Author photoAdrian Gubčo 04.11.2019 16:15

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Práce odštartovali na konci júna s avizovaným termínom dokončenia 27. septembra, tento plán sa však nepodarilo dodržať nielen s ohľadom na zistené nedostatky v označení inžinierskych sietí, ktoré sa zistili až počas realizácie, ale aj kvôli nedostatku pracovníkov na stavbe. S narastajúcim meškaním preto Hlavné mesto pristúpilo k zmene harmonogramu, pričom najnovší termín spustenia prevádzky na radiále až po obratisko v Karlovej Vsi je 18. november.

Samotná trať je však už teraz viacmenej pred dokončením, najvýraznejšie sa omeškanie dotklo zastávok či priechodov pre chodcov a cyklistov. V tejto chvíli sa dláždi ešte len prvá zo zastávok, MiÚ Karlova Ves, ostatné sa pripravujú. Preto Hlavné mesto plánuje pristúpiť ku sankciám za omeškanie, ktoré bude trvať od 1. novembra až do termínu spustenia prevádzky. Tieto sankcie by mali sanovať zvýšené náklady mesta na zabezpečenie náhradnej dopravy.

Po dokončení prvej etapy, ktorá zahŕňa úsek od zastávky Molecova po obratisko, sa bude ešte pracovať na druhej, ktorá sa realizuje v úseku medzi obratiskom a zastávkou Damborského v Dúbravke, kde nadväzuje na úsek zmodernizovaný v roku 2014. Dátum dokončenia tejto časti projektu je 21. december 2019, zatiaľ nie sú vykazované závažnejšie meškania, na významnej časti trate sú už položené koľaje.

Do konca roka by tak mala byť obnovená prevádzka električiek v celej západnej Bratislave. Posledná, tretia etapa modernizácie úseku od električkového tunelu po plánovanú prestupnú zastávku Molecova, by mala prebehnúť v lete budúceho roka. 

 

Električková trať dostáva zezelenený kryt, nové priecestia sú kvalitne zrealizované

 

Napriek meškaniam, postupne dokončovaná stavba ukazuje, že Karlovej Vsi aj Dúbravke prinesie výrazné zvýšenie komfortu a úrovne električkovej dopravy. Projekt modernizácie bol intenzívne pripomienkovaný a upravovaný, aby sa mesto vyvarovalo chybám, ktoré sa spravili počas rekonštrukcie úseku v Dúbravke z roku 2014. Výsledkom je trať, ktorá spĺňa vysoké technologické a estetické štandardy.

Ako je už v tejto chvíli vidno, podstatná časť trate bude zazelenená kobercom zo sukulentnej zmesi Sedum, resp. rozchodníkom, ktorý si nevyžaduje náročnú údržbu, napriek tomu prináša benefity v podobe utlmenia hluku a zvýšenia estetickej úrovne trate. Pozdĺž trate budú okrem toho zrealizované výsadby trvalkových porastov, nízkych živých plotov alebo na niektorých miestach lúčnych zmesí. Električková trať tak bude pripomínať živý zelený koridor v strede sídliska.

Vyššia bude aj úroveň zastávok, ktoré budú bezbariérové, širšie (až na zastávku Segnerova, ktorá vyzerá byť pomerne úzka), s moderným mobiliárom, elektronickými tabuľami a kvalitnou betónovou dlažbou. Bezbariérové budú aj priechody, do ktorých budú navyše integrované cyklopruhy. Na Damborského a Borskej sa rekonštruujú podchody, v prípade zastávky Karlova Ves, teda pri obratisku, sa zhotovujú výťahy.

Zásadnú zmenu však predstavuje zriadenie dvoch prestupných uzlov – spomínaný uzol Molecova, ktorý bude patriť k najvýznamnejším uzlom v Bratislave, a Damborského, kde bude zabezpečený prestup medzi električkami a autobusmi „na hrane“, teda z priestoru jednej zastávky. Druhý menovaný je už vo výstavbe.

Popri týchto úpravách treba spomenúť ešte ďalšiu dlho nevidenú, no mimoriadne príjemnú vec – silný dôraz na detaily a kvalitu ich prevedenia, čo je vidno v osádzaní kamenných obrubníkov alebo prídlažieb v mieste priechodov cez trať. Za týmito detailami stojí odborník na dopravné stavby, inžinier František Brliť, pracujúci pre Magistrát.

Naostatok, modernizácia prinesie zvýšenie traťovej rýchlosti a spoľahlivosti električkovej dopravy v západnej časti Bratislavy. Cesta z konečnej v Dúbravke do centra mesta by sa mala skrátiť o tri minúty, čo je veľmi zásadné zrýchlenie, jednotlivé priechody budú opatrené preferenciou električkovej dopravy. Odolnosť voči možným havarijným situáciám zlepší umožnenie otáčania električiek z Dúbravky v obratisku Karlova Ves.

 

Zastávka MiÚ Karlova Ves

 

Dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa tak naťahuje, čo je pre obyvateľov Karlovej Vsi aj Dúbravky výrazná komplikácia, napriek tomu, výsledok následne prinesie výrazné zlepšenie situácie oproti minulosti. V oboch mestských častiach sa už čoskoro stane električková doprava veľmi komfortnou a rýchlou alternatívou, zvlášť v kontexte zväčšujúcich sa kongescií na nábreží Dunaja.

Hlavné mesto týmto zároveň nastavuje určitý štandard aj pre ostatné pripravované modernizácie v meste, teda RužinovskúVajnorskú radiálu. Podľa najnovších informácií, Magistrát je tesne pred uzavretím zmlúv s projektantami a jednotlivé projekty ešte prejdú kvalitatívnymi úpravami, aby bol ich štandard vyšší a zlepšil fungovanie nielen električkovej dopravy v meste.

S plánovanými modernizáciami, ako aj rozšíreniami siete v Petržalke a v downtowne, kde mesto konečne vyjadrilo svoj (kladný) postoj k uvažovanému prepojeniu Petržalskej a Ružinovskej radiály cez Pribinovu a Košickú ulicu, sa tak zdá, že električkovú dopravu v Bratislave čaká výrazné zlepšenie. Ani to však nebude stačiť, keďže mnohé spojenia – najmä s Podunajskými Biskupicami a Vrakuňou, ako aj pripravovanými TIOPmi (Terminálmi integrovanej osobnej prepravy) – chýbajú. V zlom stave je aj Račianska radiála, kde sa ešte len pripravujú podklady pre možnú modernizáciu.

Kým sa teda dostane električková doprava v Bratislave na skutočne vysokú úroveň, bude potrebné zrealizovať ešte veľké množstov projektov, ktoré si budú vyžadovať enormné financie. Dôležitý je však citeľný záujem mesta o túto tému, čo je hádam najdôležitejšia zmena vo verejnej doprave za posledné takmer tri desaťročia.

 

Fotografie z 2.11.2019. Pozrite si masívny fotoreport v albume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Práce v priestore zastávky Damborského
 • Dolné Krčace
 • Práce v obratisku Karlova Ves
 • Práce v obratisku Karlova Ves
 • Nové schodisko na zastávke Karlova Ves
 • Nové výťahy pri zastávke Karlova Ves
 • Vysoký dôraz na detaily na priecestí pred zastávkou Borská
 • Postupne sa rozširujú zazelenené úseky trate
 • Zastávka MiÚ Karlova Ves
 • Priechody sú široké a budú obsahovať pruh pre cyklistov
 • Zastávka Nad lúčkami
 • Celý tento úsek bude zazelenený
 • Práce na zastávke Segnerova
 • Začiatok modernizovaného úseku pri zastávke Segnerova

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube