne je najväčším víťazom JTRE. Analýza pracovnej skupiny, citovaná aj v materiáli ÚHP, ukázala, že projekt vzniku NKKC v Novom Lide trpí najmä na slabú rozpracovanosť a pozemkové vzťahy. Developer teraz potrebuje čas, aby dokázal vysporiadať všetky pozemky v rámci lokality a bola mu potvrdená zmena Územného plánu. Nové Lido s ním stále ešte nie je v súlade a preto nie je dnes možné NKKC rozostavať ani vybudovať k nemu adekvátnu infraštruktúru. Je celkom možné, že o rok alebo o dva však už budú mnohé problémy prekonané.

V takom prípade sa môže zmeniť hodnotenie v rámci jednotlivých kritérií. Aj keby robil novú analýzu štát, len sotva si možno predstaviť, že bude zámery hodnotiť podľa radikálne odlišných kritérií. Nové Lido sa môže stať omnoho vážnejším konkurentom Nového Istropolisu. Veľmi teoreticky by si mohla polepšiť aj Incheba, hoci aj naďalej bude oproti svojim konkurentom zaostávať v skúsenostiach investora s takýmito zadaniami.

Či by to bolo pre Bratislavu lepšie riešenie, je otázne. Odhliadnuc od ekonomických strát, NKKC v Novom Lide by mohlo byť architektonicky príťažlivejšie, prevádzkovo lepšie a možno ešte vhodnejšie dotvárajúce okolitú (budúcu) štvrť ako Nový Istropolis. Developer pracuje s brownfieldom charakteru greenfieldu, môže sa tak maximálne realizovať (pokiaľ sa zmení ÚP). Navyše, objekt by stál naproti novej budove SND v blízkosti nábrežia, v čom je silný symbolizmus. Kľúčové kultúrne stavby Bratislavy sú umiestnené v blízkosti Dunaja a NKKC by sa k nim mohlo zaradiť.

Na druhej strane, na Trnavskom mýte developer pravdepodobne zrovná so zemou Dom odborov Istropolis, komplikovaný a neekonomický, ale predsa len architektonicky zaujímavý komplex. Množstvo umelecky stvárnených detailov a riešení z neho robí kandidáta na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. Ak sa tak nestane, zanikne. Za akceptovateľné to považujem za predpokladu, že bude nahradený budovou, ktorá bude po architektonickej a funkčnej stránke ešte kvalitnejšia a pre Bratislavu prínosnejšia. Nový Istropolis má takúto ambíciu.

Táto ambícia však súvisí s umiestnením NKKC práve tu. Immocap síce opakovane deklaruje, že tu vybuduje významné kultúrne centrum, je ale na diskusiu, či bude natoľko veľkorysé, pokiaľ nebude slúžiť ako NKKC. Väčšina veľkých kongresových centier totiž nie je priamo návratná, preto sa na ich vzniku podieľajú mestá a štáty. To by v prípade Nového Istropolisu mohlo ovplyvniť jeho rozsah alebo parametre. Bude ale v takom prípade adekvátnou náhradou za starý Istropolis?

Urputný boj JTRE je na jednej strane pochopiteľný, na druhej strane má ale developer oveľa väčšiu voľnosť v tom, čo v objekte na konci hlavného námestia v Novom Lide umiestni. Nemuselo by to byť len niečo typu NKKC – daná lokalita je nepochybne vhodná aj pre múzeum národného významu, národnú alebo hlavnú mestskú knižnicu, galériu moderného umenia, novú filharmóniu alebo významnú vládnu inštitúciu. Pri rozvoji takýchto lokalít by sa malo postupovať v zmysle dlhodobejšej stratégie umiestňovania významných budov, nie len z toho, čo je aktuálne „v ponuke“.

Tak či onak, ukazuje sa, že vývoj okolo Národného kultúrneho a kongresového centra, tak ako pri každom väčšom pláne na Slovensku, bude ešte veľmi komplikovaný. Je veľká škoda, že sa diskusia začína politizovať. Práve vtedy, kedy sa do projektov začali vo väčšej miere miešať politici, nastali problémy. Bratislava aj Slovensko na tom strácajú najviac.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Nový Istropolis. Zdroj: Immocap
  • Nový Istropolis. Zdroj: Immocap
  • Nový Istropolis. Zdroj: Immocap
  • Nový Istropolis. Zdroj: Immocap
  • Nový Istropolis. Zdroj: Immocap

Súvisiace články

Svetová architektúra v Bratislave. Súťaž na Southbank má víťazov

02.03.2023 17:41:56 Adrian Gubčo

Hlavné mesto Slovenska sa stáva miestom, kam prichádza svoje projekty realizovať čoraz viac architektov svetového kalibru. Rovnako to bude aj v prípade očakávaného zámeru Southbank na pravom brehu Dunaja. Developer Penta Real Estate odhalil mená víťazov veľkej medzinárodnej súťaže, ktorí patria do prvej ligy globálnej architektonickej scény.

Čítať viac

Kľúčový projekt sa blíži. Nový Istropolis by mal ísť do výstavby už na budúci rok

08.02.2023 10:32:50 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších aktuálne pripravovaných projektov v Bratislave sa blíži k výstavbe. Nový Istropolis, náhrada pôvodného komplexu Istropolis na Trnavskom mýte od developera Immocap, by mal ísť do realizácie už na budúcu jar. Ešte predtým však musí získať potrebné povolenia. Medzičasom prebieha diskusia o budúcom rozsahu kultúrno-spoločenského centra.

Čítať viac

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

04.12.2022 14:32:10 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Čítať viac

Nové svetové mená v Bratislave: Southbank pozná postupujúcich do druhého kola

09.11.2022 17:11:39 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oznámil mená postupujúcich do druhého kola súťaže na budúcu podobu projektu Southbank na pravom brehu Dunaja. Má ísť o mimoriadne významný development, čo potvrdzujú mená prizvaných architektov. Tvorcovia, ktorí boli vybraní do druhého kola, však nijakým spôsobom nezaostávajú. Bratislava tak pravdepodobne získa projekt európskej úrovne.

Čítať viac

Dominanta Trnavského mýta sa stráca. Výšková budova Istropolisu prichádza o podlažia

06.11.2022 19:58:19 Adrian Gubčo

Asanácia výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov napreduje. V tejto chvíli sa už definitívne strácajú najvyššie podlažia budovy, ktorá tvorila desaťročia výškovú dominantu Trnavského mýta. Stavebník, spoločnosť Immocap, smeruje k ukončeniu búracích prác ešte pred koncom roka, aby uvoľnil miesto projektu Nový Istropolis.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Výšková budova rýchlo mizne

14.10.2022 13:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch postupne zaniká výšková administratívna budova, ktorá tvorila súčasť komplexu Domu odborov Istropolis. S jej odstránením odíde do minulosti výrazná dominanta Trnavského mýta, ale aj orientačný bod pre širšie okolie. Búranie súvisí s prípravou na výstavbu Nového Istropolisu, veľkého polyfunkčného zámeru od spoločnosti Immocap.

Čítať viac

Vyššia budova sa ešte nebúrala. Immocap začína s asanáciou veže Istropolisu

20.09.2022 16:48:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom by sa malo začať búranie organizačnej budovy, teda výškovej dominanty niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Oznámil to developer Immocap, ktorý odstraňuje pôvodný komplex, na ktorého mieste chce postaviť projekt Nový Istropolis. Ide pravdepodobne o najvyššiu budovu, aká bola doteraz v Bratislave odstránená.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Zanikajú zvyšky bývalej kultúrnej sály

14.09.2022 15:21:55 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa búrajú posledné časti bývalej kultúrnej a kongresovej časti Domu odborov Istropolis. Monumentálna stavba, ktorá vyše štyri desaťročia tvorila dominantu Trnavského mýta, odchádza definitívne do minulosti. Z celého komplexu ešte ostáva zbúrať výškovú administratívnu časť a do budúcna aj Dom techniky, ktorý prešiel do vlastníctva developera Immocap.

Čítať viac

Architekt Nového Istropolisu Jeroen Dirckx: Kultúrne centrum v Istropolise bude mať svetovú úroveň

02.09.2022 09:15:00 Adrian Gubčo

Nový Istropolis od developera Immocap je dnes považovaný za jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Dôvodom je nahradenie pôvodného Domu odborov Istropolis novým komplexom, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho architekt z kancelárie KCAP Jeroen Dirckx si je pochybností vedomý, zároveň však presviedča, že na Trnavskom mýte vznikne skvelý projekt.

Čítať viac

Bratislavské nábrežie budú formovať najlepší architekti sveta, Penta vyhlasuje súťaž na Southbank

15.08.2022 12:22:34 Adrian Gubčo

Keď developer Penta Real Estate ohlásil akvizíciu rozsiahlych pozemkov na pravom brehu Dunaja v dotyku so zónou Nové Lido, netajil sa veľkými ambíciami. Zo Southbanku, ako zámer nazval, sa má stať vlajkový projekt firmy. Penta dnes oficiálne odštartovala urbanisticko-architektonickú súťaž a potvrdzuje veľkolepé plány.

Čítať viac

Nový Istropolis je bližšie k prvému povoleniu

04.08.2022 14:12:29 Adrian Gubčo

Zámer výstavby polyfunkčného komplexu Nový Istropolis na Trnavskom mýte sa pomaly hýbe vpred. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, teda podrobnejšie hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie. Investor musel zohľadniť pripomienky viacerých strán, vrátane Hlavného mesta, ktoré požaduje zváženie redukovaného variantu zámeru.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká, developer aj naďalej ráta s pôvodným projektom

17.06.2022 16:00:00 Adrian Gubčo

Na Trnavskom mýte postupuje búranie niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Jedna z výrazných stavieb Bratislavy zaniká, aby uvoľnila miesto novému projektu. Developer Immocap chce vybudovať mohutný polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho podoba je však do veľkej miery závislá od verejnej podpory, ktorá je aj naďalej otázna.

Čítať viac

Penta Real Estate kupuje pozemky HB Reavisu v Novom Lide

31.03.2022 13:19:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate potvrdil rozsiahlu akvizíciu pozemkov v lokalite Nové Lido, teda na petržalskom nábreží Dunaja medzi Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom. Predávajúcim bol ďalší veľký bratislavský developer HB Reavis. Jednotlivé strany sumu za transakciu neprezrádzajú, Penta Real Estate však potvrdzuje, že tu už pripravuje nový polyfunkčný projekt.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká

02.03.2022 15:13:57 Adrian Gubčo

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Čítať viac

Immocap má búracie povolenie na Istropolis, prvé práce sa majú spustiť už v najbližších dňoch

10.01.2022 14:16:13 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Dom odborov Istropolis pôjde takmer definitívne k zemi. Developer Immocap oznámil že disponuje právoplatným rozhodnutím mestskej časti Nové Mesto o odstránení existujúceho objektu. Už v najbližších dňoch chce mohutný neskoromodernistický komplex ohradiť a začať s prvými prácami. V budúcnosti ho má nahradiť polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj pomerne rozsiahla kultúrno-spoločenská sála.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

29.11.2021 13:24:00 Adrian Gubčo

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Čítať viac

J&T Real Estate oslávilo 25 rokov, v rukách drží budúcnosť Bratislavy

16.11.2021 13:28:14 Adrian Gubčo

J&T Real Estate aktuálne oslavuje 25 rokov pôsobenia na realitnom trhu. Ako firma sama tvrdí, za tú dobu sa vypracovala na mestotvorného developera, ktorý sa zameriava na výstavbu komplexných mestských štvrtí. Je mimoriadne dôležité, aby to tak naozaj bolo. Spoločnosť totiž ovláda pozemky a rozvojové plochy v takom rozsahu, že nie je prehnané povedať, že v rukách drží budúcnosť metropoly.

Čítať viac

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie Istropolisu pod hrozbou sankcií, investor ich odmieta

23.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

Horúca diskusia o budúcnosti priestoru, kde sa dnes nachádza komplex Domu odborov Istropolis, pokračuje aj naďalej. Okrem aktivistov je hlasná aj mestská časť Nové Mesto, ktorá ústami starostu Rudolfa Kusého žiada od developera Immocap splnenie viacerých požiadaviek. Obávajúc sa osudu PKO, za prípadné nesplnenie záväzkov žiada sankcie. Tie developer považuje za neprimerané.

Čítať viac

JTRE predalo pozemok pri Fuxovej, vzniknúť tu môže Kaufland

18.08.2021 13:53:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate už niekoľko rokov pracuje na rozvoji veľkorysej koncepcie Nové Lido, ktorá je súčasťou územia, známeho ako Celomestské centrum (CMC) Petržalka. Do zóny patrí aj blok južne od diaľnice D1 v dotyku s projektom Fuxova. Developer už dlhšie žiada zmenu územného plánu v prospech mestotvornej zástavby, voľné pozemky však teraz predal reťazcu Kaufland.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

JTRE vyhodnotilo študentskú súťaž na promenádny most do Nového Lida a približuje podobu štvrte

13.07.2021 12:51:30 Adrian Gubčo

Bratislava by mohla v budúcnosti získať promenádny peší most po vzore viacerých svetových metropol. Developer J&T Real Estate plánuje takouto formou spojiť svoje projekty Eurovea a pripravované Nové Lido na jednotlivých nábrežiach Dunaja. Za týmto účelom vyhlásil a medzičasom už aj vyhodnotil študentskú súťaž, kde hľadal nové pohľady na možnú formu a podobu mostného prepojenia.

Čítať viac

Kultúrno-kongresové centrum v Novom Istropolise: Čo prinesie Bratislave?

26.05.2021 14:13:19 Adrian Gubčo

Hoci je Nový Istropolis veľký projekt, jeho najvýraznejšou súčasťou má byť nové kultúrno-kongresové centrum. Developer Immocap hovorí, že pôjde o špičkovú modernú sálu s európskymi parametrami, ktorá bude viac než dôstojnou náhradou pôvodného Domu odborov Istropolis a jeho kongresovej časti. Presné detaily sa však odhaľujú až teraz a s nimi aj možnosti, ktoré môže centrum metropole priniesť.

Čítať viac

Proti búraniu Istropolisu spustili petíciu, developer reaguje

13.04.2021 14:48:14 Adrian Gubčo

Plánovaná prestavba územia, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis, budí aj naďalej vášne. Aktivisti a odborníci zo združenia DOCOMOMO pripravili Petíciu za záchranu Istropolisu, v ktorej žiadajú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za pamiatku. Na túto iniciatívu zareagoval developer Immocap, pripravujúci Nový Istropolis, ktorý pripomína, že petícia zamlčiava dôležité fakty.

Čítať viac

Hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj sú otvorení prestavbe Istropolisu

18.02.2021 17:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy ani Bratislavský samosprávny kraj neodmietajú premenu areálu Domu odborov Istropolis, hoci výmenou za určité verejnoprospešné opatrenia. Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA. Na toto stanovisko už reagoval aj developer Immocap, ktorý prisľúbil, že pripomienky mesta aj kraja bude pri riešení projektu rešpektovať.

Čítať viac

JTRE vyhlási študentskú súťaž na promenádny most do Nového Lida

02.02.2021 09:35:40 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate postupne zvyšuje aktivitu pri príprave budúcej centrálnej štvrte Nové Lido, ktorá vznikne na pravom brehu Dunaja. Rozšírenie zástavby týmto smerom má napomôcť expanzii jadra metropoly. Zásadný podiel na spojení súčasného a nového centra bude mať promenádny most cez rieku, ktorého podobu budú teraz hľadať vysokoškolskí študenti.

Čítať viac

Diskusia okolo Nového Istropolisu pokračuje, aktivistom sa nepáči

18.01.2021 12:12:50 Adrian Gubčo

Predloženie projektu Nového Istropolisu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebolo spojené len s predstavením detailov konkrétnych riešení projektu, ale aj s odmietavými reakciami a pripomienkami voči zámeru. Najaktívnejšia je v tomto smere organizácia DOCOMOMO, ktorá obvinila developera Immocap z devastácie kultúrnych hodnôt a rozporuje súlad zámeru s Územným plánom.

Čítať viac

Nový Istropolis odhaľuje ďalšie detaily

03.12.2020 17:47:19 Adrian Gubčo

Predstavenie zámeru prestavby areálu Istropolisu v priebehu leta vyvolalo veľký záujem verejnosti. Developer Immocap odvtedy postupne dávkoval nové informácie o projekte, ktorý má zmeniť Trnavské Mýto a prispieť ku vzniku nového subcentra Bratislavy. Dnes boli zverejnené ďalšie detaily, keďže bol Nový Istropolis podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

J&T Real Estate predstavuje svoj koncept Národného kultúrneho a kongresového centra

11.11.2020 13:16:02 Adrian Gubčo

Do boja o umiestnenie Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave vstupuje tretí hráč: Po Immocape a Inchebe odhalil svoju víziu NKKC aj developer J&T Real Estate. Nový komplex by mal byť súčasťou pripravovanej štvrte Nové Lido a vytvoriť spoločne s novou budovou SND akúsi kultúrnu os. Vzniknúť tak má srdce nového centra mesta.

Čítať viac

Ako zmení Nový Istropolis Bratislavu

23.09.2020 13:25:00 Adrian Gubčo

Zámer Nového Istropolisu je momentálne celkom logicky asi najviac diskutovaným investičným zámerom v Bratislave. Podstatná časť debát sa sústredí na otázku asanácie pôvodného Domu odborov Istropolis, ide však len o jednu z tém, o ktorých by sa malo hovoriť. Druhou – možno ešte podstatnejšou – je perspektíva ďalšej budúcnosti Trnavského Mýta a Bratislavy a spôsob, akým ju Nový Istropolis môže ovplyvniť.

Čítať viac

Dom odborov Istropolis sa nedá zachrániť

28.07.2020 13:30:00 Adrian Gubčo

Predstavenie Nového Istropolisu vyvolalo z logických dôvodov mimoriadny záujem médií a obrovský počet reakcií. Veľká väčšina sa venuje jedinej téme – asanácii pôvodného komplexu Istropolis. Milovníci modernistickej architektúry obviňujú developera z neúcty voči historickému a kultúrnemu odkazu budovy, investor Immocap sa bráni, že pôvodný Istropolis bol neudržateľný. Čo sú dôvody takéhoto postoja?

Čítať viac

Nový Istropolis sa odhaľuje

16.07.2020 12:55:25 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Dnešným dňom sa odhaľuje podoba dalšieho dlhoočakávaného bratislavského projektu: známe sú prvé detaily prestavby komplexu Istropolis, ikonickej stavby, tvoriacej už automatickú súčasť Trnavského mýta, asi najdôležitejšieho dopravného uzlu v meste. Developer Immocap oslovil pre návrh prestížnu architektonickú kanceláriu KCAP, víťaza medzinárodnej súťaže.

Čítať viac

Istropolis pokračuje v odhaľovaní detailov: Kultúrne centrum pomôžu navrhnúť poprední medzinárodní experti

24.09.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Developer Nového Istropolisu, spoločnosť Immocap Group, postupne rozbieha komunikáciu, ktorá povedie až k odhaleniu novej podoby developmentu. Po oznámení prvých detailov k súťaži na transformáciu zásadného územia, kde dnes stojí Dom odborov Istropolis, teraz pripomína ďalšie informácie, ktorými sa snaží dokázať, že nový projekt bude pre Bratislavu výrazným prínosom.

Čítať viac

Developer predstavuje ďalšie detaily k Istropolisu: Búranie starého komplexu je takmer isté

12.09.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Immocap Group včera oznámila, že víťazom súťaže na oživenie územia v priestore Istropolisu na Trnavskom mýte sa definitívne stáva architektonická kancelária KCAP. Popritom bolo poukázané na problémy súčasného komplexu, z čoho viacmenej už jasne vyplýva, že preferovanou možnosťou je zánik pôvodnej budovy a jej nahradenie novou štruktúrou.

Čítať viac

YIT ustupuje od projektu prestavby Istropolisu

21.08.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia vystúpil z projektu prestavby komplexu Domu odborov Istropolis na Trnavskom mýte. Táto správa prichádza len niekoľko dní po mediálnom šume súvisiacom s odhalením neaktuálnej vizualizácie možnej podoby územia od jedného z účastníkov architektonickej súťaže. Developer tak ostáva plne pod kontrolou spoločnosti Immocap Group.

Čítať viac

Aká bude budúcnosť Istropolisu?

16.08.2019 10:20:00 Adrian Gubčo

V bratislavskej komunite postupne rastie záujem o budúcnosť komplexu Domu odborov Istropolis, ktorý bol už pred časom predaný spoločnostiam Immocap Group a YIT Slovakia. Po náznakoch o tom, že na areál prebehla medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, unikla prvá z vizualizácií, čo vzbudilo ďalšiu záplavu reakcií. Aká bude naozaj budúcnosť tohto komplexu?

Čítať viac

Posledný zo superpriestorov v Novom Lide odhalený

18.12.2017 12:30:00 Adrian Gubčo

Iniciatíva Nové Lido, za ktorou stoja developeri J&T Real Estate a HB Reavis, zverejňuje posledný zo série piatich tzv. superpriestorov, ktoré majú v novej štvrti vzniknúť. Tento má podobu tzv. office parku.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube