Author photoAdrian Gubčo 20.11.2023 15:41

Prvé koľajnice prichádzajú. Petržalská radiála sa krok po kroku stáva realitou

Výstavba druhej etapy Petržalskej radiály je mnohými Bratislavčanmi vnímaná ako nekonečný príbeh. Podľa pôvodných plánov vedenia Hlavného mesta sa mala Petržalka aktuálne už pripravovať na spustenie prevádzky na novej trati. V skutočnosti ešte stále nemožno povedať, či sa stihne dokončenie o rok neskôr – hoci pokrok je v poslednej dobe viditeľný.

Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj

Petržalská radiála sa začala budovať takmer na deň presne pred dvoma rokmi. Hlavné mesto vtedy odovzdalo stavenisko druhej etapy NS MHD, ako znie oficiálny názov projektu, zhotoviteľovi. Pri spustení prác avizovalo, že projekt bude funkčný ešte pred ukončením roka 2023, čo súviselo s koncom programovacieho obdobia, umožňujúceho stavbu financovať z fondov pre roky 2014-2020.

V pomerne krátkom čase sa ale ukázalo, že stavba výrazne mešká a nedarí sa spĺňať dohodnuté časové míľniky. Zhotoviteľ aj stavebník to dávali do súvisu s ekonomickou a spoločenskou situáciou, teda vojnou, infláciou a rastúcimi cenami materiálov. Projekt sa dostal do úplného útlmu, na čo muselo mesto reagovať a vyrokovať so zhotoviteľom – ktorý sám prešiel zmenami, keďže časť firiem v konzorciu z neho vypadla – nové podmienky.

Až potom sa začala realizácia opäť postupne rozbiehať, hoci stále nedosahuje želané tempo. Ani po reštarte prác sa nepodarilo splniť nové míľniky. Každopádne, v posledných týždňoch a mesiacoch sa situácia zlepšuje a budúca električková trať už začína získavať kontúry. Zreteľné je už vedenie trate a rovnako získavajú podobu aj premostenia Chorvátskeho ramena.

Galéria

 • Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

V súčasnosti sa buduje koľajový zvršok, pričom podľa Hlavného mesta sú vybetónované už približne dva kilometre spodných dosiek pevnej jazdnej dráhy. Na moste pri Farskom kostole Svätej rodiny je zas vybetónovaný stredový trám. Aktuálne tam prebiehajú prípravné práce na predpínanie lán, ktoré budú zabezpečovať statiku mosta.

Zhotoviteľ pokračuje aj s výstavbou križovatiek. Aktuálne prebieha odvodnenie budúcej novej križovatky Jantárova cesta – Betliarska, čoskoro sa začne pripravovať jej ďalšia infraštruktúra, budú sa pokladať obrubníky a budovať jej konštrukčná vrstva. Na križovatke Jantárova cesta – Lietavská prebiehajú úpravy zemnej pláne.

Významným krokom bolo osadenie 60-tonovej oblúkovej časti oceľovej konštrukcie na združenom moste na Rusovskej ceste. Mesto približuje, že oceľová konštrukcia mosta sa okrem tejto oblúkovej časti skladá aj z desiatok menších, priamych nosníkov, ktoré tiež postupne osádza. Následne bude okolo konštrukcie vytvorená forma na betón, uložená betonárska výstuž a prebehne jej betónovanie.

Z pohľadu verejnosti príde čoskoro k viditeľnému a symbolicky dôležitému kroku – na trati sa objavia prvé koľaje, ktoré sa aktuálne dodávajú a sú uskladnené v južnej časti úseku, pri Šintavskej. Uložené budú spoločne s betónovaním horných dosiek pevnej jazdnej dráhy.

Naostatok, v najjužnejšej časti trate sa realizuje budova dennej údržby električiek.

 

Na niektorých miestach sa môžu onedlho ukázať prvé koľajnice. Zdroj: Michal Feik / Bratislavský samosprávny kraj

 

V dôsledku aktuálneho stavu výstavby trate začnú byť onedlho viditeľné prvé časti projektu v takmer finálnom stave. Na Lietavskej sa napríklad realizuje cesta a autobusové zastávky, kde sú osadené obrubníky. Miestami je zas okrem priestoru trate viditeľná aj súvisiaca stavba – budúca cyklodiaľnica, ktorá povedie súbežne s električkovou traťou.

Samozrejme, oproti dlhodobo sľubovanému dokončeniu do konca tohto roka ide do veľkej miery o slabé výsledky. S tempom nie je spokojný ani Michal Feik z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý aktívne mapuje priebeh stavby. Priznáva, že čakal, že výstavba bude prebiehať omnoho aktívnejšie. „V týchto týždňoch prebieha modernizácia vajnorskej električkovej radiály. Sú to síce neporovnateľné stavby, jeden markantný rozdiel je však priam do očí bijúci: počet stavebných robotníkov v teréne,“ konštatuje.

Feik tvrdí, že nepochybuje o tom, že zhotoviteľ projekt dokončí, hoci mu stavba v Petržalke pripomína celoročnú obednú prestávku. Problém vidí najmä vo verejnom obstarávaní, na ktoré trpia viaceré projekty, napríklad výstavba diaľnice D1 a zvlášť tunelu Višňové. „Podobne ako v prípade diaľnice D1 pri Žiline, aj súťaž na výstavbu električkovej trate v Petržalke vyhralo konzorcium, ktoré by za normálnych okolností vyhrať nemalo,“ hodnotí Feik. „Vysoko pravdepodobne "podrazili" cenu alebo neodhadli svoje kapacity. Alebo oboje. A možno aj všeličo ďalšie.“

Feik však upozorňuje, že papierovo boli splnené všetky podmienky a ponúknutá najnižšia suma, čo muselo mesto rešpektovať. Aldesa má navyše za sebou významné referencie. Preto sa muselo a musí pokračovať. „Za normálnych okolností by už mala byť zmluva dávno vypovedaná. Lenže ak by sa toto stalo, nasledoval by scenár tunela Višňové. Stavba by sa na niekoľko rokov úplne zastavila,“ zhŕňa významný úradník na Bratislavskom kraji.

Ak je (aj) z tohto projektu nejaké poučenie, je to podľa Feika nutnosť úpravy pravidiel obstarávania, aby sa neposudzovala len cena, ale aj referencie uchádzačov, ich kapacity, kvalita i skúsenosti. „Ak to nezmeníme, scenár Višové alebo Petržalka sa budú donekonečna opakovať. Dovtedy nám neostáva nič iné, len tolerovať v Petržalke toto tempo, držať zhotoviteľovi a Hlavnému mestu palce, nech to za súčasných zmluvných a trhových podmienok zvládnu,“ uzatvára Michal Feik.

Mesto aj naďalej trvá na tom, že do konca roka 2024 bude električka sprevádzkovaná. Skeptickejší je starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý v tomto momente tvrdí, že to bude až v roku 2025.

 

Trasa budúcej trate. Zdroj: iMHD.sk

 

Cestujúca aj necestujúca verejnosť tak bude musieť čakať a znášať obmedzenia a problémy v dôsledku výstavby, resp. absencie električkovej trate. Aktuálne sú totiž uzatvorené alebo upravené viaceré križovatky, kde prebiehajú stavebné práce. Po dokončení projektu sa má ale kvalita života aj mobility v Petržalke dramaticky zlepšiť.

Druhá etapa Petržalskej radiály je tvorená 3,9 kilometrov dlhou novou dvojkoľajnou traťou so siedmimi zastávkami a štyrmi mostami. Opraví sa aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybuduje sa deväť križovatiek riadených dopravnou signalizáciou alebo šesť kilometrov dlhá segregovaná cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice. Pridruženou súčasťou projektu sú štyri nové premostenia Chorvátskeho ramena pre chodcov a cyklistov.

Mimoriadna pozornosť má byť venovaná zeleni. Kostru vegetačných úprav bude tvoriť 1.512 nových vzrastlých stromov vysadených v stromoradiach, ktoré budú lemovať električkovú trať, cyklistické či pešie chodníky, ale aj v skupinových výsadbách vo vybraných lokalitách. Stromy budú lokálne integrované aj do nových plôch nástupísk. V okolí novej trate pribudne tiež 9.925 m2 kríkov, 2.637 m2 trvaliek, 9.114 m2 lúčnych porastov, 180.228 m2 trávnikov a v priestore koľajísk sa vysadí 22.755 m2 rozchodníka.

Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa užívatelia dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút, prepravná kapacita by mala byť 30.000 cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty.

Výsledkom bude radikálne zlepšená dostupnosť centra Bratislavy, resp. opačne centrálnej časti Petržalky. Pohyb po sídlisku sa stane omnoho jednoduchší pre chodcov, cyklistov a azda aj pre vodičov. Vďaka súvisiacim opatreniam – prestupným autobusovým zastávkam alebo cyklotrase – prinesie projekt benefity pre celú mestskú časť a pravdepodobne naozaj odľahčí cestám v štvrti. Vďaka dobrej dizajnovej úrovni či výsadbe kvalitnej zelene sa navyše skvalitní verejný priestor.

Centrálna časť Petržalky sa po dokončení trate navyše otvorí pre rozvoj. Sídlisko sa tak bude môcť konečne pretvoriť na plnohodnotnú mestskú štvrť s verejnými priestormi, vybavenosťou a väčšou variabilitou typov architektúry, funkcií a lokalít.

Prvé koľajnice na trati sú azda symbolickým dôkazom, že tento optimistický výhľad je blízko realite. Pre ďalší rozvoj verejnej dopravy v Bratislave je celkové napojenie najväčšieho sídliska v meste na koľajovú dopravu kľúčové. Slovenská metropola tým konečne získa aspoň základnú sieť električkových tratí, ktorú mala mať už na začiatku tohto storočia.

 

Pozrite si výstavbu druhej etapy Petržalskej radiály vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube