Author photoAdrian Gubčo 06.11.2019 10:45

Hlavné mesto vybralo projektanta modernizácie Ružinovskej radiály

Po modernizácii Karlovesko-dúbravskej radiály sa môže Bratislava čoskoro dočkať obnovy ďalších tratí. Ako som už spomínal v poslednom príspevku, Hlavné mesto podpísalo zmluvu s projektantom modernizácie trate do Ružinova, ktorým je spoločnosť Dopravoprojekt. Realizácia modernizácie sa očakáva v roku 2022. 

Zdroj: Google Street View

Zdroj: Google Street View

Predmetom zakázky je vypracovanie projektovej dokumentácie, vykonanie stavebného dozoru a inžinierskej činnosti na celom zámere modernizácie Ružinovskej radiály, teda na úseku trate od Amerického námestia až po zastávku Chlumeckého v celkovej dĺžke 4,9 kilometra, z čoho čisto obnova trate predstavuje asi 3,75 kilometra. Cena zmluvy je vyčíslená na 767.850 eur s DPH.

Pôvodne mal byť projekt na stavebné povolenie spracovaný už v roku 2015, pri jeho príprave však nastal výrazný časový sklz. Keďže projektant, ktorým bola taktiež spoločnosť Dopravoprojekt, nebol schopný splniť svoje záväzky, muselo Hlavné mesto hľadať nového a v júli 2018 vyhlásilo novú súťaž na zhotoviteľa. Nakoniec sa ním však opäť stáva tá istá firma. V tomto prípade si snáď mesto už postráži, aby ďalšie zdržania nenastali.

Aktuálne sa predpokladá, že projektová dokumentácia bude dokončená do jesene 2021, na čo sa bude vyberať zhotoviteľ stavby. V optimistickom prípade tak realizácia modernizácie prebehne v rokoch 2022-2023. Odhadované náklady sú 39 miliónov eur, financovanie bude zabezpečené z eurofondov (OP Integrovaná infraštruktúra, financovaný z Kohézneho fondu) a z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.

 

Po modernizácii sa rozšíria zazelenané úseky tratí po vzore Záhradníckej ulice. Zdroj: Google Street View

 

Stavba je rozdelená na tri základné úseky. V smere od centra je prvým úsekom Americké námestie – Legionárska, ktorý má 850 metrov a naposledy bol obnovený v rokoch 1991 a 1999. Druhým je úsek Legionárska – Slovanet, ktorý ma dĺžku 1.550 metrov a obnovený bol v roku 2008, čo znamená, že práce tu nebudú mať taký veľký rozsah. Najdlhším úsekom je časť od Slovanetu po zastávku Chlumeckého, ktorý má 2.500 metrov a vybudovaný bol v roku 1994. Za Chlumeckého sa nachádza ešte obratisko na Astronomickej, toto však nie je súčasťou zadania a bude súčasťou samostatnej stavby, naviazanej na uvažované vybudovanie Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Ružinov.

Hlavným cieľom modernizácie je skvalitnenie električkovej dopravy, ktorá je nosným systémom verejnej dopravy v Bratislave, overenie polohy zastávok, zlepšenie prestupov a prístupov k električkovej doprave, skvalitnenie blízkych verejných priestranstiev, preferencia verejnej dopravy, jej odhlučnenie, zvýšenie kapacity prepravy a zvýšenie traťovej rýchlosti električiek. Trať bude navrhnutá pre rýchlosť 50 kilometrov za hodinu, priemerná rýchlosť na trati má dosahovať 25 kilometrov za hodinu oproti 17,8 dnes. To je rovnaká rýchlosť ako napríklad v prípade parížskeho metra.

Vďaka týmto zmenám by sa mala jazdná doba na celom úseku skrátiť z dnešných približne 31 minút na 23 minút. To je radikálne zlepšenie, ktoré masívne zlepší konkurencieschopnosť električiek oproti iným druhom dopravy, vrátane automobilov trpiacich na kongescie.

 

Na Americkom námestí vznikne veľký prestupný uzol medzi električkami a trolejbusmi. Zdroj: Google Maps

 

Hoci projekt ako taký výrazne mešká, časový sklz sa pretavil do určitých zmien, ktoré by sa vo finále mohli v modernizovanom úseku prejaviť zvýšením jeho kvality a užívateľskeho komfortu. Ako vo svojom príspevku z júla 2015 upozorňuje portál iMHD.sk, pôvodný zámer mal viacero nedostatkov, prakticky na všetky z nich však mesto teraz reaguje.

Veľkú zmenu napríklad predstavuje vytvorenie prestupného uzla medzi električkami a trolejbusmi na Americkom námestí, čo znamená, že súčasná električková zastávka na Odborárskom námestí bude zrušená a presunutá. Z parčíku na Americkom námestí by sa tak nemalo zaberať. Zmeny čakajú križovatku Vazovova – Krížna, Krížna samotná by mala prejsť komplexnou revitalizáciou od fasády k fasáde, vrátane zelene či cyklistických prvkov. Podklady k tomu už údajne pripravuje aj MIB. Povrch trate bude pevný na miestach, kde bude pojazďovaný, inak má byť zazelenený.

V úseku od Legionárskej po Slovanet sa až také výrazné zmeny nepripravujú, zlepšia sa však možnosti pešieho pohybu – pravdepodobne by mohol pribudnúť priechod pre chodcov na Krížnej v pokračovaní priechodu od Levickej, t.j. v mieste, kde bol donedávna „múr Iva Nesrovnala“. Zväčšiť sa má miniatúrne nárožie pri Stanici konskej železnice.

V prípade úseku trate od Slovanetu po Chlumeckého je plánované zazelenanie trate, projektant má preveriť možnosť zlúčenia niektorých zastávok s príslušnými úpravami uličného profilu (Nemocnica Ružinov, Herlianska alebo Tomášikova). Na miestach priechodov pre chodcov sa budú zvažovať opatrenia v prospech peších, napríklad zúženie cesty alebo odlíšenie povrchu priechodov či pred nimi.

K týmto špecifickým zmenám sa pridávajú aj všeobecné, podľa ktorých sa bude napríklad redukovať počet stožiarov popri trati, ktoré sa budú zlučovať (a budú tmavej farby ako v Karlovej Vsi), zastávky budú projektované tak, aby električky zastavovali vedľa seba a nástupné hrany budú v takej výške, aby bol zabezpečený komfortný vstup do nízkopodlažných električiek. Zastávky budú prirodzene bezbariérové a bude k nim zabezpečený aj prístup na bicykli vďaka cyklopriechodom.

K zastávkam treba ešte povedať, že Hlavné mesto žiada spracovanie manuálu zastávok, vrátane všetkých prvkov mobiliáru. Dopravný podnik už na tomto manuáli pracuje aj v tejto chvíli, čo sa má prejaviť najprv v novom dizajne označníkov, čo bolo spomínané už predtým v súvislosti s rekonštrukciou časti trate v Rači. Súčasťou zastávok budú väčšie prístrešky alebo elektronické odchodové tabule.

Modernizácia by mala nakoniec priniesť aj skvalitnenie verejného priestranstva, mesto od projektantov žiada optimalizáciu peších a cyklistických trás na úkor cestnej infraštruktúry pre individuálnu automobilovú dopravu, návrh paralelnej cyklotrasy (kde by bolo ideálne ju projektovať ako cyklodiaľnicu, t.j. v šírke 4 metre), redukovať trávnate plochy v prospech stromovej alebo kríkovej výsadby, alebo osádzať kamenné obrubníky a prídlažbu.

Nakoniec, na trati má byť zabezpečená absolútna preferencia električiek tak, aby tieto zbytočne nestáli na križovatkách.

 

Predbežný nový dizajn označníkov na električkových zastávkach, bude aj súčasťou zmodernizovanej trate v Ružinove. Zdroj: DPB via iMHD.sk

 

Ak sa podarí všetky plánované zmeny úspešne zaimplementovať a modernizácia bude okrem splnenia technických parametrov spojená s dizajnovými a estetickými úpravami, vo výraznej časti Bratislavy dôjde k ďalšiemu radikálnemu zlepšeniu kvality verejnej dopravy, ale aj verejného priestoru.

Rýchlosť prepravy totiž nie je jediné a ani najdôležitejšie kritérium pri voľbe dopravného prostriedku, významnú rolu totiž hrá spoľahlivosť a komfort. V tomto ohľade predstavuje modernizácia Ružinovskej radiály spolu so súvisiacimi opatreniami výrazné skvalitnenie vo všetkých parametroch a v kombinácii s  modernými električkami znamená vytvorenie špičkovej ponuky v oblasti verejnej dopravy. Pre výraznú časť Ružinova sa môže z električky stať úplne prvá alternatíva pri voľbe dopravného prostriedku, nasledovaná bicyklami, čo dáva predpoklad pre výraznú ekologizáciu dopravy v tejto časti Bratislavy.

Efekt modernizácie sa ešte zvýši po vybudovaní novej trate do downtownu, kedy dostanú obyvatelia a návštevníci možnosť rýchleho spojenia do nového centra mesta, ale aj do Petržalky či ďalších častí metropoly. V roku 2024 tak môže doprava v Ružinove vyzerať úplne inak.

Pozitívom je, že v tomto čase možno očakávať ďalšie zlepšenia, keďže dokončená by mala byť predĺžená trať v Petržalke, samozrejme bude zmodernizovaná Karlovesko-dúbravská radiála a je celkom možné, že sa bude realizovať aj modernizácia Vajnorskej radiály. Vedenie Hlavného mesta sa v zmysle schválených (rozpočtových) priorít pripravuje aj na modernizáciu Račianskej radiály a výstavbu novej trate do Podunajských Biskupíc a Vrakune, kde sa hľadá optimálny variant vedenia trate. V rovine plánov sú aj prestupné uzly s vlakmi, okrem TIOPu v Ružinove aj TIOP Bory.

Kvalita verejnej dopravy sa tak v posledných rokoch skutočne posúva hore, po vyše dvoch desaťročiach nízkeho záujmu a preferovania IAD. To si prinieslo svoju daň v podobe enormnej dopravnej záťaže a slabej odolnosti bratislavského systému, ktorému stačí v podstate už silnejší dážď na to, aby malo celé mesto obrovské problémy. Jedinou alternatívou môže byť verejná doprava, ktorá má vymedzený adekvátny priestor.

Bratislava našťastie pomaly ide smerom k vyspelej Európe, kde sa osobný automobil stáva prežitkom. Namiesto neho prichádza renesancia iných typov dopravy, ktorá vytvára predpoklady pre živé, atraktívne a kvalitné mestá pre ľudí.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube