YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 04.11.2019 16:15

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Práce odštartovali na konci júna s avizovaným termínom dokončenia 27. septembra, tento plán sa však nepodarilo dodržať nielen s ohľadom na zistené nedostatky v označení inžinierskych sietí, ktoré sa zistili až počas realizácie, ale aj kvôli nedostatku pracovníkov na stavbe. S narastajúcim meškaním preto Hlavné mesto pristúpilo k zmene harmonogramu, pričom najnovší termín spustenia prevádzky na radiále až po obratisko v Karlovej Vsi je 18. november.

Samotná trať je však už teraz viacmenej pred dokončením, najvýraznejšie sa omeškanie dotklo zastávok či priechodov pre chodcov a cyklistov. V tejto chvíli sa dláždi ešte len prvá zo zastávok, MiÚ Karlova Ves, ostatné sa pripravujú. Preto Hlavné mesto plánuje pristúpiť ku sankciám za omeškanie, ktoré bude trvať od 1. novembra až do termínu spustenia prevádzky. Tieto sankcie by mali sanovať zvýšené náklady mesta na zabezpečenie náhradnej dopravy.

Po dokončení prvej etapy, ktorá zahŕňa úsek od zastávky Molecova po obratisko, sa bude ešte pracovať na druhej, ktorá sa realizuje v úseku medzi obratiskom a zastávkou Damborského v Dúbravke, kde nadväzuje na úsek zmodernizovaný v roku 2014. Dátum dokončenia tejto časti projektu je 21. december 2019, zatiaľ nie sú vykazované závažnejšie meškania, na významnej časti trate sú už položené koľaje.

Do konca roka by tak mala byť obnovená prevádzka električiek v celej západnej Bratislave. Posledná, tretia etapa modernizácie úseku od električkového tunelu po plánovanú prestupnú zastávku Molecova, by mala prebehnúť v lete budúceho roka. 

 

Električková trať dostáva zezelenený kryt, nové priecestia sú kvalitne zrealizované

 

Napriek meškaniam, postupne dokončovaná stavba ukazuje, že Karlovej Vsi aj Dúbravke prinesie výrazné zvýšenie komfortu a úrovne električkovej dopravy. Projekt modernizácie bol intenzívne pripomienkovaný a upravovaný, aby sa mesto vyvarovalo chybám, ktoré sa spravili počas rekonštrukcie úseku v Dúbravke z roku 2014. Výsledkom je trať, ktorá spĺňa vysoké technologické a estetické štandardy.

Ako je už v tejto chvíli vidno, podstatná časť trate bude zazelenená kobercom zo sukulentnej zmesi Sedum, resp. rozchodníkom, ktorý si nevyžaduje náročnú údržbu, napriek tomu prináša benefity v podobe utlmenia hluku a zvýšenia estetickej úrovne trate. Pozdĺž trate budú okrem toho zrealizované výsadby trvalkových porastov, nízkych živých plotov alebo na niektorých miestach lúčnych zmesí. Električková trať tak bude pripomínať živý zelený koridor v strede sídliska.

Vyššia bude aj úroveň zastávok, ktoré budú bezbariérové, širšie (až na zastávku Segnerova, ktorá vyzerá byť pomerne úzka), s moderným mobiliárom, elektronickými tabuľami a kvalitnou betónovou dlažbou. Bezbariérové budú aj priechody, do ktorých budú navyše integrované cyklopruhy. Na Damborského a Borskej sa rekonštruujú podchody, v prípade zastávky Karlova Ves, teda pri obratisku, sa zhotovujú výťahy.

Zásadnú zmenu však predstavuje zriadenie dvoch prestupných uzlov – spomínaný uzol Molecova, ktorý bude patriť k najvýznamnejším uzlom v Bratislave, a Damborského, kde bude zabezpečený prestup medzi električkami a autobusmi „na hrane“, teda z priestoru jednej zastávky. Druhý menovaný je už vo výstavbe.

Popri týchto úpravách treba spomenúť ešte ďalšiu dlho nevidenú, no mimoriadne príjemnú vec – silný dôraz na detaily a kvalitu ich prevedenia, čo je vidno v osádzaní kamenných obrubníkov alebo prídlažieb v mieste priechodov cez trať. Za týmito detailami stojí odborník na dopravné stavby, inžinier František Brliť, pracujúci pre Magistrát.

Naostatok, modernizácia prinesie zvýšenie traťovej rýchlosti a spoľahlivosti električkovej dopravy v západnej časti Bratislavy. Cesta z konečnej v Dúbravke do centra mesta by sa mala skrátiť o tri minúty, čo je veľmi zásadné zrýchlenie, jednotlivé priechody budú opatrené preferenciou električkovej dopravy. Odolnosť voči možným havarijným situáciám zlepší umožnenie otáčania električiek z Dúbravky v obratisku Karlova Ves.

 

Zastávka MiÚ Karlova Ves

 

Dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa tak naťahuje, čo je pre obyvateľov Karlovej Vsi aj Dúbravky výrazná komplikácia, napriek tomu, výsledok následne prinesie výrazné zlepšenie situácie oproti minulosti. V oboch mestských častiach sa už čoskoro stane električková doprava veľmi komfortnou a rýchlou alternatívou, zvlášť v kontexte zväčšujúcich sa kongescií na nábreží Dunaja.

Hlavné mesto týmto zároveň nastavuje určitý štandard aj pre ostatné pripravované modernizácie v meste, teda RužinovskúVajnorskú radiálu. Podľa najnovších informácií, Magistrát je tesne pred uzavretím zmlúv s projektantami a jednotlivé projekty ešte prejdú kvalitatívnymi úpravami, aby bol ich štandard vyšší a zlepšil fungovanie nielen električkovej dopravy v meste.

S plánovanými modernizáciami, ako aj rozšíreniami siete v Petržalke a v downtowne, kde mesto konečne vyjadrilo svoj (kladný) postoj k uvažovanému prepojeniu Petržalskej a Ružinovskej radiály cez Pribinovu a Košickú ulicu, sa tak zdá, že električkovú dopravu v Bratislave čaká výrazné zlepšenie. Ani to však nebude stačiť, keďže mnohé spojenia – najmä s Podunajskými Biskupicami a Vrakuňou, ako aj pripravovanými TIOPmi (Terminálmi integrovanej osobnej prepravy) – chýbajú. V zlom stave je aj Račianska radiála, kde sa ešte len pripravujú podklady pre možnú modernizáciu.

Kým sa teda dostane električková doprava v Bratislave na skutočne vysokú úroveň, bude potrebné zrealizovať ešte veľké množstov projektov, ktoré si budú vyžadovať enormné financie. Dôležitý je však citeľný záujem mesta o túto tému, čo je hádam najdôležitejšia zmena vo verejnej doprave za posledné takmer tri desaťročia.

 

Fotografie z 2.11.2019. Pozrite si masívny fotoreport v albume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Práce v priestore zastávky Damborského
 • Dolné Krčace
 • Práce v obratisku Karlova Ves
 • Práce v obratisku Karlova Ves
 • Nové schodisko na zastávke Karlova Ves
 • Nové výťahy pri zastávke Karlova Ves
 • Vysoký dôraz na detaily na priecestí pred zastávkou Borská
 • Postupne sa rozširujú zazelenené úseky trate
 • Zastávka MiÚ Karlova Ves
 • Priechody sú široké a budú obsahovať pruh pre cyklistov
 • Zastávka Nad lúčkami
 • Celý tento úsek bude zazelenený
 • Práce na zastávke Segnerova
 • Začiatok modernizovaného úseku pri zastávke Segnerova

Súvisiace články

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

23.10.2020 18:25:31 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

05.10.2020 15:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

13.08.2020 16:04:00 Adrian Gubčo

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

03.07.2020 12:49:00 Adrian Gubčo

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

27.04.2020 11:00:00 Adrian Gubčo

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

18.02.2020 10:15:00 Adrian Gubčo

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Čítať viac

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

29.01.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Čítať viac

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

19.12.2019 15:47:16 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Čítať viac

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

06.12.2019 15:55:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

26.11.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Čítať viac

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

02.10.2019 13:12:00 Adrian Gubčo

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Čítať viac

Ako postupuje modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály?

19.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Jedným z najvýznamnejších aktuálne rozbehnutých dopravných projektov v Bratislave je modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, dlhoočakávaný zámer, ktorý sa začal po viacerých odkladoch realizovať až v lete tohto roka. Napriek určitému omeškaniu stavba viditeľne napreduje.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

24.06.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

06.06.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, spoločne so starostami dotknutných mestských častí, dnes predstavili detaily modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Realizácia dlhoočakávaného projektu sa spustí 22. júna 2019.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály sa odsúva na leto

22.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami preletela médiámi správa, že dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je konečne na dosah ruky – prvé práce sa mali spustiť už v marci. Počas včerajšej tlačovej konferencie však Hlavné mesto túto informáciu dementovalo. Aká je nakoniec situácia?

Čítať viac

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

14.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube