Author photoAdrian Gubčo 08.06.2021 12:25

Mesto sa posúva v príprave modernizácie Ružinovskej radiály

Bratislava konkretizuje svoje predstavy o podobe zmodernizovanej Ružinovskej radiály. Magistrát udelil kladné záväzné stanovisko pre projekt, ktorý má výrazne zlepšiť nielen prevádzkové a technické parametre trate medzi Americkým námestím a Čmelíkovou ulicou v Ružinove, ale priniesť aj skvalitnenie jej blízkeho okolia. Spustenie realizácie sa predpokladá na konci roka 2022.

Ružinovská ulica. Zdroj: Google Maps

Ružinovská ulica. Zdroj: Google Maps

Základné parametre modernizácie boli predstavené už pred časom. Na tomto mieste treba pripomenúť, že ide o prestavbu existujúcej trate, kde sa až na jednu výnimku – Americké námestie – nebude meniť smerové ani výškové vedenie. Modernizácia je rozdelená na tri úseky. Prvým je obnova trate medzi Americkým námestím a Krížnou, druhým križovatka Legionárska / Karadžičova až Líščie Nivy a tretí siaha od Líščích Nív po križovatku Ružinovskej s Čmelíkovou. Stavba bude prebiehať na takmer piatich kilometroch trate, hoci modernizovaná nebude celá – úsek na Miletičovej a Záhradníckej už zrekonštruovaný je.

Text záväzného stanoviska, ktorý vychádza z dokumentácie pre územné rozhodnutie, teda pomerne podrobnej, však prináša ďalšie detaily. Potvrdzuje sa, že trať na Americkom námestí bude vyosená smerom k parku na Americkom námestí, pričom zastávky električiek budú umiestnené oproti sebe. To umožní zriadenie polozdruženej zastávky s trolejbusmi alebo autobusmi, smerujúcimi na Kollárovo námestie. Súčasné zastávky na Odborárskom námestí budú združené. Trať na Krížnej bude v mierne odlišnej polohe tiež, čo umožní nové prerozdelenie priestoru. Dnešná električková zastávka bude riešená ako združená, budú tu tak môcť zastavovať autobusy. Na ulici bude zachovaných 78 parkovacích miest.

V ďalšom úseku nastanú najväčšie zmeny na Trnavskom mýte. Pribudnúť by mal nový priechod pre chodcov – a to v mieste, kde bola v roku 2018 osadená betónová zábrana, aby tadiaľ chodci neprechádzali. Autobusová zastávka v smere z centra, kde zastavujú L68 a L78, sa posunie za križovatku s Levickou. Celkovo sa tak zjednodušia a urýchlia prestupy. Menšími úpravami prejde zastávka Saleziáni, ktorá bola zrekonštruovaná už dávnejšie.

V poslednom úseku sa majú zrealizovať opatrenia, ktoré zabezpečia súlad dopravného priestoru so súčasnými požiadavkami na moderné vybavenie komunikácií. Upravená bude zastávka Líščie Nivy, ktorá sa rozšíri, zrekonštruované ale budú aj blízke križovatky. Na Nemocnici Ružinov budú ostrovčeky oproti sebe a zastávka bude riešená ako združená, budú tu teda zastavovať aj autobusy. To isté platí o zastávke Herlianska, ktorá bude pred križovatkou s Herlianskou. Zastávka Tomášikova bude polozdružená. Ostatné zastávky budú slúžiť výlučne električkám, hoci ostrovčeky budú oproti sebe. Autobusové zastávky na združených majú byť podľa projektanta zrušené.

Okrem týchto úprav sa má aj zmeniť poloha priecestí cez trať. Všetky štyri nové priecestia budú riadené, umiestnené budú v smere do Ružinova za križovatkou s Bajkalskou ul. a za križovatkou s Tomášikovou ul., v smere do centra pred zastávkami Tomášikova a pred stykovou križovatkou s Chlumeckého ul. Cyklotrasy na Ružinovskej podľa všetkého nie sú priamou súčasťou tohto projektu (určité úpravy sa zrealizovali tento rok), zriadené budú len samostatné cyklopriechody.

Popri týchto informáciách treba doplniť aj pripomienky Magistrátu. Mesto napríklad žiada lepšie riešenie zábran proti parkovaniu na križovatke Vazovova / Krížna, ako aj preverenie možnosti umiestnenia stĺpikov pozdĺž celej trate, a to v zmysle Manuálu verejných priestorov. Pri Nemocnici Ružinov aj na Herlianskej mesto žiada zriadenie zastávok pre náhradnú dopravu, na priecestí pri križovatke Ružinovskej s Čmelíkovou sa má zrušiť otáčanie v smere z centra. Niektoré parkovacie miesta na Krížnej by mesto chcelo vidieť riešené skôr ako miesta pre zásobovanie.

Magistrát ďalej požaduje podmienenú preferenciu pre autobusy, nové cyklotrasy majú byť vyhotovené v povrchovej úprave s červeným asfaltom a trasa na Krížnej bude v jednej úrovni s chodníkom. Tam, kde to bude možné, by mohlo byť osvetlenie riešené na prevesoch.

Mesto, resp. projektantská firma Dopravoprojekt, teraz dopracuje dokumentáciu a v dohľadnej dobe by sa mali spustiť ďalšie časti povoľovania, ako aj výber zhotoviteľa stavby. Magistrát predpokladá, že by sa realizácia mohla spustiť v novembri 2022. Prebiehať bude na etapy tak, aby bol čo najmenej narušený bežný život obyvateľov, keďže stavba zasiahne desaťtisíce ľudí. Dokončená by mala byť do konca roka 2024.

 

Riešenie trate na Americkom námestí. Zdroj: Dopravoprojekt

 

Na požiadavkach mesta je zreteľné, že jeho snahou je zlepšenie parametrov projektu aj z pohľadu chodcov či cyklistov, nehovoriac o užívateľoch verejnej dopravy. Nadväzuje tak na tézy, naznačené v programovom dokumente Plán Bratislava – záleží aj na kvalite verejného priestoru v okolí zastávok verejnej dopravy, či sa podarí do MHD pritiahnuť viac ľudí. Verejný priestor je vo všeobecnosti ďalšou veľkou prioritou mesta. V dôsledku tohto prístupu má Krížna prejsť rekonštrukciou od fasády k fasáde, čím sa aspoň čiastočne zmení na reprezentatívnu veľkomestskú triedu.

Bežný cestujúci tieto úpravy pocíti nielen na krajšom prostredí, ale aj rýchlejšej a pohodlnejšej ceste v dopravnom prostriedku, prípadne pri čakaní a príchode na zastávku. Všetky zastávky a priechody budú bezbariérové, vybavené informačným systémom a novým mobiliárom. Vybrané úseky trate budú zazelenené, v dôsledku čoho by mala byť prevádzka električiek výrazne tichšia. Pravdepodobne pôjde o nenáročný rozchodník, nie kobercový trávnik ako na Záhradníckej, rozdiel však bude citeľný aj napriek tomu.

V tomto smere sa bratislavskému Magistrátu skutočne podarí zlepšiť kvalitu mestského prostredia. Ide o základný krok k vytvoreniu bulváru Ružinovská, dlhšie opakovanej predstavy viacerých zastupiteľov a architektov, ktorí by radi zvýšili kvalitu tejto kompozične veľmi dôležitej mestskej ulice. K ďalším zásahom patrí výstavba niektorých dôležitých stavieb – najmä uvažovanej plavárne v dotyku so Zimným štadiónom V. Dzurillu alebo teoretickej ružinovskej radnice pri Dome kultúry – alebo skvalitnenie verejného priestoru a povrchov. Ide však o samostatné projekty a iniciatívy.

V čom je najväčší problém projektu, je jeho pokračovanie od Čmelíkovej. Dnes trať odtiaľto pokračuje k obratisku na Astronomickej, to však má byť len dočasný stav. Ako včera oznámil minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal, už čoskoro sa rozbehne projektová príprava terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Ružinov, ktorá má priniesť vznik novej železničnej zastávky, prepojenej na iné druhy dopravy – vrátane električiek.

Predĺženie trate k TIOPu je však v kompetencii Magistrátu, ktorý žiadne detaily zatiaľ nepredstavil. Podrobnejšie informácie nemá ani inak veľmi dobre informovaný portál iMHD.sk. V tejto chvíli by sa mala robiť len technicko-ekonomická štúdia predĺženia trate s perspektívou pokračovania na letisko. Všetko tak nasvedčuje tomu, že v roku 2024 ešte nebude spustená ani realizácia (po TIOP), nehovoriac o dokončení.

Bratislava sa približuje k modernizácii ďalšej trate. Projekt prinesie výrazné zlepšenie kvality dopravy aj verejného priestoru pre Ružinov i časť Starého Mesta, spoločne so zvýšením atraktivity alternatívnych spôsobov dopravy oproti autám. Svoj plný potenciál však tento koridor dosiahne až vo vzdialenejšej budúcnosti.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube