Author photoAdrian Gubčo 13.12.2022 11:06

Petržalská električka opäť mešká. Mesto uvažuje nad ráznym krokom

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Výstavba predĺženia Petržalskej radiály, teda druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislavy, je od začiatku spojená s problémami. Prakticky už od začiatku výstavby približne pred rokom sa realizácia potýka s meškaním. V lete bola stavba dokonca úplne utlmená, no na konci leta bola podpísaná nová zmluva, ktorá mala obnoviť práce. Teraz sa problémy vyskytli opäť.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Zhotoviteľské konzorcium totiž očividne nedokáže splniť dohodnuté míľniky, na ktorých sa dohodlo s Hlavným mestom. Bratislava preto nevylučuje uplatnenie si zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi druhej etapy električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor. Týkať by sa mala nesplnenia druhého míľnika, ktorý mali dodávateľské firmy dosiahnuť pôvodne v druhej polovici novembra. Vyplýva to z informácií o stave prípravy projektu, ktoré magistrát predkladá na štvrtkové (15.12.) rokovanie mestského zastupiteľstva.

„Hlavné mesto oznámi zhotoviteľovi možnosť uplatnenia si zmluvnej pokuty za nesplnenie Míľnika č. 2,“ konštatuje v materiáli. Podľa pôvodných plánov mal byť v plnom rozsahu dosiahnutý 18. novembra, teda do 365 dní od začatia prác. Zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate podpísalo vedenie hlavného mesta 4. novembra 2021, následne 18. novembra mu odovzdalo stavenisko.

Z informácií, predkladaných mestským poslancom, vyplýva, že práce na Združenom moste Rusovská cesta (opora č. 1 a 2) sú hotové na 25 percent. Premostenie Chorvátskeho ramena (realizácia spodnej stavby – opora č. 1 a 4 a piliere 2 a 3) je hotové na 44 percent. V prípade koľajového spodku v celom koridore električkovej trate (celkom tri stavebné objekty) sú práce hotové na nula percent.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: iMHD.sk

V tejto chvíli sa pracuje na trolejovom vedení, zhotovujú sa betónové pätky pre stĺpy trakčného vedenia naprieč koridorom. Takisto sa zrealizoval cestný bypass pre IAD, MHD a chodcov v priestore križovatky Jantárová cesta a Rusovská cesta, pracuje sa na mostných objektoch (debnenie, armovanie a betonáž základov, odčerpávanie vody zo stavebných jám), hale dennej kontroly a ošetrenia (vytýčenie polohy, zakladanie haly – realizácia hĺbkových pilót) alebo preložkách inžinierskych sietí. Územie sa pripravuje na realizáciu električkového spodku a zvršku.

V sklze je však podľa uvedených informácií aj proces zabezpečenia externých finančných zdrojov, keďže väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Napríklad pre odborné hodnotenie riadiaceho orgánu bol pôvodný termín august 2022, najnovšie sa uvádza január 2023. Po podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) je totiž potrebné schválenie Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR k samotnému podpisu zmluvy o NFP. V rovnakom termíne, teda v januári budúceho roka, sa tiež očakáva schválenie, ako aj podpis zmluvy k žiadosti o NFP. Žiadosť podal magistrát v októbri.

Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov a mesto deklaruje, že neprepadnú.

Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones). Pôvodne boli členmi združenia aj firmy CEDIS a HANT BA, tieto však boli vylúčené. Práce boli v tomto roku na niekoľko mesiacov výrazne utlmené z dôvodu rokovania o dodatku pre zdražovanie stavebných materiálov. Opätovne sa po dohode s konzorciom rozbehli v polovici augusta.

Zodpovedaná nie je ešte otázka revidovaného harmonogramu stavebných prác. Odpovede o termínoch avizovalo hlavné mesto už v septembri. Hlavné mesto však tvrdí, že trať bude prevádzkyschopná do konca roka 2023. Úplne dokončená by mala byť najskôr v polovici roka 2024.

 

Zastávka Zrkadlový háj. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Realizácia tohto pre mesto kľúčového projektu je stíhaná neustálymi problémami, dohoda z konca leta ich však mala vyriešiť. Ráznejší postup Magistrátu je v tomto prípade správny. Budúca trať má priniesť zlepšenie dopravy pre desiatky tisíc obyvateľov aj návštevníkov najväčšieho bratislavského sídliska. V súčasnosti sú odkázaní na sieť autobusov, prípadne cestujú automobilmi.

Vzniknúť má 3,9 kilometra dlhej dvojkoľajnej trate so siedmimi zastávkami a štyrmi mostami. Opraví sa aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybuduje sa deväť križovatiek riadených dopravnou signalizáciou, ale aj šesť kilometrov novej segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate. Pridruženou súčasťou projektu sú štyri nové premostenia Chorvátskeho ramena pre chodcov a cyklistov.

Mimoriadna pozornosť má byť venovaná zeleni. Kostru vegetačných úprav bude tvoriť 1.512 nových vzrastlých stromov vysadených v stromoradiach, ktoré budú lemovať električkovú trať, cyklistické či pešie chodníky, ale aj v skupinových výsadbách vo vybraných lokalitách. Stromy budú lokálne integrované aj do nových plôch nástupísk, kde sa pri ich výsadbe bude využívať konštrukčný systém s koreňovými bunkami tak, aby mali stromy dostatok priestoru na koreňový systém pod dlažbou nástupísk. Sadiť sa budú domáce kultivary. V okolí novej trate pribudne tiež 9.925 m2 kríkov, 2.637 m2 trvaliek, 9.114 m2 lúčnych porastov, 180.228 m2 trávnikov a v priestore koľajísk sa vysadí 22.755 m2 rozchodníka.

Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa užívatelia dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút, prepravná kapacita by mala byť 30.000 cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty.

Výsledkom bude radikálne zlepšená dostupnosť centra Bratislavy, resp. opačne centrálnej časti Petržalky. Pohyb po sídlisku sa stane omnoho jednoduchší pre chodcov, cyklistov a azda aj pre vodičov. Vďaka súvisiacim opatreniam – prestupným autobusovým zastávkam alebo cyklotrase – prinesie projekt benefity pre celú mestskú časť a pravdepodobne naozaj odľahčí cestám v štvrti. Vďaka dobrej dizajnovej úrovni či výsadbe kvalitnej zelene sa navyše skvalitní verejný priestor.

Električková trať má potenciál znížiť mieru zaťaženia IAD a zrýchliť spojenie medzi rozvíjajúcim sa okrajom Petržalky a centrom mesta. Zároveň má ísť o motor ďalšieho rozvoja mestskej časti. Petržalka skrýva obrovský potenciál. Už takto o rok by mal byť hlavný kľúč k jeho odkrytiu konečne pootočený, čo prinesie radikálny nárast kvality života pre mimoriadne množstvo ľudí.

 

AKTUALIZÁCIA Z 15.12.: Projekt druhej etapy električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor sa nestihne dokončiť v pôvodne plánovanom termíne, teda do konca roka 2023. Potvrdil to primátor Bratislavy Matúš Vallo na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva s tým, že stavbu by mali ukončiť v roku 2024. Revidovaný harmonogram stavebných prác by mal byť známy najbližšie týždne.

„My sme stále dúfali, že električka bude jazdiť do konca roka 2023, pravdepodobne to bude prvá polovica roka 2024," skonštatoval Vallo. O konkrétnych termínoch hovoriť nechce. Odpovede má dať aktualizovaný harmonogram stavebných prác, o ktorom stále rokuje hlavné mesto spolu so zhotoviteľom prác. „Predstavíme nové fázovanie. Čakáme na nový časový rámec, ktorý by sme mali uzavrieť v týchto týždňoch," poznamenal Vallo. Informácia bude následne predstavená aj mestskému poslaneckému zboru.

 

(TASR, YIM.BA)

Fotografie zo 16.11.2022. Pozrite si výstavbu Petržalskej radiály vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube