Author photoAdrian Gubčo 19.01.2023 15:39

Začína sa črtať. Rozostavaná trať pomaly mení centrálnu Petržalku

Petržalská električková radiála je stíhaná problémami a omeškaniami, napriek tomu krok po kroku napreduje. Budúca hlavná os verejnej dopravy na najväčšom slovenskom sídlisku a v najľudnatejšej mestskej časti Bratislavy pomaly získava rysy. Zhotoviteľ realizuje stavebné objekty, ktoré vytvoria priestor pre trať aj súvisiacu infraštruktúru. Kedy bude ale dokončená, ostáva aj naďalej tajomstvom.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Výstavba druhej etapy Nosného systému MHD – ako znie oficiálny názov projektu – sa oficiálne začala v novembri 2021. Následné komplikácie, súvisiace so zdražovaním materiálov či infláciou, viedli k utlmeniu prác na realizácii, čo si vyžiadalo zásah stavebníka, teda Hlavného mesta. Po uzavretí nového dodatku zmluvy v priebehu leta minulého roka sa výstavba reštartovala. Dodávateľom stavby je Združenie NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones).

Odvtedy nastalo nové meškanie – aj napriek tomu, že sa na stavbe pracovalo, zhotoviteľovi sa nepodarilo splniť zmluvne dohodnutý míľnik pri výstavbe. Z informácií, predkladaných mestským poslancom na decembrovom zastupiteľstve, vyplývalo, že práce na Združenom moste Rusovská cesta (opora č. 1 a 2) boli hotové na 25 percent. Premostenie Chorvátskeho ramena (realizácia spodnej stavby – opora č. 1 a 4 a piliere 2 a 3) boli hotové na 44 percent. V prípade koľajového spodku v celom koridore električkovej trate (celkom tri stavebné objekty) boli práce hotové na nula percent.

Magistrát vtedy naznačil, že zváži uplatnenie si zmluvnej pokuty. Dosiaľ tak ale neurobil. „Hlavné mesto má v zmysle platnej Zmluvy o dielo možnosť uplatniť za konkrétne pochybenia sankcie voči zhotoviteľovi, na túto tému so zhotoviteľom komunikujeme, v rámci rokovaní je potrebné si v tejto veci vypočuť aj druhú stranu,“ hovorí Dagmar Schmucková, hovorkyňa Magistrátu. „Zámerom obidvoch zmluvných strán je postaviť stavbu električky podľa revidovaného harmonogramu a v požadovanej kvalite.“

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

V každom prípade, práce pokračovali, pričom sa zameriavali práve na zmieňovaný most na Rusovskej ceste, premostenie Chorvátskeho ramena v susedstve Technopolu a koľajový spodok. Podľa najnovších informácií spred niekoľkých dní došlo na premostení Chorvátskeho ramena k zhotoveniu podkladového betónu, dokončeniu výmeny podložia, jeho zhutneniu a statickým skúškam. Zároveň prebehlo odebnenie základu a armovanie stien opory. Na opornom múre pri združenom moste Rusovská cesta zas došlo k ošetreniu výstuže proti korózii po odčerpaní vody, aby mohol zhotoviteľ realizovať armovanie základov a driekov.

Okrem toho je v ďalších častiach budúcej trate viditeľný postup na realizácii koľajového spodku – tak medzi Rusovskou cestou a Romanovou, Romanovou a Kutlíkovou a aj popri Jantárovej ceste po Šintavskú. Menej pokročilé sú práce na koľajovom spodku na úseku smerom k Janíkovmu dvoru. V každom prípade, na väčšine trate je už očividné, kde budú umiestnené koľaje.

Lepšie informácie o postupe by podal aktualizovaný harmonogram výstavby, tento však nie je k dispozícii – hoci jeho zverejnenie mesto sľubuje už dlhšie. „V súčasnosti sa nachádzame v závere komunikácie so zhotoviteľom v otázkach harmonogramu s reálnym predpokladom ukončenia v priebehu najbližších týždňov,“ vysvetľuje dôvody omeškania Schmucková.

 Okrem týchto prác a nastavovania definitívneho harmonogramu sa mesto zaoberá procesom schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Žiadosť podal minulý rok v októbri, schválenie sa predpokladá tento mesiac. „Proces schvaľovania žiadosti a následného podpisu zmluvy stále prebieha. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, aby pôvodný zámer ukončiť proces do konca januára nebol naplnený,“ popisuje aktuálny stav hovorkyňa. Projekt bude hradený z eurofondov, finálnu cenu projektu je teraz ešte ťažko odhadnúť.

To isté platí o spustení prevádzky. Po pôvodných plánoch, kedy sa hovorilo konci roka 2023, je aktuálny termín prvá polovica roka 2024. Nie je však známe, či to znamená aj plné dokončenie projektu. Ten okrem samotnej trate a zastávok zahŕňa napríklad aj prestavbu križovatiek, výstavbu novej paralelnej cyklotrasy, úpravy verejných priestranstiev a rozsiahlu výsadbu. Vďaka tomu nová trať zásadne zmení fungovanie celej Petržalky.

 

Realizácia električkového spodku s downtownom v pozadí. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Po dokončení novej električkovej totiž vznikne 3,9 kilometra dlhej dvojkoľajnej trate so siedmimi zastávkami a štyrmi mostami. Opraví sa aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybuduje sa deväť križovatiek riadených dopravnou signalizáciou zmieňovaná, aj šesť kilometrov dlhá segregovaná cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice. Pridruženou súčasťou projektu sú štyri nové premostenia Chorvátskeho ramena pre chodcov a cyklistov.

Mimoriadna pozornosť má byť venovaná zeleni. Kostru vegetačných úprav bude tvoriť 1.512 nových vzrastlých stromov vysadených v stromoradiach, ktoré budú lemovať električkovú trať, cyklistické či pešie chodníky, ale aj v skupinových výsadbách vo vybraných lokalitách. Stromy budú lokálne integrované aj do nových plôch nástupísk, kde sa pri ich výsadbe bude využívať konštrukčný systém s koreňovými bunkami tak, aby mali stromy dostatok priestoru na koreňový systém pod dlažbou nástupísk. Sadiť sa budú domáce kultivary. V okolí novej trate pribudne tiež 9.925 m2 kríkov, 2.637 m2 trvaliek, 9.114 m2 lúčnych porastov, 180.228 m2 trávnikov a v priestore koľajísk sa vysadí 22.755 m2 rozchodníka.

Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa užívatelia dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút, prepravná kapacita by mala byť 30.000 cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty.

Výsledkom bude radikálne zlepšená dostupnosť centra Bratislavy, resp. opačne centrálnej časti Petržalky. Pohyb po sídlisku sa stane omnoho jednoduchší pre chodcov, cyklistov a pravdepodobne aj pre vodičov. Vďaka súvisiacim opatreniam – prestupným autobusovým zastávkam alebo cyklotrase – prinesie projekt benefity pre celú mestskú časť s víziou odľahčenia cestám v štvrti. Vďaka dobrej dizajnovej úrovni či výsadbe kvalitnej zelene sa navyše skvalitní verejný priestor.

Električková trať má potenciál znížiť mieru zaťaženia IAD a zrýchliť spojenie medzi rozvíjajúcim sa okrajom Petržalky a centrom mesta. Zároveň má ísť o motor ďalšieho rozvoja mestskej časti. Okolo trate vzniknú nové developmenty, vrátane uvažovaného centra mestského charakteru. Petržalka sa vďaka trati stane skutočným mestom a nielen sídliskom.

 

Fotografie z 16.1.2023. Pozrite si priebeh výstavby vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube