YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 10.01.2022 14:16

Immocap má búracie povolenie na Istropolis, prvé práce sa majú spustiť už v najbližších dňoch

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Dom odborov Istropolis pôjde takmer definitívne k zemi. Developer Immocap oznámil že disponuje právoplatným rozhodnutím mestskej časti Nové Mesto o odstránení existujúceho objektu. Už v najbližších dňoch chce mohutný neskoromodernistický komplex ohradiť a začať s prvými prácami. V budúcnosti ho má nahradiť polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj pomerne rozsiahla kultúrno-spoločenská sála.

Pre developera ide o dôležitý medzník pri príprave transformácie územia. Pôvodný komplex odkúpil (vtedy ešte spolu s YIT Slovakia) v roku 2017, odkedy pripravuje novú stratégiu jeho využitia. Keďže sa Istropolis ukázal ako neekonomický a neschopný transformácie na súčasné požiadavky a podmienky, Immocap sa ho rozhodol v rámci svojich plánov odstrániť a nahradiť novými budovami. Namiesto pôvodného kongresovo-administratívneho komplexu tu chce totiž vybudovať intenzívnu mestskú štruktúru s kanceláriami, bývaním, službami, kultúrou a verejnými priestormi.

„Na príprave projektu pracujeme viac ako 4 roky, zorganizovali sme veľkú medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorej víťazom sa stali renomované holandské ataliéry KCAP a Cityförster. Sme hrdí, že na Trnavské mýto prinášame projekt, ktorý zásadne zlepší život Bratislavčanov v mnohých ohľadoch,“ vraví CEO spoločnosti Immocap, Martin Šramko. Nový Istropolis predpokladá vznik polyfunkčných budov smerom k Škultétyho ulici, vrátane kancelárskej veže, a kultúrno-spoločenského centra, doplneného o (kongresový) hotel smerom k Filiálke. Nový Istropolis je jedným z kandidátov na umiestnenie Národného kultúrneho a kongresového centra.

Podoba zámeru bola predstavená v lete 2020 a vyvolala zmiešané reakcie. Kým časť verejnosti sa s plánmi investora stotožnila, pomerne hlasná skupina odporcov, združená najmä okolo organizácie DOCOMOMO, zameranej na mapovanie a ochranu modernej architektúry, ho radikálne odmietla. V následnej petícii sa vyše desaťtisíc ľudí postavilo za ochranu pôvodného komplexu. Argumentovala pritom jeho jedinečnou výtvarnou a v podstate aj funkčnou hodnotou.

Stavebný súbor vznikal v rokoch 1956-1981 a pozostáva z viacerých častí – najznámejšou je kongresová časť, ktorej súčasťou je hlavná sála Istropolisu s kapacitou 1.280 divákov. Do areálu patrí aj 16-podlažná organizačná budova, Dom detí a trojpodlažný Dom techniky. Autorstvo projektu patrí trojici významných slovenských architektov, Ferdinandovi Končekovi, Iľjovi Skočekovi a Ľubomírovi Titlovi. V interiéri boli nainštalované diela viacerých popredných umelcov, doplnené boli o viaceré riešenia, na svoju dobu mimoriadneho technického aj materiálového štandardu. Súviselo to s funkciou budovy – konali sa tu zjazdy a kongresy Komunistickej strany.

Po páde minulého režimu sa Istropolis stal výlučne kultúrnym centrom, jeho majiteľ, teda odbory, však zanedbal údržbu a inovácie. Súčasný majiteľ preto tvrdí, že akákoľvek rekonštrukcia, ktorá by umožnila z Istropolisu urobiť centrum zodpovedajúce súčasným požiadavkám, by bola extrémne náročná a priniesla devastáciu architektonických aj umeleckých hodnôt. Immocap deklaroval svoju ochotu jednotlivé diela odborne odinštalovať a nanovo využiť v novom projekte. Týkať sa to má interiérových aj exteriérových prvkov.

Developer upozorňuje, že už v prvej polovici januára 2022 začne s montážou stavebného oplotenia okolo Domu odborov, ktoré má okrem štandardnej funkcie poslúžiť aj ako komunikačný prostriedok s verejnosťou. V tejto fáze sa tiež začne s prvými prácami na fasáde a demontovaním mramorového obkladu. Ten má byť jedným z nanovo využitých prvkov v novom projekte, prípadne oň môžu požiadať mestské či štátne organizácie. Ostatné umelecké diela a artefakty sú už z väčšiny demontované a uskladnené.

Immocap podrobnejší harmonogram prác nezverejnil. V každom prípade už pracuje na povoľovaní Nového Istropolisu. Ten je v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), čaká na zisk záväzného stanoviska zo strany Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a následne sa posunie do územného a stavebného konania na stavebnom úrade v mestskej časti Nové Mesto. Po určitých nezhodách sa mu podarilo uzavrieť dohodu o spolupráci s vedením Nového Mesta, čo by mohlo povoľovanie uľahčiť. V rámci dohody sa zaviazal k viacerým ústupkom voči samospráve, najdôležitejším z nich je zachovanie kultúrnej funkcie a sály s minimálne rovnakou kapacitou, ako bola v Istropolise.

Dátum realizácie je dnes ešte špekulatívny, v prípade hladkého priebehu povoľovania by sa však mohli prvé práce teoreticky spustiť ku koncu budúceho roka. V takom prípade bude Nový Istropolis – alebo aspoň jeho prvé časti – realitou na prelome rokov 2025 a 2026.

 

Nový Istropolis. Zdroj: Immocap

 

Oznámenie o zániku Istropolisu okamžite vyvolalo búrlivé reakcie. Treba povedať, že ešte nejde o celkom definitívnu správu, keďže sa už dlhšie hovorí o tom, že pôvodný komplex je v konaní za vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. DOCOMOMO podalo podnet údajne už v apríli 2019 a v lete a na jeseň 2020 údajne zasadala na pamiatkovom úrade komisia na posudzovanie pamiatkového fondu, ktorá zhodnotila historické hodnoty Istropolisu pozitívne a budovu navrhla za NKP. Posudzovanie podľa aktivistov aj naďalej trvá. Či to je naozaj tak, sa mi však zistiť nepodarilo, keďže Pamiatkový úrad SR na moje snahy o kontakt nereagoval.

V každom prípade je to ale dôležitá informácia. Hoci Immocap tvrdí, že Dom odborov Istropolis nie je pamiatkou (čo je v tejto chvíli pravda), konanie na PÚ SR znamená, že už požíva ochranu, ako keby ňou bol. Keby nastal prípad, že sa nakoniec skutočne komplex vyhlási za NKP, zbúrať ho nebude možné. Dovtedy by sa nemalo ani začať s prácami typu odstraňovanie mramorového obloženia. Samotný Immocap ma pri otázke na priebeh posudzovania budovy za pamiatku odkázal na PÚ SR.

S najväčšou pravdepodobnosťou však Istropolis vo svojej doterajšej podobe skutočne zanikne. Na jednej strane ide o zlú správu, keďže architektonické aj výtvarné hodnoty komplexu boli nepopierateľné. Treba ale dodať, že veľkorysosť komplexu bola aj jeho najväčším problémom. Ekonomická prevádzka mohutného a zastaraného súboru v podmienkach súkromného sektora nie je reálna a verejný sektor neprejavil žiadnu ochotu sa na jeho udržiavaní podieľať. Osud komplexu tak bol do veľkej miery spečatený už v roku 2017, aj napriek snahám developera o hľadanie kompromisu v rámci analýz pred realizáciou architektonickej súťaže.

Dôležitejšou témou verejnej debaty by teraz mala byť hodnota projektu, ktorý ho nahradí. Funkcia Istropolisu, hoci v posledných rokoch už bol prakticky mŕtvy, je dôležitá. Bratislave chýba kvalitné kultúrne aj kongresové centrum, kde by sa mohli organizovať podujatia na najvyššej úrovni. Takisto je potrebné pristúpiť k výraznej revitalizácii Trnavského mýta, ktoré je dôležitým dopravným a výhľadovo aj spoločenským uzlom. Jeho súčasný stav je však desivý, k čomu prispieva aj Istropolis – či už aktívny alebo nie. Jeho urbanistické začlenenie do prostredia je zlé a komplex, hoci s hodnotnou funkciou, je obrátený do seba.

Nový projekt má šancu tieto nedostatky prekonať, pričom môže dosahovať súčasnú európsku úroveň verejného priestoru aj inštitúcie. Vysoko flexibilnú hlavnú sálu budovy navrhovali skúsení tvorcovia, realizovať tu bude možné paralelné podujatia, historická pamäť bude zachovaná v exteriéri aj interiéri a popri kultúrnom objekte tu budú komplementárne funkcie. Z mŕtvej lokality sa môže stať veľmi intenzívne žijúca časť Bratislavy, čo je pri dopravne tak dobre napojenej časti mesta ideálne. Čo sa týka architektúry, navrhujú ju známi medzinárodní architekti, doplnení o kvalitný domáci tím. Nie je dôvod predpokladať, že si Nový Istropolis rokmi nezíska významné postavenie medzi realizáciami na Slovensku.

Ide tak o dobrú správu? Áno aj nie. Nie je dobré, že zanikne významné a výrazné dielo slávnych slovenských architektov, navyše také, ktoré mohlo vzniknúť len v špecifickom prostredí, danom vtedajšími socio-ekonomickými podmienkami. Je ale dobré, že zároveň zanikne kus anti-mesta a nahradí sa štruktúrou, ktorá bude vysoko pravdepodobne živšou a omnoho životaschopnejšou oproti svojmu predchodcovi. Polepší si tým Trnavské mýto, Bratislava a predovšetkým jej obyvatelia. A to by mala byť kľúčová hodnota aj cieľ architektúry.  

 

DOPLNOK: Ako tvrdí developer Immocap, nemá žiadne informácie o tom, že by prebiehalo konanie o vyhlásení Domu odborov Istropolis za národnú kultúrnu pamiatku. V oficiálnom vyjadrení píše: "Spoločnosť Immocap neeviduje žiadne formálne úkony Pamiatkového úradu, ktoré by smerovali k vyhláseniu komplexu Istropolis za NKP.  To, že takéto konanie neprebieha, najlepšie dokazuje skutočnosť, že disponujeme právoplatným povolením o odstránení stavby, čo by v opačnom prípade nebolo možné."

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap

Súvisiace články

Kľúčový projekt sa blíži. Nový Istropolis by mal ísť do výstavby už na budúci rok

08.02.2023 10:32:50 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších aktuálne pripravovaných projektov v Bratislave sa blíži k výstavbe. Nový Istropolis, náhrada pôvodného komplexu Istropolis na Trnavskom mýte od developera Immocap, by mal ísť do realizácie už na budúcu jar. Ešte predtým však musí získať potrebné povolenia. Medzičasom prebieha diskusia o budúcom rozsahu kultúrno-spoločenského centra.

Čítať viac

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

04.12.2022 14:32:10 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Čítať viac

Dominanta Trnavského mýta sa stráca. Výšková budova Istropolisu prichádza o podlažia

06.11.2022 19:58:19 Adrian Gubčo

Asanácia výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov napreduje. V tejto chvíli sa už definitívne strácajú najvyššie podlažia budovy, ktorá tvorila desaťročia výškovú dominantu Trnavského mýta. Stavebník, spoločnosť Immocap, smeruje k ukončeniu búracích prác ešte pred koncom roka, aby uvoľnil miesto projektu Nový Istropolis.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Výšková budova rýchlo mizne

14.10.2022 13:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch postupne zaniká výšková administratívna budova, ktorá tvorila súčasť komplexu Domu odborov Istropolis. S jej odstránením odíde do minulosti výrazná dominanta Trnavského mýta, ale aj orientačný bod pre širšie okolie. Búranie súvisí s prípravou na výstavbu Nového Istropolisu, veľkého polyfunkčného zámeru od spoločnosti Immocap.

Čítať viac

Vyššia budova sa ešte nebúrala. Immocap začína s asanáciou veže Istropolisu

20.09.2022 16:48:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom by sa malo začať búranie organizačnej budovy, teda výškovej dominanty niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Oznámil to developer Immocap, ktorý odstraňuje pôvodný komplex, na ktorého mieste chce postaviť projekt Nový Istropolis. Ide pravdepodobne o najvyššiu budovu, aká bola doteraz v Bratislave odstránená.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Zanikajú zvyšky bývalej kultúrnej sály

14.09.2022 15:21:55 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa búrajú posledné časti bývalej kultúrnej a kongresovej časti Domu odborov Istropolis. Monumentálna stavba, ktorá vyše štyri desaťročia tvorila dominantu Trnavského mýta, odchádza definitívne do minulosti. Z celého komplexu ešte ostáva zbúrať výškovú administratívnu časť a do budúcna aj Dom techniky, ktorý prešiel do vlastníctva developera Immocap.

Čítať viac

Architekt Nového Istropolisu Jeroen Dirckx: Kultúrne centrum v Istropolise bude mať svetovú úroveň

02.09.2022 09:15:00 Adrian Gubčo

Nový Istropolis od developera Immocap je dnes považovaný za jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Dôvodom je nahradenie pôvodného Domu odborov Istropolis novým komplexom, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho architekt z kancelárie KCAP Jeroen Dirckx si je pochybností vedomý, zároveň však presviedča, že na Trnavskom mýte vznikne skvelý projekt.

Čítať viac

Nový Istropolis je bližšie k prvému povoleniu

04.08.2022 14:12:29 Adrian Gubčo

Zámer výstavby polyfunkčného komplexu Nový Istropolis na Trnavskom mýte sa pomaly hýbe vpred. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, teda podrobnejšie hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie. Investor musel zohľadniť pripomienky viacerých strán, vrátane Hlavného mesta, ktoré požaduje zváženie redukovaného variantu zámeru.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká, developer aj naďalej ráta s pôvodným projektom

17.06.2022 16:00:00 Adrian Gubčo

Na Trnavskom mýte postupuje búranie niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Jedna z výrazných stavieb Bratislavy zaniká, aby uvoľnila miesto novému projektu. Developer Immocap chce vybudovať mohutný polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho podoba je však do veľkej miery závislá od verejnej podpory, ktorá je aj naďalej otázna.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká

02.03.2022 15:13:57 Adrian Gubčo

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

29.11.2021 13:24:00 Adrian Gubčo

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Čítať viac

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie Istropolisu pod hrozbou sankcií, investor ich odmieta

23.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

Horúca diskusia o budúcnosti priestoru, kde sa dnes nachádza komplex Domu odborov Istropolis, pokračuje aj naďalej. Okrem aktivistov je hlasná aj mestská časť Nové Mesto, ktorá ústami starostu Rudolfa Kusého žiada od developera Immocap splnenie viacerých požiadaviek. Obávajúc sa osudu PKO, za prípadné nesplnenie záväzkov žiada sankcie. Tie developer považuje za neprimerané.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

Kultúrno-kongresové centrum v Novom Istropolise: Čo prinesie Bratislave?

26.05.2021 14:13:19 Adrian Gubčo

Hoci je Nový Istropolis veľký projekt, jeho najvýraznejšou súčasťou má byť nové kultúrno-kongresové centrum. Developer Immocap hovorí, že pôjde o špičkovú modernú sálu s európskymi parametrami, ktorá bude viac než dôstojnou náhradou pôvodného Domu odborov Istropolis a jeho kongresovej časti. Presné detaily sa však odhaľujú až teraz a s nimi aj možnosti, ktoré môže centrum metropole priniesť.

Čítať viac

Proti búraniu Istropolisu spustili petíciu, developer reaguje

13.04.2021 14:48:14 Adrian Gubčo

Plánovaná prestavba územia, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis, budí aj naďalej vášne. Aktivisti a odborníci zo združenia DOCOMOMO pripravili Petíciu za záchranu Istropolisu, v ktorej žiadajú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za pamiatku. Na túto iniciatívu zareagoval developer Immocap, pripravujúci Nový Istropolis, ktorý pripomína, že petícia zamlčiava dôležité fakty.

Čítať viac

Hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj sú otvorení prestavbe Istropolisu

18.02.2021 17:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy ani Bratislavský samosprávny kraj neodmietajú premenu areálu Domu odborov Istropolis, hoci výmenou za určité verejnoprospešné opatrenia. Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA. Na toto stanovisko už reagoval aj developer Immocap, ktorý prisľúbil, že pripomienky mesta aj kraja bude pri riešení projektu rešpektovať.

Čítať viac

Diskusia okolo Nového Istropolisu pokračuje, aktivistom sa nepáči

18.01.2021 12:12:50 Adrian Gubčo

Predloženie projektu Nového Istropolisu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebolo spojené len s predstavením detailov konkrétnych riešení projektu, ale aj s odmietavými reakciami a pripomienkami voči zámeru. Najaktívnejšia je v tomto smere organizácia DOCOMOMO, ktorá obvinila developera Immocap z devastácie kultúrnych hodnôt a rozporuje súlad zámeru s Územným plánom.

Čítať viac

Nový Istropolis odhaľuje ďalšie detaily

03.12.2020 17:47:19 Adrian Gubčo

Predstavenie zámeru prestavby areálu Istropolisu v priebehu leta vyvolalo veľký záujem verejnosti. Developer Immocap odvtedy postupne dávkoval nové informácie o projekte, ktorý má zmeniť Trnavské Mýto a prispieť ku vzniku nového subcentra Bratislavy. Dnes boli zverejnené ďalšie detaily, keďže bol Nový Istropolis podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

Ako zmení Nový Istropolis Bratislavu

23.09.2020 13:25:00 Adrian Gubčo

Zámer Nového Istropolisu je momentálne celkom logicky asi najviac diskutovaným investičným zámerom v Bratislave. Podstatná časť debát sa sústredí na otázku asanácie pôvodného Domu odborov Istropolis, ide však len o jednu z tém, o ktorých by sa malo hovoriť. Druhou – možno ešte podstatnejšou – je perspektíva ďalšej budúcnosti Trnavského Mýta a Bratislavy a spôsob, akým ju Nový Istropolis môže ovplyvniť.

Čítať viac

Dom odborov Istropolis sa nedá zachrániť

28.07.2020 13:30:00 Adrian Gubčo

Predstavenie Nového Istropolisu vyvolalo z logických dôvodov mimoriadny záujem médií a obrovský počet reakcií. Veľká väčšina sa venuje jedinej téme – asanácii pôvodného komplexu Istropolis. Milovníci modernistickej architektúry obviňujú developera z neúcty voči historickému a kultúrnemu odkazu budovy, investor Immocap sa bráni, že pôvodný Istropolis bol neudržateľný. Čo sú dôvody takéhoto postoja?

Čítať viac

Nový Istropolis sa odhaľuje

16.07.2020 12:55:25 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Dnešným dňom sa odhaľuje podoba dalšieho dlhoočakávaného bratislavského projektu: známe sú prvé detaily prestavby komplexu Istropolis, ikonickej stavby, tvoriacej už automatickú súčasť Trnavského mýta, asi najdôležitejšieho dopravného uzlu v meste. Developer Immocap oslovil pre návrh prestížnu architektonickú kanceláriu KCAP, víťaza medzinárodnej súťaže.

Čítať viac

Istropolis pokračuje v odhaľovaní detailov: Kultúrne centrum pomôžu navrhnúť poprední medzinárodní experti

24.09.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Developer Nového Istropolisu, spoločnosť Immocap Group, postupne rozbieha komunikáciu, ktorá povedie až k odhaleniu novej podoby developmentu. Po oznámení prvých detailov k súťaži na transformáciu zásadného územia, kde dnes stojí Dom odborov Istropolis, teraz pripomína ďalšie informácie, ktorými sa snaží dokázať, že nový projekt bude pre Bratislavu výrazným prínosom.

Čítať viac

Developer predstavuje ďalšie detaily k Istropolisu: Búranie starého komplexu je takmer isté

12.09.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Immocap Group včera oznámila, že víťazom súťaže na oživenie územia v priestore Istropolisu na Trnavskom mýte sa definitívne stáva architektonická kancelária KCAP. Popritom bolo poukázané na problémy súčasného komplexu, z čoho viacmenej už jasne vyplýva, že preferovanou možnosťou je zánik pôvodnej budovy a jej nahradenie novou štruktúrou.

Čítať viac

YIT ustupuje od projektu prestavby Istropolisu

21.08.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia vystúpil z projektu prestavby komplexu Domu odborov Istropolis na Trnavskom mýte. Táto správa prichádza len niekoľko dní po mediálnom šume súvisiacom s odhalením neaktuálnej vizualizácie možnej podoby územia od jedného z účastníkov architektonickej súťaže. Developer tak ostáva plne pod kontrolou spoločnosti Immocap Group.

Čítať viac

Aká bude budúcnosť Istropolisu?

16.08.2019 10:20:00 Adrian Gubčo

V bratislavskej komunite postupne rastie záujem o budúcnosť komplexu Domu odborov Istropolis, ktorý bol už pred časom predaný spoločnostiam Immocap Group a YIT Slovakia. Po náznakoch o tom, že na areál prebehla medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, unikla prvá z vizualizácií, čo vzbudilo ďalšiu záplavu reakcií. Aká bude naozaj budúcnosť tohto komplexu?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube