Author photoAdrian Gubčo 08.02.2022 11:37

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa pomaly rozbieha

Hlavné mesto pomaly rozbieha stavebné práce na druhej etape Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiále. Nová električková trať, ktorá prepojí súčasnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovým dvorom, vzniká v koridore, pôvodne určenom pre metro. V týchto dňoch zanikajú posledné zvyšky po jeho výstavbe, aby boli čoskoro nahradené novou traťou.

Janíkov dvor - bývalý tunel do depa bratislavského metra

Janíkov dvor - bývalý tunel do depa bratislavského metra

Ako približuje Magistrát, na trase budúcej trate sa aktuálne odstraňuje z nespevnených plôch vrchná vrstva pôdy, teda ornica. Po ukončení tejto časti prác sa spustia ďalšie zemné práce, teda vytvorenie násypov, výkopové práce alebo prekládky sietí, ktoré sa v trase nachádzajú. Objem vykopanej pôdy je pomerne veľký, aj keď sa odstraňuje len asi desať centimetrov vrchnej vrstvy. Mesto avizuje, že ju použije spätne pri zatrávňovaní a výsadbe v okolí.

V tejto chvíli je ornica odstránená medzi mostom na Panónskej ceste a Kutlíkovou pri Chorvátskom ramene. Pokračuje sa smerom po Romanovu ulicu. Budúca trasa električky sa tak stáva v Petržalke zreteľnou líniou. Ďalšou výraznou zmenou je odstraňovanie drevín v koridore trate – niečo, čo môže byť časťou verejnosti vnímané kriticky, mesto však upozorňuje, že za súčasné nálety vysadí omnoho kvalitnejšiu novú zeleň. Postupne sa rozrastá aj zariadenie staveniska a odstraňujú sa ďalšie objekty v línii radiály.

Najväčšie zmeny však prebiehajú v Janíkovom dvore – na mieste, kde na sklonku obdobia bývalého režimu najviac pokročila výstavba bratislavského metra. Vybudovaná tu bola tristometrová časť tunela, ktorý mal viesť do depa metra, a základy uvažovanej stanice. Obe stavby bolo potrebné odstrániť, keďže pre súčasný projekt sú nevyužiteľné. Postupne sú odstraňované železobetónové prefabrikované dielce, z ktorých bola stavba vyhotovená. Búracím prácam predchádzala geodetická príprava, odhumusovanie mosta a jeho okolia alebo úprava terénu.

Intenzívnejšie práce sa majú spustiť v jarných mesiacoch, kedy budú klimatické podmienky vhodnejšie. V tomto čase sa pravdepodobne spustia aj prvé výraznejšie obmedzenia pre obyvateľov Petržalky, keďže nová trať bude pretínať viacero významných ulíc a vyžiada si prestavbu veľkých križovatiek. Veľkou premenou zas prejde Kutlíkova ulica, ktorá bude napriamená. Asi najmasívnejšou súčasťou nového projektu bude prebudovanie križovatky Rusovskej cesty s Jantárovou a vznik združeného cestného a električkového mosta. Všetko sa má stihnúť tak, aby bola trať použiteľná do konca roka 2023.

Dokončenie Petržalskej radiály prinesie vznik 3,9 kilometra dlhej dvojkoľajnej trate so siedmimi zastávkami a štyrmi mostami. Úpravou však prejde aj súčasná zastávka na Farského tak, aby sa dalo lepšie prestupovať medzi električkami a autobusmi. V zmysle optimalizovania prestupov je nastavená celá trať tak, aby získali obyvatelia a návštevníci Petržalky kvalitnú a rýchlu možnosť, ako sa dostať do centra mesta. Mesto predpokladá, že z Janíkovho dvora na Šafárikovo námestie by mala cesta trvať približne 12 minút. Denná kapacita trate bude 30-tisíc cestujúcich v každom smere.  

Vznik projektu prinesie aj ďalšie zmeny: úpravou prejde koryto Chorvátskeho ramena, popri trati sa vybuduje paralelná cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice a zlepšia sa aj verejné priestory. Spomínaná zeleň má byť vysokej kvality, pričom mesto tu plánuje vysadiť viac ako 1,5-tisíc stromov a rozsiahle plochy krov, záhonov, lúčnych porastov a zatrávnených plôch. Zazelenená bude aj električková trať alebo, čo je na Slovensku novinka, strechy zastávok. Kvalitu verejného priestoru zvýšia nové spojenia cez Chorvátske rameno v podobe (zatiaľ) štvorice peších a cyklistických mostov, ktoré sú výsledkom architektonickej súťaže.

Zazmluvnená cena projektu je viac ako 89,5 milióna eur, financovaný je z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - Kohézneho fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že sa nepodarí projekt prefinancovať z eurofondov celý, ako naznačujú niektoré zdroje, sa má financovanie dotiahnuť počas nasledujúceho programového obdobia. Zhotoviteľom stavby je konzorcium Združenie MHD Petržalka, tvorené hlavným členom Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., ako aj firmami Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA.

Pozrite si aktuálny stav realizácie prác v Petržalke v smere od Janíkovho dvora po Jungmannovu.

 

Janíkov dvor - odstraňovanie tunelu do depa metra
Zvyšky uvažovanej stanice metra Janíkov dvor
Zemné práce v Janíkovom dvore
Odstránená ornica v južnej časti Petržalky
Okolie budúcej zastávky Lietavská
Okolie zastávky Veľký Draždiak
Zárez, vybudovaný v prospech uvažovaného metra. V rámci výstavby električkovej trate bude zarovnaný
Zariadenie staveniska na Pajštúnskej
Kutlíkova ulica sa neprirodzene kľukatí, bude však zarovnaná. V koridore cesty sa odstraňuje zeleň
Miesto budúceho premostenia trate cez Chorvátske rameno. Vpravo je umiestnené dielo zo série Neformálne monumenty, ocenenej Cenou za architektúru (CEZAAR)
Priestor severne od Romanovej ulice, smerom k budúcemu centru Petržalky
Priestor medzi zastávkami Gessayova a Chorvátske rameno - budúce jadro Petržalky. Dnes územie poskytuje priehľad k bratislavskému downtownu

 

Pozrite si aj ostatné fotografie z výstavby vo fotoalbume. Fotografie pochádzajú z 30.1.2022.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: iMHD.sk

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube